De levens der heyligen van Wintershoven

Restauratiekosten: €369,05 (incl. BTW)

Thema: hagiografieën, Tongeren

Bibliografische gegevens: L. van Heers (1712). De levens der heyligen van Wintershoven, mitsgaders een kort verhael van den opgangh en nedergangh der oude stadt Tongeren, Maastricht: L.Bertus

Over het boek: Wintershoven in Haspengouw is in de streek een van de oudste centra van missionering. In 1662 schreef de toen 64 jarige pastoor Lambertus de Heers een geschiedenis van de Wintershovense heiligen, met daarbij een geschiedenis van de stad Tongeren, een opsomming van de bisschoppen van Tongeren, Maastricht en Luik, en ook van de koningen onder wie de heiligen van Wintershoven geleefd hebben. De Maastrichtse drukker Lambertus Bertus verzorgde in 1712 een heruitgave voor een breed publiek in een leesbaarder lettertype. (bron: Flandrica.be)

Objectbeschrijving en behandelingsvoorstel: Boekje gebonden op twee touwen met “omslag” van dun houthoudend papier. De binding van het boekje is losgeraakt. De kettingsteken zijn helemaal los en de bindingen bij de touwen zijn deels los. Het papieren bandje heeft geen rug meer en de randen zijn rondom beschadigd. Het geeft geen enkele bescherming aan het boekblok. De titelpagina is flink beschadigd rondom en vooral bij de hoeken. Er is een grote bruine vlek en vele kleine bruine vlekjes. De overige bladen zijn in redelijk goede staat. Er zijn geen blanco schutbladen.

Binding verder loshalen. Pagina’s en katernruggen waar nodig herstellen met Japans papier. Bladen opnieuw binden op touwen/bandjes. Nieuwe blanco’s toevoegen. Kartonnen platten op maat maken / in vorm schuren en aanhechten. Een nieuwe band maken met leer en/of marmerpapier. De eerste 3 pagina’s worden nat behandeld om de vlekken te minimaliseren en het papier op te frissen.

Restauratieatelier: John Tillie Fine Prints

wintershoven