Het leven van den H. Gerlacus

Restauratiekosten: €208,75 (incl.BTW)

Thema: hagiografieën, Sint Gerlachus van Houthem

Bibliografische gegevens: Lekens, J. (1745). Het leven van den H. Gerlacus, belyder en eremyt der ordre van Premonstreyt. Maastricht: J. Lekens

Over het boek: Hagiografieën – levensbeschrijvingen van heiligen - zijn eeuwenlang zeer populair geweest. Deze hagiografie over Sint Gerlachus van Houthem dateert uit 1745 en gaat terug op de oorspronkelijke druk uit 1612. Over de Heilige Gerlachus zijn geen historische gegevens bekend. Zijn levensverhaal is overgeleverd via deze stichtelijke vita. Het bevat naast interessante anekdoten over de heilige ook de miracula, beschrijvingen van wonderbaarlijke gebeurtenissen die na zijn dood plaatsvonden. 

Objectbeschrijving en behandelingsvoorstel: Het boekje is gedrukt op handgeschept papier. Gebonden op twee touwen, half-uit (= met 2 katernen tegelijk). De kartonnen platten zijn bekleed met marmerpapier in donkergroen. Diverse stempels en notities aan de binnenkant van het voorplat.

De rug van het bandje ontbreekt. De binding is grotendeels losgeraakt. De platten zijn precies even groot als het boekblok, er is dus geen overstek (biedt dus weinig bescherming). De titelpagina, met achterop het frontispice is voor 1/3 verlijmd met het plat. Deze pagina kan dus niet geheel worden geopend. Verder is er vrij weinig schade aan het papier, alleen de katernruggen zijn enigszins beschadigd vanwege het ontbreken van de rugbekleding. Het papier is verzuurd, (vastgesteld met de Abbey pH pen) maar niet verzwakt.

Om de binding te herstellen wordt het boekje eerst verder losgehaald. Zo kunnen de katernruggen worden hersteld met Japans papier. De titelpagina wordt losgehaald van het plat. Voor- en achterin wordt een blanco pagina toegevoegd. Het boekblok wordt opnieuw gebonden op 2 touwen, zoals de oorspronkelijke binding. Ondanks dat de marmer van latere datum is, zou het goed mogelijk kunnen zijn dat dit behoord bij de oorspronkelijke band van het boekje. Het is dus de moeite waard om een poging te doen om dit te behouden. Wij kunnen proberen om de marmers los te weken van de platten en de sticker, verf en lijm te verwijderen. Als dit zonder al teveel schade lukt, kan deze marmer opnieuw worden gebruikt. Als dit niet lukt, hebben we een soortgelijke marmer (maar dan in bruin) beschikbaar om te gebruiken voor de platbekleding. Nieuwe kartonnen platten worden gemaakt, net iets groter dan het boekblok. Het tekort aan marmerpapier wordt bijgemaakt met Japans papier. Een rug in leer wordt toegevoegd in een bijpassende kleur.

Restauratieatelier: John Tillie Fine Prints

gerlacus
schu211land01ill0031