Het drukwerk

In de afgelopen eeuwen moeten er vele tienduizenden, zo niet honderdduizenden boeken in Maastricht gedrukt zijn. In de depots van de Universiteitsbibliotheek Maastricht, Centre Céramique, het Regionaal Historisch Centrum Limburg en het Sociaal Historisch Centrum Limburg zijn zo'n 7.500 unieke titels bewaard gebleven. In de onderstaande database staan ze allemaal. Zoek in de catalogi van de instellingen om te zien hoe je ze op kunt vragen, bekijken en lezen:

Database

Jaar Titel Drukker Auteur Instelling
1728 Latini sermonis elegantiæ, sive hortus observationum praecipuarum syntaxeos ... / in utilitatem studiosæ juventutis composuit D. Paulus Potmans Lambert Bertus Paulus Potmans Centre Céramique
1781 Théatre de société, / par l' Auteur du Théâtre à  l'usage des jeunes personnes Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux l' Auteur du Théâtre à  l'usage des j Centre Céramique
1781 Théatre de société, / par l' Auteur du Théâtre à  l'usage des jeunes personnes Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux l' Auteur du Théâtre à  l'usage des j Centre Céramique
1695 Nader recessen voor de regeringh der stadt Maestricht, over de politie, finantie en justitie, by wederz?dts heeren commissarisen deciseurs, op den 28 augusti 1682, binnen Maestricht gearresteert; ende by de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Pieter Boucher Universiteitsbibliotheek Maastricht
1941 Licht zal stralen over ons / Carolus Tesser Schenk Carolus Tesser Centre Céramique
1930 Faust : opera-parodie in 3 bedrijven met koren, ballet en orkest Onbekend Centre Céramique
1973 Beleidsplan V.V.V. Maastricht, 1974-1977 / [samengest. door een commissie onder voorzitterschap van Th.J.A. Minis] Onbekend Centre Céramique
1973 Beleidsplan V.V.V. Maastricht, 1974-1977 / [samengest. door een commissie onder voorzitterschap van Th.J.A. Minis] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1841 Specimen inaugurale juridicum, de venditione rei alienae jure hodierno, quod ... / defendet Philippus Guielmus Carolus Hubertus Bloemarts Bury-Lefèbvre Philippus Guielmus Carolus Hubertus Bloe Universiteitsbibliotheek Maastricht
1927 Recessen der stad Maastricht (1284-1781) : onderscheidene uitgaven en chronologische index / door J.L. Blonden Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1927 Recessen der stad Maastricht (1284-1781) : onderscheidene uitgaven en chronologische index / door J.L. Blonden Van Aelst Centre Céramique
1927 Recessen der stad Maastricht (1284-1781) : onderscheidene uitgaven en chronologische index / door J.L. Blonden Van Aelst Universiteitsbibliotheek Maastricht
1970 Regeneratie van binnensteden en oude woonbuurten / J.J.J. van de Venne Onbekend J.J.J. van de Venne Centre Céramique
1970 Regeneratie van binnensteden en oude woonbuurten / J.J.J. van de Venne Onbekend J.J.J. van de Venne Historisch Centrum Limburg
1934 Die Verba auf -igen im Deutschen / Jozef van Zuiden Boosten & Stols Jozef van Zuiden Centre Céramique
1964 Ontwikkelingsmogelijkheden voor openluchtrecreatie en toerisme in Limburg : nota van de Provinciale Recreatiecommissie Limburg / beschreven door A.W.A. v.d. Eelaart ; met een voorw. van P.W. Heggen Onbekend A.W.A. v.d. Eelaart Centre Céramique
1964 Ontwikkelingsmogelijkheden voor openluchtrecreatie en toerisme in Limburg : nota van de Provinciale Recreatiecommissie Limburg / beschreven door A.W.A. v.d. Eelaart ; met een voorw. van P.W. Heggen Onbekend A.W.A. v.d. Eelaart Historisch Centrum Limburg
1955 Catalogus tentoonstelling Aad de Haas Onbekend Centre Céramique
1910 Catalogus van geschriften over het alcoholvraagstuk en van artikelen ten dienste van drankbestrijdingsvereenigingen ... Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1913 Kataloog van de bibliotheek der vereeniging "Apostolaat des gebeds"... Maastricht Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1913 Kataloog van de bibliotheek der vereeniging "Apostolaat des gebeds"... Maastricht Boosten & Stols Universiteitsbibliotheek Maastricht
1939 Charles Utenhove : sa vie et son oeuvre (1536-1600) / door Willem Janssen Van Aelst Willem Janssen Centre Céramique
1939 Charles Utenhove : sa vie et son oeuvre (1536-1600) / door Willem Janssen Van Aelst Willem Janssen Historisch Centrum Limburg
1939 Charles Utenhove : sa vie et son oeuvre (1536-1600) / door Willem Janssen Van Aelst Willem Janssen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1947 Pater Dehon / door H. Dorresteijn ; uitgegeven ten behoeve van Apostolaat van Eerherstel Van Aelst H. Dorresteijn Historisch Centrum Limburg
1949 Leven en persoonlijkheid van Pater Dehon / door H. Dorresteijn Schenk H. Dorresteijn Centre Céramique
1949 Leven en persoonlijkheid van Pater Dehon / door H. Dorresteijn Schenk H. Dorresteijn Universiteitsbibliotheek Maastricht
1967 Het Drogma : vragen naar aanleiding van de nieuwe katechismus gesteld en beantwoord voor leken of zij die dit wensen te worden / door F.A. Brunklaus Leiter-Nypels F.A. Brunklaus Centre Céramique
1967 Het Drogma : vragen naar aanleiding van de nieuwe katechismus gesteld en beantwoord voor leken of zij die dit wensen te worden / door F.A. Brunklaus Leiter-Nypels F.A. Brunklaus Historisch Centrum Limburg
1967 Het Drogma : vragen naar aanleiding van de nieuwe katechismus gesteld en beantwoord voor leken of zij die dit wensen te worden / door F.A. Brunklaus Leiter-Nypels F.A. Brunklaus Universiteitsbibliotheek Maastricht
1967 Bezinning op het peuterwerk binnen de Stichting Bijzondere Sociale Zorg Maastricht! / L. Janssen Onbekend L. Janssen Historisch Centrum Limburg
1932 Roemeensche kunst en letterkunde : synthetische vergelijkingen / N. Iorga ; vertaling [uit het Roemeensch] van Jack Gaster en P. Valkhoff Leiter-Nypels N. Iorga Centre Céramique
1932 Roemeensche kunst en letterkunde : synthetische vergelijkingen / N. Iorga ; vertaling [uit het Roemeensch] van Jack Gaster en P. Valkhoff Leiter-Nypels N. Iorga Universiteitsbibliotheek Maastricht
1948 Verzoening voor onze zonden : 1 Joan. 4.10 : lijdensmeditaties / door Mariophilus Celie Schenk Mariophilus Celie Universiteitsbibliotheek Maastricht
1828 Règlement de la Société des Amis des Sciences, Lettres et Arts, établie à Maestricht Lambert Theodoor Nypels Historisch Centrum Limburg
1828 Règlement de la Société des Amis des Sciences, Lettres et Arts, établie à  Maestricht Lambert Theodoor Nypels Centre Céramique
1828 Règlement de la Société des Amis des Sciences, Lettres et Arts, établie à Maestricht Lambert Theodoor Nypels Historisch Centrum Limburg
1828 Règlement de la Société des Amis des Sciences, Lettres et Arts, établie à  Maestricht Lambert Theodoor Nypels Universiteitsbibliotheek Maastricht
1884 Officieel program der kerkelijke plechtigheden, populaire feesten, enz. welke ter gelegenheid van het XVde eeuwgetij des H. Servatius patroon van Maastricht, van 11-18 Mei 1884, aldaar zullen gehouden worden / uitg. door de Feest-Commissie Sint Paulus Vereeniging / Drukkerij Historisch Centrum Limburg
1884 Officieel program der kerkelijke plechtigheden, populaire feesten, enz. welke ter gelegenheid van het XVde eeuwgetij des H. Servatius patroon van Maastricht, van 11-18 Mei 1884, aldaar zullen gehouden worden / uitg. door de Feest-Commissie Sint Paulus Vereeniging / Drukkerij Centre Céramique
1884 Officieel program der kerkelijke plechtigheden, populaire feesten, enz. welke ter gelegenheid van het XVde eeuwgetij des H. Servatius patroon van Maastricht, van 11-18 Mei 1884, aldaar zullen gehouden worden / uitg. door de Feest-Commissie Sint Paulus Vereeniging / Drukkerij Universiteitsbibliotheek Maastricht
1964 Welke stijl is dit? / Karl Busch en Hans Reuther ; voor Nederland en België? bew. door J.J.M. Timmers ; [uit het Duits vert. door Jean H.P. Jacobs] Leiter-Nypels Karl Busch Centre Céramique
1966 Gegeven voor U / Paul Chapel Schenk Paul Chapel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1928 Bij feestelijke gelegenheden / gedichten door J. Greshoff A.A.M. Stols J. Greshoff Centre Céramique
1856 Eine nuije raod in het land van belofte / vertelselke door eine Burger van den auwen Tied Onbekend Burger van den auwen Tied Centre Céramique
1871 De Mastreechter kiekkast : nuierwéts printebook veur jonk en auwd / oetgegeve door L. Polis Leiter-Nypels Centre Céramique
1952 Het drostambt Tüddern / door P.M. Coebergh ; in samenw. met J.J.J. van de Venne ... [et al.] Onbekend P.M. Coebergh Centre Céramique
1952 Het drostambt Tüddern / door P.M. Coebergh ; in samenw. met J.J.J. van de Venne ... [et al.] Onbekend P.M. Coebergh Universiteitsbibliotheek Maastricht
1953 Eikenbloesem : gedichten / door Mathias Kemp ; [met houtgravures van Gèr Huntjens] Onbekend Mathias Kemp Centre Céramique
1953 Eikenbloesem : gedichten / door Mathias Kemp ; [met houtgravures van Gèr Huntjens] Onbekend Mathias Kemp Universiteitsbibliotheek Maastricht
1955 Het land van de Peel / onder red. van M. Kemp ; met medew. van vele deskundigen in het Peelgebied Onbekend Centre Céramique
1946 Limburg in den wereldbrand / door M. Kemp Onbekend Mathias Kemp Centre Céramique
1946 Limburg in den wereldbrand / door M. Kemp Onbekend Mathias Kemp Universiteitsbibliotheek Maastricht
1945 Onder de rosse komeet : verzen / van Mathias Kemp Onbekend Mathias Kemp Centre Céramique
1945 Onder de rosse komeet : verzen / van Mathias Kemp Onbekend Mathias Kemp Universiteitsbibliotheek Maastricht
1917 Naar den uchtend : een bundel verzen / door Mathias Kemp Onbekend Mathias Kemp Centre Céramique
1917 Naar den uchtend : een bundel verzen / door Mathias Kemp Onbekend Mathias Kemp Historisch Centrum Limburg
1917 Naar den uchtend : een bundel verzen / door Mathias Kemp Onbekend Mathias Kemp Universiteitsbibliotheek Maastricht
1919 De vreemde vogel en andere gedichten / door Mathias Kemp Onbekend Mathias Kemp Centre Céramique
1919 De vreemde vogel en andere gedichten / door Mathias Kemp Onbekend Mathias Kemp Historisch Centrum Limburg
1919 De vreemde vogel en andere gedichten / door Mathias Kemp Onbekend Mathias Kemp Universiteitsbibliotheek Maastricht
1945 Zalig de zachtmoedigen : tooneelspel in vijf bedrijven / door Mathias Kemp Onbekend Mathias Kemp Centre Céramique
1945 Zalig de zachtmoedigen : tooneelspel in vijf bedrijven / door Mathias Kemp Onbekend Mathias Kemp Universiteitsbibliotheek Maastricht
1918 Zeven boomen opgezet door Mathias Kemp Boosten & Stols, F. Schmitz Mathias Kemp Historisch Centrum Limburg
1918 Zeven boomen opgezet door Mathias Kemp Boosten & Stols, F. Schmitz Mathias Kemp Centre Céramique
1918 Zeven boomen opgezet door Mathias Kemp Boosten & Stols, F. Schmitz Mathias Kemp Universiteitsbibliotheek Maastricht
1953 Christus overwint : parochie-kerkboek / samengest. door Jos. Colaris ; de tekeningen zijn van Jan Mulder Stegen Jos. Colaris Universiteitsbibliotheek Maastricht
1937 De antichrist : zijn rijk van godloozen en moderne heidenen / door J. Lammertse Van Aelst J. Lammertse (Lz) Historisch Centrum Limburg
1937 De antichrist : zijn rijk van godloozen en moderne heidenen / door J. Lammertse Van Aelst J. Lammertse (Lz) Universiteitsbibliotheek Maastricht
1937 Zotte en barokke gothiekskes / door Jehan Kuypers ; met ill. van Jan Hul Van Aelst Jehan Kuypers Centre Céramique
1937 Zotte en barokke gothiekskes / door Jehan Kuypers ; met ill. van Jan Hul Van Aelst Jehan Kuypers Universiteitsbibliotheek Maastricht
1932 Lyriese portretten / Leo van Breen ; omslagtek. van Alb. Goethals A.A.M. Stols Leo van Breen Centre Céramique
1933 De stroomlijn : gedichten / door Leo van Breen Boosten & Stols Leo van Breen Centre Céramique
1963 De economische orde / N.J.M. Nelissen Onbekend N.J.M. Nelissen Historisch Centrum Limburg
1966 Centrale catalogus van de lopende periodieken in Maastrichtse bibliotheken / [uitg. door de Kring van Maastrichtse Bibliothecarissen] Onbekend Centre Céramique
1966 Centrale catalogus van de lopende periodieken in Maastrichtse bibliotheken / [uitg. door de Kring van Maastrichtse Bibliothecarissen] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1944 Van Maas tot Schelde : gedichten van Limburgsche en Noord-Brabantsche dichters uit de laatste twintig jaren (1925-1944) / verz. en ingel. door P.C. Boeren Van Aelst Centre Céramique
1944 Van Maas tot Schelde : gedichten van Limburgsche en Noord-Brabantsche dichters uit de laatste twintig jaren (1925-1944) / verz. en ingel. door P.C. Boeren Van Aelst Universiteitsbibliotheek Maastricht
1880 Geschiedenis des vaderlands voor de hoogere klassen van seminarien en hooger-burgerscholen / door A. Brouwers Leiter-Nypels A. Brouwers Universiteitsbibliotheek Maastricht
1876 Bijdrage voor het Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Maastricht / door J.W. Brouwers Bogaerts J.W. Brouwers Centre Céramique
1950 Het Paulinische voorrecht / door Petrus Wilhelmus van Leeuwen Van Aelst Petrus Wilhelmus van Leeuwen Centre Céramique
1950 Het Paulinische voorrecht / door Petrus Wilhelmus van Leeuwen Van Aelst Petrus Wilhelmus van Leeuwen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1829 Overeenstemmingsalmanak van de Gregoriaansche en republikeinsche tijdrekeningen, van het jaar II tot het jaar XXII, gevolgd van eene tafel, de overeenkomst der volgende jaren tot het jaar C, aanwijzende Wed. Lefèbvre-Renard Historisch Centrum Limburg
1829 Overeenstemmingsalmanak van de Gregoriaansche en republikeinsche tijdrekeningen, van het jaar II tot het jaar XXII, gevolgd van eene tafel, de overeenkomst der volgende jaren tot het jaar C, aanwijzende Wed. Lefèbvre-Renard Centre Céramique
1927 De Engelsche stakingen in 1926 / door Jhr. J.A.I.H. Graafland Leiter-Nypels J.A.I.H. Graafland Historisch Centrum Limburg
1925 Beschouwingen over problemen in de ontwikkeling der moderne schilderkunst / door H. Kröller-Müller ; [ornamenten en bandontwerp: Henry van de Velde ; uitg. bew. door H. Wilbers] Leiter-Nypels H. Kröller-Müller Universiteitsbibliotheek Maastricht
1956 Het regionalisme en de toekomst onzer samenleving / door J.H.C. Creyghton Leiter-Nypels J.H.C. Creyghton Centre Céramique
1956 Het regionalisme en de toekomst onzer samenleving / door J.H.C. Creyghton Leiter-Nypels J.H.C. Creyghton Historisch Centrum Limburg
1956 Het regionalisme en de toekomst onzer samenleving / door J.H.C. Creyghton Leiter-Nypels J.H.C. Creyghton Universiteitsbibliotheek Maastricht
1920 De Congregatie der Zusters van Barmhartigheid 1819-1919 : bij het eerste eeuwfeest van de Congregatie der Zusters van Barmhartigheid aan de weldoeners der congregatie en aan de Nederlandsche geestelijkheid aangeboden Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1947 Verslagboek van het Internationaal Liturgisch Congres gehouden te Maastricht van 27 juli tot 2 augustus 1946 Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1947 Verslagboek van het Internationaal Liturgisch Congres gehouden te Maastricht van 27 juli tot 2 augustus 1946 Van Aelst Centre Céramique
1947 Verslagboek van het Internationaal Liturgisch Congres gehouden te Maastricht van 27 juli tot 2 augustus 1946 Van Aelst Universiteitsbibliotheek Maastricht
1951 De woningbouw in de provincie Limburg, 1945-1951 / [uitg. van Gedeputeerde Staten van Limburg] Onbekend Centre Céramique
1976 Kunstschatten uit de St.-Servaas : heiligdomsvaart jaar 1976 / [inleiding in het Nederlands, Frans, Duits en Engels ; foto's L. van Bilsen ... et al. ; teksten: S. Tagage ... et al.] Onbekend Centre Céramique
1976 Kunstschatten uit de St.-Servaas : heiligdomsvaart jaar 1976 / [inleiding in het Nederlands, Frans, Duits en Engels ; foto's L. van Bilsen ... et al. ; teksten: S. Tagage ... et al.] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1976 Kunstschatten uit de St.-Servaas : heiligdomsvaart jaar 1976 / [inleiding in het Nederlands, Frans, Duits en Engels ; foto's L. van Bilsen ... et al. ; teksten: S. Tagage ... et al.] Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1953 Gedenk-album eeuwfeest Gemeente-Spaarbank van Maastricht / samenstelling en verbindende tekst: W. Kaasenbrood ; foto's: W. Mantz ... [et al.] Onbekend W. Kaasenbrood Centre Céramique
1942 Breuken in kool en gesteente / door Johannes Marinus Deenen Ernest van Aelst Johannes Marinus Deenen Historisch Centrum Limburg
1930 Taï?a : de tragedie van een vorstenhuis / A. T' Serstevens ; [vert. uit het Frans door N. Brunt] Boosten & Stols A. T' Serstevens Centre Céramique
1932 Notice sur le livre d'art moderne en Tchécoslovaquie / par A.A.M. Stols ; avant propos d[e] Vladímir Slavík Stols A.A.M. Stols Centre Céramique
1951 De katholieke arbeider in de samenleving : een sociale katechismus / door A.M. Kuylaars en H.J.M. Hoefnagels Onbekend A.M. Kuylaars Universiteitsbibliotheek Maastricht
1945 De geologie van het veld van staatsmijn Maurits / door Aart Jan Dikkers Ernest van Aelst Aart Jan Dikkers Centre Céramique
1937 Herleidings-tabellen der Fransch-Republikeinsche tijdrekening / samengest. door Anton Kessen Stols Anton Kessen Historisch Centrum Limburg
1937 Herleidings-tabellen der Fransch-Republikeinsche tijdrekening / samengest. door Anton Kessen Stols Anton Kessen Centre Céramique
1928 Oud tin / door A.J.G. Verster Boosten & Stols A.J.G. Verster Centre Céramique
1975 Handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg / J.A.D. Eyck Onbekend J.A.D. Eyck Centre Céramique
1975 Handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg / J.A.D. Eyck Onbekend J.A.D. Eyck Historisch Centrum Limburg
1973 Archeologische kroniek van Limburg over de jaren 1969-1970 / door J. H. F. Bloemers Boosten & Stols Johan Hendrik Frederik Bloemers Historisch Centrum Limburg
1973 Archeologische kroniek van Limburg over de jaren 1969-1970 / door J. H. F. Bloemers Boosten & Stols Johan Hendrik Frederik Bloemers Centre Céramique
1909 Beschrijving der St. Servatiuskerk te Maastricht met eene beknopte levensschets van den H. Servatius en eene lijst der HH. Relieken in die kerk bewaard / door P. Doppler Boosten & Stols P. Doppler Centre Céramique
1909 Beschrijving der St. Servatiuskerk te Maastricht met eene beknopte levensschets van den H. Servatius en eene lijst der HH. Relieken in die kerk bewaard / door P. Doppler Boosten & Stols P. Doppler Historisch Centrum Limburg
1909 Beschrijving der St. Servatiuskerk te Maastricht met eene beknopte levensschets van den H. Servatius en eene lijst der HH. Relieken in die kerk bewaard / door P. Doppler Boosten & Stols P. Doppler Universiteitsbibliotheek Maastricht
1938 Lijst der kanunniken van het Vrije Rijkskapittel van Sint Servaas te Maastricht (1050-1795) / door P. Doppler Onbekend P. Doppler Universiteitsbibliotheek Maastricht
1936 Lijst der proosten van het vrije rijkskapittel van St. Servaas te Maastricht (800-1797) / door P. Doppler Onbekend P. Doppler Universiteitsbibliotheek Maastricht
1916 Nécrologe de l'Église collégiale de Notre-Dame à Maestricht / publié avec des notes par P. Doppler Onbekend Historisch Centrum Limburg
1897 Nécrologie de la Confrérie des Chapelains, de la ci-devant collégiale de Saint-Servais à  Maestricht / publié par P. Doppler Schols Centre Céramique
1897 Nécrologie de la Confrérie des Chapelains, de la ci-devant collégiale de Saint-Servais à Maestricht / publié par P. Doppler Schols Historisch Centrum Limburg
1897 Nécrologie de la Confrérie des Chapelains, de la ci-devant collégiale de Saint-Servais à Maestricht / publié par P. Doppler Schols Universiteitsbibliotheek Maastricht
1924 Necrologium der kerk van Valkenburg / door P. Doppler Onbekend P. Doppler Centre Céramique
1924 Necrologium der kerk van Valkenburg / door P. Doppler Onbekend P. Doppler Historisch Centrum Limburg
1911 Obituaire de l'Eglise collégiale, libre et impériale de Saint-Servais à Maestricht, commencé vers 1294 / publié avec des notes par P. Doppler Onbekend Historisch Centrum Limburg
1911 Obituaire de l'Eglise collégiale, libre et impériale de Saint-Servais à Maestricht, commencé vers 1294 / publié avec des notes par P. Doppler Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1947 In Jesus' hart / Joannes Leo Dehon ; Nederlandse uitg. van L'année avec le Sacré-Coeur bezorgd door H. Dorresteijn Schenk Joannes Leo Dehon Universiteitsbibliotheek Maastricht
1943 Kolenpetrographische studië?n : parallelisatie van de koollagen Merl, Mühlenbach, Steinknipp en Finefrau van het Nederlandsche mijngebied / Piet Albertus Hacquébard Van Aelst Piet Albertus Hacquébard Centre Céramique
1943 Kolenpetrographische studien : parallelisatie van de koollagen Merl, Mühlenbach, Steinknipp en Finefrau van het Nederlandsche mijngebied / Piet Albertus Hacquébard Van Aelst Piet Albertus Hacquébard Universiteitsbibliotheek Maastricht
1944 Miozäne Gastropoden aus dem Peelgebiet (Niederlande) : (Rissoidae-muricidae, nach Zittel's Einleitung 1924) / von J.H. van Voorthuysen Van Aelst J.H. van Voorthuysen Centre Céramique
1944 Miozäne Gastropoden aus dem Peelgebiet (Niederlande) : (Rissoidae-muricidae, nach Zittel's Einleitung 1924) / von J.H. van Voorthuysen Van Aelst J.H. van Voorthuysen Historisch Centrum Limburg
1952 Bijdrage tot de geschiedenis van de krankzinnigenzorg te Maastricht / door J. Cornips Onbekend J. Cornips Centre Céramique
1952 Bijdrage tot de geschiedenis van de krankzinnigenzorg te Maastricht / door J. Cornips Onbekend J. Cornips Universiteitsbibliotheek Maastricht
1950 De Joannes legende / door F.A. Brunklaus Leiter-Nypels F.A. Brunklaus Centre Céramique
1952 50 jaar Bouwvereniging St. Servatius Maastricht, 1902-1952 / door J. Cornips Crouzen J. Cornips Historisch Centrum Limburg
1952 50 jaar Bouwvereniging St. Servatius Maastricht, 1902-1952 / door J. Cornips Crouzen J. Cornips Universiteitsbibliotheek Maastricht
1950 Die Erziehungs- und Formungsprobleme im industriellen Grossbetriebe : Menschenführung und Zusammenarbeit / G.A.F. Groothoff Ernest van Aelst G.A.F. Groothoff Historisch Centrum Limburg
1928 De gouden Marialegenden / door Fr. Drehmans Gebr. van Aelst Fr. Drehmans Centre Céramique
1928 De gouden Marialegenden / door Fr. Drehmans Gebr. van Aelst Fr. Drehmans Universiteitsbibliotheek Maastricht
1948 Ons liefdeleven voor het H. Hart van Jesus / J.L. Dehon ; Nederlandse vert. door H. Smeets, S.C.J Schenk J. L. Dehon Universiteitsbibliotheek Maastricht
1869 Drie chronijkjes van Ste.-Agnetenklooster der Orde van den H. Augustinus te Maeseyck, 1430-1589 / Jos. Habets Charles Hollman Centre Céramique
1947 Het kwartair van het Peel-gebied en de naaste omgeving : (een sediment-petrologische studie) / door J.I.S. Zonneveld Van Aelst J. I.S. Zonneveld Centre Céramique
1947 Het kwartair van het Peel-gebied en de naaste omgeving : (een sediment-petrologische studie) / door J.I.S. Zonneveld Van Aelst J. I.S. Zonneveld Historisch Centrum Limburg
1961 Driekoningenspel van Munsterbilzen / bew. en toegelicht door Jef Notermans Onbekend Centre Céramique
1961 Driekoningenspel van Munsterbilzen / bew. en toegelicht door Jef Notermans Onbekend Historisch Centrum Limburg
1961 Driekoningenspel van Munsterbilzen / bew. en toegelicht door Jef Notermans Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1915 Chroniek van Maastricht van 70 na Chr. tot 1870 / [door Jos Haenen] ; uitg., met bijvoegsels, verbeteringen enz. en geschiedkundige inleiding door A.J.A. Flament Maastrichtsche Boek- & Handelsdrukkerij Jos Haenen Centre Céramique
1915 Chroniek van Maastricht van 70 na Chr. tot 1870 / [door Jos Haenen] ; uitg., met bijvoegsels, verbeteringen enz. en geschiedkundige inleiding door A.J.A. Flament Maastrichtsche Boek- & Handelsdrukkerij Jos Haenen Historisch Centrum Limburg
1900 De St. Servatiuskerk en hare schatten te Maastricht Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1900 De St. Servatiuskerk en hare schatten te Maastricht Boosten & Stols Centre Céramique
1946 Sint Pieter op 9 september 1946 bij de Kerkwijding Crouzen Centre Céramique
1946 Sint Pieter op 9 september 1946 bij de Kerkwijding Crouzen Historisch Centrum Limburg
1938 Serenade / gedichten van J. Slauerhoff Stols J. Slauerhoff Centre Céramique
1804 Pius den VII by Napoleon Iste, of Belangryke beschryvinge, van alles dat op de reize Zyner Heiligheid, by de zalving en krooning Zyner Keizerlyke Majesteyt, merkwaardigst is voorgevallen Theodoor Nypels Centre Céramique
1927 Maskeraad / E. Franquinet Goffin E. Franquinet Centre Céramique
1933 Honderd fotografische visies op Zuid-Limburg / van Hub. Leufkens ; ingel. door George Nypels Leiter-Nypels Hub. Leufkens Historisch Centrum Limburg
1933 Honderd fotografische visies op Zuid-Limburg / van Hub. Leufkens ; ingel. door George Nypels Leiter-Nypels Hub. Leufkens Centre Céramique
1933 Honderd fotografische visies op Zuid-Limburg / van Hub. Leufkens ; ingel. door George Nypels Leiter-Nypels Hub. Leufkens Universiteitsbibliotheek Maastricht
1944 Christendom, eenheid, arbeid / [door Pierre Cremers] Boosten & Stols Pierre Cremers Historisch Centrum Limburg
1944 Christendom, eenheid, arbeid / [door Pierre Cremers] Boosten & Stols Pierre Cremers Universiteitsbibliotheek Maastricht
1939 Richtlijnen voor de instelling en inrichting van provinciale archievendiensten voor het ordenen, beschrijven en voortdurend onderhoud der Nederl. gemeente-archieven / E.J.Th A.M. van Emstede Gebr. Van Aelst E.J.Th.A.M. van Emstede Historisch Centrum Limburg
1939 Richtlijnen voor de instelling en inrichting van provinciale archievendiensten voor het ordenen, beschrijven en voortdurend onderhoud der Nederl. gemeente-archieven / E.J.Th A.M. van Emstede Gebr. Van Aelst E.J.Th.A.M. van Emstede Historisch Centrum Limburg
1905 De vakbeweging en de strijd tegen het alcoholisme / door G. Bulten Onbekend G. Bulten Historisch Centrum Limburg
1960 Heeft de kleuter uit het z.g. onmaatschappelijke gezin extra aandacht nodig voor zijn groei naar volwassenheid? / door N. Crolla Onbekend N. Crolla Historisch Centrum Limburg
1949 Geerlingshof : een Limburgse volkshogeschool / door Fons Erens Onbekend Fons Erens Centre Céramique
1949 Geerlingshof : een Limburgse volkshogeschool / door Fons Erens Onbekend Fons Erens Universiteitsbibliotheek Maastricht
1910 Vakorganisatie en drankbestrijding / door J.J. van der Weij Onbekend J. J. van der Weij Centre Céramique
1821 Précis des faits relatifs à  la destitution et à  la poursuite devant les tribunaux de messieurs Hennequin, un des bourgemestres, A. Lekens, mockel cadet, J.B. Hardy, P.J. Cools, J. Bemelmans, B. Crutz, Stringnart ainé, T. baron d'Eimmenghaus-Fred Onbekend Centre Céramique
1821 Précis des faits relatifs à la destitution et à la poursuite devant les tribunaux de messieurs Hennequin, un des bourgemestres, A. Lekens, mockel cadet, J.B. Hardy, P.J. Cools, J. Bemelmans, B. Crutz, Stringnart ainé, T. baron d'Eimmenghaus-Fred Onbekend Historisch Centrum Limburg
1806 Précis historique des campagnes de l'an XIV et remarques sur quelques parties des Etats d'Allemagne, ou Résumé des bulletins de la Grande-Armée / par un sous-officier du 7e Régiment de Hussards Theodoor Nypels Un Sous-officier du 7e Régiment de Hus Centre Céramique
1806 Précis historique des campagnes de l'an XIV et remarques sur quelques parties des Etats d'Allemagne, ou Résumé des bulletins de la Grande-Armée / par un sous-officier du 7e Régiment de Hussards Theodoor Nypels Un Sous-officier du 7e Régiment de Hus Universiteitsbibliotheek Maastricht
1938 Naar zonnige hoogten : Moeder Clara Fey en haar stichting de Congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus / M. Smits van Waesberghe Van Aelst M. Smits van Waesberghe Centre Céramique
1938 Naar zonnige hoogten : Moeder Clara Fey en haar stichting de Congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus / M. Smits van Waesberghe Van Aelst M. Smits van Waesberghe Universiteitsbibliotheek Maastricht
1946 De zelfstandige ondernemer in de nieuwe samenleving / door Joseph Winckers ; met voorw. van P. de Bruin Onbekend Joseph Winckers Centre Céramique
1946 De zelfstandige ondernemer in de nieuwe samenleving / door Joseph Winckers ; met voorw. van P. de Bruin Onbekend Joseph Winckers Universiteitsbibliotheek Maastricht
1829 Procès de l'Eclaireur : prévention de calomnie envers S.E. le ministre de la justice Onbekend Centre Céramique
1818 Procès-verbal de la distribution solennelle des prix de l'année scholaire; Athénée de Maestricht; province de Limbourg Onbekend Centre Céramique
1931 Commentaar / D.A.M. Binnendijk Leiter-Nypels D. A.M. Binnendijk Centre Céramique
1914 Kunsthistorische beschrijving van een zeventigtal Mariabeelden en eenige schilderijen van de 12e tot en met de 18e eeuw, naar aanleiding der tentoonstelling te Maastricht in Aug. 1912, met 16 afb. der voornaamste beelden / A.J.A. Flament Schmitz A.J.A. Flament Centre Céramique
1914 Kunsthistorische beschrijving van een zeventigtal Mariabeelden en eenige schilderijen van de 12e tot en met de 18e eeuw, naar aanleiding der tentoonstelling te Maastricht in Aug. 1912, met 16 afb. der voornaamste beelden / A.J.A. Flament Schmitz A.J.A. Flament Historisch Centrum Limburg
1914 Kunsthistorische beschrijving van een zeventigtal Mariabeelden en eenige schilderijen van de 12e tot en met de 18e eeuw, naar aanleiding der tentoonstelling te Maastricht in Aug. 1912, met 16 afb. der voornaamste beelden / A.J.A. Flament Schmitz A.J.A. Flament Universiteitsbibliotheek Maastricht
1915 De vakbond "God en Ons Recht" tijdens den oorlog 1914-1915 / door Joh. Hend. de Wit Goffin Joh. Hend. de Wit Historisch Centrum Limburg
1894 De politieke en rechterlijke verdeelingen en indeelingen van het Tweede Kwartier of Overkwartier van Gelderland ... : 1580-1794 / door A.J.A. Flament Onbekend A. J.A. Flament Historisch Centrum Limburg
1851 Wet tot regeling van de zamenstelling, inrigting en bevoegdheid der gemeentebesturen. Gevolgd door de Naturalisatie-wet en het Reglement op het sluiten der herbergen Bury-Lefèbvre Centre Céramique
1946 Gasparone : romantische operette in 3 bedrijven / van: Carl Millöcker Onbekend Carl Millöcker Centre Céramique
1865 Recherches sur l'origine des noms de quelques endroits du Duché de Limbourg et autres / par Jos. Russel Jos. Russel Jos. Russel Historisch Centrum Limburg
1865 Recherches sur l'origine des noms de quelques endroits du Duché de Limbourg et autres / par Jos. Russel Jos. Russel Jos. Russel Centre Céramique
1865 Recherches sur l'origine des premiers habitants des Pays-Bas, / par Jos. Russel Jos. Russel Jos. Russel Centre Céramique
1865 Recherches sur l'origine des premiers habitants des Pays-Bas, / par Jos. Russel Jos. Russel Jos. Russel Historisch Centrum Limburg
1824 Leidsman op den bloedigen kruisweg, of oefening der veertien statien, voor alle broeders en zusters der Broederschap van het H. Kruis, opgeregt in de parociale kerke van St.-Marten, binnen Wijk, den 14 september 1813 Lambert Theodoor Nypels Historisch Centrum Limburg
