Vyftig-jarig jubelfeest

Restauratiekosten: €605 (incl. BTW)

Thema: Maastricht; plechtigheden en vieringen; vijftig jaar jubel-feest broederschap van den H. Scapulier

Bibliografiscge gegevens: Lekens, J. (., & Broederschap van den H. Scapulier. (1767). Vyftig-jarig jubel-feest geviert wordende met plegtige octave door het vermaard broederschap van den H. scapulier, onder den tytel des bergs-carmeel: Begind op zondag den 19. julii 1767 in de parochiaale kerk van den H. martinus tot maastricht binnen wyck. Tot Maastricht: by Jacob Lekens.

Over het boek: Boekje over de tradities van de parochiekerk van H. Martinus in Maastricht (1767). Voorzien van talrijke jaarschriften.

Objectbeschrijving en behandelingsvoorstel: Het boekblok is gedrukt op handgeschept lompenpapier. De 20 vellen zijn gevouwen en tegelijk met 1 cahiersteek dwars door genaaid (dus niet in de vouw). Het papieren omslag is hand gemarmerd en is op de rug en enkele millimeters over het eerste en laatste vel geplakt.

De vuile randen en vlekken in het papier worden met een gumspons droog gereinigd. Met een zachte kwast wordt losliggend vuil uit het boekblok geborsteld. De ezelsoren van 2 tot 3 katernen worden gevlakt. Het hele boekblok wordt gefatsoeneerd. Ik stel voor om de huidige naaiing los te halen en op dezelfde manier weer te naaien, eventueel met nieuw garen. De papieren omslag wordt droog gereinigd, gedoubleerd met Japans papier aan de binnenzijde en gevlakt. Het marmer wordt gefixeerd met Klucel G. Het boekwerk wordt in blauw zuurvrij omslagpapier gewikkeld en kan terug in de huidige conserveringsband.

Restauratieatelier: Sashpapercare

vyftig_jarig_jubel_feest_1