Guide des Voyageurs: Histoire de Maestricht et de ses environs

GEADOPTEERD!

Thema: reisgidsen

Bibliografische gegevens: Poully, J. d. (1854). Guide des voyageurs: Histoire de maestricht et de ses environs, suivie d'un dictionnaire des principaux habitans et négociants de cette ville. Maestricht: Roberts.

Over het boek: Deze reisgids is eigenlijk geen reisgids. Het is een historische verhandeling over de stad Maastricht in briefvorm. Poully beschrijft de monumenten en relicten in briefvorm aan een vrouw (hij opent ieder hoofdstuk met 'Madame!').  Ook heeft hij een lijst van belangrijkste bewoners van de stad toe. Niet alleen bestuurders en notabelen, maar ook veel middenstanders, winkeliers en  fabrikanten/handwerkers. Een Gouden Gids avant-la-lettre dus. Hierdoor biedt deze gids vele interessante bijzonderheden over het toenmalige dagelijkse leven van de Maastrichtenaren.

Objectbeschrijving en behandelingsvoorstel: Het boekje is gedrukt op velin (mogelijk houthoudend) papier. Gebonden op twee punten zonder touw of band. De omslag is van groen papier met opdruk. Een afwijkende beschermingsband is later toegevoegd.

Om het boekje te herstellen zal de binding verder moeten worden losgehaald. De bladen kunnen zo apart worden beoordeeld en waar nodig hersteld met Japans papier. De papieren omslag wordt ook hersteld en gedoubleerd om meer stevigheid te geven. Als alle bladen zijn hersteld wordt er opnieuw gebonden, nu wel met bandjes, voor de stevigheid. De originele papieren omslag wordt erom gezet. Omdat een papieren band altijd kwetsbaar zal zijn stellen wij voor om een eenvoudig beschermdoosje van zuurvrij karton te maken. De losse beschermingsband wordt niet hergebruikt, maar bij het boekje terug ingeleverd. Dit boekje zouden wij aanbevelen om met een bulk-ontzuring mee te nemen.

Restauratieatelier: John Tillie Fine Prints

Voor

guidebefore(0)

Na

guideafter(0)