1824 Leidsman op den bloedigen kruisweg, of oefening der veertien statien, voor alle broeders en zusters der Broederschap van het H. Kruis, opgeregt in de parociale kerke van St.-Marten, binnen Wijk, den 14 september 1813 Lambert Theodoor Nypels Centre Céramique
1822 Leidsman op den bloedigen kruisweg voor alle broeders en zusters van het Broederschap des H. Kruis, opgerecht in de parociale kerke van St. Marten, binnen Wijk Lambert Theodoor Nypels Centre Céramique
1972 Over openbaarheid van bestuur / R. Crince Le Roy Onbekend R. Crince Le Roy Centre Céramique
1947 Bijdrage tot de kennis van het Boven-Senoon in Zuid-Limburg / door Cornelis Francken Ernest van Aelst Cornelis Francken Historisch Centrum Limburg
1792 Oratio in funere Cæsaris Francisci Constantini ex comitibus de Hoensbroeck, episcopi et principis Leodiensis, ... / habita in Divæ Virginis Templo VI. Kal. Julii ab H. Partouns ... P.L. Lekens H. Partouns Centre Céramique
1833 Les femmes : poème en IV chants / Spandaw ; trad. [du néerlandais] par Auguste Clavareau Bury-Lefèbvre ... Spandaw Centre Céramique
1833 Les femmes : poème en IV chants / Spandaw ; trad. [du néerlandais] par Auguste Clavareau Bury-Lefèbvre … Spandaw Historisch Centrum Limburg
1802 Statistique du département de la Meuse-Inférieure / par le citoyen Cavenne, ... approuvée pour être présentée au Ministre de l'intérieur, par le citoyen Loysel, .. Theodoor Nypels Cavenne Historisch Centrum Limburg
1802 Statistique du département de la Meuse-Inférieure / par le citoyen Cavenne, ... approuvée pour être présentée au Ministre de l'intérieur, par le citoyen Loysel, .. Theodoor Nypels Cavenne Centre Céramique
1764 Traité des maladies les plus fréquentes à  Surinam, et des remedes les plus propres à  les guérir. ; Suivi d'une dissertation sur le fameux crapaud de Surinam, nommé Pipa, & sur sa génération en particulier, avec figures en tailles-douce. / P Jacques Lekens Philippe Fermin Centre Céramique
1765 Développement parfait du mystère de la génération du fameux crapaud de Surinam, nommé Pipa, / par Philippe Fermin, ... Jacques Lekens Philippe Fermin Centre Céramique
1770 Dissertation sur la question s'il est permis d'avoir en sa possession des esclaves, & de s'en servir comme tels, dans les colonies de l'Amerique, / par Philippe Fermin, ... Jacques Lekens Philippe Fermin Centre Céramique
1781 Tableau du spectacle Français, ou annales théatrales de la ville de Mastrigt, précédé d'un discours préliminaire / par M. Bernard avocat J.T. van Gulpen Bernard Centre Céramique
1773 Œuvres complettes de M. Desmahis Jean-Edmé Dufour Desmahis Centre Céramique
1931 Boerderij-typen in Limburg / E. Franquinet Goffin E. Franquinet Centre Céramique
1931 Boerderij-typen in Limburg / E. Franquinet Goffin E. Franquinet Historisch Centrum Limburg
1931 Boerderij-typen in Limburg / E. Franquinet Goffin E. Franquinet Universiteitsbibliotheek Maastricht
1945 Geologische bezienswaardigheden in Epen en omgeving / door R.W. Jongmans ; [inl.: W.J. Jongmans] Van Aelst R. W. Jongmans Centre Céramique
1945 Geologische bezienswaardigheden in Epen en omgeving / door R.W. Jongmans ; [inl.: W.J. Jongmans] Van Aelst R. W. Jongmans Historisch Centrum Limburg
1966 Epen : wandelgids ter ontdekking van de oeroude geheimen der aardgeschiedenis evenals van de interessante carboon-, krijt- en zinkflora in Epen en omgeving / R.W. Jongmans, W.J. Jongmans, S.J. Dijkstra Van Aelst R. W. Jongmans Centre Céramique
1935 Serena / Walter Savage Landor ; vert. [naar de Franse vert. van Valéry Larbaud uit het Engels] door E. Du Perron Stols Walter Savage Landor Centre Céramique
1968 Wieker belangen : rapport van de werkgroep tot samenstelling van een wijkraad voor Wijk Onbekend Centre Céramique
1968 Wieker belangen : rapport van de werkgroep tot samenstelling van een wijkraad voor Wijk Onbekend Historisch Centrum Limburg
190X School en drank : een eerlijk woord aan alle katholieken / door H. Ermann Onbekend H. Ermann Historisch Centrum Limburg
1910 Erbarm U over het volk / vrij naar Mgr. Egger ; door C.B. Onbekend Egger Historisch Centrum Limburg
1907 P. Theobald Mathew, de matigheidsapostel van Ierland / door Aug. Egger Onbekend Aug. Egger Historisch Centrum Limburg
1934 Economische beginselen bij de kostprijsbepaling en prijsvorming van electrische energie / door H. Gelissen en P.M.H. Snel Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1887 Einige Schriftstücke über die Congregation der Missionsschwestern von Unserer Lieben Frau der Missionen Afrika's Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1966 Maastricht in beeld : van praehistorie tot heden Onbekend Centre Céramique
1948 Charelke : Mestreechter lachbom met meziek en zaank / naor 'n oorspronkelik verhaol vrij bewèrk en muzikaal gearrangeerd door Edgard Theunissen Onbekend Edgard Theunissen Centre Céramique
1937 Leven van moeder Elisabeth / door haarzelf geschreven ; 1 November 1789-26 juni 1864 Onbekend Elisabeth Gruyters Centre Céramique
1962 Grondgedachten over het religieuze leven in de Congregatie der Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus / Moeder Elisabeth Onbekend Moeder Elisabeth Historisch Centrum Limburg
1928 Nénette : een nieuwe triomf der kindercommunie / door Martin Stoks Van Aelst Martin Stoks Centre Céramique
1928 Nénette : een nieuwe triomf der kindercommunie / door Martin Stoks Van Aelst Martin Stoks Universiteitsbibliotheek Maastricht
1933 Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Stedelijke Muziekschool en het Stedelijk Orkest, 1883-1933 / [samenst. D. Sassen] Leiter-Nypels Centre Céramique
1933 Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Stedelijke Muziekschool en het Stedelijk Orkest, 1883-1933 / [samenst. D. Sassen] Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1933 Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Stedelijke Muziekschool en het Stedelijk Orkest, 1883-1933 / [samenst. D. Sassen] Leiter-Nypels Universiteitsbibliotheek Maastricht
1945 Overzicht van de tusschen 600 en 1940 in Zuid-Limburg en omgeving waargenomen aardbevingen, en van aardbevingen welke mogelijk hier haren invloed kunnen hebben doen gelden / door F.H. van Rummelen E. van Aelst F. H. van Rummelen Historisch Centrum Limburg
1945 Overzicht van de tusschen 600 en 1940 in Zuid-Limburg en omgeving waargenomen aardbevingen, en van aardbevingen welke mogelijk hier haren invloed kunnen hebben doen gelden / door F.H. van Rummelen E. van Aelst F. H. van Rummelen Centre Céramique
1971 [Rapport] / Kommissie Management Maastricht ; [W. Bos, voorz.] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1895 Gids van Maastricht en beschrijving van het raadhuis aldaar, ter gelegenheid der feestelijkheden bij de komst van HH. MM. de Koninginnen, 20-24 Mei 1895 / door A.J. Flament Boosten A. J. Flament Historisch Centrum Limburg
1895 Gids van Maastricht en beschrijving van het raadhuis aldaar, ter gelegenheid der feestelijkheden bij de komst van HH. MM. de Koninginnen, 20-24 Mei 1895 / door A.J. Flament Boosten A. J. Flament Centre Céramique
1895 Gids van Maastricht en beschrijving van het raadhuis aldaar, ter gelegenheid der feestelijkheden bij de komst van HH. MM. de Koninginnen, 20-24 Mei 1895 / door A.J. Flament Boosten A. J. Flament Universiteitsbibliotheek Maastricht
1933 Mestreechter spraok, doe zeute taol! : 'en klein käös oet 'ne groete veurraod / door H.J.E. Endepols Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1933 Mestreechter spraok, doe zeute taol! : 'en klein käös oet 'ne groete veurraod / door H.J.E. Endepols Van Aelst Centre Céramique
1933 Mestreechter spraok, doe zeute taol! : 'en klein kà¤ös oet 'ne groete veurraod / door H.J.E. Endepols Van Aelst Universiteitsbibliotheek Maastricht
1892 Geschiedenis van het huis der twaalf Apostelen genaamd "de Belick" te Maastricht ... ter gelegenheid van het vierhonderdjarig jubelfeest den 3den mei, 1493-1893 : met levensberichten en genealogieën der provisoren, inventaris van het archief ... Leiter-Nypels A. J. Flament Historisch Centrum Limburg
1892 Geschiedenis van het huis der twaalf Apostelen genaamd "de Belick" te Maastricht ... ter gelegenheid van het vierhonderdjarig jubelfeest den 3den mei, 1493-1893 : met levensberichten en genealogië?n der provisoren, inventaris van het archief ... Leiter-Nypels A. J. Flament Centre Céramique
1892 Geschiedenis van het huis der twaalf Apostelen genaamd "de Belick" te Maastricht ... ter gelegenheid van het vierhonderdjarig jubelfeest den 3den mei, 1493-1893 : met levensberichten en genealogieën der provisoren, inventaris van het archief ... Leiter-Nypels A. J. Flament Historisch Centrum Limburg
1892 Geschiedenis van het huis der twaalf Apostelen genaamd "de Belick" te Maastricht ... ter gelegenheid van het vierhonderdjarig jubelfeest den 3den mei, 1493-1893 : met levensberichten en genealogien der provisoren, inventaris van het archief ... Leiter-Nypels A. J. Flament Universiteitsbibliotheek Maastricht
1894 De inlijvingen van het grondgebied van het tegenwoordig hertogdom Limburg bij de Fransche Republiek, de politieke indeelingen en den afstand daarvan, bij tractaten, door de oude bezitters tijdens de Fransche overheersching, 1792-1814 / door A.J. Fla Onbekend A. J. Flament Centre Céramique
1894 De inlijvingen van het grondgebied van het tegenwoordig hertogdom Limburg bij de Fransche Republiek, de politieke indeelingen en den afstand daarvan, bij tractaten, door de oude bezitters tijdens de Fransche overheersching, 1792-1814 / door A.J. Fla Onbekend A. J. Flament Historisch Centrum Limburg
1894 De inlijvingen van het grondgebied van het tegenwoordig hertogdom Limburg bij de Fransche Republiek, de politieke indeelingen en den afstand daarvan, bij tractaten, door de oude bezitters tijdens de Fransche overheersching, 1792-1814 / door A.J. Fla Onbekend A. J. Flament Universiteitsbibliotheek Maastricht
1928 Christus' koningschap in de moderne arbeiderswereld : rede / door Jac. Jacobs Onbekend Jac. Jacobs Centre Céramique
1950 Beknopte geschiedenis van de orde der reguliere kanunniken van Sint Augustinus / door Alois van Ette Boosten & Stols Alois van Ette Centre Céramique
1950 Beknopte geschiedenis van de orde der reguliere kanunniken van Sint Augustinus / door Alois van Ette Boosten & Stols Alois van Ette Universiteitsbibliotheek Maastricht
1864 Wat heeft Limburg voor den heer Thorbecke, en de heer Thorbecke voor Limburg gedaan? / beantwoord door P. Regout Onbekend P. Regout Centre Céramique
1864 Wat heeft Limburg voor den heer Thorbecke, en de heer Thorbecke voor Limburg gedaan? / beantwoord door P. Regout Onbekend P. Regout Historisch Centrum Limburg
1864 Wat heeft Limburg voor den heer Thorbecke, en de heer Thorbecke voor Limburg gedaan? / beantwoord door P. Regout Onbekend P. Regout Universiteitsbibliotheek Maastricht
1858 Cérémonies de la dédicace ou consécration d'une église Van Osch-America Centre Céramique
1859 Het leven en de vereering der H. Moeder Anna, in druk gegeven door een' harer vereerders ter gelegenheid van het 350 jarig jubilé, vergund door Zijne Heiligheid Pius IX, in de hoofd-parochiale kerk van den H. Martinus te Wyk-Maastricht, bij breve d Kerpen Centre Céramique
1971 Maastrichts historie in beeld / [S.T.] Onbekend S. T. Centre Céramique
1971 Maastrichts historie in beeld / [S.T.] Onbekend S. T. Historisch Centrum Limburg
1957 Catalogus jubileum-expositie Alphons Winters, arts te Sittard Onbekend Centre Céramique
1930 Industriemogelijkheden in Limburg / door H. Gelissen Leiter-Nypels H. Gelissen Centre Céramique
1930 Industriemogelijkheden in Limburg / door H. Gelissen Leiter-Nypels H. Gelissen Historisch Centrum Limburg
1904 Catechismus voor bestrijders van het drankmisbruik Onbekend Centre Céramique
1904 Catechismus voor bestrijders van het drankmisbruik Onbekend Historisch Centrum Limburg
1968 Eus eige leedsjes : bloemlezing van Maastrichtse volksliedjes / [samengest. door] Charles Thewissen ; met ill. van Matthieu Vroemen Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1857 Het kindermaögske : kluchtspeul in ein akt / door ene boer en twie lui Leiter-Nypels A. Loisel Centre Céramique
1977 Wegwijzer voor eerstejaarsstudenten geschiedenis M.O. / samengest. door P.J.H. Ubachs Onbekend P. J. H. Ubachs Centre Céramique
1819 Klein hemels palm-hof, beplant met verscheide schoone gebeden, oeffeningen, litanien en lofzangen / door den Eerw Pater Wilhelmus Nakatenus Lambert Theodoor Nypels Wilhelmus Nakatenus Centre Céramique
1947 Stratenboekje met nieuwe plattegrond der gemeente Maastricht Onbekend Centre Céramique
1868 Vluchtige beschouwingen over de onrechtmatige verhooging van het aandeel van Limburg in de grondbelasting van 1866-68 en vervolgens, naar de Wet van 30 december 1865, Stbl. no. 139, en de onrechtmatige bepaling der aandeelen in die belasting van de Muller F. J. van Goor Centre Céramique
1868 Vluchtige beschouwingen over de onrechtmatige verhooging van het aandeel van Limburg in de grondbelasting van 1866-68 en vervolgens, naar de Wet van 30 december 1865, Stbl. no. 139, en de onrechtmatige bepaling der aandeelen in die belasting van de Muller F. J. van Goor Universiteitsbibliotheek Maastricht
1931 Bestek en voorwaarden voor het leggen van een gas- en watertransportleiding en een gas- en waterdistributieleiding, alles in Mannesmann mofbuis, het geheel ten dienste der nieuwe Maasbrug met opritten te Maastricht Onbekend Centre Céramique
1895 Bezoek van Hare Majesteiten de Koningin en de Koningin-Regentes aan de Provincie Limburg van Maandag 20 tot Vrijdag 24 Mei 1895 : Maastricht en omstreken : program van het bezoek en der feesten Leiter-Nypels Centre Céramique
1895 Bezoek van Hare Majesteiten de Koningin en de Koningin-Regentes aan de Provincie Limburg van Maandag 20 tot Vrijdag 24 Mei 1895 : Maastricht en omstreken : program van het bezoek en der feesten Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1827 Reglement voor het bestuur der stad Maastricht Nypels Centre Céramique
1827 Reglement voor het bestuur der stad Maastricht Nypels Universiteitsbibliotheek Maastricht
1908 Boekje ter eere van den H. Cornelius, paus en martelaar, bijzondere patroon tegen vallende ziekte, Sintvitusdans, jicht, stuipen en alle zenuwlijden Elissen Centre Céramique
1906 Graf- en inschriften te Op- en Neercanne, met aanteekeningen / door Edmond van Wintershoven Boosten & Stols Edmond van Wintershoven Historisch Centrum Limburg
1906 Graf- en inschriften te Op- en Neercanne, met aanteekeningen / door Edmond van Wintershoven Boosten & Stols Edmond van Wintershoven Centre Céramique
1904 Uit de kerkregisters van Baexem ; Graf- en inschriften te Luik, Emael, Heure-le-Romain, Sichen, Breust en Eysden : met aanteekeningen / door Edmond van Wintershoven Boosten & Stols Edmond van Wintershoven Historisch Centrum Limburg
1904 Uit de kerkregisters van Baexem ; Graf- en inschriften te Luik, Emael, Heure-le-Romain, Sichen, Breust en Eysden : met aanteekeningen / door Edmond van Wintershoven Boosten & Stols Edmond van Wintershoven Centre Céramique
1931 Eygelshoven gedurende acht eeuwen, 1131-1931 : gedenkboek uitg. door het gemeentebestuur bij de viering van het achthonderdjarig bestaan van Eygelshoven / [o.l.v. J.M. van de Venne] Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1931 Eygelshoven gedurende acht eeuwen, 1131-1931 : gedenkboek uitg. door het gemeentebestuur bij de viering van het achthonderdjarig bestaan van Eygelshoven / [o.l.v. J.M. van de Venne] Van Aelst Universiteitsbibliotheek Maastricht
1928 Confetti : kleine gedichten / door J. Greshoff A.A.M. Stols J. Greshoff Centre Céramique
1949 De anarchie der ontdekkingstochten : manifest ter verdediging van de werkelijkheid in de beeldende kunst / Rob. Franquinet Onbekend Rob. Franquinet Centre Céramique
1949 De anarchie der ontdekkingstochten : manifest ter verdediging van de werkelijkheid in de beeldende kunst / Rob. Franquinet Onbekend Rob. Franquinet Universiteitsbibliotheek Maastricht
1818 Règlement concernant la formation des Etats de la province de Limbourg Onbekend Centre Céramique
1818 R?¿glement concernant la formation des Etats de la province de Limbourg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1826 Reglement betreffende het daarstellen der stedelijke belastingen binnen de stad Maastricht / gedaan te Maastricht J.G.C van Slype L.Th. Nypels J. G. C. VanSlype Historisch Centrum Limburg
1951 Bij het 25-jarig bestaan : Middelbare Kunst- en Nijverheidsschool Cellebroederstraat, Brusselsestr. Maastricht / [met bijdragen van H.H.E. Wouters en A.J.J. Scheffers] Goffin Historisch Centrum Limburg
1966 40 jaar kunst- en kunstnijverheids-onderwijs in Maastricht / [met bijdragen van H.H.E. Wouters en A.J.J. Scheffers] Goffin Historisch Centrum Limburg
1817 Reglement voor de Nederlandsche Israë?litische Hoofd-Synagoge te Maastricht A.J. Koymans Centre Céramique
1931 Ode op het Concilie van Ephese, 431-1931 / Ferdinand Hustinx Van Aelst Ferdinand Hustinx Centre Céramique
1822 Reglement voor de zamenstelling van het bestuur der stad Maastricht Lambert Theodoor Nypels Centre Céramique
1822 Reglement voor de zamenstelling van het bestuur der stad Maastricht Lambert Theodoor Nypels Historisch Centrum Limburg
1930 Vogels vliegen over Limburg / door E. Franquinet ; met zestien illustraties naar luchtfoto's en andere Goffin E. Franquinet Centre Céramique
1930 Vogels vliegen over Limburg / door E. Franquinet ; met zestien illustraties naar luchtfoto's en andere Goffin E. Franquinet Historisch Centrum Limburg
1930 Vogels vliegen over Limburg / door E. Franquinet ; met zestien illustraties naar luchtfoto's en andere Goffin E. Franquinet Universiteitsbibliotheek Maastricht
1933 Zuid-Oost Zuid-Limburg / door E. Franquinet ; met ill. naar fotogr. opnamen van den schrijver, F.F.P. Bins ... [et al.] Goffin E. Franquinet Centre Céramique
1870 Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het kapittel van O.L. Vrouwekerk te Maastricht, berustende op het provinciaal archief van Limburg / uitgeg. op last der Provinciale Staten en bew. door G.D. Franquinet Hollman Historisch Centrum Limburg
1870 Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het kapittel van O.L. Vrouwekerk te Maastricht, berustende op het provinciaal archief van Limburg / uitgeg. op last der Provinciale Staten en bew. door G.D. Franquinet Hollman Centre Céramique
1870 Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het kapittel van O.L. Vrouwekerk te Maastricht, berustende op het provinciaal archief van Limburg / uitgeg. op last der Provinciale Staten en bew. door G.D. Franquinet Hollman Universiteitsbibliotheek Maastricht
1868 Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van de Abdij Kloosterrade en van de adellijke vrouwenkloosters Marienthal en Sinnich (1108-1789) berustende op 't procinciaal archief van Limburg / uitg. en bew. door G.D. Franquinet Hollman G. D. Franquinet Historisch Centrum Limburg
1868 Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van de Abdij Kloosterrade en van de adellijke vrouwenkloosters Marienthal en Sinnich (1108-1789) berustende op 't procinciaal archief van Limburg / uitg. en bew. door G.D. Franquinet Hollman G. D. Franquinet Universiteitsbibliotheek Maastricht
1877 Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het adelijk klooster St. Gerlach : berustende op het provinciaal archief van Limburg / uitgeg. op last der Provinciale Staten en bew. door G. D. Franquinet Onbekend Centre Céramique
1877 Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het adelijk klooster St. Gerlach : berustende op het provinciaal archief van Limburg / uitgeg. op last der Provinciale Staten en bew. door G. D. Franquinet Onbekend Historisch Centrum Limburg
1877 Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het adelijk klooster St. Gerlach : berustende op het provinciaal archief van Limburg / uitgeg. op last der Provinciale Staten en bew. door G. D. Franquinet Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1880 Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het klooster der Predikheeren te Maastricht, berustende op het Provinciaal Archief van Limburg / uitgeg. op last der Provinciale Staten en bew. door G.D. Franquinet Onbekend Centre Céramique
1880 Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het klooster der Predikheeren te Maastricht, berustende op het Provinciaal Archief van Limburg / uitgeg. op last der Provinciale Staten en bew. door G.D. Franquinet Onbekend Historisch Centrum Limburg
1880 Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het klooster der Predikheeren te Maastricht, berustende op het Provinciaal Archief van Limburg / uitgeg. op last der Provinciale Staten en bew. door G.D. Franquinet Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1879 De adelijke abdij van Munsterbilsen : geschiedkundige schets / door G.D. Franquinet Leiter-Nypels G. D. Franquinet Centre Céramique
18XX De kloosters Transcedron te Venlo : geschiedkundige schets / door G.D. Franquinet Leiter-Nypels G. D. Franquinet Centre Céramique
1875 Maastricht : geschiedenis, merkwaardigheden en omstreken / geschetst door G.D. Franquinet en L.J. Suringar Bogaerts G. D. Franquinet Centre Céramique
1867 Notice historique sur la ville de Maestricht / par G.D. Franquinet Leiter-Nypels G. D. Franquinet Centre Céramique
1938 Passieboek van Limburgsche letterkundigen / door Robert Franquinet en Paul Haimon ; met penteekeningen van Hubert Levigne en Jan Hul Van Aelst Robert Franquinet Historisch Centrum Limburg
1938 Passieboek van Limburgsche letterkundigen / door Robert Franquinet en Paul Haimon ; met penteekeningen van Hubert Levigne en Jan Hul Van Aelst Robert Franquinet Centre Céramique
1938 Passieboek van Limburgsche letterkundigen / door Robert Franquinet en Paul Haimon ; met penteekeningen van Hubert Levigne en Jan Hul Van Aelst Robert Franquinet Universiteitsbibliotheek Maastricht
1939 Ghislaine, La Bruyère en ik / door Robert Franquinet Stols Robert Franquinet Centre Céramique
1939 Ghislaine, La Bruyère en ik / door Robert Franquinet Stols Robert Franquinet Historisch Centrum Limburg
1939 Ghislaine, La Bruyère en ik / door Robert Franquinet Stols Robert Franquinet Universiteitsbibliotheek Maastricht
1973 Monotype boekletters voorhanden bij Drukkerij Boosten & Stols N.V. te Maastricht Boosten & Stols Centre Céramique
1868 Exploration d'une villa Belgo-romaine au Rondenbosch à Houthem-Saint-Gerlach / Jos. J. Habets Onbekend Joseph J. Habets Historisch Centrum Limburg
1868 Exploration d'une villa Belgo-romaine au Rondenbosch à Houthem-Saint-Gerlach / Jos. J. Habets Onbekend Joseph J. Habets Universiteitsbibliotheek Maastricht
1900 Le siége de Maestricht en 1814 : la capitulation aux Hautes-Puissances alliées par le gouvernement français : les événements et les opérations militaires qui y ont rapport, depuis le mois de décembre 1813 jusqu'au 21 juillet 1814 / par le bar Onbekend baron von Geusau Centre Céramique
1900 Le siége de Maestricht en 1814 : la capitulation aux Hautes-Puissances alliées par le gouvernement français : les événements et les opérations militaires qui y ont rapport, depuis le mois de décembre 1813 jusqu'au 21 juillet 1814 / par le bar Onbekend baron von Geusau Historisch Centrum Limburg
1941 De cathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch / door bouwmeester H.W. Valk ; tekst verzorgd door Bronger B.L. Smid Leiter-Nypels H. W. Valk Centre Céramique
1941 De cathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch / door bouwmeester H.W. Valk ; tekst verzorgd door Bronger B.L. Smid Leiter-Nypels H. W. Valk Universiteitsbibliotheek Maastricht
1950 Le comédien et la gr^ace / Henri Ghéon ; (texte expurgé, d'accord avec l'auteur) ; annoté par Y. Dubosq et D.F. Hupperts Schenk Henri Ghéon Centre Céramique
1936 Het Nederlandsch volkskarakter / door A.C. Josephus Jitta A.A.M. Stols A. C. Josephus Jitta Centre Céramique
1936 Het Nederlandsch volkskarakter / door A.C. Josephus Jitta A.A.M. Stols A. C. Josephus Jitta Universiteitsbibliotheek Maastricht
1964 Gids voor de geestelijke volksgezondheid in Limburg : [ill.: Marianne v.d. Heyden ... et al. ; fotografie: Frans Grummer] Crouzen Centre Céramique
1964 Gids voor de geestelijke volksgezondheid in Limburg : [ill.: Marianne v.d. Heyden ... et al. ; fotografie: Frans Grummer] Crouzen Historisch Centrum Limburg
1936 Gedichten van J. van Hattum Boosten & Stols J. van Hattum Centre Céramique
1946 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum / Algemeene R.K. Ambtenarenvereeniging A.R.K.A., afdeeling Maastricht Onbekend Centre Céramique
1916 Het wijnroode uur ; De zeven broeders ; De droomer : drie gedichten / door Mathias Kemp Maastrichtse Boek- en Handelsdrukkerij Mathias Kemp Centre Céramique
1916 Het wijnroode uur ; De zeven broeders ; De droomer : drie gedichten / door Mathias Kemp Maastrichtse Boek- en Handelsdrukkerij Mathias Kemp Historisch Centrum Limburg
1945 The grottos of Limburg / by Mathias Kemp ; transl. from the Dutch by Herbert J. Rosenstern and Verne J. Klaus ; drawings by Hub. Duys Onbekend Mathias Kemp Centre Céramique
1945 The grottos of Limburg / by Mathias Kemp ; transl. from the Dutch by Herbert J. Rosenstern and Verne J. Klaus ; drawings by Hub. Duys Onbekend Mathias Kemp Universiteitsbibliotheek Maastricht
1945 This is Limburg! / by Mathias Kemp ; transl. from the Dutch, with an introd. by Charles Lavigne ; drawings by Hub. Duys Onbekend Mathias Kemp Centre Céramique
1945 This is Limburg! / by Mathias Kemp ; transl. from the Dutch, with an introd. by Charles Lavigne ; drawings by Hub. Duys Onbekend Mathias Kemp Universiteitsbibliotheek Maastricht
1938 Fugitieven en constanten / Pierre Kemp Onbekend Pierre Kemp Centre Céramique
1938 Fugitieven en constanten / Pierre Kemp Onbekend Pierre Kemp Universiteitsbibliotheek Maastricht
1962 Speelgoedtentoonstelling / Pierre Kemp Onbekend Pierre Kemp Centre Céramique
1920 Zuster Beatrijs / Pierre Kemp Leiter-Nypels Pierre Kemp Centre Céramique
1920 Zuster Beatrijs / Pierre Kemp Leiter-Nypels Pierre Kemp Universiteitsbibliotheek Maastricht
1950 Oligozäne und wahrscheinlich miozäne Gastropoden aus dem Peel-Gebiete (südliche Niederlande) / von C. Beets Van Aelst C. Beets Centre Céramique
1950 Oligozäne und wahrscheinlich miozäne Gastropoden aus dem Peel-Gebiete (südliche Niederlande) / von C. Beets Van Aelst C. Beets Historisch Centrum Limburg
1912 Eenige opmerkingen over de oudste Annales Rodenses (1104-1157) / door P.J.M. van Gils Leiter-Nypels P. J. M. van Gils Historisch Centrum Limburg
1912 Eenige opmerkingen over de oudste Annales Rodenses (1104-1157) / door P.J.M. van Gils Leiter-Nypels P. J. M. van Gils Universiteitsbibliotheek Maastricht
1928 Asselt, zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad / door D. Sassen Goffin D. Sassen Centre Céramique
1928 Asselt, zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad / door D. Sassen Goffin D. Sassen Historisch Centrum Limburg
1928 Asselt, zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad / door D. Sassen Goffin D. Sassen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1889 Chroniek der stad Weert, van 1784 tot 1802 / geschreven door den ooggetuige Lambertus Goofers Drukkerij "Courrier de la Meuse" Lambertus Goofers Universiteitsbibliotheek Maastricht
1977 Mijn Geuldal / Jan van Eijk: foto's, Jac. van Term: teksten Onbekend Jan van Eijk Centre Céramique
1977 Mijn Geuldal / Jan van Eijk: foto's, Jac. van Term: teksten Onbekend Jan van Eijk Historisch Centrum Limburg
1726 Theologia concionatoria docens et movens ... / Constantinus Letins Lambert Bertus Constantinus Letins Universiteitsbibliotheek Maastricht
1724 Theologia concionatoria docens et movens ... / Constantinus Letins Lambert Bertus Constantinus Letins Universiteitsbibliotheek Maastricht
1725 Theologia concionatoria docens et movens ... / Constantinus Letins Lambert Bertus Constantinus Letins Universiteitsbibliotheek Maastricht
1976 Maastricht.... een wandeling waard / [tekst: V.V.V. Maastricht] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1929 Het kruismysterie van Konnersreuth / door Martin Stoks Van Aelst Martin Stoks Centre Céramique
1929 Het kruismysterie van Konnersreuth / door Martin Stoks Van Aelst Martin Stoks Universiteitsbibliotheek Maastricht
1857 De herziening van het tarief der in- en uitgaande regten in Nederland / door de Redactie van het Dagblad l'Intelligence De Poully Historisch Centrum Limburg
1804 Het hemels palm-hof, beplant met godvrugtige oeffeningen, kleyne getyden, litanien, onderwyzingen en gebeden, voor de God-zoekende zielen, : meestendeels getrokken uit de Heylige Schriftuure en de Heylige Oud-vaders Nicolaas van Gulpen Centre Céramique
1805 Hemels palm-hof, beplant met godvrugtige oeffeningen, weekelyke getyden, litanien, lofzangen en gebeden : voor de Godtzoekende zielen, meestendeel getrokken uyt de H. Schrifture, en de HH. Oudvaders, / door den E.P. Wilhelmus Nakatenus Theodoor Nypels Wilhelmus Nakatenus Centre Céramique
1809 Le palmier céleste, ou Entretiens de l'ame avec Jesus-Christ, par des exercices chrétiens, offices, litanies et prières Theodoor Nypels Wilhelmus Nakatenus Centre Céramique
1966 Beknopte bibliografie van monografieën betreffende de geschiedenis van Limburg tot 1815 / door M.G.M.A. van Heyst Onbekend M. G. M. A. van Heyst Historisch Centrum Limburg
1950 De onsterfelijke maagd / Tiburzio Gallus ; [vert. uit het Italiaans] Ernest van Aelst Tiburzio Gallus Universiteitsbibliotheek Maastricht
1945 Antonius : een heiligenleven / door Frans van Oldenburg Ermke Schenk Frans van Oldenburg Ermke Centre Céramique
1945 Antonius : een heiligenleven / door Frans van Oldenburg Ermke Schenk Frans van Oldenburg Ermke Universiteitsbibliotheek Maastricht
1929 De Redemptoristen, wat ze zijn, wat ze doen / door J.A.F. Kronenburg Van Aelst J. A. F. Kronenburg Historisch Centrum Limburg
1929 De Redemptoristen, wat ze zijn, wat ze doen / door J.A.F. Kronenburg Van Aelst J. A. F. Kronenburg Centre Céramique
1929 De Redemptoristen, wat ze zijn, wat ze doen / door J.A.F. Kronenburg Van Aelst J. A. F. Kronenburg Universiteitsbibliotheek Maastricht
1957 ETIL 1932-1957 : een kwart eeuw welvaartsbevordering in Limburg / Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend Centre Céramique
1957 ETIL 1932-1957 : een kwart eeuw welvaartsbevordering in Limburg / Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1890 Geen "vergunning" meer! : een welgemeend woord tot het Nederlandsche volk / door een R.K. Pr. ten voordeele der militairen-vereeniging te Maastricht Sint Paulus Vereeniging / Drukkerij Historisch Centrum Limburg
1905 Geen volksvriend? / door M.C.P. Vos M. C. P. Universiteitsbibliotheek Maastricht
1957 Rede door Dr. F.J.M.A.H. Houben, commissaris der koningin in de provincie Limburg, voorzitter van de raad van bestuur, uitgesproken op 1 mei 1957 bij gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig bestaan van het ETIL Boosten & Stols F. J. M. A. H. Houben Centre Céramique
