Vies des peres, des martyrs, et des autres principaux saints

Restauratiekosten: €300 (incl. BTW)

Thema: Heiligenlevens; martelaren

Bibliografische gegevens: Butler, A., Godescard, J. F., & Lekens, P. L. (. (1792).Vies des peres, des martyrs, et des autres principaux saints, tirées des actes originaux, & des monumens les plus authentiques; avec des notes historiques & critiques.(Nouvelleition, revue, corrigée & augmentée. ed.). A Maestricht: de l'imprimerie de P.L. Lekens.

Over het boek: Franse vertaling naar het origineel van de Engelse priester en hagiograaf Rev. Alban Butler. The Lives of the Fathers, Martyrs, and Principal Saints verscheen in vier delen van 1756 tot 1759. Butler’s studie is een reproductie van de Acta Sanctorum, een encyclopedische tekst in 68 delen in folioformaat met een beschrijving van de levens van heiligen volgens de heiligenkalender. In het eerste deel van Butler’s ‘Lives’ is een gravure opgenomen met verschillende, door de Romeinen gebruikte martelwerktuigen inclusief twee pagina’s uitleg.

Objectbeschrijving en behandelingsvoorstel: Het boekblok is gedrukt op lompenpapier. De onderkant is niet gesneden. De katernen zijn op 5 inliggende touwen genaaid. Het boekblok is gebonden in een halfleren band van kalfsleer, de platten zijn bekleed met papier waarop spikkelmarmer is aangebracht. Op de rug zit een rood titelschildje en een groen rond nummerschildje. De rug is in velden verdeeld met lijnen in goudopdruk.

De 3 sneden van het boekblok en het leer worden droog gereinigd. Vochtranden kunnen niet behandeld worden, omdat het boekblok daarvoor uit elkaar zou moeten. De plakker met inventarisnummer van de bibliotheek op de rug wordt verwijderd. Het leer wordt gebufferd en van leerdressing voorzien. Ontbrekende delen van het hoekleer worden hersteld met leer en Japans papier.

Restauratieatelier: Sashpapercare

vies_des_peres_des_martyrs_et_des_autres_principaux_saints_2
vie_des_peres