Heerlyke en gelukkige reys naer het heylig land ende stad van Jerusalem

Restauratiekosten: €605 (incl. BTW)

Thema: Reisboeken; cellebroeders

Bibliografische gegevens: Vander Linden, J., & Gulpen, Gijsbertus van (wed., Maastricht). (1794). Heerlyke ende gelukkige reys naer het heylig land ende stad van jerusalem, beschreeven ende bereyst door broeder jan van der linden, pater van de cellebroeders te antwerpen, in 't jaer onzes heeren 1633. tot stigtinge ende vermaekt van de jonkheyd, die geerne wat nieuws leezen (Dezen lesten druk van nieuws overzien, ende op veele plaetzen verbetert. ed.). Te Maestricht: by de weduwe Gysbertus van Gulpen.

Over het boek: Heerlyke en gelukkige reys was een bestseller. In 1693 publiceerde de Antwerpse cellebroeder Jan van der Linden (1577-1638) dit verslag van zijn reis naar Jeruzalem bij de Gentse drukker Judocus Begyn. Twee eeuwen lang zag het herdruk na herdruk als goedkoop volksboek. Generaties schoolkinderen hebben leren lezen met dit boek. Op de titelpagina kregen ze als opdracht: 'Leest, begrypt en onthoud'. Het boek bepaalde dan ook in grote mate hoe de mensen zich in de zeventiende en achttiende eeuw het Heilig Land voorstelden. Het was inspiratiebron en reisgids voor tientallen latere bedevaarders. (Bron: Flandrica.be)

Dit exemplaar is in 1794 gedrukt in verschillende lettertypen. Het is een reisverslag waarin Van der Linden pelgrimsplaatsen en andere heilige plekken beschrijft, ter lering en vermaak van de leerlingen. Het bevat ook het zeldzamere tweede deel over Van der Lindens thuisreis.

Objectbeschrijving en behandelingsvoorstel: Het boekblok is gedrukt op handgeschept lompenpapier. De vellen zijn tot 8 katernen gevouwen en met 1 kruissteek genaaid. De rug van het boekblok is geplakt met bruine gomtape. Het drukwerkje is nooit gebonden of het omslag is verloren gegaan. De bescherming door 2 platten van grijsbord verbonden met bruine gomtape is later toegevoegd.

De vuile randen van het papier worden met een gumspons droog gereinigd. Met een zachte kwast wordt losliggend vuil uit het boekblok geborsteld. De huidige omslag wordt losgeweekt. Het boekblok wordt gefatsoeneerd. De naaiing wordt verstevigd en de rug bewerkt. Een conserveringsband van zuurvrij karton met natuurlinnen, wordt bevestigd aan de nieuw aan te naaien schutbladen.

Restauratieatelier: Sashpapercare

heerlyke_gelukkige_reis