1957 Rede door Dr. F.J.M.A.H. Houben, commissaris der koningin in de provincie Limburg, voorzitter van de raad van bestuur, uitgesproken op 1 mei 1957 bij gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig bestaan van het ETIL Boosten & Stols F. J. M. A. H. Houben Historisch Centrum Limburg
1905 Het dialect der stad Maastricht / door Johan Henri Hubert Houben Leiter-Nypels Johan Henri Hubert Houben Historisch Centrum Limburg
1905 Het dialect der stad Maastricht / door Johan Henri Hubert Houben Leiter-Nypels Johan Henri Hubert Houben Centre Céramique
1905 Het dialect der stad Maastricht / door Johan Henri Hubert Houben Leiter-Nypels Johan Henri Hubert Houben Universiteitsbibliotheek Maastricht
1943 De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen / door Arn. Houbraken ; bew. door P.T.A. Swillens ; met een inl. van W. Vogelsang Leiter-Nypels Arn. Houbraken Centre Céramique
1943 De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen / door Arn. Houbraken ; bew. door P.T.A. Swillens ; met een inl. van W. Vogelsang Leiter-Nypels Arn. Houbraken Universiteitsbibliotheek Maastricht
1938 J. Greshoff : een studie / door Jan Schepens A.A.M. Stols Jan Schepens Centre Céramique
1956 Gen hà²ès te Oud Valkenburg : Valkenburg's bakermat / door C.A. Huygen Onbekend C. A. Huygen Centre Céramique
1956 Gen hòès te Oud Valkenburg : Valkenburg's bakermat / door C.A. Huygen Onbekend C. A. Huygen Historisch Centrum Limburg
1909 Nederlandsche rundveeteelt / door Jacq. Timmermans Leiter-Nypels Jacq. Timmermans Centre Céramique
1909 Nederlandsche rundveeteelt / door Jacq. Timmermans Leiter-Nypels Jacq. Timmermans Historisch Centrum Limburg
1936 Tusschen kuil en achterdoek / door Willem van Iependaal Stols Willem van Iependaal Centre Céramique
1923 Sproken en legenden / Marie Koenen Boosten & Stols Marie Koenen Centre Céramique
1937 Moeder Elisabeth, wat haar leven u zegt : herinnering aan het triduum gehouden bij gelegenheid van het eerste eeuwfeest van hare congregatie / door M.J. Hanrath Onbekend M. J. Hanrath Centre Céramique
1937 Moeder Elisabeth, wat haar leven u zegt : herinnering aan het triduum gehouden bij gelegenheid van het eerste eeuwfeest van hare congregatie / door M.J. Hanrath Onbekend M. J. Hanrath Universiteitsbibliotheek Maastricht
1968 Oude schoonheid in Limburg / J.J.M. Timmers Leiter-Nypels J. J. M. Timmers Centre Céramique
1968 Oude schoonheid in Limburg / J.J.M. Timmers Leiter-Nypels J. J. M. Timmers Universiteitsbibliotheek Maastricht
1958 Apostolaatskernen van de arbeiders in de Maastrichtse bedrijven / [Chr. Gijsen De auteur Chr. Gijsen Historisch Centrum Limburg
1859 Het markgraafschap Hoensbroeck gevolgd door geschiedkundige aanteekeningen over het voormalige land van Valkenburg / door Eg. Slanghen Van Osch-America Eg. Slanghen Historisch Centrum Limburg
1859 Het markgraafschap Hoensbroeck gevolgd door geschiedkundige aanteekeningen over het voormalige land van Valkenburg / door Eg. Slanghen Van Osch-America Eg. Slanghen Centre Céramique
1859 Het markgraafschap Hoensbroeck gevolgd door geschiedkundige aanteekeningen over het voormalige land van Valkenburg / door Eg. Slanghen Van Osch-America Eg. Slanghen Historisch Centrum Limburg
1859 Het markgraafschap Hoensbroeck gevolgd door geschiedkundige aanteekeningen over het voormalige land van Valkenburg / door Eg. Slanghen Van Osch-America Eg. Slanghen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1896 Over de arbeidersbeweging : brief van Mgr. C. de Harlez aan den heer directeur van "Het Algemeene Volksbelang" / Charles [Joseph] de Harlez Boosten & Stols C. deHarlez Historisch Centrum Limburg
1928 De Nederlandsche varkensfokkerij : fokken en mesten / door A.A. ter Haar Leiter-Nypels A. A. ter Haar Historisch Centrum Limburg
1929 Gedenkboek van de Algemeene Roomsch-Katholieke Officierenvereeniging A.R.K.O., 1919-1929 / samengest. door J.A.I.H. Graafland Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1945 Onze reliekenschat / door Jos. Janssen ; teekn. van Harry Pieters Van Aelst Jos. Janssen Centre Céramique
1945 Onze reliekenschat / door Jos. Janssen ; teekn. van Harry Pieters Van Aelst Jos. Janssen Historisch Centrum Limburg
1945 Onze reliekenschat / door Jos. Janssen ; teekn. van Harry Pieters Van Aelst Jos. Janssen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1864 Opkomst en voortgang der stad Maastricht / beschreven door Lamb. Emm. Jos. de Lenarts ... ; uitgeg. door J. Habets Hollman Lamb. Emm. Jos. deLenarts Historisch Centrum Limburg
1864 Opkomst en voortgang der stad Maastricht / beschreven door Lamb. Emm. Jos. de Lenarts ... ; uitgeg. door J. Habets Hollman Lamb. Emm. Jos. de Lenarts Centre Céramique
1864 Opkomst en voortgang der stad Maastricht / beschreven door Lamb. Emm. Jos. de Lenarts ... ; uitgeg. door J. Habets Hollman Lamb. Emm. Jos. deLenarts Universiteitsbibliotheek Maastricht
1869 Godfried Henschenius, medestichter der Acta Sanctorum / door Joseph Habets Hollman JosephHabets Historisch Centrum Limburg
1946 Ordening en handelspolitiek : (een sociaal-economische, -psychologische en wijsgerige studie) / door J.G.M. Delfgaauw Van Aelst J. G. M. Delfgaauw Historisch Centrum Limburg
1912 Koning alcohol : een oproep tot den strijd tegen den erfvijand / door J. Haw ; naar het Duitsch bew. met toestemming van den schrijver door W.L.M. Wentholt Onbekend J. Haw Historisch Centrum Limburg
1912 Koning alcohol : een oproep tot den strijd tegen den erfvijand / door J. Haw ; naar het Duitsch bew. met toestemming van den schrijver door W.L.M. Wentholt Onbekend J. Haw Universiteitsbibliotheek Maastricht
1900 Reglement voor de arbeiders der porceleinfabriek van de firma Louis Regout & zoon te Maastricht / [door L.H.W. Regout] Onbekend L. H. W. Regout Centre Céramique
1900 Reglement voor de arbeiders der porceleinfabriek van de firma Louis Regout & zoon te Maastricht / [door L.H.W. Regout] Onbekend L. H. W. Regout Historisch Centrum Limburg
1932 Verzen / door Theun de Vries Leiter-Nypels Theun de Vries Centre Céramique
1859 Esquisse géologique et paléontologique des couches crétacées du Limbourg, et plus spécialement de la craie tuffeau / par J.T. Binkhorst van den Binkhorst Van Osch-America J. T. Binkhorst van den Binkhorst Universiteitsbibliotheek Maastricht
1951 Monseigneur Poels "Roi du Limbourg" / par Jean Boulanger Onbekend Jean Boulanger Centre Céramique
1803 Het geestelyk paradys der god-minnende zielen, bepland met godvrugige oeffeningen van kleyne getyden, litanien en gebeden, gedeeld op de zeve dagen van de weeke : zeer nut en profytelyk voor alle de geene die God en hunne zaligheyd beminnen Theodoor Nypels Centre Céramique
1948 Van bezetting tot bevrijding : 1940-1945 / [inl.: A. Kessen ; samenstelling: Pie Pans ; foto's: M.P.J. Fonteijn ... et al.] Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1948 Van bezetting tot bevrijding : 1940-1945 / [inl.: A. Kessen ; samenstelling: Pie Pans ; foto's: M.P.J. Fonteijn ... et al.] Van Aelst Centre Céramique
1948 Van bezetting tot bevrijding : 1940-1945 / [inl.: A. Kessen ; samenstelling: Pie Pans ; foto's: M.P.J. Fonteijn ... et al.] Van Aelst Universiteitsbibliotheek Maastricht
1935 Apologetiek en Christendom in den Octavius van Minucius Felix / door Jakob Jan de Jong Boosten & Stols Jakob Jan de Jong Centre Céramique
1935 Apologetiek en Christendom in den Octavius van Minucius Felix / door Jakob Jan de Jong Boosten & Stols Jakob Jan deJong Universiteitsbibliotheek Maastricht
1954 De man, die van de wereld viel : een modern avontuur voor jongens en allen, die het in hun hart nog bleven / door Frans van de Merwede J. Schenk Frans van de Merwede Centre Céramique
1932 De mei der zigeuners / Jo Nabben ; met 11 tek. van Georges Tielens Van Aelst Jo Nabben Centre Céramique
1925 Geologische en palaeontologische beschrijving van het Karboon der omgeving van Epen (Limb.) / door W.J. Jongmans ; met medew. van G. Delépine ... [et al.] Onbekend W. J. Jongmans Historisch Centrum Limburg
1944 Memorandum der Vereeniging Suringarschool te Maastricht / door W. Bax Onbekend W. Bax Centre Céramique
1872 Histoire de l'Ordre du Saint Sépulchre : son origine, son but et sa destination, avec appendices relatifs à la fondation de l'Ordre et sa réorganisation par S.S. le Pape Pie IX / par Lessurios ; d'apr?¿s la 2e éd. del'ouvrage allemand sur l'ordr Russel Lessurios Historisch Centrum Limburg
1872 Histoire de l'Ordre du Saint Sépulchre : son origine, son but et sa destination, avec appendices relatifs à la fondation de l'Ordre et sa réorganisation par S.S. le Pape Pie IX / par Lessurios ; d'après la 2e éd. del'ouvrage allemand sur l'ordr Russel Lessurios Universiteitsbibliotheek Maastricht
1923 De H. Communie als offerspijs : beschouwingen over de liturgische Communie-opvatting / door Oscar Huf Leiter-Nypels OscarHuf Universiteitsbibliotheek Maastricht
1924 De Sacramentshymnen van den H. Thomas van Aquino / door Oscar Huf Leiter-Nypels Oscar Huf Centre Céramique
1924 De Sacramentshymnen van den H. Thomas van Aquino / door Oscar Huf Leiter-Nypels OscarHuf Universiteitsbibliotheek Maastricht
1967 Naamlijst der leden van de Maastrichtse vroedschap vanaf de inwerkingtreding van de Gemeentewet van 29 juni 1851 / door H.Th. Dumoulin Onbekend H. Th. Dumoulin Centre Céramique
1967 Naamlijst der leden van de Maastrichtse vroedschap vanaf de inwerkingtreding van de Gemeentewet van 29 juni 1851 / door H.Th. Dumoulin Onbekend H. Th. Dumoulin Historisch Centrum Limburg
1955 60 jaar katholieke vakorganisatie onder de Maastrichtse fabrieksarbeiders : van 1895 naar 1955 Onbekend Centre Céramique
1926 Indrukken van de zesde Limburgsche bedevaart naar Lourdes juni 1926 / door Cassianus Hentzen Onbekend CassianusHentzen Historisch Centrum Limburg
1947 Limburgensia : beredeneerde bibliographie van boeken betrekking hebbende op Nederlandsch Limburg / door M. Kemp Onbekend Mathias Kemp Centre Céramique
1947 Limburgensia : beredeneerde bibliographie van boeken betrekking hebbende op Nederlandsch Limburg / door M. Kemp Onbekend Mathias Kemp Universiteitsbibliotheek Maastricht
1736 Catechismus prædicatus sive conceptus concionatorii simplices, & captui rudium valdè accommodati ... / Operâ & studio ... Joannis Georgii Herlet .. Lambert Bertus Joannes Georgius Herlet Centre Céramique
1969 De leefbaarheid van woonbuurten en woningen / J.J.J. van de Venne ; m.m.v. L.J. Hartog Onbekend J. J. J. van de Venne Centre Céramique
1969 De leefbaarheid van woonbuurten en woningen / J.J.J. van de Venne ; m.m.v. L.J. Hartog Onbekend J. J. J. van de Venne Historisch Centrum Limburg
1937 Heiligdomsvaart en Mariafeesten : 10-25 Juli 1937 Maastricht Goffin Centre Céramique
1969 Heiligdomsvaart Maastricht 1969 Crouzen & zoon Centre Céramique
1969 Heiligdomsvaart Maastricht 1969 Crouzen & zoon Historisch Centrum Limburg
1949 Herinnering aan het honderdjarig bestaan van het Ursulinenklooster en pensionaat La Sainte Crèche, Breust-Eysden Van Aelst Centre Céramique
1949 Herinnering aan het honderdjarig bestaan van het Ursulinenklooster en pensionaat La Sainte Crèche, Breust-Eysden Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1910 Handboek voor de leden van "de Vereeniging der Christelijke Moeders", gevestigd in de parochiekerk van St. Servaas te Maastricht Boosten & Stols Centre Céramique
1966 Kleine dorpen in Limburg : een verkennende studie inzake de sociale leefbaarheidsproblematiek van het landelijk gebied in Limburg Onbekend Centre Céramique
1966 Kleine dorpen in Limburg : een verkennende studie inzake de sociale leefbaarheidsproblematiek van het landelijk gebied in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1966 Kleine dorpen in Limburg : een verkennende studie inzake de sociale leefbaarheidsproblematiek van het landelijk gebied in Limburg Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1908 Mie Spek : een verhaal voor volwassenen / door Jan v.d. Horst Onbekend Jan v. d. Horst Centre Céramique
1894 Catalogue des collections géologiques, paléontologiques, conchyliologiques & d'archéologie préhistorique du Musée Ubaghs à  Maestricht, rue des Tables, n° 16 Schols Centre Céramique
1937 Herinneringsalbum van de Heiligdomsvaart en Mariafeesten 1937 Onbekend Centre Céramique
1945 Het gebed van den kunstenaar naar schilderijen van Henri Jonas / door H. Houben Crouzen H. Houben Historisch Centrum Limburg
1945 Het gebed van den kunstenaar naar schilderijen van Henri Jonas / door H. Houben Crouzen H. Houben Centre Céramique
1945 Het gebed van den kunstenaar naar schilderijen van Henri Jonas / door H. Houben Crouzen H. Houben Historisch Centrum Limburg
1945 Het gebed van den kunstenaar naar schilderijen van Henri Jonas / door H. Houben Crouzen H. Houben Universiteitsbibliotheek Maastricht
1945 Kinderen van het licht : godsdienstcursus voor de lagere school / door H. Houben Ernest van Aelst H. Houben Centre Céramique
1730 Theologia concionatoria docens et movens, ... in decalogum ... / Constantinus Letins Lambert Bertus Constantinus Letins Universiteitsbibliotheek Maastricht
1945 Het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in den strijd tegen Japan / [samengest. door officieren en onderofficieren van het Indische Leger] Leiter-Nypels Centre Céramique
1945 Het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in den strijd tegen Japan / [samengest. door officieren en onderofficieren van het Indische Leger] Leiter-Nypels Universiteitsbibliotheek Maastricht
1952 Gids voor het maatschappelijk werk te Maastricht Stols Centre Céramique
1932 Requiem in memoriam matris / Gabrië?l Smit ; [tek. van Henri Jonas] A.A.M. Stols Gabriël Smit Centre Céramique
1930 La Hollande et les Hollandais au XIXe siècle vus par les Français / Madeline Marie Caroline Koumans Van Aelst Madeline Marie Caroline Koumans Historisch Centrum Limburg
1968 Naar één universiteit in de beide Limburgen / door J.L. Herold Crouzen J. L. Herold Historisch Centrum Limburg
1930 Gids door O.L. Vrouwe-kerk te Maastricht met een korte beschrijving van haar relieken / door Ad. Welters Goffin Ad. Welters Historisch Centrum Limburg
1930 Gids door O.L. Vrouwe-kerk te Maastricht met een korte beschrijving van haar relieken / door Ad. Welters Goffin Ad. Welters Centre Céramique
1930 Gids door O.L. Vrouwe-kerk te Maastricht met een korte beschrijving van haar relieken / door Ad. Welters Goffin Ad. Welters Historisch Centrum Limburg
1930 Gids door O.L. Vrouwe-kerk te Maastricht met een korte beschrijving van haar relieken / door Ad. Welters Goffin Ad. Welters Universiteitsbibliotheek Maastricht
1933 Lyrical poems / Lord Byron ; selected and arranged in chronological order [by E. du Perron] ; wood engraving by J. Buckland Wright Stols Lord Byron Centre Céramique
1939 Figuren in het zand / M. Mok Stols M. Mok Centre Céramique
192X Aan alle roomsche jongens en meisjes in Nederland : een welgemeend woord / van Ildefonsus, Ord. Cap. Onbekend Ildefonsus (O. F. M. Cap. ) Historisch Centrum Limburg
1915 Aan de leden onzer jongens- en meisjesbonden / door Ildefonsus O.F.M. Cap. Onbekend Ildefonsus (O. F. M. Cap. ) Historisch Centrum Limburg
1952 De Schelde-Maas-Rijnverbindingen door Nederlands Limburg / [rapport uitgebracht door de Limburgse Commissie voor de Waterwegen, ingesteld door de samenwerkende Kamers van Koophandel en Fabrieken voor Maastricht en Omstreken, voor de Mijnstreek, voor Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1974 Gemeente Brunssum : structuurplan Onbekend Historisch Centrum Limburg
1925 Het platonisch denken bij P.C. Boutens : poging tot verklaring van Boutens' wijsgeerig dichten / door Anton Reichling S.J Leiter-Nypels Anton Reichling Centre Céramique
1911 De priester en de drankbestrijding / door P.fr. Ildefonsus Onbekend P. fr. Ildefonsus" Historisch Centrum Limburg
1907 De sociale beteekenis van het Dr.Ariëns-fonds / door Ildefonsus O.F.M. Cap. minderbroeder-Kapucijn Onbekend Ildefonsus (O. F. M. Cap. ) Historisch Centrum Limburg
1910 Redt de drankzuchtigen! / door Ildefonsus O.F.M. Cap. Onbekend Ildefonsus (O. F. M. Cap. ) Historisch Centrum Limburg
1961 Gids voor het maatschappelijk werk te Maastricht / [samengest. door M. Schoonderwoerd ... et al.] Onbekend Centre Céramique
1961 Gids voor het maatschappelijk werk te Maastricht / [samengest. door M. Schoonderwoerd ... et al.] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1946 Japan wint den oorlog : documenten over Java / D.H. Meyer Leiter-Nypels D. H. Meyer Universiteitsbibliotheek Maastricht
1937 De supravaginale uterusamputatie / Theodorus Cornelis Gerardus Castelein Van Aelst Theodorus Cornelis Gerardus Castelein Universiteitsbibliotheek Maastricht
1937 De arbeidswet 1919 zooals deze luidt op 1 November 1936, tevens handleiding voor fabrieken en werkplaatsen, winkels, apotheken en verplegingsinrichtingen / door G.W. Caron Leiter-Nypels G. W. Caron Historisch Centrum Limburg
1931 Catalogus der gemeente-bibliotheek te Maastricht / door J.L. Blonden Onbekend Centre Céramique
1931 Catalogus der gemeente-bibliotheek te Maastricht / door J.L. Blonden Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1801 Etat nominatif et général des citoyens de l'arrondissement communal de Maestricht, département de la Meuse-Inférieure, absens pour le service public, qui ont droit de voter Onbekend Centre Céramique
1801 Etat nominatif et général des fonctionnaires publics qui, en vertu de l'art. XIV de la Constitution, font partie nécessaire de la liste de notabilitéde l'arrondissement communal de Maestricht, département de la Meuse-Inférieure Onbekend Centre Céramique
1909 Wat willen het Kruisverbond en de Mariavereeniging? / door P.fr.Ildefonsus O.F.M. Cap. Onbekend Ildefonsus (O. F. M. Cap. ) Historisch Centrum Limburg
1953 De maatschappelijke zorg voor de werkloze arbeider / E. Schöpping Onbekend E. Schöpping Centre Céramique
1947 Legenden van de Sterre der Zee / [door Ad. Welters ; geiëll. door Georges Tielens] Ernest van Aelst Ad. Welters Universiteitsbibliotheek Maastricht
1928 Gedenkboek van de Cooëperatieve Bouwvereeniging "Ons Belang" G.A. Maastricht, 1903-1928 Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1928 Gedenkboek van de Cooë?peratieve Bouwvereeniging "Ons Belang" G.A. Maastricht, 1903-1928 Boosten & Stols Centre Céramique
1928 Gedenkboek van de Cooëperatieve Bouwvereeniging "Ons Belang" G.A. Maastricht, 1903-1928 Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1945 Sjengske / door Sjesco Orenz ; met teekeningen van Harry Lips Van Aelst Sjesco Orenz Centre Céramique
1945 Sjengske / door Sjesco Orenz ; met teekeningen van Harry Lips Van Aelst Sjesco Orenz Universiteitsbibliotheek Maastricht
1947 Peer / door Sjesco Orenz ; met tek. van Jan Hul Van Aelst Sjesco Orenz Centre Céramique
1947 Peer / door Sjesco Orenz ; met tek. van Jan Hul Van Aelst Sjesco Orenz Historisch Centrum Limburg
1947 Peer / door Sjesco Orenz ; met tek. van Jan Hul Van Aelst Sjesco Orenz Universiteitsbibliotheek Maastricht
1929 Quelques feuilles odorifáérantes receuillies á  la máémoire honorable de Pierre Egide Schols et de Marguerite Hustinx offertes á  leur descendants les familles Schols, Hansen, Becker, Moreau, Breuer, Gadiot, Herfst, Jans, Gausset, Chaumont, Gráégoir Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1929 Quelques feuilles odoriférantes receuillies à  la mémoire honorable de Pierre Egide Schols et de Marguerite Hustinx offertes à  leur descendants les familles Schols, Hansen, Becker, Moreau, Breuer, Gadiot, Herfst, Jans, Gausset, Chaumont, Grégoir Boosten & Stols Centre Céramique
1929 Quelques feuilles odoriférantes receuillies à  la mémoire honorable de Pierre Egide Schols et de Marguerite Hustinx offertes à  leur descendants les familles Schols, Hansen, Becker, Moreau, Breuer, Gadiot, Herfst, Jans, Gausset, Chaumont, Grégoir Boosten & Stols Universiteitsbibliotheek Maastricht
1925 Maria / Roel Houwink Boosten & Stols Roel Houwink Centre Céramique
1969 Voorbereiding en inrichting van structuurplannen / [nota opgest. door Joh. van der Woude ... et al.] ; Provinciale Planologische Dienst in Limburg Onbekend Centre Céramique
1969 Voorbereiding en inrichting van structuurplannen / [nota opgest. door Joh. van der Woude ... et al.] ; Provinciale Planologische Dienst in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1945 Zuid-Limburg : foto's van Hub. Leufkens / inl. van Christopher S. Blake, inl. van E. Jaspar = South-Limburg : photographs by Hub Leufkens / introd. by Christopher S. Blake , introd. by E. Jaspar Boosten & Stols Hub. Leufkens Historisch Centrum Limburg
1945 Zuid-Limburg : foto's van Hub. Leufkens / inl. van Christopher S. Blake, inl. van E. Jaspar = South-Limburg : photographs by Hub Leufkens / introd. by Christopher S. Blake , introd. by E. Jaspar Boosten & Stols Hub. Leufkens Historisch Centrum Limburg
1937 De Lieve Vrouwe in 't Zand : eenige kantteekeningen / door H. Mosmans Van Aelst H. Mosmans Historisch Centrum Limburg
1891 Limburg's verval gedurende de laatste halve eeuw, 1840-1890 / door Eenige Nederlandsche Limburgers Maastrichtsche Stoomdrukkerij Eenige Nederlandsche Limburgers Universiteitsbibliotheek Maastricht
1892 Limburg's verval gedurende de laatste halve eeuw, 1840-1890 / door eenige Nederlandsche Limburgers Maastrichtsche stoomdrukkerij Historisch Centrum Limburg
1929 Florentijnsche verhalen / Arthur van Schendel Boosten & Stols Arthur van Schendel Centre Céramique
1935 Fratilamur / Arthur van Schendel Stols Arthur van Schendel Centre Céramique
1553 Statvta consistorialia, ac reformatio iudiciorum spiritualium, ciuitatis & diœcesis Leodiensis. Per reverendiʾ. ... Georgivm ab Avstria ... episcopum leodiensem ... Iam recens ædita, & in iustum ordinem digesta. : Atque per ... Iulium III. pontif Jacob Bathen Centre Céramique
1931 Het socialistisch experiment, dictatuur of democratie? / W. Lubberink Leiter-Nypels W. Lubberink Universiteitsbibliotheek Maastricht
1890 Ordonnantie op de voormalige banken Vleytingen en Lanaken / uitgegeven door Jos. Habets Stoomdrukkerij "Le Courrier de la Meuse" Historisch Centrum Limburg
1890 Ordonnantie op de voormalige banken Vleytingen en Lanaken / uitgegeven door Jos. Habets Stoomdrukkerij "Le Courrier de la Meuse" Universiteitsbibliotheek Maastricht
1958 N.V. Porselein- en Tegelfabriek Mosa, Maastricht, 1883-1958 / [onder red. van Charles Thewissen] Onbekend Centre Céramique
1958 N.V. Porselein- en Tegelfabriek Mosa, Maastricht, 1883-1958 / [onder red. van Charles Thewissen] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1958 N.V. Porselein- en Tegelfabriek Mosa, Maastricht, 1883-1958 / [onder red. van Charles Thewissen] Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1968 Upper Westphalian and Stephanian species of Alethopteris from Europe, Asia Minor and North America / by Robert Herman Wagner Ernest van Aelst Robert Herman Wagner Centre Céramique
1941 Boven puin en asch / Robert Franquinet ; [ill. door Edmond Bellefroid} Onbekend Robert Franquinet Centre Céramique
1887 Open brief aan den Hoog Edelgestrengen Heer Louis Regout, Industrieëel, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, te Maastricht / door F. Marckx Courrier de la Meuse F. Marckx Historisch Centrum Limburg
1887 Open brief aan den Hoog Edelgestrengen Heer Louis Regout, Industrië?el, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, te Maastricht / door F. Marckx Courrier de la Meuse F. Marckx Centre Céramique
1887 Open brief aan den Hoog Edelgestrengen Heer Louis Regout, Industrieëel, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, te Maastricht / door F. Marckx Courrier de la Meuse F. Marckx Historisch Centrum Limburg
1972 Lou, Albèrt, Dorry / [Lou Heynens, Albert Sonneville, Dorry Jacobs] Onbekend Lou Heynens Centre Céramique
1972 Lou, Albèrt, Dorry / [Lou Heynens, Albert Sonneville, Dorry Jacobs] Onbekend LouHeynens Historisch Centrum Limburg
1945 Kolenpetrographische studië?n : parallelisatie van de koollagen Grauweck, Senteweck, Rauschenwerk en Athwerk van het Nederlandsche mijngebied / August Louis Frederik Johan Maurenbrecher Van Aelst August L.F.J. Maurenbrecher Centre Céramique
1965 Katalogus bibliotheek / Openbare Werken Maastricht Onbekend Centre Céramique
1967 Hernieuwd wensenprogramma voor computer bij opbouw van het catalogusapparaat van een wetenschappelijke bibliotheek Onbekend Centre Céramique
1954 Gegrasduind eeuwverslag bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan der Xaverius-congregatie / geschreven door Frans Wijsen Onbekend Frans Wijsen Centre Céramique
1966 40 jaar R.K.V.V.L. / [met bijdragen van Louis Dassen] Onbekend Centre Céramique
1974 Natuurpad Poppelmondedal Onbekend Centre Céramique
1927 Instructies over de katholieke godsdienstleer, naar den Nederlandschen kathechismus bewerkt Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1956 Rapport betreffende de stichting van één of meer openbare kleuterscholen in de Gemeente Maastricht / [samengest. door Openbare Werken, Onderafdeling Sociaal Onderzoek ; verantwoording J. Viegen] Onbekend Centre Céramique
1956 Rapport betreffende de stichting van één of meer openbare kleuterscholen in de Gemeente Maastricht / [samengest. door Openbare Werken, Onderafdeling Sociaal Onderzoek ; verantwoording J. Viegen] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1954 Bedrijfseconomische adviezen van R.A. Lukins aan Limburgse industrieeën $ Transportbeton $ Uitgebreid technisch onderwijs : korte inleidingen gehouden op 15 december 1954 in de algemene vergadering van aandeelhouders van het ETIL / door G. Thiel, Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1975 De toekomstige behoefte aan terreinen voor de veldsport in de gemeente Maastricht / Openbare Werken, Afd. Sociaal Onderzoek Onbekend Centre Céramique
1973 Inventarisatie van toeristische en recreatieve voorzieningen in Maastricht Onbekend Centre Céramique
1973 Inventarisatie van toeristische en recreatieve voorzieningen in Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1970 Vuilverwijdering in Zuidwestelijk Zuid-Limburg : rapport opgesteld in opdracht van de Commissie Regionale Huisvuilverwijdering Zuidwestelijk Zuid-Limburg Onbekend Centre Céramique
1970 Vuilverwijdering in Zuidwestelijk Zuid-Limburg : rapport opgesteld in opdracht van de Commissie Regionale Huisvuilverwijdering Zuidwestelijk Zuid-Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1974 Rapport van de Commissie Ad Hoc "Werkwijze Gemeenteraad" / [voorzitter A.M.I.H. Baeten] Onbekend Centre Céramique
1974 Rapport van de Commissie Ad Hoc "Werkwijze Gemeenteraad" / [voorzitter A.M.I.H. Baeten] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1955 Rapport betreffende de ontwikkeling van de industrië?le werkgelegenheid in de Gemeente Maastricht gedurende de periode 1955-1965 / [samengest. door de Dienst Openbare Werken, Onderafdeling Sociaal Onderzoek ; verantwoording J. Viegen] Onbekend Centre Céramique
1952 Woningbouw in de gemeente Maastricht 1946-1951 / Dienst Stadsonwikkeling Maastricht Onbekend Centre Céramique
1935 Middeleeuwsche liedekens / met 40 houtsneden van V. Stuyvaert Stols Centre Céramique
1935 Middeleeuwsche liedekens / met 40 houtsneden van V. Stuyvaert Stols Universiteitsbibliotheek Maastricht
1970 Uw wegwijzer voor Maastricht / uitg. Gemeente Maastricht Onbekend Centre Céramique
1969 Rapport-Wijkwinkelcentrum / [samengest. door] Openbare Werken, Maastricht, afd. Sociaal Onderzoek Onbekend Centre Céramique
1955 Korte toelichting bij het saneringsplan Ruiterstraat en omgeving / [samengesteld door de] Dienst Openbare Werken, Onderafdeling Sociaal Onderzoek [en verantwoord door J. Viegen] Onbekend Centre Céramique
1953 Rapport huurautobedrijf 1953 / [samengest. door] Dienst Stadsontwikkeling Maastricht Onbekend Centre Céramique
1966 Rapport / Commissie Gemeenschapshuizen Maastricht ; [voorzitter: J. van de Venne] Onbekend Centre Céramique
1966 Rapport / Commissie Gemeenschapshuizen Maastricht ; [voorzitter: J. van de Venne] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1959 Rapport betreffende de ordening van de detailhandel op en aan de openbare weg / [samengest. door] Openbare Werken, Maastricht Onbekend Centre Céramique
1959 Rapport betreffende de ordening van de detailhandel op en aan de openbare weg / [samengest. door] Openbare Werken, Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1954 Enquête parkeerbehoefte 1954 / [rapport samengest. door de] Dienst Stadsontwikkeling ; [met een nabeschouwing van J.N.G.M.A. Viegen] Onbekend Centre Céramique
1955 Rapport stallingsbehoefte personenauto's / [samengest. door de Dienst Stadsontwikkeling ; [verantwoording: J.N.G.M.A. Viegen] Onbekend Centre Céramique
1958 Het sportpark Geusselt : [ontwerpplan] Onbekend Centre Céramique
1967 De migratie in Limburg Onbekend Centre Céramique
1949 Miscellanea Mgr. Dr. P.J.M. van Gils Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1853 Grondstellingen over den oorlog / van K. von Clausewitz ; [vert.] door J.L. Wagner Bury K. von Clausewitz Centre Céramique
1973 Die yseren stadt Maestricht : uit de geschiedenis van Nederlands meest befaamde vesting, 1673-1973 / L.J. Morreau Onbekend L. J. Morreau Centre Céramique
1973 Die yseren stadt Maestricht : uit de geschiedenis van Nederlands meest befaamde vesting, 1673-1973 / L.J. Morreau Onbekend L. J. Morreau Historisch Centrum Limburg
1973 Die yseren stadt Maestricht : uit de geschiedenis van Nederlands meest befaamde vesting, 1673-1973 / L.J. Morreau Onbekend L. J. Morreau Universiteitsbibliotheek Maastricht
1954 Bedrijfs-economisch advieswerk, sociaal-economisch onderzoek en industrie-documentatie van het ETIL : korte inleidingen over werkzaamheden van het ETIL gehouden in ... / door H.C.W. Roemen, S.J. Spronck, G. van Thiel Onbekend H. C. W. Roemen Centre Céramique
1888 De werkkring van het openbaar ministerie bij de kantongerechten in burgerlijke zaken / door Eduardus Johannes Hubertus Maria van Rijckevorsel Stoomdrukkerij "Le Courrier de la Meuse" Eduardus Johannes Hubertus Maria van Rij Centre Céramique
1943 Sedimentpetrologie van het dekgebergte in Limburg / Jan Engelbert Muller Van Aelst Jan Engelbert Muller Centre Céramique
1945 Nederland heeft een doel! / door W.J.J. de Muralt Leiter-Nypels W. J. J. de Muralt Centre Céramique
1945 Nederland heeft een doel! / door W.J.J. de Muralt Leiter-Nypels W. J. J. deMuralt Historisch Centrum Limburg
1945 Nederland heeft een doel! / door W.J.J. de Muralt Leiter-Nypels W. J. J. deMuralt Universiteitsbibliotheek Maastricht
1897 De jeneverplaag of het alcoholisme : eene lezing / door J.M. Onbekend J. M. Universiteitsbibliotheek Maastricht
1895 Geen kleurlooze werklieden-vereenigingen te Maastricht : waarom niet? / Jos. Jennissen Leiter-Nypels JosJennissen Historisch Centrum Limburg
1973 Kwalitatieve aspekten van de woningmarkt in het stadsgewest Roermond / rapporteur: L.E.M. Beerts ; Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend L. E. M. Beerts Centre Céramique
