Almanak voor het jaar 1796

Geadopteerd!

Thema: almanakken

Bibliografische gegevens: [Almanak], [Maastricht ] [1795]

Over het boek: Het betreft een almanak voor het jaar 1796 zonder titelpagina. Inhoudelijk gaat hij over Maastricht.  Hij bevat onder meer een kroniek van Maastricht over de jaren 1512 tot 1608 en gegevens over de magistraat van de stad.
Hij past niet in de reeksen almanakken die we uit die periode kennen. Wel heeft hij een gebruikelijk formaat voor Maastrichtse almanakken uit die tijd.

Objectbeschrijving en behandelingsvoorstel: Het boekje is losbladig (geen gebonden katernen) vastgezet met 2 driegen in een dun papieren omslagje. Voor- en achterop een stempel van Stadsarchief en Bibliotheek Maastricht.

De blaadjes (+/- 46 stuks) zijn rondom flink beschadigd en afgerond bij de hoeken. Er zijn nagenoeg geen blanco marges rondom het drukwerk meer. Het papier is erg zwak en slap en verkleurd (grijs/bruin). Er is geen titelpagina en geen paginanummering en er zijn ook geen blanco schutbladen. Het eerste en het laatste blad zitten grotendeels vastgelijmd aan de papieren omslag. Er zijn diverse scheuren in de bladen en er is vooral bij de eerste en laatste pagina’s tekstverlies.

Het behandelingsvoorstel is het papieren bandje en de driegen los te halen waardoor de bladen los komen. Verder alle blaadjes stuk voor stuk lijmen en/of doubleren met Japans papier. Een natte behandeling om de verkleuring te herstellen is vanwege de zwakte van het papier niet aan te raden. De herstelde blaadjes opnieuw driegen of alleen lijmen. Een omslagje maken met marmerpapier en/ of dun leer.

Restauratieatelier: John Tillie Fine Prints