Beschrijving van het oud en mirakuleus beeld van O.L. Vrouw

Restauratiekosten: €975 (incl. BTW)

Thema: Mirakelboeken

Bibliografische gegevens: De Boeck, J. (1834). Beschrijving van het oud en mirakuleus beeld van O. L. vrouw van maestricht, patrones der stad, onder den titel der zeester, aldaar rustende in de kerk der eerw. paters minderbroeders, thans in de parochiale kerk van den H. nicolaas, vermaard door menigvuldige schoone mirakelen: Alsmede van deszelfs oud en treffelijk broederschap, verscheidene groote aflaten, en godvruchtige oefeningen: In twee deelen verdeeld : Door poëzy verlicht. Maestricht: Koymans.

Over het boek: In 1753 verscheen de Beschrijving van het oud en mirakuleus beeld van O. L. Vrouw van Maestricht van de minderbroeder P.F. Joannes De Boeck. Met dit werk droeg De Boeck bij aan de Mariaverering en –cultus die sinds ongeveer 1525 in Maastricht plaatsvond. Maastrichtenaren en pelgrims uit de hele regio vereerden een miraculeus Mariabeeld in de Franciscaner kerk aan de Sint Pieterstraat. Tot het einde van de zeventiende eeuw stond de cultus bekend vanwege de boeteprocessies op Tweede Paasdag. De Boeck beschrijft 44 wonderverhalen. Het gaat bij De Boeck vooral om genezingswonderen, zoals kreupelheid, (dreigende) verdrinking, lamheid, blindheid, tandpijn, nierstenen, stomheid, kinkhoest, een enkele keer een wonderlijke bevrijding uit de gevangenis. Meestal betreft het kinderen; ook religieuzen (vooral franciscanen) zijn goed vertegenwoordigd.

Objectbeschrijving en behandelingsvoorstel: Het boekblok is gedrukt op lompenpapier. De 16 katernen zijn met een opeenvolging van kettingsteken op 2 posities, provisorisch, genaaid. Normaal zie je dit kettingnaaisel alleen aan de kop en de staartzijde. Het originele drukwerk zit in een omslag dat is verstevigd met een extra laagje papier. De uitgeversband is ooit eerder met bruin kraftpapier op de rug en 4 cm over de platten gerepareerd. De geschiedenis herhaalt zich, omdat de reparatie ook weer versleten is en nu hersteld gaat worden. De vuile randen van het papier van boekblok en het hele omslag worden met een gumspons droog gereinigd. Met een zachte kwast wordt losliggend vuil uit het boekblok geborsteld. De inktvlekken op 100 pagina´s zijn een beetje wateroplosbaar maar zullen er nooit helemaal uitgespoeld worden. De vlek in de titelprent zal gebleekt en geretoucheerd worden, zodat de afbeelding goed tot haar recht komt. De bruine rug- en platreparatie wordt verwijderd. De katernen worden in de rug verstevigd met Japans papier. De titelprent wordt gereinigd, gespoeld, gebleekt en gerepareerd met Japans papier en stijfsel. Het hele boekblok wordt op nieuw genaaid op linnen bandjes. Nieuwe schutbladen van Hahnemuehle lompenpapier worden toegevoegd. Het papieren omslag wordt geconsolideerd met Japans papier en lijm, zodat er geen delen meer verloren gaan. Er wordt een conserveringsband gemaakt van Zaans bord in een groene kleur. Deze kan door de bestaande naaigaten aan het boekblok genaaid worden, zodat het boekblok met omslag beschermd blijven.

Restauratieatelier: Sashpapercare

beschrijvingolv_2
beschrijvingolv_1