1973 Kwalitatieve aspekten van de woningmarkt in het stadsgewest Roermond / rapporteur: L.E.M. Beerts ; Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend L. E. M. Beerts Historisch Centrum Limburg
1930 Raakpunten tusschen de dialecten van Aken en Maastricht / door E. Jaspar Leiter-Nypels E. Jaspar Historisch Centrum Limburg
1968 Rapport-Wijkwinkelcentrum / [samengest. door] Openbare Werken, Maastricht, afd. Sociaal Onderzoek Onbekend Centre Céramique
1968 Rapport-Wijkwinkelcentrum / [samengest. door] Openbare Werken, Maastricht, afd. Sociaal Onderzoek Onbekend Historisch Centrum Limburg
1962 Streekplan De Oostelijke Mijnstreek / Provinciale Staten van Limburg Onbekend Centre Céramique
1962 Streekplan De Oostelijke Mijnstreek / Provinciale Staten van Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1957 Saneringsplan Boschstraat-oost / Openbare Werken Maastricht Onbekend Centre Céramique
1957 Saneringsplan Boschstraat-oost / Openbare Werken Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1973 Weg-wijzer van de St. Theresia-parochie Maastricht Onbekend Centre Céramique
1944 Nederlandsch Indieë / onder red. van F.A. Brunklaus Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1944 Nederlandsch Indie / onder red. van F.A. Brunklaus Leiter-Nypels Universiteitsbibliotheek Maastricht
1976 Parkeerplan voor de binnenstad van Maastricht / Gemeente Maastricht. Bedrijf Openbare Werken, Afdeling Verkeerszaken Onbekend Centre Céramique
1976 Parkeerplan voor de binnenstad van Maastricht / Gemeente Maastricht. Bedrijf Openbare Werken, Afdeling Verkeerszaken Onbekend Historisch Centrum Limburg
1779 Beknopt historisch berigt aangaande de Hervormde Gemeente op het Roetgen. Een dorp in het hertogdom Gulik, by Stolberg, Aken en Monjoye gelegen. / Uit het Hoogduitsch vertaald Henricus Landtmeter Centre Céramique
1704 Vetusta Neeroterensium ericarum, quâ Mosacum Oppidum respiciunt, monumenta restituta, seu verissima, ad oculum manuumque tactum, informatio circà  limites, privativum jus & usum ericarum dominii, Neeroteren dicti, ad illustrissimam Thorensem eccles Pieter Boucher Centre Céramique
1933 Uit de bouwgeschiedenis der Sint Servaaskerk te Maastricht / Eugène Octave Marie van Nispen tot Sevenaer Van Aelst Eugène Octave Marie van Nispen tot Seve Historisch Centrum Limburg
1933 Uit de bouwgeschiedenis der Sint Servaaskerk te Maastricht / Eugène Octave Marie van Nispen tot Sevenaer Van Aelst Eugène Octave Marie van Nispen tot Seve Centre Céramique
1933 Uit de bouwgeschiedenis der Sint Servaaskerk te Maastricht / Eugène Octave Marie van Nispen tot Sevenaer Van Aelst Eugène Octave Marie van Nispen tot Seve Universiteitsbibliotheek Maastricht
1926 Slavante Lichtenberg en omgeving, alsmede dienstregeling Gem. Autobussendienst Maastricht Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1926 Slavante Lichtenberg en omgeving, alsmede dienstregeling Gem. Autobussendienst Maastricht Van Aelst Centre Céramique
1926 Slavante Lichtenberg en omgeving, alsmede dienstregeling Gem. Autobussendienst Maastricht Van Aelst Universiteitsbibliotheek Maastricht
1954 Kerkrade Wereldmuziekconcours 1954 : herinneringsalbum van foto's, welke verschenen in de Gazet van Limburg / foto's: Fotopersbureau Het Zuiden Gazet van Limburg Centre Céramique
1878 De Driekoningenkoek : geschiedkundige schets in romantisch kleed / door Jos. Russel Russel Jos. Russel Centre Céramique
1878 De Driekoningenkoek : geschiedkundige schets in romantisch kleed / door Jos. Russel Russel Jos. Russel Historisch Centrum Limburg
1878 De Driekoningenkoek : geschiedkundige schets in romantisch kleed / door Jos. Russel Russel Jos. Russel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1956 Atlas behorende bij De staatkundige geschiedenis der provincie Limburg vanaf haar ontstaan tot aan haar uiteenvallen in 1839 / door E.M.Th.W. Nuyens Onbekend E. M. Th. W. Nuyens Centre Céramique
1956 Atlas behorende bij De staatkundige geschiedenis der provincie Limburg vanaf haar ontstaan tot aan haar uiteenvallen in 1839 / door E.M.Th.W. Nuyens Onbekend E. M. Th. W. Nuyens Historisch Centrum Limburg
1956 Atlas behorende bij De staatkundige geschiedenis der provincie Limburg vanaf haar ontstaan tot aan haar uiteenvallen in 1839 / door E.M.Th.W. Nuyens Onbekend E. M. Th. W. Nuyens Universiteitsbibliotheek Maastricht
1900 Correspondance inédite des maires de Sittard : du 11 Vendém. an 9 au 30 Fructid. an 11 (3 Oct. 1800 - 17 Sept. 1803) : avec préface / par A. Habets Leiter-Nypels A. Habets Universiteitsbibliotheek Maastricht
1972 ETIL 40 jaar : Economisch Technologisch Instituut Limburg, 1932-1972 Onbekend Centre Céramique
1972 ETIL 40 jaar : Economisch Technologisch Instituut Limburg, 1932-1972 Onbekend Historisch Centrum Limburg
1962 Het klokkenspel van het stadhuis te Maastricht / door G. Quaedvlieg Onbekend G. Quaedvlieg Centre Céramique
1966 Het klokkenspel van het stadhuis te Maastricht / door G. Quaedvlieg Onbekend G. Quaedvlieg Centre Céramique
1966 Op excursie naar Zuid-Limburg : de geologische ondergrond, landschapsvormen, plantengemeenschappen / door Leo Meijs Onbekend Leo Meijs Centre Céramique
1970 De suburbanisatie in Limburg Onbekend Centre Céramique
1970 De suburbanisatie in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1872 Guide des étrangers aux fêtes de Maestricht de 1872 Russel Centre Céramique
1953 De practijk van het vertalen / Frans van Oldenburg Ermke Schenk Frans van Oldenburg Ermke Centre Céramique
1942 Sonatine : een Mozart-novelle / door Frans van Oldenburg Ermke ; [ill. van G.D. Hoogendoorn] Leiter-Nypels Frans van Oldenburg Ermke Centre Céramique
176X Christelyke onderwyzing of verklaering en uytbreyding van den catechismus : gedeeld in vyf deelen en een-en-veertig, lessen voor de catholyke jonkheyd van't aertsbisdom en alle andere bisdommen der provincie van Mechelen. / Door F.C.M.R P.L. Lekens F. C. M. R. Centre Céramique
176X Christelyke onderwyzing of verklaering en uytbreyding van den catechismus : gedeeld in vyf deelen en een-en-veertig, lessen voor de catholyke jonkheyd van't aertsbisdom en alle andere bisdommen der provincie van Mechelen. / Door F.C.M.R P.L. Lekens F. C. M. R. Universiteitsbibliotheek Maastricht
1883 Vijf stellingen ter verklaring en wetenschappelijke verdediging der devotie tot het Allerheiligst Hart van Jezus en het Allerzuiverst Hart van Maria / door Joseph Jungmann ; vert. [uit het Duits] & ingel. door een priester der St.Paulus-Vereeniging Sint Paulus Vereeniging / Drukkerij Joseph Jungmann Universiteitsbibliotheek Maastricht
1967 Veldeke in vogelvlucht sinds 1745 / door Jef Notermans Onbekend Jef Notermans Centre Céramique
1968 Gedichten 1918-1967 / Wies Moens Van Aelst Wies Moens Historisch Centrum Limburg
1965 Henric van Veldeke (c. 1140-c. 1210) : gezien, bestudeerd en gecommentarieerd in 't verleden en heden / door Jef Notermans Onbekend Jef Notermans Centre Céramique
1965 Henric van Veldeke (c. 1140-c. 1210) : gezien, bestudeerd en gecommentarieerd in 't verleden en heden / door Jef Notermans Onbekend JefNotermans Historisch Centrum Limburg
1970 Veldekes visie op de historische-legendarische figuur van Sint Servaas / door Jef Notermans Onbekend Jef Notermans Centre Céramique
1970 Lanseloot van Denemerken / ingel. en van aant. voorz. door Jef Notermans Onbekend Centre Céramique
1973 Catalogus Limburgs Volkskundig Instituut / [Coen Eggen] Onbekend Coen Eggen Centre Céramique
1973 Catalogus Limburgs Volkskundig Instituut / [Coen Eggen] Onbekend Coen Eggen Historisch Centrum Limburg
1973 Catalogus Limburgs Volkskundig Instituut / [Coen Eggen] Onbekend Coen Eggen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1962 Catalogus der tentoonstelling van het werk van Charles Nypels, meester in de edele drukkunst 1895-1952, in het Bonnefantenmuseum te Maastricht van 6 tot 21 october 1962 / [inl. door Aldert Witte] Onbekend Centre Céramique
1962 Catalogus der tentoonstelling van het werk van Charles Nypels, meester in de edele drukkunst 1895-1952, in het Bonnefantenmuseum te Maastricht van 6 tot 21 october 1962 / [inl. door Aldert Witte] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1865 De opening van den Limburgschen staats-spoorweg, op den 6 November 1865 / [Jos. Russel, red. van L'ami des intérêts limbourgeois] Jos. Russel J. Russel Centre Céramique
1944 Brieven van Opheffer aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad Leiter-Nypels Opheffer Universiteitsbibliotheek Maastricht
1930 Retraitehuis St. Ignatius, Spaubeek : aan onze vrienden! Van Aelst Centre Céramique
1930 Retraitehuis St. Ignatius, Spaubeek : aan onze vrienden! Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1930 Retraitehuis St. Ignatius, Spaubeek : aan onze vrienden! Van Aelst Universiteitsbibliotheek Maastricht
1890 Overzigt der pastoreele doop-, trouw- en sterfregisters die op de raadhuizen en pastorieën dezer provincie aanwezig zijn, en waarvan de uitlevering ingevolge de Wet van 20 Sept. 1792 heeft moeten plaats hebben en derzelver copieën Maastrichtsche Stoomdrukkerij Historisch Centrum Limburg
1890 Overzigt der pastoreele doop-, trouw- en sterfregisters die op de raadhuizen en pastorië?n dezer provincie aanwezig zijn, en waarvan de uitlevering ingevolge de Wet van 20 Sept. 1792 heeft moeten plaats hebben en derzelver copië?n Maastrichtsche Stoomdrukkerij Centre Céramique
1890 Overzigt der pastoreele doop-, trouw- en sterfregisters die op de raadhuizen en pastorien dezer provincie aanwezig zijn, en waarvan de uitlevering ingevolge de Wet van 20 Sept. 1792 heeft moeten plaats hebben en derzelver copien Maastrichtsche Stoomdrukkerij Universiteitsbibliotheek Maastricht
1933 Studiën over Maastricht in de dertiende eeuw / door G. Panhuysen Boosten & Stols Gerard Willem Augustinus Panhuysen Historisch Centrum Limburg
1933 Studië?n over Maastricht in de dertiende eeuw / door G. Panhuysen Boosten & Stols Gerard Willem Augustinus Panhuysen Centre Céramique
1977 Verslag van de studiedag voor de docenten van het Stedelijk Lyceum en Havo en van de Stedelijke Mavo te Maastricht : onderwerp: "het Cito" / [leiding: R.R. Bruijn ; verslaggeving: C. Loomans] Onbekend Centre Céramique
1831 Leven van den godzaligen vader Lodewijk van Granada uit de orde van den heiligen Dominicus : gevolgd van eene korte uitlegging van het gebed des Heeren en van het Ave Maria G.A. Gulikers Centre Céramique
1947 Meditatie en gebed des harten / door Petrus Canisius à  Sanctissima Trinitate OCD Schenk Petrus Canisius à  Sanctissima Trinitat Centre Céramique
1947 Meditatie en gebed des harten / door Petrus Canisius à  Sanctissima Trinitate OCD Schenk Petrus Canisius à  Sanctissima Trinitat Universiteitsbibliotheek Maastricht
1957 Daags veur Krismes / Felix Rutten Goffin Felix Rutten Historisch Centrum Limburg
1957 Daags veur Krismes / Felix Rutten Goffin FelixRutten Universiteitsbibliotheek Maastricht
1807 Elémens de la grammaire latine à  l'usage des colléges / par Lhomond Theodoor Nypels C. F. Lhomond Centre Céramique
1810 Elémens de la grammaire latine à  l'usage des colléges / par Lhomond Theodoor Nypels C. F. Lhomond Centre Céramique
1807 Epitome historiæ sacræ : ad usum tyronum linguæ Latinæ / auctore C.F. Lhomond Theodoor Nypels C. F. Lhomond Centre Céramique
1810 Epitome historiæ sacræ : ad usum tyronum linguæ Latinæ / auctore C.F. Lhomond Theodoor Nypels C. F. Lhomond Centre Céramique
1912 De Heilige Petrus Claver S.J., Apostel van het zwarte ras, 1580-1654 / uittreksel uit het Duitse boek van Constantin Kempf "Die Heiligkeit der Gesellschaft Jesu" ... geautoriseerde vertaling door de St. Petrus Claver Sodaliteit Onbekend Constantin Kempf Centre Céramique
1912 De Heilige Petrus Claver S.J., Apostel van het zwarte ras, 1580-1654 / uittreksel uit het Duitse boek van Constantin Kempf "Die Heiligkeit der Gesellschaft Jesu" ... geautoriseerde vertaling door de St. Petrus Claver Sodaliteit Onbekend Constantin Kempf Universiteitsbibliotheek Maastricht
1973 Vernieuwing van oude steden : referaten Internationaal Congres Maastricht, 13-14 april 1973 Onbekend Centre Céramique
1973 Vernieuwing van oude steden : referaten Internationaal Congres Maastricht, 13-14 april 1973 Onbekend Historisch Centrum Limburg
1829 Ontwerp-reglement ter uitoefening van het beheer der waterkerende werken langs de rivier de Maas Onbekend Centre Céramique
1919 Limburgsch tournooi voor mannenzang : programma en teksten voor den 2en tournooidag te Maastricht op zondag 3 augustus 1919 : Maastreechter Staar, Roermonds Mannenkoor, Zangvereeniging Venlona Onbekend Centre Céramique
1802 Liste des notables du Département de la Meuse-Inférieure, élus pour faire partie de la liste de notabilité nationale, dressée d'après les dispositions de la loi du 13 ventôse an 9, concernant la formation et le renouvellement des listes d'él Onbekend Centre Céramique
1933 De straatnamen van Maastricht, die door den gemeenteraad vanaf 1859 gegeven werden / verklaard en toegel. door J.L. Blonden ; woord-vooraf door E. van Nispen tot Sevenaer ; bandteekening van Jos. A. Postmes A.A.M. Stols J. L. Blonden Historisch Centrum Limburg
1933 De straatnamen van Maastricht, die door den gemeenteraad vanaf 1859 gegeven werden / verklaard en toegel. door J.L. Blonden ; woord-vooraf door E. van Nispen tot Sevenaer ; bandteekening van Jos. A. Postmes A.A.M. Stols J. L. Blonden Centre Céramique
1933 De straatnamen van Maastricht, die door den gemeenteraad vanaf 1859 gegeven werden / verklaard en toegel. door J.L. Blonden ; woord-vooraf door E. van Nispen tot Sevenaer ; bandteekening van Jos. A. Postmes A.A.M. Stols J. L. Blonden Universiteitsbibliotheek Maastricht
1857 De bloodzukers : kluchtspeul in ein akt / nao 't Hollants euvergezat door eene boer en einige lui Leiter-Nypels Centre Céramique
1948 Weinig bekende kunstwerken uit Limburgse kerken en kloosters / [tentoonstellings-Comité: E. Batta, voorz. ; inl.: J.J.M. Timmers] Kuckelkorn Centre Céramique
1956 Rapport betreffende het vraagstuk van de bouw van meergezinshuizen in Limburg / uitgebracht door een namens Gedeputeerde Staten van Limburg ingestelde speciale commissie ; [voorzitter Th. Peters] Onbekend Centre Céramique
1956 Rapport betreffende het vraagstuk van de bouw van meergezinshuizen in Limburg / uitgebracht door een namens Gedeputeerde Staten van Limburg ingestelde speciale commissie ; [voorzitter Th. Peters] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1970 Henric van Veldeke-College 1920-1970 / [samengest. door G.J.A. Sips] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1926 Familieboek voor onzen tijd tot godsdienstige onderrichting en stichting / door P.J. Schatten Van Aelst P. J. Schatten Centre Céramique
1926 Familieboek voor onzen tijd tot godsdienstige onderrichting en stichting / door P.J. Schatten Van Aelst P. J. Schatten Historisch Centrum Limburg
1926 Familieboek voor onzen tijd tot godsdienstige onderrichting en stichting / door P.J. Schatten Van Aelst P. J. Schatten Universiteitsbibliotheek Maastricht
1728 Den lydenden Jesus, afgebeeldt in verscheyde zedelycke meditatien ende eene Passie, : behelsende het geheel lyden en doodt van onsen Heere Jesus Christus, / door P. Mathias Agolla ... : Verdeylt in twee deelen Lambert Bertus Mathias Agolla Centre Céramique
1728 Den lydenden Jesus, afgebeeldt in verscheyde zedelycke meditatien ende eene Passie, : behelsende het geheel lyden en doodt van onsen Heere Jesus Christus, / door P. Mathias Agolla ... : Verdeylt in twee deelen Lambert Bertus MathiasAgolla Universiteitsbibliotheek Maastricht
1851 Deutsche Musterlese für den Schulgebrauch und zur Selbstbelehrung in den Niederlanden, in einer Auswahl vorzüglicher Prosastücke und Dichtungen der hervorragendsten Schriftsteller der Deutschen, seit dem Beginne der Blüthezeit bis auf unsere Tag A.J. van Osch-America Centre Céramique
1900 Alweer nieuwe groote staats-onrechtvaardigheden : vervolg van Nederlands verval / door Eugène Regout Onbekend Eugène Regout Centre Céramique
1900 Alweer nieuwe groote staats-onrechtvaardigheden : vervolg van Nederlands verval / door Eug?¿ne Regout Onbekend Eugène Regout Historisch Centrum Limburg
1861 Aan Zijne Excellentie den Heer Minister van Finantië?n : [over tariefsherziening] / [Petrus Regout] Onbekend Petrus Regout Centre Céramique
1857 La navigation sur la Meuse et le Canal de Maestricht à  Bois-Le-Duc : recueil complet des documents relatifs aux entraves de cette navigation internationale / par Pierre Regout Van Osch-America Pierre Regout Centre Céramique
1857 La navigation sur la Meuse et le Canal de Maestricht à  Bois-Le-Duc : recueil complet des documents relatifs aux entraves de cette navigation internationale / par Pierre Regout Van Osch-America Pierre Regout Universiteitsbibliotheek Maastricht
1865 Peut-on se servir en toute sécurité de la ligne du chemin de fer de lÉtat, de Maestricht à  Sittard? / par P. Regout Russel Pierre Regout Centre Céramique
1941 Reglement op de waterlossingen in Limburg / [Provincie Limburg] Boosten & Stols Centre Céramique
1941 Reglement op de waterlossingen in Limburg / [Provincie Limburg] Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1952 De hoogste majesteit / Randulf Renirie O.F.M. Schenk Randulf Renirie (O. F. M. ) Universiteitsbibliotheek Maastricht
1856 Verzameling der stukken en bescheiden aangegaan en gewisseld tusschen het stedelijk bestuur en den heer P. Regout over de gaz-quæstie, van af het sluiten des contracts wegens het leggen der buizen tot aan de dagvaarding der Stad wegens de weigering Van Osch-America Centre Céramique
1938 Jubileum-uitgave bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Transportcolonne van de Afdeeling Maastricht van het Nederlandsche Roode Kruis / [met een historische bijdrage van A.H.M.H. Receveur] Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1938 Jubileum-uitgave bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Transportcolonne van de Afdeeling Maastricht van het Nederlandsche Roode Kruis / [met een historische bijdrage van A.H.M.H. Receveur] Leiter-Nypels Centre Céramique
1938 Jubileum-uitgave bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Transportcolonne van de Afdeeling Maastricht van het Nederlandsche Roode Kruis / [met een historische bijdrage van A.H.M.H. Receveur] Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
174X Latini sermonis elegantiæ sive hortus observationum præcipuarum syntaxeos nuper typis datus ... / In utilitatem studiosæ juventutis composuit. D. Paulus Potmans .. Jacob Lekens Paulus Potmans Centre Céramique
173X Latini sermonis elegantiæ, sive hortus observationum præcipuarum syntaxeos nuper typis datus ... / In utilitatem studiosæ juventutis composuit d. Paulus Potmans .. Lambert Bertus Paulus Potmans Centre Céramique
175X Historia poë?tica ad faciliorem poë?tarum et veterum auctorum intelligentiam. / A ... P. Gautruche ... Gallicè conscripta Jacob Lekens P. Gautruche Centre Céramique
1862 Statistische tabellen betrekkelijk den algemeenen gezondheids- en ziektetoestand in de gemeenten van het Hertogdom Limburg gedurende het jaar 1862, ingediend door de Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in Limburg Roberts Historisch Centrum Limburg
1862 Statistische tabellen betrekkelijk den algemeenen gezondheids- en ziektetoestand in de gemeenten van het Hertogdom Limburg gedurende het jaar 1862, ingediend door de Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in Limburg Roberts Centre Céramique
1932 De Windhoek van Gelre : geschiedenis van het ambt Montfort / door A.H. Simonis ; met voorw. van J.W.H. Goossens ; omslagteekening van Joz. Wielders Van Aelst A. H. Simonis Historisch Centrum Limburg
1932 De Windhoek van Gelre : geschiedenis van het ambt Montfort / door A.H. Simonis ; met voorw. van J.W.H. Goossens ; omslagteekening van Joz. Wielders Van Aelst A. H. Simonis Centre Céramique
1932 De Windhoek van Gelre : geschiedenis van het ambt Montfort / door A.H. Simonis ; met voorw. van J.W.H. Goossens ; omslagteekening van Joz. Wielders Van Aelst A. H. Simonis Historisch Centrum Limburg
1932 De Windhoek van Gelre : geschiedenis van het ambt Montfort / door A.H. Simonis ; met voorw. van J.W.H. Goossens ; omslagteekening van Joz. Wielders Van Aelst A. H. Simonis Universiteitsbibliotheek Maastricht
1909 De geestelijkheid en het alcoholvraagstuk / naar het Duitsch van Augustinus Egger ; door A.M.D.G. Onbekend Augustinus Egger Historisch Centrum Limburg
1909 De geestelijkheid en het alcoholvraagstuk / naar het Duitsch van Augustinus Egger ; door A.M.D.G. Onbekend Augustinus Egger Universiteitsbibliotheek Maastricht
1913 Het Jezui??tisme : psychologische studie over de Socie??teit van Jezus / P. Lippert ; in het Nederlandsch bew. [uit het Duits] door H. Kooyman Vos P. Lippert Universiteitsbibliotheek Maastricht
1866 De Limburgsche coterie : bijdrage tot de geschiedenis der politieke moraliteit in onze dagen : een hartelijk woord aan de Maastrichtenaren / door Jos. Russel Jos. Russel Jos. Russel Centre Céramique
1866 De Limburgsche coterie : bijdrage tot de geschiedenis der politieke moraliteit in onze dagen : een hartelijk woord aan de Maastrichtenaren / door Jos. Russel Jos. Russel Jos. Russel Historisch Centrum Limburg
1865 La visite de M. Thorbecke au duché de Limbourg en Octobre 1865 : à  nos compatriotes limbourgeois / [Jos. Russel] Jos. Russel Jos. Russel Centre Céramique
1865 La visite de M. Thorbecke au duché de Limbourg en Octobre 1865 : à nos compatriotes limbourgeois / [Jos. Russel] Jos. Russel Jos. Russel Historisch Centrum Limburg
1948 Ernst en humor in het Limburgse boerenleven / W.J. Vromen ; voorw. van W.J. Dewez ; ill. van J.R. Aben Onbekend W. J. Vromen Centre Céramique
1948 Ernst en humor in het Limburgse boerenleven / W.J. Vromen ; voorw. van W.J. Dewez ; ill. van J.R. Aben Onbekend W. J. Vromen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1939 Twee Byzantijnsche H. Kruisrelieken : uit den schat der voormalige Kapittelkerk van Onze Lieve Vrouw te Maastricht / door Marie Antoine François Charles Thewissen Van Aelst Marie Antoine François CharlesThewisse Historisch Centrum Limburg
1939 Twee Byzantijnsche H. Kruisrelieken : uit den schat der voormalige Kapittelkerk van Onze Lieve Vrouw te Maastricht / door Marie Antoine François Charles Thewissen Van Aelst Marie Antoine François Charles Thewisse Centre Céramique
1939 Twee Byzantijnsche H. Kruisrelieken : uit den schat der voormalige Kapittelkerk van Onze Lieve Vrouw te Maastricht / door Marie Antoine Fran§ois Charles Thewissen Van Aelst Marie Antoine Fran§ois CharlesThewisse Historisch Centrum Limburg
1939 Twee Byzantijnsche H. Kruisrelieken : uit den schat der voormalige Kapittelkerk van Onze Lieve Vrouw te Maastricht / door Marie Antoine Franà§ois Charles Thewissen Van Aelst Marie Antoine François CharlesThewisse Universiteitsbibliotheek Maastricht
1904 Vakbonden, vakorganisatie : rede gehouden op den zesden Limburgschen katholiekendag te Heerlen / door J.M.L. Keuller Boosten & Stols J. M. L. Keuller Historisch Centrum Limburg
1940 Ongevallenverzekering : handboek voor de studie en toepassing van: de ongevallenwet 1921, de land- en tuinbouwongevallenwet 1922 en de beroepswet / J. van Santbrink Leiter-Nypels J. van Santbrink Historisch Centrum Limburg
1818 Tol van oprechte eerbied, hoogachting en wederliefde, naar vermogen betaald aan onzen Heiland, de bron der ware liefde, het ongeschapen woord, God en mensch, Jesus Kristus, wezenlyk tegenwoordig in het Allerheiligste sacrament des altaars : zulks te A.J. Koymans Centre Céramique
1855 Scheepvaart op de Maas en de Zuid-Willemsvaart : adressen van de Kamer van de Kamer van Koophandel ... te Maastricht, houdende bezwaren tegen maatregelen van de Belgische Regering opzigtelijk de bovengemelde vaart Van Osch-America Centre Céramique
1934 Consolatio ad Liviam : prolegomenis, commentario exegetico, indice instructa / specimen litterarium inaugurale quod examini submittet Arnoldus Witlox Van Aelst Arnoldus Witlox Centre Céramique
1973 Psycho-Medisch Streekcentrum Vijverdal Maastricht / [tekst van Jules Kockelkoren] Leiter-Nypels Jules Kockelkoren Historisch Centrum Limburg
1943 Marechaussee in Atjeh : herinneringen en ervaringen van den eersten luitenant en kapitein van het korps marechaussee van Atjeh en onderhoorigheden, H.J. Schmidt, van 1902 tot 1918 / beschr. door M. H. du Croo Leiter-Nypels M. H. du Croo Centre Céramique
1943 Marechaussee in Atjeh : herinneringen en ervaringen van den eersten luitenant en kapitein van het korps marechaussee van Atjeh en onderhoorigheden, H.J. Schmidt, van 1902 tot 1918 / beschr. door M. H. du Croo Leiter-Nypels M. H. du Croo Universiteitsbibliotheek Maastricht
1928 Atlas der R.K. missie in Nederlandsch Oost- en West-Indieë / door J. Kleijntjens Van Aelst J. Kleijntjens Historisch Centrum Limburg
1928 Atlas der R.K. missie in Nederlandsch Oost- en West-Indie / door J. Kleijntjens Van Aelst J. Kleijntjens Universiteitsbibliotheek Maastricht
1935 De Nederlandsche zeemacht : waarom heeft Nederland een zeemacht noodig? : aan welke eischen moet deze voldoen? / door G.L. Schorer Stols G. L. Schorer Centre Céramique
1975 De Kluis van Krawinkel : oudste ziekenhuis van Geleen / door M.J.H.A. Schrijnemakers Onbekend M. J. H. A. Schrijnemakers Centre Céramique
1975 De Kluis van Krawinkel : oudste ziekenhuis van Geleen / door M.J.H.A. Schrijnemakers Onbekend M. J. H. A. Schrijnemakers Historisch Centrum Limburg
1975 De Kluis van Krawinkel : oudste ziekenhuis van Geleen / door M.J.H.A. Schrijnemakers Onbekend M. J. H. A. Schrijnemakers Universiteitsbibliotheek Maastricht
1805 Triomf van Gods-tempel of Nauwkeurige verzameling van godvrugtige gebeden en lof-zangen ten nut en gebruyk van alle vroome christenen en byzonderlyk van alle broeders en zusters der broederschappen van het Allerheyligste Sacrament des Autaars, van d Theodoor Nypels Centre Céramique
1912 De St. Pietersberg bij Maastricht / beschreven door H.H. Knippenberg Goffin H. H. Knippenberg Centre Céramique
1926 De valk in de iconographie / door A.E.H. Swaen Van Aelst A. E. H. Swaen Centre Céramique
1926 De valk in de iconographie / door A.E.H. Swaen Van Aelst A. E. H. Swaen Historisch Centrum Limburg
1926 De valk in de iconographie / door A.E.H. Swaen Van Aelst A. E. H. Swaen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1961 Het " Huys van Montfort" : van mijter tot koningskroon / door A.H. Simonis Onbekend A. H. Simonis Centre Céramique
1961 Het "Huys van Montfort" : van mijter tot koningskroon / door A.H. Simonis Onbekend A. H. Simonis Historisch Centrum Limburg
1961 Het "Huys van Montfort" : van mijter tot koningskroon / door A.H. Simonis Onbekend A. H. Simonis Universiteitsbibliotheek Maastricht
1907 Een en ander over het absinth / door J.W.R. Koch Onbekend J. W. R. Koch Historisch Centrum Limburg
1953 Het drama van Mayerling / Claude Anet ; geaut. vert. van Fenna de Meyier Leiter-Nypels Claude Anet Centre Céramique
1974 Het kasteel Lemborgh te Limbricht / F.Th.W. Smeets Onbekend F. Th. W. Smeets Centre Céramique
1974 Het kasteel Lemborgh te Limbricht / F.Th.W. Smeets Onbekend F. Th. W. Smeets Historisch Centrum Limburg
1963 Limburg in 1960 : feiten en cijfers Onbekend Centre Céramique
1963 Limburg in 1960 : feiten en cijfers Onbekend Historisch Centrum Limburg
1936 De liturgie van Rome : een handboek voor leken / door Robrecht Hendrik de Smet Van Aelst Robrecht Hendrik de Smet Centre Céramique
1936 De liturgie van Rome : een handboek voor leken / door Robrecht Hendrik de Smet Van Aelst Robrecht Hendrik de Smet Historisch Centrum Limburg
1936 De liturgie van Rome : een handboek voor leken / door Robrecht Hendrik de Smet Van Aelst Robrecht Hendrik de Smet Universiteitsbibliotheek Maastricht
1783 Histoire du regne de l'Empereur Charles-Quint, : précédée d'un tableau des progrès de la société en Europe, depuis la destruction de l'Empire romain jusqu'au commencement du seizieme siecle. / Par M. Robertson ... ; Ouvrage traduit de l'Angloi Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Robertson Universiteitsbibliotheek Maastricht
1951 L'École Centrale du département de la Meuse-inférieure Maëstricht 1798-1804 / door Johannes Pieter Lodewijk Spekkens Van Aelst Johannes Pieter Lodewijk Spekkens Historisch Centrum Limburg
1951 L'École Centrale du département de la Meuse-Inférieure, Maeëstricht 1798-1804 / door Johannes Pieter Lodewijk Spekkens Van Aelst Johannes Pieter Lodewijk Spekkens Historisch Centrum Limburg
1951 L'École Centrale du département de la Meuse-Inférieure, Maestricht 1798-1804 / door Johannes Pieter Lodewijk Spekkens Van Aelst Johannes Pieter Lodewijk Spekkens Universiteitsbibliotheek Maastricht
1977 Bomen in Limburg / Jan Hendriks, Anton Werker Onbekend Jan Hendriks Centre Céramique
1977 Bomen in Limburg / Jan Hendriks, Anton Werker Onbekend Jan Hendriks Historisch Centrum Limburg
1977 Bomen in Limburg / Jan Hendriks, Anton Werker Onbekend Jan Hendriks Universiteitsbibliotheek Maastricht
1843 Reglementen voor de ridderschap in het hertogdom Limburg = Règlements pour le corps áéquestre du ducháé de Limbourg Roberts Historisch Centrum Limburg
1937 Hazard : spel, spelers en systemen / Stephan Steiner ; geaut. vert. door Sophie Nypels ; met een voorw. van G. Nypels Onbekend Stephan Steiner Centre Céramique
1961 De kaart van het Carboon-oppervlak, de profielen en de kaart van het dekterrein van het Zuid-Limburgs mijngebied en staatsmijn Beatrix met omgeving / [met toelichting; samengest. en uitg. o.l.v.] R.J.H. Patijn, W.F.M. Kimpe Van Aelst R. J. H. Patijn Historisch Centrum Limburg
1941 Jan Boon, schilder-teekenaar-etser-houtsnijder / P.T.A. Swillens Leiter-Nypels P. T. A. Swillens Centre Céramique
1936 Hier en veraf : verzen / E. van Kroonenburg Leiter-Nypels E. van Kroonenburg Centre Céramique
1973 Binnenlandse migratie Limburg 1961-1971 / Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend Centre Céramique
1973 Binnenlandse migratie Limburg 1961-1971 / Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1946 Kunst in dienst der liturgie : tentoonstelling van oude en hedendaagsche kerkelijke kunst Kuckelkorn Universiteitsbibliotheek Maastricht
1949 Bossuet en Hollande / door Joseph Anna Guillaume Tans Van Aelst Joseph Anna Guillaume Tans Centre Céramique
1949 Bossuet en Hollande / door Joseph Anna Guillaume Tans Van Aelst Joseph Anna GuillaumeTans Universiteitsbibliotheek Maastricht
1927 Songs of Kalua / Albert Kuyle Nypels Albert Kuyle Historisch Centrum Limburg
1927 Songs of Kalua / Albert Kuyle Nypels Albert Kuyle Centre Céramique
1949 Zot café Die Waerelt "Bij Peperijn & Salia" / door Jehan Kuypers ; met bandtekening en ill. van E. Muller Onbekend Jehan Kuypers Centre Céramique
1949 Zot café Die Waerelt "Bij Peperijn & Salia" / door Jehan Kuypers ; met bandtekening en ill. van E. Muller Onbekend JehanKuypers Universiteitsbibliotheek Maastricht
