Oratio Gratulatoria Caesari Francisco

Restauratiekosten: €605 (incl. BTW)

Thema: Lofrede

Bibliografische gegevens: Partouns, H. L., & Lekens, P. L. (. (1791). Oratio gratulatoria cæsari francisco constantini ex comitibus de hoensbroeck, episcopi et principis leodiensis.. Trajecti ad Mosam: P.L. Lekens.

Over het boek: Lofrede naar aanleiding van de terugkeer van   van de prins-bisschop van Luik - Constantinus Franciscus - in 1792, nadat hij een jaar eerder gevlucht was.

Objectbeschrijving en behandelingsvoorstel: Het boekblok is gedrukt op dik handgeschept lompenpapier. De 12 folio´s zijn tot 3 dikke katernen gevouwen en in een keer dwarsdoor het boekblok genaaid. Het drukwerkje is nooit gebonden. Om de rug van het boekblok is het blauwe omslag geplakt.

De vuile randen van het papier worden met een gumspons droog gereinigd. Met een zachte kwast wordt losliggend vuil uit het boekblok geborsteld. Reparaties, aanplaksels en de omslag worden voorzichtig losgehaald. Het naaisel wordt losgehaald. Het gehele boekblok wordt gefatsoeneerd (de ezelsoren worden gevlakt). Het omslag wordt gewassen en gerepareerd met Japans papier. Het originele omslag wordt verwerkt in de conserveringsband van natuurlinnen.

Restauratieatelier: Sashpapercare

oratoria_gratulatoria
oratio_gratulatoria_caesari_francisco_constantini_7