Examen impartial des époques de la nature

Restauratiekosten: €425 (incl BTW)

Thema: Natuurlijke historie; Onderzoek naar de verschillende tijdperken (van de natuur)

Bibliografische gegevens: Feller, F. -. d., Buffon, d., & Lekens, P. L. (. (1792).Examen impartial des Époques de la nature de M. le C. de buffon (Quatriemeition ed.). A Maestricht: de l'imprimerie de P.L. Lekens.

Over het boek: Het Examen impartial des Époques de la nature de M. le C. de Buffon van de Belgische jezuïet en professor aan de Luikse universiteit François-Xavier de Feller (1735 – 1802) is een kritiek op het werk van de Franse naturalist en verlicht denker George Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707 – 1788). Feller liet geen kans onbenut om fel te ageren tegen de denkbeelden van de auteurs van de Verlichting. Al in 1773 bekritiseerde hij De Buffon in het Examen critique de l'Histoire naturelle. Het Examen impartial des Époques de la nature verscheen in 1780 voor het eerst in het Journal historique et littéraire. Feller ontvluchtte Luik na de revolutie en vestigde zich voor een aantal jaren in Maastricht. Hier verscheen ook deze vierde, gecorrigeerde en verbeterde editie.

Objectbeschrijving en behandelingsvoorstel: Het boekblok is gedrukt op lompenpapier. De 16 katernen zijn met een opeenvolging van kettingsteken op 2 touwen genaaid. Het ongesneden boekblok heeft rafelranden. Het originele blauwe uitgeversomslag is op het schutblad en de rug geplakt.

De vuile randen van het papier van boekblok en het hele omslag worden met een gumspons droog gereinigd. Ezelsoren worden gevlakt. Met een zachte kwast wordt losliggend vuil uit het boekblok geborsteld. Rafelranden worden hersteld met Japans papier en stijfsel. Het eerste katern wordt weer vastgenaaid. Het papieren omslag wordt geconsolideerd met Japans papier en lijm, zodat er geen delen meer verloren gaan. Er wordt een conserveringsband gemaakt van Zaans bord in een blauwe kleur. Deze wordt aan het bestaande boekblok bevestigd, zodat het boekblok met omslag beschermd blijven.

Restauratieatelier: Sashpapercare

examenimpartialdesepoquesdelanature_titelpagina