1962 Theology on microfiches : micro library Canisianum, Maastricht Canisianum Historisch Centrum Limburg
1962 Theology on microfiches : micro library Canisianum, Maastricht Canisianum Universiteitsbibliotheek Maastricht
1941 Licht zal stralen over ons / Carolus Tesser Schenk Carolus Tesser Universiteitsbibliotheek Maastricht
1946 Gerard Hack : beeldhouwer, Maastricht : ontwerpen en beschrijvingen / [samenst.: J.M.] Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1896 De arbeidskerk in Engeland : een onuitgesproken rede / John Trevor ; vert. uit 't Eng. door E. C. Knappert Onbekend John Trevor Centre Céramique
1977 10 jaar St.Maartenspoort : van toen tot nu ... Onbekend Centre Céramique
1946 Groot-Valkenburg, historisch gezien / C.A. Huygen ; teek. van: J.C. Steenkamp ... [et al.] Ernest van Aelst C. A. Huygen Historisch Centrum Limburg
1946 Groot-Valkenburg, historisch gezien / C.A. Huygen ; teek. van: J.C. Steenkamp ... [et al.] Ernest van Aelst C. A. Huygen Centre Céramique
1946 Groot-Valkenburg, historisch gezien / C.A. Huygen ; teek. van: J.C. Steenkamp ... [et al.] Ernest van Aelst C. A. Huygen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1918 Kalk : haar vormen, eigenschappen en haar beteekenis voor landbouw en industrie / door R.W. Tuinzing Leiter-Nypels R. W. Tuinzing Centre Céramique
Voorlezingen over de artillerie / A.W. de Bruyn F. Bury-Lefèbvre A. W. de Bruijn Historisch Centrum Limburg
1963 Munstergeleen : een monografie over een Limburgse gemeente / [bijdragen van M.J.H.A. Schrijnemakers ... et al.] ; [samenstelling: J.G.T. Bouwens] Crouzen Centre Céramique
1963 Munstergeleen : een monografie over een Limburgse gemeente / [bijdragen van M.J.H.A. Schrijnemakers ... et al.] ; [samenstelling: J.G.T. Bouwens] Crouzen Historisch Centrum Limburg
1914 Het rijkslandbouwproefstation te Maastricht / [door D. Knuttel] Onbekend D. Knuttel Centre Céramique
1911 De onvruchtbaarheid der kersen in Zuid-Limburg / A.M. Sprenger Leiter-Nypels A. M. Sprenger Centre Céramique
1913 Nationale en internationale landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage-Scheveningen vanwege de Koninklijke Nederlandsche Landbouwvereeniging gehouden van 29 augustus tot 15 september 1913 : [gedenkboek] / beknopt beschreven door D.L. Bakker ... [et al Leiter-Nypels Centre Céramique
1916 Korte levensschets van den roemrijken H. Servatius, eersten bisschop en beschermheilige van de stad Maastricht / door Jac. Vrancken Goffin Jac. Vrancken Historisch Centrum Limburg
1954 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Maastricht en Omstreken, 1804-1954 : gedenkschrift / [tek. van Jerome Goffin] Onbekend Centre Céramique
1844 Procès de la Gazette du Duché de Limbourg / plaidoyer de A. de Pinto A.H. Roberts A. de Pinto Centre Céramique
1938 Van der kinscheit Onss Heren / [teek. van C.B. Teeuwisse] Veltman Centre Céramique
1938 Van der kinscheit Onss Heren / [teek. van C.B. Teeuwisse] Veltman Universiteitsbibliotheek Maastricht
1956 Leerplan Opleidingsinstituut voor techniek en ambacht St. Jozef [Juvenaat van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Maagd Maria] Onbekend Centre Céramique
1850 Observations sur la réforme judiciaire / par J. Verduchêne Bury-Lefèbvre J. Verduchêne Centre Céramique
1962 Nota betreffende de omvang en aard van de arbeiderspendel vanuit België naar Nederlands Limburg / door G. van Thiel ; Economisch Technologisch Instituut in Limburg Onbekend G. van Thiel Historisch Centrum Limburg
1932 Aphorismen van August Vermeylen / verz. en ingel. door Rob Roemans Stols August Vermeylen Centre Céramique
1966 A.V.O. op de lagere technische school : karakteristiek van de huidige L.T.S.-bevolking en de pedagogisch-didaktische consequenties hiervan voor het onderwijs, speciaal wat betreft het A.V.O. / P. van den Broek Onbekend P. van den Broek Historisch Centrum Limburg
1910 De leeuwerk : volksliederen : zangwijs Onbekend Centre Céramique
1910 De leeuwerk : volksliederen : zangwijs Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1859 Vlissingen, Stavenisse, Brouwershaven : iets over de keuze van eene dezer als uitgangspunt eener spoorweglijn van de kust naar de Duitsche grenzen / [door P.] Van Osch-America Centre Céramique
1961 Nieuwe koers / Werkkommissie Katholiek Technisch Onderwijs Onbekend Centre Céramique
1961 Nieuwe koers / Werkkommissie Katholiek Technisch Onderwijs Onbekend Historisch Centrum Limburg
1898 Nederland's verval door de economische dwaalleer van den nieuweren tijd / [door R.W.] Leiter-Nypels Eug. Regout Centre Céramique
1898 Nederland's verval door de economische dwaalleer van den nieuweren tijd / [door R.W.] Leiter-Nypels Eug. Regout Historisch Centrum Limburg
1904 Sterre der zee : handboekje voor de vereerders van O.L. Vrouw van Maastricht, Patrones der stad, vereerd onder den titel van "Sterre der zee" in de O.L. Vrouwekerk, bevattende de geschiedenis van het mirakuleuze beeld ...eene novene ter eere van O.L Schols Centre Céramique
1905 Waarom ik de Roomsche kerk verliet / door H.J. van Vorst Onbekend H. J. van Vorst Historisch Centrum Limburg
1941 Rozenkrans van Maria's leven / door Fr. van Oldenburg Ermke ; [... teekeningen van karel Thole] Schenk Fr. van Oldenburg Ermke Centre Céramique
1941 Rozenkrans van Maria's leven / door Fr. van Oldenburg Ermke ; [... teekeningen van karel Thole] Schenk Fr. van Oldenburg Ermke Universiteitsbibliotheek Maastricht
1913 Verslag van den eersten Nederlandschen directeurendag der Congregaties van O.L. Vrouwe, 16 augustus 1912 Boosten & Stols Centre Céramique
1921 Tweede Nederlandsche Congreganistendag gehouden te Maastricht op 14 en 15 augustus 1921 : verslag Goffin Centre Céramique
1921 Tweede Nederlandsche Congreganistendag gehouden te Maastricht op 14 en 15 augustus 1921 : verslag Goffin Historisch Centrum Limburg
1921 Tweede Nederlandsche Congreganistendag gehouden te Maastricht op 14 en 15 augustus 1921 : verslag Goffin Universiteitsbibliotheek Maastricht
1913 Maria-congres, 15-18 Aug. 1912, Maastricht : verslagboek Boosten & Stols Universiteitsbibliotheek Maastricht
1930 Het leven van den heiligen Gerlacus, kluizenaar, patroon der parochiale kerk te Houthem-St.Gerlach : bijzonder aangeroepen tegen besmettelijke ziekten, voornamelijk onder het vee Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1930 Het leven van den heiligen Gerlacus, kluizenaar, patroon der parochiale kerk te Houthem-St.Gerlach : bijzonder aangeroepen tegen besmettelijke ziekten, voornamelijk onder het vee Van Aelst Centre Céramique
1930 Het leven van den heiligen Gerlacus, kluizenaar, patroon der parochiale kerk te Houthem-St.Gerlach : bijzonder aangeroepen tegen besmettelijke ziekten, voornamelijk onder het vee Van Aelst Universiteitsbibliotheek Maastricht
1939 Langs Maria's leven / Hilarion Thans Van Aelst Hilarion Thans Centre Céramique
1939 Langs Maria's leven / Hilarion Thans Van Aelst HilarionThans Historisch Centrum Limburg
1925 Het ontstaan, doel en de werkzaamheden van de Roomsch-Katholieke Studenten-Vereenigingen in Nederland / uitg. van de Unie der Roomsch-Katholieke Studenten-Vereenigingen in Nederland Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1941 Eigenwijze liedjes van Brammetje (M.H. du Croo) / gezing-zegd door den liedjesspeler Cor Ruys ; op muziek gezet door Han Beuker, met teek. van Menno van Meeteren Brouwer ; en met een voorw. van Johan Luger Leiter-Nypels Brammetje Centre Céramique
1951 Limburgs Thuisfront, 1946-1950 / [met een voorw. van J.M.J. Weekers] Onbekend Centre Céramique
1945 Van mondgebed naar meditatie / door L. van Rijckevorsel Schenk L. van Rijckevorsel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1938 De heembeweging / J.M.H.F.J. de Weichs de Wenne Neerlandia J. M. H. F. J. de Weichs de Wenne Centre Céramique
1938 De heembeweging / J.M.H.F.J. de Weichs de Wenne Neerlandia J. M. H. F. J. deWeichs de Wenne Historisch Centrum Limburg
1933 Voeldesche legenden / F. Welters Van Aelst F. Welters Centre Céramique
1933 Voeldesche legenden / F. Welters Van Aelst F. Welters Historisch Centrum Limburg
1933 Voeldesche legenden / F. Welters Van Aelst F. Welters Universiteitsbibliotheek Maastricht
1945 Die Landschaft im jüngeren Minnesang / door Paulus Bernardus Wessels Van Aelst Paulus Bernardus Wessels Centre Céramique
1949 Ontwikkeling der welvaartsmogelijkheden in Limburg / [verantwoordelijkheid en samenst. Contact-orgaan voor de Welvaart] Onbekend Centre Céramique
1957 Analyse van de binnenlandse migratie : 1948-1955 Onbekend Centre Céramique
1957 Analyse van de binnenlandse migratie : 1948-1955 Onbekend Historisch Centrum Limburg
1958 Woningvoorraad, woningbehoefte, woningproductie 1947-1975 Onbekend Centre Céramique
1958 Woningvoorraad, woningbehoefte, woningproductie 1947-1975 Onbekend Historisch Centrum Limburg
1961 Een verkenning naar de maatschappelijke en ruimtelijke aspecten van bungalow-villacomplexen Onbekend Centre Céramique
1961 Een verkenning naar de maatschappelijke en ruimtelijke aspecten van bungalow-villacomplexen Onbekend Historisch Centrum Limburg
1963 Sociaal-culturele voorzieningen in Limburg : een onderzoek betreffende het verband tussen inwonertallen en voorzieningspeil, op basis van een inventarisatie Onbekend Centre Céramique
1963 Sociaal-culturele voorzieningen in Limburg : een onderzoek betreffende het verband tussen inwonertallen en voorzieningspeil, op basis van een inventarisatie Onbekend Historisch Centrum Limburg
1946 De knaap uit de oude legende is dood / Loe Maas ; [met tek. van Marcel Bellefroid] Veltman Loe Maas Centre Céramique
1958 De gemeente Meyel : bevolking en bestaansmiddelen / rapporteur F.J.H. Verheyden ; Economisch Technologisch Instituut in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1957 De gemeente Ohé en Laak / rapporteur F.J.H. Verheyden ; Economisch Technologisch Instituut in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1959 Sociaal economisch streek-rapport van het gebied ten noorden van Sittard en ten zuiden van Echt, omvattend de gemeenten Urmond, Limbricht, Obbicht en Papenhoven, Born, Grevenbicht, Nieuwstadt, Susteren, Roosteren / rapporteur F.J.H. Verheyden ; Econ Onbekend Historisch Centrum Limburg
1956 De gemeente Helden : bevolking en bestaansmiddelen / rapporteur F.J.H. Verheyden ; Economisch Technologisch Instituut in Limburg Onbekend Centre Céramique
1956 De gemeente Helden : bevolking en bestaansmiddelen / rapporteur F.J.H. Verheyden ; Economisch Technologisch Instituut in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1945 Het terrassenlandschap van Zuid-Limburg / door J.W.R. Brueren Van Aelst J. W. R. Brueren Centre Céramique
1945 Het terrassenlandschap van Zuid-Limburg / door J.W.R. Brueren Van Aelst J. W. R. Brueren Historisch Centrum Limburg
1966 Waterwinning in Zuid- en Midden-Limburg, nu en in de toekomst / door R.J.H. Patijn Van Aelst R. J. H. Patijn Centre Céramique
1966 Waterwinning in Zuid- en Midden-Limburg, nu en in de toekomst / door R.J.H. Patijn Van Aelst R. J. H. Patijn Historisch Centrum Limburg
1959 25 jaar planologie in Limburg / [tekst: Remigius Dieteren] Onbekend Remigius Dieteren Centre Céramique
1959 25 jaar planologie in Limburg / [tekst: Remigius Dieteren] Onbekend Remigius Dieteren Historisch Centrum Limburg
1963 Stedebouw en cultuurhistorische waarden in Maastricht / J.J.J. van de Venne Walters J. J. J. van de Venne Historisch Centrum Limburg
1963 Stedebouw en cultuurhistorische waarden in Maastricht / J.J.J. van de Venne Walters J. J. J. van de Venne Historisch Centrum Limburg
1963 Stedebouw en cultuurhistorische waarden in Maastricht / J.J.J. van de Venne Walters J. J. J. van de Venne Universiteitsbibliotheek Maastricht
1962 Verslag van de raadscommissie tot onderzoek van het rapport "De Ruimtelijke Ontwikkeling van Maastricht" Onbekend Centre Céramique
1962 Verslag van de raadscommissie tot onderzoek van het rapport "De Ruimtelijke Ontwikkeling van Maastricht" Onbekend Historisch Centrum Limburg
1967 Limburgs toekomst : uitgangspunten voor het beleid Onbekend Centre Céramique
1967 Verkeersonderzoek Roermond : deelonderzoek "De Kemp" / [J.M. Knols] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1948 De " Mater Amabilis" scholen en het nijverheidsonderwijs / door E. Lommen Onbekend E. Lommen Centre Céramique
1974 Uitgangspunten als basis voor een streekplan Noord- en Midden-Limburg / Provinciale Planologische Dienst in Limburg Onbekend Centre Céramique
1974 Uitgangspunten als basis voor een streekplan Noord- en Midden-Limburg / Provinciale Planologische Dienst in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1973 Woningmarktonderzoek stadsgewest Roermond : samenvatting / rapporteur L.E.M. Beerts ; Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend Centre Céramique
1973 Woningmarktonderzoek stadsgewest Roermond : samenvatting / rapporteur L.E.M. Beerts ; Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1975 Structuurplan Maastricht 1975 / Gemeente Maastricht Onbekend Centre Céramique
1975 Structuurplan Maastricht 1975 / Gemeente Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1976 Ontwerp bestemmingsplan Oud-Wyck Onbekend Centre Céramique
1976 Ontwerp bestemmingsplan Oud-Wyck Onbekend Historisch Centrum Limburg
1977 Enige beschouwingen over de bevolkingsontwikkeling en het ruimtegebruik in Limburg Onbekend Centre Céramique
1977 Enige beschouwingen over de bevolkingsontwikkeling en het ruimtegebruik in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1977 Sociale werkvoorziening Limburg 1970-1975 / Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend Centre Céramique
1977 Sociale werkvoorziening Limburg 1970-1975 / Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1974 Rapport omtrent de resultaten van het verkeersonderzoek Westelijke Mijnstreek / Provinciale Waterstaat. Verkeerszaken Onbekend Historisch Centrum Limburg
1977 Nota doelstellingen en structuurplan binnenstad Maastricht : ontwerp / [samenst.: Gemeente Maastricht. Afdeling Sociaal Onderzoek Openbare Werken] Onbekend Centre Céramique
1977 Nota doelstellingen en structuurplan binnenstad Maastricht : ontwerp / [samenst.: Gemeente Maastricht. Afdeling Sociaal Onderzoek Openbare Werken] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1939 Lof van God en van Maria in het klein officie van de heilige maagd Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1914 De gezondheid van den zuigeling : wenken betreffende de opvoeding der kinderen in het eerste levensjaar : voor de zuidelijke provinciën geschreven / door Luctor Onbekend Luctor Historisch Centrum Limburg
1924 Les résultats des recherches et de l'exploitation des mines en Hollande / par C. Blankevoort Onbekend C. Blankevoort Historisch Centrum Limburg
1936 De vóór-Romeinsche urnenvelden in Nederland / door W. Willems Van Aelst W. Willems Centre Céramique
1936 De vóór-Romeinsche urnenvelden in Nederland / door W. Willems Van Aelst W. Willems Historisch Centrum Limburg
1912 Rede uitgesproken door Prof. Dr. Jan te Winkel over Hendrik van Veldeke op het XXXIe Taal- en Letterkundig congres te Maastricht / Jan te Winkel Leiter-Nypels Jan te Winkel Centre Céramique
1912 Rede uitgesproken door Prof. Dr. Jan te Winkel over Hendrik van Veldeke op het XXXIe Taal- en Letterkundig congres te Maastricht / Jan te Winkel Leiter-Nypels Jan teWinkel Historisch Centrum Limburg
1953 Pastoor Pius Paerel : een geschiedenis zonder moraal / door Fr. van Oldenburg Ermke Leiter-Nypels Fr. van Oldenburg Ermke Historisch Centrum Limburg
1953 Pastoor Pius Paerel : een geschiedenis zonder moraal / door Fr. van Oldenburg Ermke Leiter-Nypels Fr. van Oldenburg Ermke Centre Céramique
1874 Notices généalogiques et historiques sur la famille de Roye / [A.A. Vorsterman van Oyen] Onbekend A. A. Vorsterman van Oyen Centre Céramique
1947 Maria hulpe van onze tijd : Mariacongres 1947, Maastricht 3-7 sept / [bijdragen van Fr. Feron ... et al.] Onbekend Centre Céramique
1776 Catalogue fait sur un plan nouveau, systématique & raisonné, d'une bibliothèque de littérature, particulièrement d'histoire & de poésie, d'environ XIX mille volumes, en différentes langues, anciennes et modernes, dont la vente se fera à  Ut Jean-Edmé Dufour Universiteitsbibliotheek Maastricht
1953 Het Romeinse portret / [met een inl. van J.J.M. Timmers] Onbekend Centre Céramique
1938 Over het ontstaan en de ontwikkeling der moderne Limburgsche monumentale schilderkunst / door W. Marres Leiter-Nypels W. Marres Centre Céramique
1938 Over het ontstaan en de ontwikkeling der moderne Limburgsche monumentale schilderkunst / door W. Marres Leiter-Nypels W. Marres Historisch Centrum Limburg
1918 Verslag omtrent de woningtelling te Maastricht in het jaar 1918 / [Bouw- en Woningtoezicht] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1926 Verslag van de in Augustus 1926 te Maastricht gehouden woningtelling, met 2 x 17 grafieken en 1 tabel / [Gemeente Maastricht, Bouw- en Woningtoezicht] Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1926 Verslag van de in Augustus 1926 te Maastricht gehouden woningtelling, met 2 x 17 grafieken en 1 tabel / [Gemeente Maastricht, Bouw- en Woningtoezicht] Van Aelst Centre Céramique
1719 Recueil der recessen, wegens beyde de genaedige heeren ende princen, alhier geë?maneert in den jaere 1665 Lambert Bertus Centre Céramique
1955 Limburgse jaarkrans / door Karel Matthijs ; met ill. van Ed. Muller Onbekend Karel Matthijs Centre Céramique
1955 Limburgse jaarkrans / door Karel Matthijs ; met ill. van Ed. Muller Onbekend KarelMatthijs Universiteitsbibliotheek Maastricht
1932 De gregoriaansche kalender : een technisch-tijdrekenkundige studie / door W.E. van Wijk Stols W. E. van Wijk Historisch Centrum Limburg
1932 De gregoriaansche kalender : een technisch-tijdrekenkundige studie / door W.E. van Wijk Stols W. E. van Wijk Centre Céramique
1932 De gregoriaansche kalender : een technisch-tijdrekenkundige studie / door W.E. van Wijk Stols W. E. van Wijk Universiteitsbibliotheek Maastricht
1907 Misdadige, verwaarloosde en achterlijke kinderen en het alcoholisme / door P. Mesker Boosten & Stols P. Mesker Historisch Centrum Limburg
1950 Een kindje is geboren... : toneelstukje in drie bedrijven voor jonge meisjes / door Berthe Meertens Onbekend Berthe Meertens Centre Céramique
1951 De sociaal-godsdienstige opbouw van mijn bedrijf / door Emile van Oppen Onbekend Emile van Oppen Centre Céramique
1948 J. P. Minckelers, 1748-1948 : herdenking te Maastricht op zondag 19 december 1948 / [met biografie door Frederik Karel Theodoor van Iterson] Van Aelst Centre Céramique
1948 J. P. Minckelers, 1748-1948 : herdenking te Maastricht op zondag 19 december 1948 / [met biografie door Frederik Karel Theodoor van Iterson] Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1948 J. P. Minckelers, 1748-1948 : herdenking te Maastricht op zondag 19 december 1948 / [met biografie door Frederik Karel Theodoor van Iterson] Van Aelst Universiteitsbibliotheek Maastricht
1890 De Antwerpsche bankier Erasmus Schetz en zijne geassocieëerden Jan Vleminck en Arnold Proenen, in hunne betrekking tot Maastricht en Aken / door J.L. Meulleners Stoomdrukkerij "Le Courrier de la Meuse" J. L. Meulleners Historisch Centrum Limburg
1891 De beoordeeling van Alva en van Oranje voorkomend in het opstel: Legertochten tusschen Maastricht en Mook (1568-1575) / nader toegelicht en gehandhaafd door J.L. Meulleners Stoomdrukkerij "Le Courrier de la Meuse" J. L. Meulleners Universiteitsbibliotheek Maastricht
1908 Het Mirakuleus Christusbeeld te Wijk-Maastricht Boosten & Stols Centre Céramique
1854 Maestricht et ses environs : recueil publié à  l'usage des étrangers, / par Alois Bonn Van Osch-America Alois Bonn Centre Céramique
1920 Over de St. Jans-kerk 's-Hertogenbosch / [bijdrage van Chret. Mertz] Van Aelst Chret. Mertz Centre Céramique
1920 Over de St. Jans-kerk 's-Hertogenbosch / [bijdrage van Chret. Mertz] Van Aelst Chret. Mertz Universiteitsbibliotheek Maastricht
1925 In de leerschool van den H. Petrus Canisius v/d Socië?teit van Jesus / [samengest. door het Collegium Canisianum] Van Aelst Petrus Canisius Centre Céramique
1925 In de leerschool van den H. Petrus Canisius v/d Societeit van Jesus / [samengest. door het Collegium Canisianum] Van Aelst Petrus Canisius Universiteitsbibliotheek Maastricht
1895 De paus : rede uitgesproken in de protest-meeting, belegd door den Limburgschen Roomsch Katholieken Volksbond te Maastricht den 22 September 1895 / door J.E.H. Menten Crolla J. E. H. Menten Centre Céramique
1893 De Zouaven der Pausen en de Pausen der Zouaven / feestrede door E.H. Menten Maastrichtsche Stoomdrukkerij E. H. Menten Centre Céramique
1898 Plechtige inwijding van den H. Kruisweg in de parochiekerk van Lanaeken, en feestrede ter inzegening gehouden / door J.E.H. Menten De Zuid-Limburger J. E. H. Menten Centre Céramique
1898 Plechtige inwijding van den H. Kruisweg in de parochiekerk van Lanaeken, en feestrede ter inzegening gehouden / door J.E.H. Menten De Zuid-Limburger J. E. H. Menten Historisch Centrum Limburg
1910 Rede van Zijne Eminentie kardinaal D.S. Mercier, ... uitgesproken ... te Luik ... 1908 / met toestemming van Zijne Eminentie uit het Fransch vert. door het Kruisverbond in het Groot-seminarie te Hoeven Onbekend D. S. Mercier Universiteitsbibliotheek Maastricht
1949 Peredrups en paprika / door E. Elias Leiter-Nypels Eduard Elias Centre Céramique
1905 De kwaal van onzen tijd / door J.L. van Mulukom Boosten & Stols J. L. van Mulukom Historisch Centrum Limburg
1954 De sociaal-economische ontwikkeling van de inheemse samenleving in Uganda / Petrus Johannes van Dooren Ernest van Aelst Petrus Johannes van Dooren Centre Céramique
1961 Maastricht / foto's Leon N. Bemelmans ; tekst Stef Kleijn Leiter-Nypels Leon N. Bemelmans Historisch Centrum Limburg
1961 Maastricht / foto's Leon N. Bemelmans ; tekst Stef Kleijn Leiter-Nypels Leon N. Bemelmans Centre Céramique
1961 Maastricht / foto's Leon N. Bemelmans ; tekst Stef Kleijn Leiter-Nypels Leon N. Bemelmans Historisch Centrum Limburg
1961 Maastricht / foto's Leon N. Bemelmans ; tekst Stef Kleijn Leiter-Nypels Leon N. Bemelmans Universiteitsbibliotheek Maastricht
1976 Chronologie van vijftig jaar ENCI geschiedenis 1926-1976 / [Eerste Nederlandse Cement Industrie] Onbekend Centre Céramique
1976 Chronologie van vijftig jaar ENCI geschiedenis 1926-1976 / [Eerste Nederlandse Cement Industrie] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1788 Gezangen voor het groot musyk, gegeeven ter gelegenheid van de gelukkige en gezegende omwending in Nederland, op den 12 Sept. 1787, en der heuchelyke verjaaring van Zyne Doorl. Hoogheid Willem den Vyfden, ... op den 8. Maart 1788 : door de Nederduit H.J. Landtmeter Joh. van Dyk Centre Céramique
1947 Onze dooden uit den Tweeden Wereldoorlog, 1940-1945 / door L.H. Beurskens Onbekend L. H. Beurskens Centre Céramique
1977 Grind weg, wat dan? / Provincie Limburg Onbekend Centre Céramique
1977 Grind weg, wat dan? / Provincie Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1936 De congenitale tuberculose / door Ludovicus Petrus Hendrikus Josephus de Vink Van Aelst Ludovicus Petrus Hendrikus Josephus deV Universiteitsbibliotheek Maastricht
1854 Aanmerkingen van den heer mr. J. Verduchêne over de gaz-quæstie Van Osch-America J. Verduchêne Centre Céramique
1909 Verslag over het tienjarig bestaan van den Limburgschen R.K. Volksbond / door Henri Hermans Goffin Henri Hermans Centre Céramique
1909 Verslag over het tienjarig bestaan van den Limburgschen R.K. Volksbond / door Henri Hermans Goffin Henri Hermans Historisch Centrum Limburg
1927 Cooë?peratieve verbruikersvereeninging "De Ster", Maastricht : 1902-1927 / [door J.H.W. Frijns] Van Aelst J. H. W. Frijns Centre Céramique
1927 Cooëperatieve verbruikersvereeninging "De Ster", Maastricht : 1902-1927 / [door J.H.W. Frijns] Van Aelst J. H. W. Frijns Historisch Centrum Limburg
1935 Comparative researches on the variation of the constituents of coal of one seam from South Limburg (the Netherlands) / Gerrit Roos van Aelst Gerrit Roos Historisch Centrum Limburg
1962 Geestelijke gezondheidszorg in Maastricht en omgeving / Stichting Geestelijke Gezondheidszorg "Maastricht en Omgeving" Onbekend Historisch Centrum Limburg
1971 Huishoudelijk reglement van de Afdeling Maastricht en Omstreken der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst Onbekend Historisch Centrum Limburg
1890 Regels en constitutien van de Orde der Militie van Jezus-Christus / naar de Fransche uitgave door Jos. Demelinne Maastrichtsche Stoomdrukkerij Centre Céramique
1890 Regels en constitutien van de Orde der Militie van Jezus-Christus / naar de Fransche uitgave door Jos. Demelinne Maastrichtsche Stoomdrukkerij Universiteitsbibliotheek Maastricht
1922 Ter gedachtenis aan het zevende eeuwfeest van het schitterend wonder van Meerssen / [hoofdbijdrage van J.A.] Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1922 Ter gedachtenis aan het zevende eeuwfeest van het schitterend wonder van Meerssen / [hoofdbijdrage van J.A.] Van Aelst Universiteitsbibliotheek Maastricht
Gedr De Lieve Vrouwkes van Limburg / door Ad. Welters ; teek. van Jeanne Hebbelynck ; druk door Ernest van Aelst Van Aelst Ad. Welters Centre Céramique
Gedr De Lieve Vrouwkes van Limburg / door Ad. Welters ; teek. van Jeanne Hebbelynck ; druk door Ernest van Aelst Van Aelst Ad. Welters Historisch Centrum Limburg
Gedr De Lieve Vrouwkes van Limburg / door Ad. Welters ; teek. van Jeanne Hebbelynck ; druk door Ernest van Aelst Van Aelst Ad. Welters Universiteitsbibliotheek Maastricht
1908 Beknopt overzicht der Maaskwestie : van af 1849 tot heden / rede gehouden door Jules Schaepkens Onbekend Jules Schaepkens Centre Céramique
1908 Beknopt overzicht der Maaskwestie : van af 1849 tot heden / rede gehouden door Jules Schaepkens Onbekend Jules Schaepkens Historisch Centrum Limburg
1960 Nota betreffende de Vereniging Sint Agnes, Interparochià«le Instelling voor Jeugdzorg- en Gezinswerk Onbekend Centre Céramique
1960 Nota betreffende de Vereniging Sint Agnes, Interparochi?½le Instelling voor Jeugdzorg- en Gezinswerk Onbekend Historisch Centrum Limburg
1977 Ontwikkelingsplan faculteit der geneeskunde : eerste versie t.b.v. de discussie binnen de faculteit / [Rijksuniversiteit Limburg. Medische Faculteit] Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1977 Effekten van taakverdeling binnen onderwijsgroepen op leerresultaat en satisfaktie bij studenten / Peter A.J. Bouhuijs , Henk G.Schmidt Onbekend Peter A. J. Bouhuijs Universiteitsbibliotheek Maastricht
1977 Doelstellingennota Randwyck / [samengest. en uitg. door de] Gemeente Maastricht Onbekend Centre Céramique
1977 Doelstellingennota Randwyck / [samengest. en uitg. door de] Gemeente Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1977 Doelstellingennota Randwyck / [samengest. en uitg. door de] Gemeente Maastricht Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1977 Ontwikkelingsplan Algemene Diensten R.U. Limburg 1977-1980 / [Rijksuniversiteit Limburg] Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1972 Basisfilosofie Rijksuniversiteit Limburg 1972 Onbekend Historisch Centrum Limburg
1972 Basisfilosofie Rijksuniversiteit Limburg 1972 Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1976 Huisvestingsmogelijkheden voor de Rijksuniversiteit Limburg Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1976 Reglement van het College van Decanen der Rijksuniversiteit Limburg Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1976 Regeling der promoties Rijksuniversiteit Limburg Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1977 Nota inzake de keuze van de vestingsplaats van de Rijksuniversiteits Limburg Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1977 Verslag van de werkzaamheden van de werkgroep Universiteitsterrein [van de Rijksuniversiteit Limburg] Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1969 De historische en legendarische figuur van Sint Servaas : patroon van Maastricht en andere plaatsen / door Jef Notermans ; ingel. door Frans van Oldenburg Ermke Pecasse Jef Notermans Centre Céramique
1938 Publicaties / Jef Notermans Veltman Jef Notermans Centre Céramique
1964 n Wijdvermaarde heilige, Sint Martinus van Tours / door Jef Notermans Maastricht : [s.n.] 11 24 cm Met lit.opg Onbekend JefNotermans Historisch Centrum Limburg
1977 Toespraken gehouden bij gelegenheid van de opening academisch jaar 1977/1978 op 5 september 1977 Onbekend Historisch Centrum Limburg
1977 Toespraken gehouden bij gelegenheid van de opening academisch jaar 1977/1978 op 5 september 1977 Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1904 Feestrede / door W.A. Notermans ... gehouden in de hoofdkerk van den H. Martinus op het eeuwfeest van het mirakuleus Kruis den 12 Mei 1904 Boosten & Cie W. A. Notermans Centre Céramique
1977 Onderwijs in medische vaardigheden aan de Faculteit der Geneeskunde / Skillslab Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1902 Schepenbrieven van het kapittel van St. Servaas te Maastricht / P. Doppler Onbekend Centre Céramique
1902 Schepenbrieven van het kapittel van St. Servaas te Maastricht / P. Doppler Onbekend Historisch Centrum Limburg
1902 Schepenbrieven van het kapittel van St. Servaas te Maastricht / P. Doppler Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1907 Schepenbrieven van het kapittel van St. Servaas te Maastricht / P. Doppler Onbekend Centre Céramique
1907 Schepenbrieven van het kapittel van St. Servaas te Maastricht / P. Doppler Onbekend Historisch Centrum Limburg
1907 Schepenbrieven van het kapittel van St. Servaas te Maastricht / P. Doppler Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1910 Schepenbrieven van het kapittel van St. Servaas te Maastricht / P. Doppler Onbekend Centre Céramique
1910 Schepenbrieven van het kapittel van St. Servaas te Maastricht / P. Doppler Onbekend Historisch Centrum Limburg
1910 Schepenbrieven van het kapittel van St. Servaas te Maastricht / P. Doppler Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
19XX Werkboek tekstverwerking / Rijksuniversiteit Limburg, Dienst Informatieverwerking Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1718 Catechismus prædicatus, sive Conceptus concionatorii simplices, & captui rudium valdè accommodati ... veluti testimonia Sacræ Scripturæ, sententiæ sanctorum Patrum, exempla Biblica, historiæ sacræ ... / Operâ & studio A.R.D. Joannis Georgii Lambert Bertus Joannes Georgius Herlet Centre Céramique
1935 Naar het eucharistisch congres te Buenos Aires 1934 : brieven, indrukken, kiekjes / door J.L.A. van Oppen Gebr. van Aelst J. L. A. van Oppen Centre Céramique
1885 Open brief aan den weleerwaarden, zeer geleerden heer F. Domela Nieuwenhuis, gewezen dominé der Luthersche Gemeente, president van den Werklieden Bond te 's Gravenhage / J.H. Jansen W. Rosenkranz J. H. Jansen Centre Céramique
1954 Parlementair industriebezoek / toespraak van de heer E.H. van Oppen Onbekend E. H. van Oppen Centre Céramique
1944 Slivvenier in Mestreech / door Sjesco Orenz en Harry Phillants ; Teikeningen vaan Harry Lips Ernest van Aelst Sjesco Orenz Centre Céramique
1793 Instruction aux Catholiques, sur les causes de la Revolution, et les moyens d'en arrêter les progrès : suivie du Discours sur la délivrance de la ville de Maestricht P.L. Lekens Pierre François Théophile Jarry Centre Céramique
1793 Instruction aux Catholiques, sur les causes de la Revolution, et les moyens d'en arrêter les progrès : suivie du Discours sur la délivrance de la ville de Maestricht P.L. Lekens Pierre François Théophile Jarry Universiteitsbibliotheek Maastricht
178X Bibliotheca rhetorum præcepta & exempla : complectens quæ tam ad oratoriam facultatem quam ad poà«ticam pertinent, discipulis pariter ac magistris perutilis Jacob Lekens Gab. Franc. Le Jay Centre Céramique
1977 Philippus van Gulpen : de verzamelzucht van een Maastrichts tekenaar 1792- 1862 Onbekend Centre Céramique
1977 Philippus van Gulpen : de verzamelzucht van een Maastrichts tekenaar 1792- 1862 Onbekend Historisch Centrum Limburg
1945 Ik ga nooit naar de hoogmis / door Parochus Goffin Parochus Historisch Centrum Limburg
1916 Mastreechse preùtsches : met bijveugsel van weùrd, gezekdes en gedichte veur et vademecum / door C. Breuls ; geï?l. door A. V. Olterdissen Schmitz C. Breuls Centre Céramique
1916 Mastreechse preùtsches : met bijveugsel van weùrd, gezekdes en gedichte veur et vademecum / door C. Breuls ; geïl. door A. V. Olterdissen Schmitz C. Breuls Historisch Centrum Limburg
1967 Het Paasfeest van Roel en Marjon Onbekend Centre Céramique
1904 Oorkonden en bescheiden van de voormalige abdij kloosterrade / Jean Paquay Onbekend Jean Paquay Universiteitsbibliotheek Maastricht
1950 Maestricht centre d'établissement unique pour l'industrie / [édité par la Municipalité de Maestricht] Onbekend Centre Céramique
1755 Christelyke waerheden leerende wel leven ende wel sterven, / door P. Henricus Balde .. Jacob Lekens Henricus Balde Centre Céramique
1854 Guide des voyageurs : histoire de Maestricht et de ses environs, suivie d'un dictionnaire des principaux habitans et náégociants de cette ville / par J. de Poully Roberts J. dePoully Historisch Centrum Limburg
1854 Guide des voyageurs : histoire de Maestricht et de ses environs, suivie d'un dictionnaire des principaux habitans et négociants de cette ville / par J. de Poully Roberts J. de Poully Centre Céramique
1854 Guide des voyageurs : histoire de Maestricht et de ses environs, suivie d'un dictionnaire des principaux habitans et négociants de cette ville / par J. de Poully Roberts J. dePoully Historisch Centrum Limburg
1854 Guide des voyageurs : histoire de Maestricht et de ses environs, suivie d'un dictionnaire des principaux habitans et négociants de cette ville / par J. de Poully Roberts J. dePoully Universiteitsbibliotheek Maastricht
1936 Het Economische Technologisch Instituut in Limburg, E.T.I.L. Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1790 Wapenhuis der geloovigen, of leerredenen tegen de hedendaagsche dwaalingen der geenen, welke geene goddelyke openbaaring aanvaarden ... / Firmus van St. Truiden Weduwe Gysbertus van Gulpen Firmus van St. Truiden Universiteitsbibliotheek Maastricht
1857 Couronne de lierre et de lauriers autour de la pierre angulaire de l'église de St.-Martin à  Wyck-Maestricht : publiée au profit de la nouvelle église = Looverkrans, gestrengeld om den grondsteen van St.-Martenskerk te Wijk-Maastricht : ten voord Van Osch-America Centre Céramique
1857 Couronne de lierre et de lauriers autour de la pierre angulaire de l'église de St.-Martin   Wyck-Maestricht : publiée au profit de la nouvelle église = Looverkrans, gestrengeld om den grondsteen van St.-Martenskerk te Wijk-Maastricht : ten voord Van Osch-America Historisch Centrum Limburg
1857 Couronne de lierre et de lauriers autour de la pierre angulaire de l'église de St.-Martin à  Wyck-Maestricht : publiée au profit de la nouvelle église = Looverkrans, gestrengeld om den grondsteen van St.-Martenskerk te Wijk-Maastricht : ten voord Van Osch-America Universiteitsbibliotheek Maastricht
1790 Wapenhuis der geloovigen, of leerredenen tegen de hedendaagsche dwaalingen der geenen, welke geene goddelyke openbaaring aanvaarden ... / Firmus van St. Truiden Weduwe Gysbertus van Gulpen Firmus van St. Truiden Universiteitsbibliotheek Maastricht
1887 Het Heilig Jaar van Jesus' Hart, met patroonheiligen / door R.J. Pierik Sint Paulus Vereeniging / Drukkerij R. J. Pierik Universiteitsbibliotheek Maastricht
1866 Krans van geestelijke bloemen ter eere der allerzaligste Maagd Maria, ten gebruike der congregatiën, vooral gedurende de Meimaand / door R.J. Pierik Onbekend R. J. Pierik Universiteitsbibliotheek Maastricht
1959 Ballet de coeur : proeve van een suite voor Lilly Maessen en Harry G.M. Prick / Pierre Kemp Van Aelst Pierre Kemp Centre Céramique
1959 Ballet de coeur : proeve van een suite voor Lilly Maessen en Harry G.M. Prick / Pierre Kemp Van Aelst Pierre Kemp Universiteitsbibliotheek Maastricht
1977 Een vrolijk volkje toch : elf dichters en Limburg / [red. Wiel Kusters ... et al. ; ill. Patrick Creyghton] Onbekend Centre Céramique
1977 Een vrolijk volkje toch : elf dichters en Limburg / [red. Wiel Kusters ... et al. ; ill. Patrick Creyghton] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1977 Een vrolijk volkje toch : elf dichters en Limburg / [red. Wiel Kusters ... et al. ; ill. Patrick Creyghton] Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1941 Nahak uit de bijgebouwen : ... hoe een toean Kromo en de zijnen, Ardjo en Maridin, kokki en baboe, den kebon en den paardenjongen maar bovenal Nahak Assa leerde kennen / door Abraham Exodus (M.H. du Croo) Leiter-Nypels Abraham Exodus Centre Céramique
1966 Vorming in de ontmoeting met de techniek : onderzoek naar de specifieke mogelijkheden van het technisch onderwijs voor de ontwikkeling van het denken van de leerling door hem te confronteren met problemen, die bij technische bezigheden naar voren tr Onbekend Centre Céramique
1950 Vorstenhuis en Staar / [samengest. door Stef Kleijn] Leiter-Nypels Stef Kleijn Historisch Centrum Limburg
1950 Vorstenhuis en Staar / [samengest. door Stef Kleijn] Leiter-Nypels Stef Kleijn Centre Céramique
1939 Ketters aan de poort : historische roman / door Pauline Plantenberg-Marres Stols Pauline Plantenberg-Marres Centre Céramique
1711 Meditatien ofte soete bemerkingen op het bitter lyden Christi / door p. Henricus Engelgrave .. Lambert Bertus Henricus Engelgrave Centre Céramique
1711 Meditatien ofte soete bemerkingen op het bitter lyden Christi / door p. Henricus Engelgrave .. Lambert Bertus Henricus Engelgrave Universiteitsbibliotheek Maastricht
1712 Vier gront-regels der christelijcke wysheydt, getrocken uyt vier bemerckingen der eeuwigheyt, / door Joan. Baptista Manni in ' Italiaensch beschreven, ; ende verduytst door Daniel van Papenbroeck Lambert Bertus Joan. Baptista Manni Centre Céramique
1970 1895-1970 : 75 jaar Katholieke Bond van Werknemers in Industrië?le Bedrijven Sint Willibrordus Maastricht / [J.C.G.M. Jansen] Crouzen J. C. G. M. Jansen Centre Céramique
1970 1895-1970 : 75 jaar Katholieke Bond van Werknemers in Industriële Bedrijven Sint Willibrordus Maastricht / [J.C.G.M. Jansen] Crouzen J. C. G. M. Jansen Historisch Centrum Limburg
1779 Code criminel de l'empereur Charles V, vulgairement appellé la Caroline : contenant les loix qui sont suivies dans les jurisdictions criminelles de l'empire, et à  l'usage des conseils de guerre des troupes suisses Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Centre Céramique
1900 De kardinaal-aartsbisschop Manning als geheelonthouder / [C.S.A.v.S.] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1885 Catechismus van het Apostolaat des Gebeds, H. Verbond van Jesus' Hart / door R.J. Pierik Sint Paulus Vereeniging / Drukkerij R. J. Pierik Universiteitsbibliotheek Maastricht
1884 De grot van Lourdes : kort verhaal en novene / door R. J. Pierik Stoomdrukkerij "Le Courrier de la Meuse" R. J. Pierik Universiteitsbibliotheek Maastricht
1956 De laatste herinnering / Loek Brandt Leiter-Nypels Loek Brandt Centre Céramique
1767 Cœleste palmetum, variis officiis, litaniis, precibus, instructionibus, Psalmorum interpretationibus, meditationibus, controversiis, &c. : nec non vitis sanctorum per annum, cum orationibus adjunctis, lectissimis Sacræ Scripturæ , & sanctorum patr Jacob Lekens Wilhelmus Nakatenus Universiteitsbibliotheek Maastricht
1965 Vormend bouwen : experimenten om te komen tot een eerste stap in de richting van een algemeen bouwjaar op de L.T.S. : bij de opdrachten is er naar gestreefd dat de leerling de mogelijkheid wordt geboden om met hand, hoofd en hart zijn opdrachten uit Onbekend Centre Céramique
1954 n Bidweg van 2000 k.m. : Limburg rond de "Sterre der Zee" / door H.J.M. Polman Onbekend H. J. M. Polman Centre Céramique
1915 De Nederlandsche mieren en haar gasten / door H. Schmitz ; [Nederlandse bewerking door] F.J.H.M. Eyck Electrische Boekdrukkerij Cl. Goffin H. Schmitz Centre Céramique
1915 De Nederlandsche mieren en haar gasten / door H. Schmitz ; [Nederlandse bewerking door] F.J.H.M. Eyck Electrische Boekdrukkerij Cl. Goffin H. Schmitz Universiteitsbibliotheek Maastricht
1840 Waarachtige historie van de gevangenis en dood van den eerwaardigen pater Servatius Vinck, minderbroeder in het convent te Maastricht ... / beschreven door P. Vinck ; uitgekopieerd door P. Wyers Koymans P. Vinck Centre Céramique
1854 Redevoering uitgesproken ter gelegenheid van de uitreiking der prijzen bij het Koninklijk Athenaeum te Maastricht op den 27 july 1854 / B. Verver Onbekend Berend Verver Centre Céramique
1923 Verzen / [door] Marie Koenen Boosten & Stols Marie Koenen Centre Céramique
1923 Verzen / [door] Marie Koenen Boosten & Stols Marie Koenen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1952 Hoe leer ik studeren / Fr. van Oldenburg Ermke Schenk Fr. van Oldenburg Ermke Centre Céramique
1941 Pastoor Pius Paerel : een geschiedenis zonder moraal / door Fr. van Oldenburg Ermke ; met ill. van E. D'Halve Tessel Onbekend Fr. van Oldenburg Ermke Centre Céramique
1952 Als de Russen komen ... / J.H. Breuer Onbekend J. H. Breuer Universiteitsbibliotheek Maastricht
1948 Officieëel programma-boek van de Heiligdomsvaart te Maastricht van 10 tot en met 25 Juli 1948 Stegen Historisch Centrum Limburg
1948 Officieel programma-boek van de Heiligdomsvaart te Maastricht van 10 tot en met 25 Juli 1948 Stegen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1935 De onbevlekte ontvangenis : patrones van ons bisdom, 8 december Onbekend Centre Céramique
1935 De onbevlekte ontvangenis : patrones van ons bisdom, 8 december Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1910 Verzen van Limburgers / Robert Ree Limburger Koerier Robert Ree Centre Céramique
1936 Programma zilveren herdenkingsfeest van de ambachtsschool te Maastricht : december 1911-1936 Onbekend Centre Céramique
1950 Maastricht een unieke vestigingsplaats voor industrie / [uitg. door de Gemeente Maastricht] Onbekend Centre Céramique
1951 Maastricht a unique place for establishing industries / [issued by the Municipality of Maastricht] Onbekend Centre Céramique
1878 Le bandit de Heerlen / par Richard Quaedvlieg Bogaerts Richard Quaedvlieg Centre Céramique
1931 Het eethuis / door A. Defresne ; ingel. door Victor E. van Vriesland Leiter-Nypels A. Defresne Historisch Centrum Limburg
1931 Het eethuis / door A. Defresne ; ingel. door Victor E. van Vriesland Leiter-Nypels A. Defresne Centre Céramique
1884 Raccolta of verzameling van gebeden en godvruchtige werken aan welke de Pausen aflaten hebben verbonden / uitgegeven op last van Z.H. Paus Pius IX ; uit het oorspronkelijke in 't Neder-duitsch vert Sint Paulus Vereeniging / Drukkerij Centre Céramique
1884 Raccolta of verzameling van gebeden en godvruchtige werken aan welke de Pausen aflaten hebben verbonden / uitgegeven op last van Z.H. Paus Pius IX ; uit het oorspronkelijke in 't Neder-duitsch vert Sint Paulus Vereeniging / Drukkerij Universiteitsbibliotheek Maastricht
1956 Vergeef ons onze schuld : achttienjarigen en de biecht / door M. Hijman Canisianum M. Hijman Universiteitsbibliotheek Maastricht
1905 Drankmisbruik en onzedelijkheid / door A. v.d. Venne Onbekend A. v. d. Venne Centre Céramique
1905 Drankmisbruik en onzedelijkheid / door A. v.d. Venne Onbekend A. v. d. Venne Historisch Centrum Limburg
1910 Het alcoholisme en de vrouw : propaganda-rede / door A. van de Venne Onbekend A. van de Venne Centre Céramique
1910 Het alcoholisme en de vrouw : propaganda-rede / door A. van de Venne Onbekend A. van de Venne Historisch Centrum Limburg
1791 Considérations chrétiennes sur les souffrances. / Par le R.P. Pinamonti .. P.L. Lekens Pinamonti Centre Céramique
1910 Alcoholisme en Kruisverbond : eene rede / gehouden door A. van de Venne Vos A. van de Venne Historisch Centrum Limburg
1951 Korte geschiedenis van het Bonnefantenklooster : Limburgs Provinciaal Museum voor Kunst en Oudheden, Maastricht Onbekend Centre Céramique
1951 Korte geschiedenis van het Bonnefantenklooster : Limburgs Provinciaal Museum voor Kunst en Oudheden, Maastricht Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1907 Een sanatorium voor Kath. drankzuchtigen : een woord aan de Katholieken van Nederland / door Vereeniging tot bevordering der verpleging van Katholieke Drankzuchtigen "Dr. Arië?nsfonds" Onbekend Centre Céramique
1907 Een sanatorium voor Kath. drankzuchtigen : een woord aan de Katholieken van Nederland / door Vereeniging tot bevordering der verpleging van Katholieke Drankzuchtigen "Dr. Ariënsfonds" Onbekend Historisch Centrum Limburg
1912 Godsdienst en bieralcoholisme / door A. van de Venne Onbekend A. van de Venne Centre Céramique
1912 Godsdienst en bieralcoholisme / door A. van de Venne Onbekend A. van de Venne Historisch Centrum Limburg
1905 Reglement van den Jongensbond onder patronaat van den H. Bernardus te ... Onbekend Historisch Centrum Limburg
1887 Open brief aan de enquête-commissie / door Louis Regout Leiter-Nypels Louis Regout Centre Céramique
1887 Open brief aan de enquête-commissie / door Louis Regout Leiter-Nypels Louis Regout Historisch Centrum Limburg
1948 Het wonderbaar Christusbeeld in de St. Martinuskerk te Wijk-Maastricht Stegen Centre Céramique
1884 Rome's bestemming of de geschiedenis en de lotwisselingen van Rome, met betrekking tot- en in verband met de politieke souvereiniteit der Pausen van af den H. Petrus - eersten paus - tot op onze dagen / uit het Italiaansch der Civiltà  Cattolica doo Sint Paulus Vereeniging / Drukkerij Centre Céramique
1884 Rome's bestemming of de geschiedenis en de lotwisselingen van Rome, met betrekking tot- en in verband met de politieke souvereiniteit der Pausen van af den H. Petrus - eersten paus - tot op onze dagen / uit het Italiaansch der Civiltà  Cattolica doo Sint Paulus Vereeniging / Drukkerij Universiteitsbibliotheek Maastricht
1961 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de afd. Maastricht van de Ned. Kath. Bond van Hotel-, Café-, Restauranthouders en Slijters Hocres mede inhoudende het feestprogramma en de agenda's van de jaarvergade Onbekend Centre Céramique
1974 Waar het op aan komt / J.H.J. Bohnen Stereo & Grafia J. H. J. Bohnen Historisch Centrum Limburg
1934 Juliana-kanaal, gekanaliseerde Maas en aansluitende waterwegen : gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Juliana-kanaal Onbekend Centre Céramique
1934 Juliana-kanaal, gekanaliseerde Maas en aansluitende waterwegen : gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Juliana-kanaal Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1939 Beknopte theologie der christelijke volmaaktheid als Christusbeleving / door L. Reypens Centr. Drukkerij L. Reypens Centre Céramique
1955 Het kasteel van Well en de vloek die er op rustte / J. Verheyen Onbekend J. Verheyen Centre Céramique
1957 Kasteel Vaeshartelt bij Meerssen : eertijds koninklijk buitenverblijf Onbekend J. G. J. Koreman Centre Céramique
1957 Kasteel Vaeshartelt bij Meerssen : eertijds koninklijk buitenverblijf Onbekend J. G. J. Koreman Historisch Centrum Limburg
1963 De Sint Janskerk te Maastricht / door Arn. Verhoeven ; foto's van F.J. Waltmans Onbekend Arn. Verhoeven Centre Céramique
1963 De Sint Janskerk te Maastricht / door Arn. Verhoeven ; foto's van F.J. Waltmans Onbekend Arn. Verhoeven Historisch Centrum Limburg
1962 Gebrookhoes te Hoensbroek / door J.Th.H. de Win ; met foto's van Fr. Lahaye Onbekend J. Th. H. de Win Centre Céramique
1962 Gebrookhoes te Hoensbroek / door J.Th.H. de Win ; met foto's van Fr. Lahaye Onbekend J. Th. H. deWin Historisch Centrum Limburg
1959 Het Gouvernementsgebouw te Maastricht : beknopte geschiedenis en beschrijving / door Jos Daniels ; met foto's van F. Lahaye en Jules Daniels Onbekend Jos Daniels Centre Céramique
1959 Het Gouvernementsgebouw te Maastricht : beknopte geschiedenis en beschrijving / door Jos Daniels ; met foto's van F. Lahaye en Jules Daniels Onbekend Jos Daniels Historisch Centrum Limburg
1959 Het Gouvernementsgebouw te Maastricht : beknopte geschiedenis en beschrijving / door Jos Daniels ; met foto's van F. Lahaye en Jules Daniels Onbekend Jos Daniels Universiteitsbibliotheek Maastricht
1958 Kasteel Schaloen te Oud Valkenburg / door J.G.J. Koreman ; [foto's F. Lahaye] Onbekend J. G. J. Koreman Centre Céramique
1958 Kasteel Schaloen te Oud Valkenburg / door J.G.J. Koreman ; [foto's F. Lahaye] Onbekend J. G. J. Koreman Historisch Centrum Limburg
1962 Thorn, het witte stadje / naar J. Houtmortels Onbekend J. Houtmortels Centre Céramique
1962 Thorn, het witte stadje / naar J. Houtmortels Onbekend J. Houtmortels Historisch Centrum Limburg
1962 Thorn, het witte stadje / naar J. Houtmortels Onbekend J. Houtmortels Universiteitsbibliotheek Maastricht
1958 Het vakwerkhuis in Limburg : ontwikkeling, bouw en bewoning / door P.A. Schols Onbekend P. A. Schols Centre Céramique
1958 Het vakwerkhuis in Limburg : ontwikkeling, bouw en bewoning / door P.A. Schols Onbekend P. A. Schols Historisch Centrum Limburg
1958 Het vakwerkhuis in Limburg : ontwikkeling, bouw en bewoning / door P.A. Schols Onbekend P. A. Schols Universiteitsbibliotheek Maastricht
1919 Froc et épée : impressions de guerre d'un moine-officier / par J. Raymond Maastrichtsche Boek- & Handelsdrukkerij J. Raymond Centre Céramique
1950 De rode vlam : kampvuurboek voor jeugd-leiders / samengest. door Sjesco Orenz ; medewerkers: Jac. Gommers [et al.] Onbekend Centre Céramique
1947 De rode vlam : kampvuurboek voor jeugd-leidsters / samengest. door Sjesco Orenz ; medewerkers: Jac. Gommers ... [et al.] ; Onbekend Centre Céramique
1951 Vijftig jaren slachthuis : 1901-1951 : openbaar slachthuis der gemeente Maastricht / [samengest. onder red. van J.F.A. Crijns] Onbekend Centre Céramique
1951 Vijftig jaren slachthuis : 1901-1951 : openbaar slachthuis der gemeente Maastricht / [samengest. onder red. van J.F.A. Crijns] Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1939 Het rijk der menschen / Antoine de Saint Exupéry ; [vert. uit het Frans door J. Brouwer] Boucher Antoine de Saint-Exupéry Centre Céramique
1934 Gedenkboek uitgegeven door de N.V. Provinciale Limburgsche Electriciteits-Maatschappij (Stroomverkoop-Maatschappij) Maastricht, ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan op 3 Sept. 1934 Onbekend Centre Céramique
1865 De wetgeving van Karel den Groote tegenover de rigting der moderne staatskunde Van den Hoeven Universiteitsbibliotheek Maastricht
1945 Enquête in Kerkrade : resultaten van een opinie onderzoek : ideeë?n over effectieve invoering van maatschappelijke vernieuwingen / door H.C. Raasveldt Leiter-Nypels H. C. Raasveldt Centre Céramique
1945 Enquªte in Kerkrade : resultaten van een opinie onderzoek : ideeeën over effectieve invoering van maatschappelijke vernieuwingen / door H.C. Raasveldt Leiter-Nypels H. C. Raasveldt Historisch Centrum Limburg
1778 Nouvelles Recherches sur la science des médailles, inscriptions, et hiéroglyphes antiques / Par. M. Poinsinet de Sivry Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Poinsinet de Sivry Centre Céramique
1918 De vierdimensionale wereld der relativistische natuurkunde : voordracht gehouden in de 11de vergadering op 5 Januari 1918 / door P.M. Verhoeckx Leiter-Nypels P. M. Verhoeckx Universiteitsbibliotheek Maastricht
1879 De doctrina Societatis in rebus theologicis et philosophicis Henri Bogaerts Universiteitsbibliotheek Maastricht
1921 Roomsch, ook in de sport : "Wat heeft de kerk met sport te maken"?" Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1941 Limburg en het Nederlandsch volkskarakter : speciaal in het licht der volkscultuur / door Win. Roukens Onbekend Win. Roukens Universiteitsbibliotheek Maastricht
1929 Lijdensmeditaties / door Carolus Tesser Onbekend Carolus Tesser Centre Céramique
1951 De Maastrichtsche Spaarbank : gedenkschrift bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan : 1876-april-1951 Onbekend Centre Céramique
1962 Basiliek van Onze Lieve Vrouw : de kerk, de parochie, de Sterre der Zee : een spiegel van verleden en heden, december 1962 : gedenkschrift bij gelegenheid van een dubbel jubileum 1837-1912 / [bijdragen van W. van Bommel ... et al.] Crouzen Centre Céramique
1962 Basiliek van Onze Lieve Vrouw : de kerk, de parochie, de Sterre der Zee : een spiegel van verleden en heden, december 1962 : gedenkschrift bij gelegenheid van een dubbel jubileum 1837-1912 / [bijdragen van W. van Bommel ... et al.] Crouzen Historisch Centrum Limburg
1962 Basiliek van Onze Lieve Vrouw : de kerk, de parochie, de Sterre der Zee : een spiegel van verleden en heden, december 1962 : gedenkschrift bij gelegenheid van een dubbel jubileum 1837-1912 / [bijdragen van W. van Bommel ... et al.] Crouzen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1877 De rooverbenden in de Landen van Overmaas, Brabant, Holland en aan den Rijn, in de vorige, en in het begin der tegenwoordige eeuw / door Jos. Russel Russel Jos. Russel Centre Céramique
1877 De rooverbenden in de Landen van Overmaas, Brabant, Holland en aan den Rijn, in de vorige, en in het begin der tegenwoordige eeuw / door Jos. Russel Russel Jos. Russel Historisch Centrum Limburg
1866 Geschiedkundige aanteekeningen over de voormalige stad Susteren en het adelijke Maagden-sticht aldaar / door Jos. Russel Russel Jos. Russel Centre Céramique
1958 Van hemel en aarde : verzen / van pater Thomas Pieters Stegen Thomas Pieters Centre Céramique
1881 Carmen jubilare reverendissimo dilectissimoque praesuli Joanni Augustino Paredis Ruraemundensi Episcopo : post caetera plurima jubilaea, annum sacerdotii sexagesima, episcopatus vero quadragesimum celebranti, tertio calendas Julias, festo SS. Aposto Bogaerts Joanne Christophoro Rijkers Centre Céramique
1869 Discours prononcé à  l'occasion de la distribution des prix, au collège épiscopal / par J. Rykers Hollman J. Rykers Centre Céramique
1875 Discours prononcé au Collège Episcopal de Ruremonde à  l'occasion de la distribution des prix, le 17 août 1875 / par J. Rykers Bogaerts J. Rykers Centre Céramique
1875 Discours prononcé au Collège Episcopal de Ruremonde   l'occasion de la distribution des prix, le 17 ao»t 1875 / par J. Rykers Bogaerts J. Rykers Historisch Centrum Limburg
1887 Le Christ et les auteurs des quatre évangiles devant la critique moderne / par J.Ch. Ryckers Sint Paulus Vereeniging / Drukkerij J. Ch. Ryckers Centre Céramique
1887 Le Christ et les auteurs des quatre évangiles devant la critique moderne / par J.Ch. Ryckers Sint Paulus Vereeniging / Drukkerij J. Ch. Ryckers Universiteitsbibliotheek Maastricht
1952 Inleidende studies tot de uitbreidingsplannen in hoofdzaak voor de gemeenten Maastricht, Heer en Amby / [door J.N.G.M.A. Viegen] Onbekend Centre Céramique
1952 Inleidende studies tot de uitbreidingsplannen in hoofdzaak voor de gemeenten Maastricht, Heer en Amby / [door J.N.G.M.A. Viegen] Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1852 Sacerdotum confraternitas sub invocatione S. Caroli Borromaei Van Osch-America Centre Céramique
1936 Officieel programma van den historisch-religieuzen missieoptocht op zondag 9 en 16 aug. 1936 bij gelegenheid van de Maastrichtsche missieweek Boosten & Stols Centre Céramique
1936 Officieel programma van den historisch-religieuzen missieoptocht op zondag 9 en 16 aug. 1936 bij gelegenheid van de Maastrichtsche missieweek Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1937 Mikrochaos / E. Du Perron Stols E. Du Perron Centre Céramique
1939 Gedenkboek der Gemeentelijke Hoogere Burgerschool te Maastricht : uitgegeven bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan der school 1864, 22 september, 1939 / [red. M.A.M.C. Defresne ... et al.] Boosten & Stols Centre Céramique
1939 Gedenkboek der Gemeentelijke Hoogere Burgerschool te Maastricht : uitgegeven bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan der school 1864, 22 september, 1939 / [red. M.A.M.C. Defresne ... et al.] Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1939 Gedenkboek der Gemeentelijke Hoogere Burgerschool te Maastricht : uitgegeven bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan der school 1864, 22 september, 1939 / [red. M.A.M.C. Defresne ... et al.] Boosten & Stols Universiteitsbibliotheek Maastricht
1942 De onderaardsche gangen in den Sint Pietersberg : geïllustreerde beschrijving van het gangenstelsel "Zonneberg" / door D.C. van Schaiëk Leiter-Nypels D. C. van Schaïk Historisch Centrum Limburg
1942 De onderaardsche gangen in den Sint Pietersberg : geïllustreerde beschrijving van het gangenstelsel "Zonneberg" / door D.C. van Schaiëk Leiter-Nypels D. C. van Schaïk Centre Céramique
1935 De onderaardse gangen in de Sint Pietersberg : geï?llustreerde beschrijving van het Noordelijk gangencomplex / door D.C. van Schaï?k Onbekend D. C. van Schaïk Centre Céramique
1933 De kanalisatie der Maas : een kwart eeuw van actie voor de bevaarbaarmaking dezer rivier / door J. Schaepkens van Riempst Onbekend J. Schaepkens van Riempst Centre Céramique
1933 De kanalisatie der Maas : een kwart eeuw van actie voor de bevaarbaarmaking dezer rivier / door J. Schaepkens van Riempst Onbekend J. Schaepkens van Riempst Universiteitsbibliotheek Maastricht
1933 De strijd om de Maasbrug / door Jules Schaepkens van Riempst Onbekend Jules Schaepkens van Riempst Centre Céramique
1933 De strijd om de Maasbrug / door Jules Schaepkens van Riempst Onbekend Jules Schaepkens van Riempst Universiteitsbibliotheek Maastricht
1907 Eenige bijzonderheden omtrent straten, pleinen en bewoners van het oude Tricht / Jules Schaepkens van Riempst Onbekend Jules Schaepkens van Riempst Historisch Centrum Limburg
1907 Eenige bijzonderheden omtrent straten, pleinen en bewoners van het oude Tricht / Jules Schaepkens van Riempst Onbekend Jules Schaepkens van Riempst Universiteitsbibliotheek Maastricht
1945 The old town of Maastricht and the caves of Mount St. Peter / by D.C. van Schaik Onbekend D. C. van Schaik Centre Céramique
1927 Teriadeva : treurspel in 5 bedrijven / Reinier Ysabie Van Aelst Reinier Ysabie Universiteitsbibliotheek Maastricht
1896 Rooske Kleeve : opera-komiek in 3 akte / weurd van C. Breuls ; muziek van Charles de Bont / Leiter-Nypels Leiter-Nypels C. Breuls Centre Céramique
1927 Der brand va Bellent : e drama i 3 bedrieve i Ville geschit i 1740 / durch Fr. Schleiden Van Aelst Fr. Schleiden Centre Céramique
1927 Der brand va Bellent : e drama i 3 bedrieve i Ville geschit i 1740 / durch Fr. Schleiden Van Aelst Fr. Schleiden Historisch Centrum Limburg
1927 Der brand va Bellent : e drama i 3 bedrieve i Ville geschit i 1740 / durch Fr. Schleiden Van Aelst Fr. Schleiden Universiteitsbibliotheek Maastricht
1915 Schietgebeden en gebeden voor de geloovige zielen : door den H. Stoel met aflaten verrijkt Electr. Druk. Nic. H. Kersemeekers Centre Céramique
1932 Jeanne d'Arc / door André Schillings Boosten & Stols André Schillings Centre Céramique
1929 De schoone ziel : gedachten over karakter en zielebeschaving ten dienste onzer rijpere jeugd en ten bate der eerste kerk ter eere van "Christus Koning" te Kampala, Uganda/ [door George Ströbele ; uit het Duitsch vert. door Jos Janssen] Onbekend George Ströbele Centre Céramique
1929 De schoone ziel : gedachten over karakter en zielebeschaving ten dienste onzer rijpere jeugd en ten bate der eerste kerk ter eere van "Christus Koning" te Kampala, Uganda/ [door George Ströbele ; uit het Duitsch vert. door Jos Janssen] Onbekend George Ströbele Universiteitsbibliotheek Maastricht
1948 De " Mater Amabilis" scholen in Nederland / door M.C. Schouwenaars Onbekend M. C. Schouwenaars Centre Céramique
1955 XXI heilige bisschoppen van Maastricht / F. Tuinstra Ernest van Aelst F. Tuinstra Historisch Centrum Limburg
1955 XXI heilige bisschoppen van Maastricht / F. Tuinstra Ernest van Aelst F. Tuinstra Centre Céramique
1955 XXI heilige bisschoppen van Maastricht / F. Tuinstra Ernest van Aelst F. Tuinstra Historisch Centrum Limburg
1955 XXI heilige bisschoppen van Maastricht / F. Tuinstra Ernest van Aelst F. Tuinstra Universiteitsbibliotheek Maastricht
1959 Kunstcollectie Staatsmijnen : tentoonstelling in Kasteel Hoensbroek van 24 juli tot 14 september 1959 : catalogus / [Voorlichtingsdienst Staatsmijnen in Limburg] Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1976 Evaluatierapport van het experimentele arbeidsongeschiktheidsprojekt van de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Maastricht en omgeving / Hekon Pasman Onbekend Hekon Pasman Historisch Centrum Limburg
1934 De heiligen ontwaken : een schouwtooneel in zeven tafereelen / door Jacques Schreurs Boosten & Stols Jacques Schreurs Centre Céramique
1934 De heiligen ontwaken : een schouwtooneel in zeven tafereelen / door Jacques Schreurs Boosten & Stols Jacques Schreurs Historisch Centrum Limburg
1934 De heiligen ontwaken : een schouwtooneel in zeven tafereelen / door Jacques Schreurs Boosten & Stols Jacques Schreurs Universiteitsbibliotheek Maastricht
1962 Serviam : ... ik zal dienen / [Nout Verhoeven ... et al.] Crouzen Historisch Centrum Limburg
1962 Serviam : ... ik zal dienen / [Nout Verhoeven ... et al.] Crouzen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1944 Jean ; 't Stumpke ; Ha wioe-ho! / door Emile Seipgens Onbekend Emile Seipgens Centre Céramique
1944 Jean ; 't Stumpke ; Ha wioe-ho! / door Emile Seipgens Onbekend Emile Seipgens Universiteitsbibliotheek Maastricht
1858 Geschiedenis der Katholieke kerk / door Cl. Siemers ; uit het Hoogduitsch vert. en bew. door G. Verzijl Van Osch-America Cl. Siemers Centre Céramique
1858 Geschiedenis der Katholieke kerk / door Cl. Siemers ; uit het Hoogduitsch vert. en bew. door G. Verzijl Van Osch-America Cl. Siemers Universiteitsbibliotheek Maastricht
1782 Adele et Théodore, ou Lettres sur l'éducation; : contenant tous les principes relatifs aux trois différents plans d'éducation, des princes, des jeunes personnes, & des hommes Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Stephanie Felicité de Genlis- Ducrest de Centre Céramique
1855 Geschiedenis der Katholieke kerk / door Cl. Siemers ; uit het hoogduitsch vert. en bew. door een R.K. Priester [G. Verzijl] Van Osch-America Cl. Siemers Centre Céramique
1855 Geschiedenis der Katholieke kerk / door Cl. Siemers ; uit het hoogduitsch vert. en bew. door een R.K. Priester [G. Verzijl] Van Osch-America Cl. Siemers Universiteitsbibliotheek Maastricht
1950 Un siècle de papeterie, 1850-1950 Onbekend Centre Céramique
1963 Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek n.v., Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1948 Vigilate! Weest waakzaam ... / Pius XII Broeders van De Beyart Pius XII Centre Céramique
1953 Sint Anna, de patrones van moeders en mijnwerkers / door L. van Hommerich Goffin L. van Hommerich Historisch Centrum Limburg
1953 Sint Anna, de patrones van moeders en mijnwerkers / door L. van Hommerich Goffin L. van Hommerich Universiteitsbibliotheek Maastricht
1973 Stichting 'Jan Baptist' : een balans, 40 jaar Stichting 'Jan Baptist', 1933-1973 / [tekst N. de Wit-Krikke en M.L. Princen ; red. J.H. Fransen ... et al.] Crouzen N. deWit-Krikke Historisch Centrum Limburg
1973 Stichting 'Jan Baptist' : een balans, 40 jaar Stichting 'Jan Baptist', 1933-1973 / [tekst N. de Wit-Krikke en M.L. Princen ; red. J.H. Fransen ... et al.] Crouzen N. de Wit-Krikke Centre Céramique
1973 Stichting 'Jan Baptist' : een balans, 40 jaar Stichting 'Jan Baptist', 1933-1973 / [tekst N. de Wit-Krikke en M.L. Princen ; red. J.H. Fransen ... et al.] Crouzen N. deWit-Krikke Historisch Centrum Limburg
1874 Oranjebloemen / door Michaë?l Smiets Henri Bogaerts Michaël Smiets Centre Céramique
1955 Feestprogramma van de officiële opening van het Staargebouw Maastricht 2 juli 1955 Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1955 Feestprogramma van de officië?le opening van het Staargebouw Maastricht 2 juli 1955 Leiter-Nypels Centre Céramique
1952 Rapport over de onmaatschappelijkheid te Maastricht / H. Litjens Onbekend H. Litjens Centre Céramique
1948 De toekomstige industrialisering van Limburg : economische, sociale, culturele en ethische aspecten / [onder leiding van F.J.M.A.H. Houben ; samengest. door P.C.H. Aerts ... et al.] Onbekend Centre Céramique
1922 Het decreet van 20 December 1905 / door V. Spauwen Onbekend V. Spauwen Centre Céramique
1947 Maastricht : een geografische, hoofdzakelijk economisch-geografische beschrijving en verklaring der agglomeraties in de gemeente Maastricht / Henricus Cornelis Wilhelmus Roemen Ernest van Aelst Henricus Cornelis Wilhelmus Roemen Centre Céramique
1930 Verloskunde en kindersterfte in Limburg : folklore, geschiedenis, heden / door J.H. Starmans Van Aelst J. H. Starmans Historisch Centrum Limburg
1930 Verloskunde en kindersterfte in Limburg : folklore, geschiedenis, heden / door J.H. Starmans Van Aelst J. H. Starmans Centre Céramique
1930 Verloskunde en kindersterfte in Limburg : folklore, geschiedenis, heden / door J.H. Starmans Van Aelst J. H. Starmans Historisch Centrum Limburg
1887 De arbeiders-kwestie : mijne verklaringen voor de enquête-commissie afgelegd, nader toegelicht / door J.H. Wijnen Sint Paulus Vereeniging / Drukkerij J. H. Wijnen Centre Céramique
1887 De arbeiders-kwestie : mijne verklaringen voor de enquªte-commissie afgelegd, nader toegelicht / door J.H. Wijnen Sint Paulus Vereeniging / Drukkerij J. H. Wijnen Historisch Centrum Limburg
1887 De arbeiders-kwestie : mijne verklaringen voor de enquête-commissie afgelegd, nader toegelicht / door J.H. Wijnen Sint Paulus Vereeniging / Drukkerij J. H. Wijnen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1977 Het functioneren van de Maastrichtse Stuurgroep voor Huisvesting van Alleenstaanden en Tweepersoons Huishoudens na twee jaar : een zwart boek Onbekend Centre Céramique
1772 Histoire philosophique et politique, des établissemens & du commerce des Européens dans les deux Indes Jean-Edmé Dufour Guillaume Thomas François Raynal Universiteitsbibliotheek Maastricht
1964 De stilte eist moed / van certa incognita Onbekend Historisch Centrum Limburg
1930 Voorschriften en aanschrijvingen uitgevaardigd door den Hoofdingenieur der Mijnen / verzameld door B.F. Peeters Goffin Historisch Centrum Limburg
1973 Vooruitberekening van het aantal VWO-, HAVO- en MAVO-leerlingen in Limburg, 1974/1975 - 1982/1983 / Economisch Technologisch Instituut Limburg (ETIL) Onbekend Centre Céramique
1973 Vooruitberekening van het aantal VWO-, HAVO- en MAVO-leerlingen in Limburg, 1974/1975 - 1982/1983 / Economisch Technologisch Instituut Limburg (ETIL) Onbekend Historisch Centrum Limburg
1947 Jeugdbloei : gids naar omhoog / naar G. Ströbele ; door Jos. Janssen van Aelst G. Ströbele Centre Céramique
1947 Jeugdbloei : gids naar omhoog / naar G. Str¶bele ; door Jos. Janssen van Aelst G. Ströbele Historisch Centrum Limburg
1907 Bijdrage tot de geschiedenis der schatkamer van St. Servaas te Maastricht / door Victor de Stuers Onbekend Victor de Stuers Centre Céramique
1907 Bijdrage tot de geschiedenis der schatkamer van St. Servaas te Maastricht / door Victor de Stuers Onbekend Victor deStuers Historisch Centrum Limburg
1963 Schets van het lager onderwijs in Maastricht 1794-1840 / door Sigismund Tagage Onbekend Sigismund Tagage Centre Céramique
1977 Kindertuinen in Maastricht : nota van de Stedelijke Werkgroep Kindertuinen Maastricht Onbekend Centre Céramique
1946 Klachten over kranten : een kijkje achter de schermen / door Jac. P. van Term Onbekend Jac. P. van Term Centre Céramique
1926 Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeente Echt / Ad. Welters Leiter-Nypels Ad. Welters Centre Céramique
1926 Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeente Echt / Ad. Welters Leiter-Nypels Ad. Welters Historisch Centrum Limburg
1960 Hoger onderwijs in Limburg : tweede rapport / uitgebr. door de Provinciale Limburgse Commissie ter bestudering van het vraagstuk van de verruiming van de mogelijkheden tot het volgen van hoger of daarmee op een lijn te stellen onderwijs voor Limburg Ernest van Aelst Centre Céramique
1960 Hoger onderwijs in Limburg : tweede rapport / uitgebr. door de Provinciale Limburgse Commissie ter bestudering van het vraagstuk van de verruiming van de mogelijkheden tot het volgen van hoger of daarmee op een lijn te stellen onderwijs voor Limburg Ernest van Aelst Historisch Centrum Limburg
1791 Histoire de la constitution Unigenitus, / par ... Pierre-François Lafiteau .. P.L. Lekens Pierre-François Lafitau Centre Céramique
1791 Histoire de la constitution Unigenitus, / par ... Pierre-Franà§ois Lafiteau .. P.L. Lekens Pierre-François Lafitau Universiteitsbibliotheek Maastricht
1957 De Sint Servaaskerk te Maastricht : geschiedenis en beschrijving / Charles Thewissen ; met foto's van Frans Lahaye Van Aelst CharlesThewissen Historisch Centrum Limburg
1892 Twee historische beschrijvingen der parochiekerk van St. Mathias te Maastricht / uitg. door Jos. Habets Stoomdrukkerij "Le Courrier de la Meuse" Historisch Centrum Limburg
1892 Twee historische beschrijvingen der parochiekerk van St. Mathias te Maastricht / uitg. door Jos. Habets Stoomdrukkerij "Le Courrier de la Meuse" Centre Céramique
1892 Twee historische beschrijvingen der parochiekerk van St. Mathias te Maastricht / uitg. door Jos. Habets Stoomdrukkerij "Le Courrier de la Meuse" Historisch Centrum Limburg
1967 Enige aspecten van de welvaart in Limburg : een voorstudie ten behoeve van het welvaartsbeleid in Limburg / W.P.G. Toonen, P.J. van Knippenbergh Onbekend Centre Céramique
1967 Enige aspecten van de welvaart in Limburg : een voorstudie ten behoeve van het welvaartsbeleid in Limburg / W.P.G. Toonen, P.J. van Knippenbergh Onbekend Historisch Centrum Limburg
1955 Cultuurstromingen op de oevers der Maas : rede uitgesproken op de 7de Dies natalis der Jan van Eyck-Academie te Maastricht / door J.J.M. Timmers Onbekend J. J. M. Timmers Centre Céramique
1919 Handboekje voor de jongeheerencongregatie, onder den titel van O.L.V. onbevlekt ontvangen en van de H.H. Bewaarengelen; in de kerk van het H. Hart van Jezus, te Maastricht Boosten & Stols Universiteitsbibliotheek Maastricht
1934 St. Servaas legenden / verteld door Fons Tuinstra ; geill. door Hubert Levigne Van Aelst Fons Tuinstra Centre Céramique
1945 Ik ben geen kind meer : een antwoord op vragen uit je jongensleven / S. Trooster Ernest Van Aelst S. Trooster Centre Céramique
1970 Algemene verkeerswaarnemingen 1970 / Provinciale Waterstaat Limburg. Onderafdeling Verkeerszaken Onbekend Historisch Centrum Limburg
1963 Uw hoger onderwijs : handleiding voor de parochiële comités / H.O.F. Onbekend Historisch Centrum Limburg
1965 Uw hoger onderwijs : handleiding voor de parochiële comité's - H.O.F. / Centraal Comité Katholiek Hoger Onderwijs Fonds Onbekend Historisch Centrum Limburg
1974 Hydrologie in de bouw : populair-technische beschouwingen over water- c.q. vochtverschijnselen in de bouw en hun bestrijding / door Nico Lardenoye Onbekend Nico Lardenoye Centre Céramique
1853 De heilige missie : eene gedachtenis aan de schoone dagen der missie ... te gelijk eene nuttige herinnering aan de missie / door eenen katholijken Priester van het Gezelschap van Jezus ; naar het Hoogduitsch vert. door J.G.V. L...... Van Osch-America een katholijken Priester van het Gezels Universiteitsbibliotheek Maastricht
1921 Novene ter eere van het H. Hart van Jezus, en opdracht van het huisgezin aan Jezus' H. Hart, volgens Paus Pius X M. Huydts Pius X Universiteitsbibliotheek Maastricht
1952 Pelgrimsboekje van Maria Sterre der Zee, vereerd in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw te Maastricht Ernest van Aelst Centre Céramique
1916 Vereeniging "Voor Eer en Deugd" : afdeeling vrouwen Goffin Universiteitsbibliotheek Maastricht
1912 Middelen ter bestrijding van het bieralcoholisme / rede gehouden door H.J. Verhagen, op het Roermondsche Biercongres ... 1912 Onbekend H. J. Verhagen Historisch Centrum Limburg
1940 Handel nu! / M. de Berne Leiter-Nypels M. deBerne Historisch Centrum Limburg
1930 Guido Gezelle : vader van het nieuwe Vlaanderen : bij de eeuwherdenking van zijn geboorte, 1830-1930 / Bernard Verhoeven Leiter-Nypels Bernard Verhoeven Universiteitsbibliotheek Maastricht
1909 De beste dokter / door Augustinus Egger Onbekend Augustinus Egger Centre Céramique
1843 De godvruchtige pelgrim, verreikt met verschillende gebeden, litanien, rozenkransen en statie oefeningen ... / uitg. door A.S. Bury-Lefèbvre Centre Céramique
1967 Vernieuwing van het lager onderwijs door middel van een structurele verbetering / Vereniging van besturen van katholieke kleuter- en/of lagere scholen in de gemeente Maastricht Onbekend Centre Céramique
1967 Vernieuwing van het lager onderwijs door middel van een structurele verbetering / Vereniging van besturen van katholieke kleuter- en/of lagere scholen in de gemeente Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1952 Verslag van de enquête over de godsdienstmethode "Met brandend hart", gevolgd door conclusies Onbekend Centre Céramique
1898 Décadence de la Néerlande / par Eugène Regout Onbekend Eugène Regout Centre Céramique
1898 Décadence de la Néerlande / par Eugène Regout Onbekend Eugène Regout Historisch Centrum Limburg
1932 De drie officieele teksten van de Alde Caerte der stad Maastricht des jaars MCCLXXXIII / [verz. en ingel. door J.L. Blonden] Middelbare Kunstnijverheidsschool Centre Céramique
1932 De drie officieele teksten van de Alde Caerte der stad Maastricht des jaars MCCLXXXIII / [verz. en ingel. door J.L. Blonden] Middelbare Kunstnijverheidsschool Universiteitsbibliotheek Maastricht
1932 Maastricht en de herziening van het Nederlandsch-Belgisch verdrag : rapport aan regeering en Staten-Generaal / uitgebracht door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het district Maastricht en omstreken Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1926 Novene ter eere van het H. Sacrament (tevens communie-oefening) / door H. Beijersbergen Van Aelst H. Beijersbergen Centre Céramique
1928 Bijdrage tot de geschiedenis van de voormalige heerlijkheid Schinnen / door H. Pijls Leiter-Nypels H. Pijls Universiteitsbibliotheek Maastricht
1897 Máémoire historique, diplomatique et critique sur la souverainetáé du Prince-áÉváªque de Liáége dans la ville de Maestricht avant la promulgation de l'ancienne charte (1283) / par Joseph de Ras Boosten & Stols Joseph deRas Historisch Centrum Limburg
1897 Mémoire historique, diplomatique et critique sur la souveraineté du Prince-Évêque de Liége dans la ville de Maestricht avant la promulgation de l'ancienne charte (1283) / par Joseph de Ras Boosten & Stols Joseph de Ras Centre Céramique
1897 Mémoire historique, diplomatique et critique sur la souveraineté du Prince-Évêque de Liége dans la ville de Maestricht avant la promulgation de l'ancienne charte (1283) / par Joseph de Ras Boosten & Stols Joseph deRas Universiteitsbibliotheek Maastricht
1973 Kwantitatieve woningbehoefte in het stadsgewest Roermond, 1971, 1976, 1981, 1986 / rapporteur: L.E.M. Beerts Onbekend Historisch Centrum Limburg
1972 Kwantitatieve benadering van de industrieterreinen in Limburg : algemeen / Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1899 Sociale quaestie en drankbestrijding / door J.F. Vlekke Onbekend J. F. Vlekke Centre Céramique
1899 Sociale quaestie en drankbestrijding / door J.F. Vlekke Onbekend J. F. Vlekke Historisch Centrum Limburg
1695 Eclaircissemens sur la doctrine, et sur l'histoire ecclésiastique des deux premiers siècles Josue' Vanderplatt Pierre Valentin Faydit Centre Céramique
1967 Korte schets van Noordelijk Limburg : faciliteiten voor industrievestiging / Economisch Technologisch Instituut in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1977 De aanzet tot een edukatief plan en een aktiviteitenprogramma voor 1977/1978 / [samengest. door de] Kommissie Plaatselijk Vormings- en ontwikkelingswerk voor Volwassenen Maastricht Onbekend Centre Céramique
1937 Vondelherdenking, 21 November 1937, Maastricht Boosten & Stols Centre Céramique
1937 Vondelherdenking, 21 November 1937, Maastricht Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1966 Voorbereiding van de plechtige hernieuwing der doopbeloften Onbekend Centre Céramique
1969 Vroenhoven oud en nieuw / S. Tagage Broeders van De Beyart S. Tagage Historisch Centrum Limburg
1969 Vroenhoven oud en nieuw / S. Tagage Broeders van De Beyart S. Tagage Centre Céramique
1951 Wat doe ik vandaag in Maastricht / verteld door F.A. Brunklaus Leiter-Nypels F. A. Brunklaus Historisch Centrum Limburg
1951 Wat doe ik vandaag in Maastricht / verteld door F.A. Brunklaus Leiter-Nypels F. A. Brunklaus Centre Céramique
1947 De chef : zijn vorming en zijn taak / door A. Carrard ; bew. door N.A. Halbertsma Leiter-Nypels A. Carrard Centre Céramique
1949 Kent u Geulle ? / [uitg. van: Heemkundevereniging Geulle ; voorw. door Marie Koenen] Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1941 Rodensia / P.C. Boeren Van Aelst P. C. Boeren Historisch Centrum Limburg
1941 Rodensia / P.C. Boeren Van Aelst P. C. Boeren Centre Céramique
1941 Rodensia / P.C. Boeren Van Aelst P. C. Boeren Historisch Centrum Limburg
1941 Rodensia / P.C. Boeren Van Aelst P. C. Boeren Universiteitsbibliotheek Maastricht
1942 Rodensia / P.C. Boeren Van Aelst P. C. Boeren Historisch Centrum Limburg
1942 Rodensia / P.C. Boeren Van Aelst P. C. Boeren Centre Céramique
1942 Rodensia / P.C. Boeren Van Aelst P. C. Boeren Historisch Centrum Limburg
1942 Rodensia / P.C. Boeren Van Aelst P. C. Boeren Universiteitsbibliotheek Maastricht
1944 Rodensia / P.C. Boeren Van Aelst P. C. Boeren Historisch Centrum Limburg
1944 Rodensia / P.C. Boeren Van Aelst P. C. Boeren Centre Céramique
1944 Rodensia / P.C. Boeren Van Aelst P. C. Boeren Historisch Centrum Limburg
1944 Rodensia / P.C. Boeren Van Aelst P. C. Boeren Universiteitsbibliotheek Maastricht
1941 Maastricht in zakformaat : gids voor stad en omstreken / door F.A. Brunklaus Leiter-Nypels F. A. Brunklaus Historisch Centrum Limburg
1941 Maastricht in zakformaat : gids voor stad en omstreken / door F.A. Brunklaus Leiter-Nypels F. A. Brunklaus Centre Céramique
1941 Maastricht in zakformaat : gids voor stad en omstreken / door F.A. Brunklaus Leiter-Nypels F. A. Brunklaus Historisch Centrum Limburg
1941 Maastricht in zakformaat : gids voor stad en omstreken / door F.A. Brunklaus Leiter-Nypels F. A. Brunklaus Universiteitsbibliotheek Maastricht
1874 Notices généalogiques et historiques sur la famille Bicker Bogaerts Universiteitsbibliotheek Maastricht
1946 Prometheus en andere gedichten / Gerard Michiels Van Aelst Gerard Michiels Historisch Centrum Limburg
1964 Verslag van het experiment met meerbegaafde leerlingen (A-opleiding) aan de R.K. Lagere Technische School Pieter Langendijksingel 1 's-Hertogenbosch Onbekend Centre Céramique
19XX Geheimen van onderaards Maastricht Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1971 Luchthaven Zuid-Limburg : een ekonomische terreinverkenning / Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend Centre Céramique
1971 Luchthaven Zuid-Limburg : een ekonomische terreinverkenning / Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1943 Inleiding tot de mijnbouwkunde / door W. Martens Van Aelst W. Martens Centre Céramique
1943 Inleiding tot de mijnbouwkunde / door W. Martens Van Aelst W. Martens Historisch Centrum Limburg
1929 Het Limburgsche veldkruis in zijn verschillende bestaansvormen, vergeleken met het veldkruis in de naburige landen / door Ad. Welters Leiter-Nypels Ad. Welters Centre Céramique
1929 Het Limburgsche veldkruis in zijn verschillende bestaansvormen, vergeleken met het veldkruis in de naburige landen / door Ad. Welters Leiter-Nypels Ad. Welters Historisch Centrum Limburg
1896 Ware of valsche voorstellingen van de Maastrichtsche werkstaking? / [door Mac] H.F. van den Eerenbeemt Mac Centre Céramique
1896 Ware of valsche voorstellingen van de Maastrichtsche werkstaking? / [door Mac] H.F. van den Eerenbeemt Mac Historisch Centrum Limburg
1896 Ware of valsche voorstellingen van de Maastrichtsche werkstaking? / [door Mac] H.F. van den Eerenbeemt Mac Universiteitsbibliotheek Maastricht
1713 Sanctus Augustinus præ dicans, sive conciones præ ter sacras litteras, ex solo ferè S. Augustino concinnatæ in omnes totius anni dominicas. / Studio ... Joannis Cryterii ... Lambert Bertus Joannes Cryterius Universiteitsbibliotheek Maastricht
1713 Sanctus Augustinus præ dicans, sive Conciones præ ter Sacras Litteras, ex solo ferè S. Augustino concinnatæ in festa totius anni. / Studio ... Joannis Cryterii .. Lambert Bertus Joannes Cryterius Universiteitsbibliotheek Maastricht
1965 Inventaris van de archieven der gemeente Borgharen / samengest. door P.A.W. Dingemans in samenw. met W. van Mulken en J.Th.H. de Win Onbekend P. A. W. Dingemans Historisch Centrum Limburg
1958 Inventaris van de archieven der gemeente Beesel / samengest. door H. Bemelmans en J. Schils ; in samenw. met en o.l.v. J.Th.H. de Win Onbekend H. Bemelmans Historisch Centrum Limburg
1966 Inventaris van de archieven der gemeente Arcen en Velden / samengest. door J.A.K. Haas ; o.l.v. J.Th.H. de Win Onbekend J. A. K. Haas Historisch Centrum Limburg
1965 Inventaris van de archieven der gemeente Belfeld / samengest. door W. van Mulken Onbekend W. van Mulken Historisch Centrum Limburg
1967 Inventaris van de archieven der gemeente Grubbenvorst / samengest. door W. van Mulken Onbekend W. van Mulken Historisch Centrum Limburg
1963 Inventaris van de archieven der gemeente Geulle / samengest. door W. van Mulken ;in samenw. met J.Th.H. de Win Onbekend W. van Mulken Historisch Centrum Limburg
1964 Inventaris van de archieven der gemeente Horst / samengest. door W. van Mulken ; o.l.v. J.Th.H. de Win Onbekend W. van Mulken Historisch Centrum Limburg
1968 Inventaris van de archieven der gemeente Hulsberg / samengesteld door W. van Mulken Onbekend W. van Mulken Historisch Centrum Limburg
1966 Inventaris van de archieven der gemeente Hunsel / W. van Mulken Onbekend W. van Mulken Historisch Centrum Limburg
1966 Inventaris van de archieven der gemeente Hunsel / W. van Mulken Onbekend W. van Mulken Historisch Centrum Limburg
1966 Inventaris van de archieven der gemeente Hunsel / W. van Mulken Onbekend W. van Mulken Historisch Centrum Limburg
1969 Inventaris van de archieven der gemeente Meerssen / samengest. door W. van Mulken Onbekend W. van Mulken Historisch Centrum Limburg
1962 Inventaris van de archieven der gemeente Margraten / samengest. door G.V.W.L. van Rooy Onbekend G. V. W. L. van Rooy Historisch Centrum Limburg
1964 Inventaris van de archieven der gemeente Linne / samengest. door M.-E.Th.F. Vossen ; in samenw. met J.Th.H. de Win Onbekend M. -E. Th. F. Vossen Historisch Centrum Limburg
1955 Inventaris van de archieven der gemeente Jabeek / samengest. door J.F. Driessen ; in samenw. met J.Th.H. de Win Onbekend J. F. Driessen Historisch Centrum Limburg
1958 Inventaris van de archieven der gemeente Merkelbeek tot 1939 / samengest.door W.M.A. van den Burg ; in samenw. met J.Th.H. de Win Onbekend W. M. A. van den Burg Historisch Centrum Limburg
1970 Inventaris van de archieven der gemeente Noorbeek / samengest. door W. van Mulken Onbekend W. van Mulken Historisch Centrum Limburg
1968 Inventaris van de archieven der gemeente Nuth / samengest. door W. van Mulken Onbekend W. van Mulken Historisch Centrum Limburg
1958 Inventaris van de archieven der gemeente Munstergeleen / samengest. door G.P.J. Coomans ; in samenw. met J.Th.H. de Win Onbekend G. P. J. Coomans Historisch Centrum Limburg
1965 Inventaris van de archieven der gemeente Schimmert / samengest. door P.A.W. Dingemans ; in samenw. met W. van Mulken en J.Th.H. de Win Onbekend P. A. W. Dingemans Historisch Centrum Limburg
1966 Inventaris van de archieven der gemeente Swalmen / samengest. door W. van Mulken Onbekend W. van Mulken Historisch Centrum Limburg
1964 Inventaris van de archieven der gemeente Slenaken / samengest. door W. van Mulken Onbekend W. van Mulken Historisch Centrum Limburg
1967 Inventaris van de archieven der gemeente Wijlre / samengest. door W. van Mulken Onbekend W. van Mulken Historisch Centrum Limburg
1970 Inventaris van de archieven der gemeente Ulestraten / samengest. door W. van Mulken Onbekend W. van Mulken Historisch Centrum Limburg
1959 Inventaris van het archief der gemeente Weert, 1795-1920, gevormd onder beheer van de sekretaris / samengest. door J. Henkens Onbekend J. Henkens Historisch Centrum Limburg
1891 Deux notices sur l'ordre canonical du Saint-Sáépulcre / publiáées avec notes et documents par M. Willemsen Stoomdrukkerij "Le Courrier de la Meuse" M. Willemsen Historisch Centrum Limburg
1891 Deux notices sur l'ordre canonical du Saint-Sépulcre / publiées avec notes et documents par M. Willemsen Stoomdrukkerij "Le Courrier de la Meuse" M. Willemsen Centre Céramique
1862 Handleiding voor den vereerder van den H. Servatius, bisschop en patroon van Maastricht / door M.A.H. Willemsen Van Osch-America M. A. H. Willemsen Centre Céramique
1880 Kronijkje van de kerk van St. Odilië?nberg / door M. Willemsen Bogaerts M. Willemsen Centre Céramique
1891 De godsdienstleer voor de katholieke jeugd / J.H. Wijnen Maastrichtsche Stoomdrukkerij J. H. Wijnen Centre Céramique
1891 De godsdienstleer voor de katholieke jeugd / J.H. Wijnen Maastrichtsche Stoomdrukkerij J. H. Wijnen Historisch Centrum Limburg
1891 De godsdienstleer voor de katholieke jeugd / J.H. Wijnen Maastrichtsche Stoomdrukkerij J. H. Wijnen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1974 Abram zuut "Sint Joezep" / [saamegest. en gesjreeve door Bèr Essers ; geï?ll. door Ed Muller] Boosten & Stols Centre Céramique
1865 Het Hart Gods en het hart der menschen volgens de H. Schrift / door R.J. Pierik Hollman R. J. Pierik Universiteitsbibliotheek Maastricht
1935 Zeven gebeden voor apostolische werkers / [St. Thomas van Aquino ... et al.] Onbekend Centre Céramique
1935 Zeven gebeden voor apostolische werkers / [St. Thomas van Aquino ... et al.] Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1921 Zuid-Limburgsche Missieweek te Maastricht van 9 tot 17 Juli 1921 van Eyndhoven Centre Céramique
1921 Mededeelingen van commissarissen en directie der Aken-Maastrichtsche Spoorweg maatschappij omtrent de Domaniale steenkolenmijnen, 1 september 1921 / commissarissen: F. Michiels van Kessenich ... [et al.] ; directie: W. Husmann ... [et al.] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1862 Kronijk of geschiedkundige beschrijving der stad en voormalige heerlijkheid Sittard, met aanhangsel over koning Zwentibold en de heerlijkheid Born / door Jos. Russel van den Hoeven Jos. Russel Centre Céramique
1862 Kronijk of geschiedkundige beschrijving der stad en voormalige heerlijkheid Sittard, met aanhangsel over koning Zwentibold en de heerlijkheid Born / door Jos. Russel van den Hoeven Jos. Russel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1949 Het kasteel Amerongen en zijn bewoners / door A.W.J. Mulder ; met medew. van D.F. Slothouwer Leiter-Nypels A. W. J. Mulder Historisch Centrum Limburg
1949 Het kasteel Amerongen en zijn bewoners / door A.W.J. Mulder ; met medew. van D.F. Slothouwer Leiter-Nypels A. W. J. Mulder Universiteitsbibliotheek Maastricht
1779 Les égarements du cœur et de l'esprit, ou mémoires de Mr. de Meilcour, / par M. de Crébillon fils Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux M. de Crébillon Centre Céramique
1933 Enkele verzen van Johan de Molenaar Boosten & Stols Johan de Molenaar Centre Céramique
1839 L' hivernage des Hollandais a la Nouvelle-Zemble, 1596-1597 / trad. de Tollens ; par Auguste Clavareau Bury-Lefèbvre Tollens Centre Céramique
1839 L'hivernage des Hollandais a la Nouvelle-Zemble, 1596-1597 / trad. de Tollens ; par Auguste Clavareau Bury-Lefèbvre Tollens Universiteitsbibliotheek Maastricht
1948 Geologie van het Limburgse mijnwater / door M.G. Rutten Van Aelst M. G. Rutten Centre Céramique
1948 Geologie van het Limburgse mijnwater / door M.G. Rutten Van Aelst M. G. Rutten Historisch Centrum Limburg
1975 Projekten van de afdeling preventie van de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Maastricht en Omgeving / red. Hans de Bont Onbekend Centre Céramique
1975 Projekten van de afdeling preventie van de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Maastricht en Omgeving / red. Hans de Bont Onbekend Historisch Centrum Limburg
1929 De Nederlandsche exlibris-kunst / door Johan Schwencke ] Boosten & Stols Johan Schwencke Centre Céramique
1965 Liber amicorum prof. dr. ir. H. C. J. H. Gelissen : zeventig jaar, 15 mei 1965 / [onder red. van G. M. J. Veldkamp ... et al.] Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1965 Liber amicorum prof. dr. ir. H. C. J. H. Gelissen : zeventig jaar, 15 mei 1965 / [onder red. van G. M. J. Veldkamp ... et al.] Boosten & Stols Centre Céramique
1965 Liber amicorum prof. dr. ir. H. C. J. H. Gelissen : zeventig jaar, 15 mei 1965 / [onder red. van G. M. J. Veldkamp ... et al.] Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1976 Rapportage van home-team Maastricht-West / eindredaktie: L. Lodewick ; G. Beusmans ... [et al.] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1939 Maastricht als vestigingsplaats voor industrie / [opgesteld onder leiding van de Industrie-commissie voor Maastricht] Boosten & Stols Centre Céramique
1939 Maastricht als vestigingsplaats voor industrie / [opgesteld onder leiding van de Industrie-commissie voor Maastricht] Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1962 50 jaar buitengewoon onderwijs te Maastricht / [tekst T.H.J. Bayard] Stegen Centre Céramique
1962 50 jaar buitengewoon onderwijs te Maastricht / [tekst T.H.J. Bayard] Stegen Historisch Centrum Limburg
1915 De leer der leeftijdsbepaling bij de huisdieren / door H.M. Kroon Leiter-Nypels H. M. Kroon Centre Céramique
1914 De nationale en internationale landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage-Scheveningen : vanwege de Koninklijke Nederlandsche Landbouwvereeniging gehouden van 29 Augustus tot 15 September 1913, en beknopt beschreven door D. L. Bakker, H. B. Beaufort, Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1948 Maastricht : het Rome van Nederland Heiligdomsvaartcomité Centre Céramique
1930 Evenwichten van vast calcium en magnesiumcarbonaat met koolzuuroplossingen / door Franciscus Joannes Josephus Hubertus Kurris Goffin Franciscus Joannes Josephus Hubertus Kur Centre Céramique
1973 Lijst van publikaties over en door Drs. Jef Notermans / H.H.E. Wouters Pecasse Eurozet H. H. E. Wouters Centre Céramique
1973 Lijst van publikaties over en door Drs. Jef Notermans / H.H.E. Wouters Pecasse Eurozet H. H. E. Wouters Historisch Centrum Limburg
1938 Gedichten : 1904-1938 / Jan van Nijlen Stols Jan van Nijlen Centre Céramique
1934 De Van Eyck's en Het Lam Gods / L. van Puyvelde Veltman L. van Puyvelde Centre Céramique
1934 De Van Eyck's en Het Lam Gods / L. van Puyvelde Veltman L. van Puyvelde Universiteitsbibliotheek Maastricht
1930 Bijdragen tot de kerkgeschiedenis van Lemiers en het vijftig-jarig bestaan van zijn rectoraat / door H. Jongen Van Aelst H. Jongen Centre Céramique
1930 Bijdragen tot de kerkgeschiedenis van Lemiers en het vijftig-jarig bestaan van zijn rectoraat / door H. Jongen Van Aelst H. Jongen Historisch Centrum Limburg
1930 Bijdragen tot de kerkgeschiedenis van Lemiers en het vijftig-jarig bestaan van zijn rectoraat / door H. Jongen Van Aelst H. Jongen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1969 Museumgids van Limburg 1969 / [samengest. door J.P.H.M. Rouwet en István L. Száéná¡ssy] Goffin J. P. H. M. Rouwet Historisch Centrum Limburg
1858 Les prisons autrichiennes en Italie : quinze mois de captivité, évasion du fort St.-George à  Mantoue / par Felice Orsini Leiter-Nypels FeliceOrsini Universiteitsbibliotheek Maastricht
1716 Recueil des recés emanez de la part des deux seigneurs & princes de Maestrecht, l'an 1665 Lambert Bertus Centre Céramique
1945 Sociaal alarm! : hebben allen hun dagelijksch brood? / door J.H. Breuer Crouzen Drukkerij J. H. Breuer Centre Céramique
1945 Sociaal alarm! : hebben allen hun dagelijksch brood? / door J.H. Breuer Crouzen Drukkerij J. H. Breuer Historisch Centrum Limburg
1945 Sociaal alarm! : hebben allen hun dagelijksch brood? / door J.H. Breuer Crouzen Drukkerij J. H. Breuer Universiteitsbibliotheek Maastricht
1711 Considerations, ou meditations chre'tiennes sur les plus importantes veritez de l'evangile pour l'entretien de l'ame / par ... J. Crasset .. Lambert Bertus J. Crasset Centre Céramique
1954 Beeldhouwkunst der late Middeleeuwen / [voorw. door J.J.M. Timmers] Onbekend Centre Céramique
1789 Redenen en motiven waarom den ondergeteekende Mr. J.H. van Slype syne dimissie als vice-hoofdschouth van wegens hun hoog moogende binnen haare stad Maastricht genomen heeft Onbekend J. H. van Slype Historisch Centrum Limburg
1938 Vlaamsche vertellingen / door Jo Adelaar ; met teek. van Hubert Levigne ; typogr. verzorging Ernest van Aelst Gebr. van Aelst Jo Adelaar Universiteitsbibliotheek Maastricht
1943 Oligocäne Invertebraten von Süd-Limburg / von J.C.H. Albrecht und W. Valk Ernest van Aelst Johannes Coenraad Hendrikus Albrecht Centre Céramique
1943 Oligocäne Invertebraten von Süd-Limburg / von J.C.H. Albrecht und W. Valk Ernest van Aelst Johannes Coenraad Hendrikus Albrecht Historisch Centrum Limburg
1932 Portretten in zakformaat / door Jo Otten Leiter-Nypels Jo Otten Centre Céramique
1976 Inventarisatie-rapport [van] de Bossche Fronten / Werkgroep De Bossche Fronten ; [C.C.M. Coolsma, E.F. Elzenga ; met bijdragen van J.Th. ter Horst, V.Lefeber, P.J.H. Kemp et al.] Onbekend C. C. M. Coolsma Historisch Centrum Limburg
1965 Vreemd Maastricht? / tekst: Jean H.P. Jacobs ; foto's: Jacques Voets Schenk Jean H. P. Jacobs Historisch Centrum Limburg
1967 Pastoraal perspektief voor de binnenstad van Maastricht : verslag van de Commissie Zielzorg Binnenstad Maastricht / [onder voorzitterschap van P.J.L. Jochems] Onbekend Centre Céramique
1945 Tentoonstelling van een keurcollectie schilderijen uit het Haagsche Gem. Museum in de Bonnefanten, Maastricht, van 17 November tot 17 December Onbekend Centre Céramique
1955 Het geheim van het lezen / F. van Oldenburg Ermke Schenk Frans van Oldenburg Ermke Centre Céramique
1972 De ontwikkeling van de deelname aan h.e.a.o. in Limburg tot 1985 / Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend Centre Céramique
1972 De ontwikkeling van de deelname aan h.e.a.o. in Limburg tot 1985 / Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1938 Hartziekte en zwangerschap / door Eugenius Fredericus Josephus Hyacinthus Falger Van Aelst Eugenius Fredericus Josephus Hyacinthus Centre Céramique
1899 De Limburgsche gemeentewapens, vergeleken met de oude plaatselijke zegels en beschouwd in het licht der locale geschiedenis / door Jos. M.H. Eversen en J.L. Meulleners Onbekend Jos. M. H. Eversen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1888 Inventaris der atlassen en van de kaarten zoo gedrukte, als geteekende, die op het Hertogdom Limburg betrekking hebben, zich bevindend op het Rijksarchief in Limburg / A.J.A. Flament Leiter-Nypels A. J. A. Flament Historisch Centrum Limburg
1888 Inventaris der atlassen en van de kaarten zoo gedrukte, als geteekende, die op het Hertogdom Limburg betrekking hebben, zich bevindend op het Rijksarchief in Limburg / A.J.A. Flament Leiter-Nypels A. J. A. Flament Universiteitsbibliotheek Maastricht
1912 Het onderricht over de H. Mis : verdeeling der leerstof over zes leerjaren Onbekend Centre Céramique
1949 De muze van het zwarte goud : mijn en mijnwerker in de Nederlandse en de Limburgse letterkunde / verz. en ingel. door P. Maassen Onbekend Centre Céramique
1949 De muze van het zwarte goud : mijn en mijnwerker in de Nederlandse en de Limburgse letterkunde / verz. en ingel. door P. Maassen Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1711 Het seldzaem leven, en wonderlycke doodt van den H. Alexius, oorspronck der Alexianen. (Geseyt) celle-broeders. / By een vergadert uyt verscheyde geloof-weerdige autheurs .. Lambert Bertus Centre Céramique
1711 Het seldzaem leven, en wonderlycke doodt van den H. Alexius, oorspronck der Alexianen. (Geseyt) celle-broeders. / By een vergadert uyt verscheyde geloof-weerdige autheurs .. Lambert Bertus Universiteitsbibliotheek Maastricht
1885 Inventarissen van het Oud-Provinciaal Archief in Limburg Leiter-Nypels Universiteitsbibliotheek Maastricht
1942 Monographie der miozänen taxodonten Bivalven aus dem Peelgebiete (die Niederlande) / door Christina IJspeert Ernest van Aelst Christina IJspeert Centre Céramique
1942 Monographie der miozänen taxodonten Bivalven aus dem Peelgebiete (die Niederlande) / door Christina IJspeert Ernest van Aelst Christina IJspeert Historisch Centrum Limburg
1976 Spel van de Heiligdomsvaart Maastricht 1976 / met de te zingen strofen van het Lied van Sint Servaas en het Mestreechs volksleed Onbekend Historisch Centrum Limburg
1976 Spel van de Heiligdomsvaart Maastricht 1976 / met de te zingen strofen van het Lied van Sint Servaas en het Mestreechs volksleed Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1968 De verjaardag van Jezus / [uitgeg. door de Dekenale Katechetische Werkgroep Maastricht] Onbekend Centre Céramique
1923 La prophétie de Ioel / [ill. de Henri Charles Jonas] Leiter-Nypels Centre Céramique
1923 La prophétie de Ioel / [ill. de Henri Charles Jonas] Leiter-Nypels Universiteitsbibliotheek Maastricht
1913 Programma der plechtige ontvangst van Z. Em. W.M. Kardinaal van Rossum bij gelegenheid van diens bezoek aan de stad Maastricht op 6 Aug. 1913 / [bijdragen van Br. Edgard ... et al.] Goffin Centre Céramique
1947 Officieel programma-boek van het Maria-congres te Maastricht van 3 tot en met 7 september 1947 Stegen Centre Céramique
1947 Officieel programma-boek van het Maria-congres te Maastricht van 3 tot en met 7 september 1947 Stegen Historisch Centrum Limburg
1966 De profeet Jonas Onbekend Centre Céramique
1977 Maastrichtse Voetbalvereniging 75 jaar : jubileum uitgave, 1902-1977 / [tekst J.E.H. Engelen ; foto's Maurice Hamers] Onbekend Centre Céramique
1977 Maastrichtse Voetbalvereniging 75 jaar : jubileum uitgave, 1902-1977 / [tekst J.E.H. Engelen ; foto's Maurice Hamers] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1918 Daemon meridianus (het duvelke van het Zuiden) als sjacheraar in kerkelijke oudheden en beeldstormer in Limburg Goffin Historisch Centrum Limburg
1920 Het wonderbaar Christusbeeld te Wijk-Maastricht Boosten & Stols Centre Céramique
1959 Neubourg, Gulpen's trots / door C. A. Huygen ; met foto's van F. Lahaye Onbekend C. A. Huygen Centre Céramique
1959 Neubourg, Gulpen's trots / door C. A. Huygen ; met foto's van F. Lahaye Onbekend C. A. Huygen Historisch Centrum Limburg
1959 Neubourg, Gulpen's trots / door C. A. Huygen ; met foto's van F. Lahaye Onbekend C. A. Huygen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1960 Kasteel Wittem : eertijds zetel van een Rijksgraafschap / door Em. Janssen Onbekend Em. Janssen Centre Céramique
1960 Kasteel Wittem : eertijds zetel van een Rijksgraafschap / door Em. Janssen Onbekend Em. Janssen Historisch Centrum Limburg
1960 Kasteel Wittem : eertijds zetel van een Rijksgraafschap / door Em. Janssen Onbekend Em. Janssen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1905 De zingende propagandist : liederen voor R.K. Werkliedenvereenigingen en Propagandaclubs / uitg. door het Secretariaat van den Arbeid te Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1925 Revolutionaire propaganda onder de nederlandsche jeugd : voordracht / gehouden door [A.A. van Nijnatten] Van Aelst A. A. van Nijnatten Centre Céramique
1925 Revolutionaire propaganda onder de nederlandsche jeugd : voordracht / gehouden door [A.A. van Nijnatten] Van Aelst A. A. van Nijnatten Historisch Centrum Limburg
1934 De Franciscanen of Minderbroeders te Maastricht, 1234-1934 / [E. Jaspar] Leiter-Nypels E. Jaspar Centre Céramique
1934 De Franciscanen of Minderbroeders te Maastricht, 1234-1934 / [E. Jaspar] Leiter-Nypels E. Jaspar Historisch Centrum Limburg
1947 De heilige Montfort, Louis-Marie Grignion, 1673-1716 : apostolisch missionaris, stichter van de Paters Montfortanen (Gezelschap van Maria) en van de Dochters der Wijsheid / [door] Pierre Eyckeler Ernest van Aelst Pierre Eyckeler Historisch Centrum Limburg
1906 Ueber den Einfluss des Druckes auf die Resorption von Flá¼ssigkeiten im Unterhautbindegewebe / von Marie Hubert Joseph Constant Thomassen Leiter-Nypels Marie Hubert Joseph ConstantThomassen Historisch Centrum Limburg
1962 Oude schoonheid in Limburg / J.J.M. Timmers Leiter-Nypels J. J. M. Timmers Centre Céramique
1962 Oude schoonheid in Limburg / J.J.M. Timmers Leiter-Nypels J. J. M. Timmers Historisch Centrum Limburg
1962 Oude schoonheid in Limburg / J.J.M. Timmers Leiter-Nypels J. J. M. Timmers Universiteitsbibliotheek Maastricht
1896 Bescheiden betreffende Gennep en zijn voormalige heerlijkheid / verz. door Ch. Creemers Leiter-Nypels Ch. Creemers Universiteitsbibliotheek Maastricht
1949 De invloed van het geboortenummer op den levensloop / door A.Th.L.M. Mertens Van Aelst Antonius Theodorus Leonardus MariaMerte Historisch Centrum Limburg
1938 Een mensch op aarde / door Karin Larsen Stols Karin Larsen Centre Céramique
1719 Aenhangsel waer in begrepen staen verscheyde resolutien en ordonnantien van haer ed. moog. de heeren commissarissen deciseurs, als mede eenige resolutien magistrael, : behelsende eenige nadere pointen van policie, finantie en justitie Lambert Bertus Centre Céramique
1744 Nader aanhangsel ingevolge resolutie magistraal van den 10 February 1744. : waar in begrepen staan verscheyde resolutien en ordonnantien van haar ed. moog. de heeren commissarissen deciseurs, als mede eenige resolutien magistraal, behelsende eenige Henricus Landtmeter & Jan Tilman van Gulpen Centre Céramique
1939 Melodieë?n der stilte / door Joseph Gompers Leiter-Nypels Joseph Gompers Centre Céramique
1939 Lineke : verzen en houtsneden / door Gaston Jos Wallaert Van Aelst Gaston Jos Wallaert Centre Céramique
1977 Verslag van een onderzoek naar het vormings- en ontwikkelingswerk in Maastricht 1977 / [Jean Dols] Onbekend Jean Dols Centre Céramique
1977 Verslag van een onderzoek naar het vormings- en ontwikkelingswerk in Maastricht 1977 / [Jean Dols] Onbekend JeanDols Historisch Centrum Limburg
1975 Historische, merkwaardige, humoristische, interessante voorvallen en dingen van de dag uit de oude calepins van de gemeente Sint Pieter / [door Piet van Kempen] Onbekend Piet van Kempen Centre Céramique
1975 Historische, merkwaardige, humoristische, interessante voorvallen en dingen van de dag uit de oude calepins van de gemeente Sint Pieter / [door Piet van Kempen] Onbekend Piet van Kempen Historisch Centrum Limburg
1975 Historische, merkwaardige, humoristische, interessante voorvallen en dingen van de dag uit de oude calepins van de gemeente Sint Pieter / [door Piet van Kempen] Onbekend Piet van Kempen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1914 Vademecum handelend over Maastrichtsch dialect / door C. Breuls ; [met een bloemlezing uit de Maastrichtsche literatuur] Onbekend C. Breuls Centre Céramique
1914 Vademecum handelend over Maastrichtsch dialect / door C. Breuls ; [met een bloemlezing uit de Maastrichtsche literatuur] Onbekend C. Breuls Historisch Centrum Limburg
1914 Vademecum handelend over Maastrichtsch dialect / door C. Breuls ; [met een bloemlezing uit de Maastrichtsche literatuur] Onbekend C. Breuls Universiteitsbibliotheek Maastricht
1954 Structuurveranderingen in de Zuid-Limburgse samenleving en de daarmede samenhangende sociaal-economische vraagstukken / door J. J. J. van de Venne Onbekend J. J. J. van de Venne Centre Céramique
1906 Beschrijving der stad Maastricht, begonnen in Juli 1731 / door Adam van Broeckhuysen ; met inl. en aant. door A.J.A. Flament Onbekend Adam van Broeckhuysen Historisch Centrum Limburg
1897 Aan de kiezers in Nederland : juni 1897 S. Hertog Historisch Centrum Limburg
1967 Uitgangspunten voor een streekplan Maas- en Mergelland / [samengest. door de] Provinciale Planologische Dienst [van Limburg] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1965 Maastrichtse structuurvraagstukken / J.N.G.M.A. Viegen Onbekend J. N. G. M. A. Viegen Centre Céramique
1965 Maastrichtse structuurvraagstukken / J.N.G.M.A. Viegen Onbekend J. N. G. M. A. Viegen Historisch Centrum Limburg
1958 De ezel trekt / door Frank Fredericks ; geï?ll. door Frederick Franck : [vert. uit het Engels door Salvador Hertog] Leiter-Nypels Frank Fredericks Centre Céramique
1938 Streekplan Zuid-Limburg : de bodem / [door W.J. Jongmans ... et al. ; voorw. J.H. Froger] Onbekend W. J. Jongmans Centre Céramique
1957 De ridder zonder vrees of blaam : St. Joris van Cappadocië / door Jef Notermans Onbekend Jef Notermans Centre Céramique
1957 De ridder zonder vrees of blaam : St. Joris van Cappadocië / door Jef Notermans Onbekend Jef Notermans Historisch Centrum Limburg
1957 De ridder zonder vrees of blaam : St. Joris van Cappadocie?? / door Jef Notermans Onbekend Jef Notermans Universiteitsbibliotheek Maastricht
1837 Verhaal van het plegtig feest der opening van Onze Lieve Vrouwe kerk, te Maastricht / achtervolgd van het sermoen, gepredikt door L. F. Lebens ; als ook van twee Latijnsche gedichten, vervaardigd door twee leden van het kerkbestuur der parochie [P. Gulikers Centre Céramique
1837 Verhaal van het plegtig feest der opening van Onze Lieve Vrouwe kerk, te Maastricht / achtervolgd van het sermoen, gepredikt door L. F. Lebens ; als ook van twee Latijnsche gedichten, vervaardigd door twee leden van het kerkbestuur der parochie [P. Gulikers Universiteitsbibliotheek Maastricht
1845 Beknopt levensberigt en beschrijving der begrafenisplegtigheid van wijlen zijne excellentie den luit.-generaal A.J.J. Bon. Des Tombe : benevens eene afbeelding van den begrafenis-stoet Onbekend Centre Céramique
1965 Zielzorg in een stedelijke samenleving : stedebouwkundige, sociaal-psychologische en theologische beschouwingen over de zielzorg in een stedelijke samenleving, naar aanleiding van de concrete zielzorgelijke situatie te Maastricht en in de Maastricht Onbekend H. Collignon Centre Céramique
1965 Zielzorg in een stedelijke samenleving : stedebouwkundige, sociaal-psychologische en theologische beschouwingen over de zielzorg in een stedelijke samenleving, naar aanleiding van de concrete zielzorgelijke situatie te Maastricht en in de Maastricht Onbekend H. Collignon Historisch Centrum Limburg
1965 Zielzorg in een stedelijke samenleving : stedebouwkundige, sociaal-psychologische en theologische beschouwingen over de zielzorg in een stedelijke samenleving, naar aanleiding van de concrete zielzorgelijke situatie te Maastricht en in de Maastricht Onbekend H. Collignon Historisch Centrum Limburg
1835 Observationes ad Pharmacopaeam Belgicam, appendicis loco inservientes / J.L. Franquinet Onbekend J. L. Franquinet Centre Céramique
1975 Vuursteen geologisch bekeken : gids voor de tentoonstelling, samengesteld door het Natuurhistorisch Museum te Maastricht, ter gelegenheid van het tweede internationaal symposium over vuursteen, van 8-11 mei 1975 / [tekst gids: P.J. Felder] Onbekend P. J. Felder Historisch Centrum Limburg
1908 Geschiedenis van het klooster en het college der Minderbroeders te Reckheim / door Th. Coenegracht ; voorafgegaan van eene beknopte geschiedkundige schets der drie Orden van den H. Franciscus en gevolgd door eene reeks levensschetsen der kloosterlin Onbekend Th. Coenegracht Historisch Centrum Limburg
1780 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1780 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1780 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1781 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1781 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1781 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1781 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1781 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1781 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1781 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1781 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1781 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1782 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1782 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1783 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1783 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1784 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1784 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1785 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1786 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1791 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1965 Nota over de levensvatbaarheid van een school voor hoger economisch en administratief onderwijs in Limburg en over de meest geschikte vestigingsplaats voor een dergelijke school / rapporteur: W.P.G. Toonen ; Economisch Technologisch Instituut in Lim Onbekend W. P. G. Toonen Historisch Centrum Limburg
1947 Periodiek röntgenologisch longonderzoek bij steenarbeiders der Staatsmijnen : een overzicht van het tijdvak Februari 1936 - Februari 1946 / door Albert Vital Marie Mey Leiter-Nypels Albert Vital Marie Mey Centre Céramique
1947 Periodiek r¶ntgenologisch longonderzoek bij steenarbeiders der Staatsmijnen : een overzicht van het tijdvak Februari 1936 - Februari 1946 / door Albert Vital Marie Mey Leiter-Nypels Albert Vital MarieMey Historisch Centrum Limburg
1953 Maastrichtse boekdrukkunst vroeger en nu : 1553-1953 : [teksten verschenen voor een tentoonstelling gehouden in het Bonnefanten-museum, Maastricht, 10 Juni 1953, bij gelegenheid van het Voorjaarscongres van de Federatie der Werkgeversorganisatië? Onbekend Centre Céramique
1962 Heiligdomsvaart Maastricht 1962, 8-22 juli Onbekend Centre Céramique
1962 Heiligdomsvaart Maastricht 1962, 8-22 juli Onbekend Historisch Centrum Limburg
1791 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1791 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1791 Histoire de l'église / De Berault-Bercastel P.L. Lekens De Berault-Bercastel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1967 De historische en legendarische figuur van Sint Servaas : patroon van Maastricht en andere plaatsen / door Jef Notermans ; ingel. door Frans van Oldenburg Ermke Pecasse Jef Notermans Centre Céramique
1958 Zes-en-dertig dichters en de stad Maastricht / verz. door Charles Thewissen Onbekend Centre Céramique
1975 Fietspaden Limburg Onbekend Centre Céramique
1975 Fietspaden Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1958 De waardering van het meergezinshuis Onbekend Centre Céramique
1958 De waardering van het meergezinshuis Onbekend Historisch Centrum Limburg
1715 Praxis poenitentialis, sive Manuductio ad dignam sacramenti poenitentiæ susceptionem et administrationem deducta : ex sacris paginis, & conciliis, Sanctorumque Patrum authoritate fulta. / concinnabat F. Henricus Pisart .. Lambert Bertus Henricus Pisart Centre Céramique
1957 Raming van de natuurlijke groei van de bevolking tot 1975 Onbekend Centre Céramique
1957 Raming van de natuurlijke groei van de bevolking tot 1975 Onbekend Historisch Centrum Limburg
1931 De staatsinrichting van Nederland en Indië? : in vragen en antwoorden / door J.M. van Sas Leiter-Nypels J. M. van Sas Centre Céramique
1942 Die stratigraphische Gliederung des niederländischen Oligo-Miozäns nach Foraminiferen (mit Ausnahme von S. Limburg) / von A. ten Dam und Th. Reinhold Van Aelst A. tenDam Historisch Centrum Limburg
1746 Receuil van reglementen voor de heerlykheyd en dorpen van Rutten, te gelyck dienende soo voor de verdere heerlykheden en dorpen van Redemptie, als voor de elf bancken van St. Servaes, gehoorende onder de souverainiteyt van Haar Hoog Moogende de Heer Henricus Landtmeter Centre Céramique
1955 Scheppend Ambacht Limburg / [inl. en teksten: René Smeets] Onbekend Centre Céramique
1962 Algemeen schema voor de Eucharistievieringen tijdens de Heiligdomsvaart 1962 / Commissie Liturgische en Paraliturgische Plechtigheden Heiligdomsvaart 1962 Onbekend Historisch Centrum Limburg
1970 Catalogue général illustré et à  prix marqués en francs or de monnaies françaises (provinciales) / par E. Boudeau Onbekend E. Boudeau Centre Céramique
1959 De gestalte van de eucharistieviering / H.G.A. Hollander Canisianum H. G. A. Hollander Universiteitsbibliotheek Maastricht
1970 Henric van Veldeke-College : 1920-1970 / [onder red. van G. J. A. Sips ; samengest. in opdracht van het Bestuur van de Vereniging "Katholiek Onderwijs" te Maastricht] Onbekend Centre Céramique
1955 Richtlijnen voor het bedrijfsapostolaat in het diocees Roermond / [toegel. door Remigius Dieteren] Onbekend Centre Céramique
1955 Richtlijnen voor het bedrijfsapostolaat in het diocees Roermond / [toegel. door Remigius Dieteren] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1959 Boosheid en gerechtigheid / [door] Frits Dohmen Leiter-Nypels Frits Dohmen Centre Céramique
1959 Boosheid en gerechtigheid / [door] Frits Dohmen Leiter-Nypels FritsDohmen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1929 Gedenk-album bij gelegenheid van den 250sten verjaardag van het zalig afsterven van Neerlands grootsten dichter Joost van den Vondel : 1679 - 1929 / met een voorw. van J. M. F. Sterck Van Aelst Universiteitsbibliotheek Maastricht
1951 402 Bataljon Infanterie / [verz. door Gedenkboek Commissie: E. Vallen ... et al. ; verwerkt door Redactie Raad: E. Vallen, P. Heurter ... et al.] Goffin Historisch Centrum Limburg
1975 Rijckholt : Grime's graves : vuursteenmijnbouw in de prehistorie / door J. H. F. Bloemers Bonnefantenmuseum J. H. F. Bloemers Historisch Centrum Limburg
1967 R.K. Harmonie St. Caecilia-De Gele Rijders : Maastricht 1927-1967 Crouzen Historisch Centrum Limburg
1967 R.K. Harmonie St. Caecilia-De Gele Rijders : Maastricht 1927-1967 Crouzen Centre Céramique
1930 Legenden van de Sterre der Zee / [door Ad. Welters ; ill. door Georges Tielens] Van Aelst Ad. Welters Historisch Centrum Limburg
1930 Legenden van de Sterre der Zee / [door Ad. Welters ; ill. door Georges Tielens] Van Aelst Ad. Welters Centre Céramique
1930 Legenden van de Sterre der Zee / [door Ad. Welters ; ill. door Georges Tielens] Van Aelst Ad. Welters Universiteitsbibliotheek Maastricht
1954 Waarnemingen betreffende de winterslaap van vleermuizen / J. de Wilde en P.J. van Nieuwenhoven Onbekend J. de Wilde Centre Céramique
1968 Rapport omtrent de resultaten van het verkeersonderzoek Valkenburg gehouden op donderdag 23 april 1964 / Provinciale Waterstaat in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1938 Rapport uitgebracht aan het college van heeren Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht betreffende de geschiktheid der gemeente Maastricht tot vestiging van industrie / Economisch Technologisch Instituut in Limburg Onbekend Centre Céramique
1970 Rapport betreffende de behoefte aan uitbreiding van de studiemogelijkheden bij het middelbaar technisch onderwijs in Zuid-Limburg met de studierichting procestechniek / Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1902 Le tráésor sacráé de S. Servais á  Maestricht / par M.A.H. Willemsen Boosten & Stols Michel Antoine HubertWillemsen Historisch Centrum Limburg
1874 Het heiligdom van St. Servaas-kerk te Maastricht / opgeluisterd door 54 gravures, en beschreven door M.A.H. Willemsen Henri Bogaerts ... M. A. H. Willemsen Centre Céramique
1874 Het heiligdom van St. Servaas-kerk te Maastricht / opgeluisterd door 54 gravures, en beschreven door M.A.H. Willemsen Henri Bogaerts ... M. A. H. Willemsen Historisch Centrum Limburg
1874 Het heiligdom van St. Servaas-kerk te Maastricht / opgeluisterd door 54 gravures, en beschreven door M.A.H. Willemsen Henri Bogaerts ... M. A. H. Willemsen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1950 Circus / J. van Doveren ; naverteld door Hans Nesna ; met foto's van Frans Lahaye Leiter-Nypels J. van Doveren Centre Céramique
1952 In memoriam broeder Edgard (Hubertus Godefridus Heijnen), 26 februari 1882-Maastricht-13 juni 1952 / [door broeder Egbertus ... et al.] Broeders van De Beyart Universiteitsbibliotheek Maastricht
1976 Motivering van de aanvraag voor de ontgronding van een deel van het Plateau van Margraten / ENCI Onbekend Historisch Centrum Limburg
1843 Den avekaot Pluekvink, of de kunst um door de wereld te komme : kluch-speul in dry acte, noets hy gespeuld / euvergezat in 't Mastreegs en gearrangeerd veur euzen theater door Momus Krantz Bury-Lefèbvre Centre Céramique
1977 Video & film manifestatie : kijken en doen, 11 feb-20 mrt 1977 / catalogus Alexander van Grevenstein en Ton Quik Onbekend Centre Céramique
1966 Pottenberg, een woonplaats / [tekst Willlem K. Coumans] Onbekend Willlem K. Coumans Universiteitsbibliotheek Maastricht
1967 50 jaar woningvereniging Sint Mathias, 1917-1967 / [tekst L. Lucas] Crouzen L. Lucas Centre Céramique
1967 50 jaar woningvereniging Sint Mathias, 1917-1967 / [tekst L. Lucas] Crouzen L. Lucas Historisch Centrum Limburg
1967 Wijkwinkelcentra, planologisch gezien / causerie door J.J.J. van de Venne Onbekend J. J. J. van de Venne Centre Céramique
1967 Wijkwinkelcentra, planologisch gezien / causerie door J.J.J. van de Venne Onbekend J. J. J. van de Venne Historisch Centrum Limburg
1960 Centraal bedrijfsgebouw openbare werken Maastricht / [toepraak van C.H. Pieters] Boosten & Stols C. H. Pieters Centre Céramique
1960 Centraal bedrijfsgebouw openbare werken Maastricht / [toepraak van C.H. Pieters] Boosten & Stols C. H. Pieters Historisch Centrum Limburg
1964 De sociale achtergronden van de Maastrichtse stedebouw en van de projectie Malberg / J. Viegen Onbekend J. Viegen Centre Céramique
1964 De sociale achtergronden van de Maastrichtse stedebouw en van de projectie Malberg / J. Viegen Onbekend J. Viegen Historisch Centrum Limburg
1957 Een bouwprogramma voor het eerstkomende decennium Onbekend Historisch Centrum Limburg
1970 Pottenberg, 60/70 Onbekend Centre Céramique
1970 Pottenberg, 60/70 Onbekend Historisch Centrum Limburg
1969 50 jaar bouwvereniging Eigen Haard / [tekst Servé Overhof] Stegen Servé Overhof Historisch Centrum Limburg
1969 50 jaar bouwvereniging Eigen Haard / [tekst Servé Overhof] Stegen Servé Overhof Centre Céramique
1969 50 jaar bouwvereniging Eigen Haard / [tekst Servé Overhof] Stegen ServéOverhof Historisch Centrum Limburg
1779 Œuvres complètes de Monsieur de Crébillon, fils Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Monsieur de Crébillon (fils) Centre Céramique
1966 Verslag van de dag van de volkscultuur 1966 : over facetten van het amateurtoneel in Limburg / Culturele Raad Limburg Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1941 Verklarende en geï?llustreerde Limburger Koerier wereldatlas / met uitgebreiden tekst, talrijke illustraties en wetenschappelijke beschouwingen Neerlandia Centre Céramique
1954 Sociaal-economische beschrijving van het gebied "Boschstraat en omgeving" / [J. Viegen] Onbekend J. Viegen Centre Céramique
1965 Gids voor de wijk Malpertuis / [samensest. en uitg. door de Wijkraad Malpertuis] Onbekend Centre Céramique
1965 Gids voor de wijk Malpertuis / [samensest. en uitg. door de Wijkraad Malpertuis] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1967 Uitgave bij gelegenheid van de officië?le ingebruikstelling van het wijkcentrum "'t Vöske" te Malpertuis Maastricht op 14 januari 1967 Onbekend Centre Céramique
1967 Uitgave bij gelegenheid van de officiële ingebruikstelling van het wijkcentrum "'t V??ske" te Malpertuis Maastricht op 14 januari 1967 Onbekend Historisch Centrum Limburg
1939 Gedenkboek van het Stedelijk Gymnasium te Maastricht, 1864-1939 / samengesteld door de docenten Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1939 Gedenkboek van het Stedelijk Gymnasium te Maastricht, 1864-1939 / samengesteld door de docenten Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1977 Hunthumor / [Hunt] Boosten & Stols BV en Stegen BV Hunt Centre Céramique
1974 Bedden-inventarisatie en -behoefteraming voor de intramurale voorzieningen in de Provincie Limburg / Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Onbekend Historisch Centrum Limburg
1797 Den volmaekten zeepsieder, : leerende de bereydinge en bewerkinge om alle soorten van zeepen, op de beste en voordeeligste wyse te maecken ... / Door P.J.K. Lid van verscheyde genootschappen van konsten en wetenschappen .. Onbekend Centre Céramique
1843 Feestelijke godsdienstoefening ter inwijding van het inwendig vernieuwd kerkgebouw der Hervormde Gemeente te Maastricht / gehouden den 8sten October 1843, onder de leiding van W. Laatsman, predikant aldaar ; (uitgegeven ten voordeele der Diakonie-ar Gebroeders Ploem Willem Laatsman Centre Céramique
1965 Die Ausbildung der Theologiestudenten in den westeuropäischen Ländern : Akten des zweiten Kongresses über die europäische Priesterfrage : Europaseminar Rothem, 1-3 September 1964 Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1930 Tijl : gekke historie in vier kapittels / Anton van de Velde Van Aelst Anton Van de Velde Centre Céramique
1786 Waare alomme bekende en wyt beroemde proceduure, betrekkelyk het pretens geformeert complot, en project tot het saisisseeren van de chartres en papieren van s.s. hoogheyt den heere hertoch van Brunswyk Lunebourg tot Aaken, met alle de stukken daar b Jan Tilman van Gulpen Centre Céramique
1775 Œuvres mêlées de madame Le Prince de Beaumont, : extraites de journaux & feuilles périodiques qui ont paru en Angleterre pendant le séjour qu'elle y a fait. Rassemblées & imprimées pour la premiere fois en forme de recueil. Pour servir de sui Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Madame Le Prince de Beaumont Centre Céramique
1906 Un problème postal international / [par: I.W. Krol] Onbekend I. W. Krol Centre Céramique
1906 [De gevolgen onzer handelspolitiek / door J.H. Jansen] ; voorw. door E.R. Onbekend Eugène Regout Historisch Centrum Limburg
1904 De gevolgen onzer handelspolitiek : beschouwingen naar aanleiding van Jhr. Smissaerts-brochure "Vrijhandel en Welvaart" : benevens een aanhangsel: Schets eener regeling tot het verkrijgen eener met de waarheid overeenstemmende statistiek van den in- Weijerhorst J. H. Jansen Historisch Centrum Limburg
1922 Grondbeginselen der Nederlandsche staatsinrichting / door J. M. van Sas Leiter-Nypels J. M. van Sas Centre Céramique
1953 Le testament de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort : étude historique / [par] Pierre Eyckeler Van Aelst Pierre Eyckeler Universiteitsbibliotheek Maastricht
1934 St. Servaaslegenden / verteld door Fons Tuinstra ; geill. door Hubert Levigne Van Aelst Fons Tuinstra Universiteitsbibliotheek Maastricht
1974 De ouder wordende mens en zijn omgeving : ouderen en hun omgeving / Gert Donderwinkel [en] Jacques Heemels De auteurs Gert Donderwinkel Historisch Centrum Limburg
1955 Officieel programma reliekenstoet Heiligdomsvaart Maastricht van 9 tot 25 juli 1955 Stegen Centre Céramique
1955 Officieel programma reliekenstoet Heiligdomsvaart Maastricht van 9 tot 25 juli 1955 Stegen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1946 Sint Pieter op 9 september 1946 bij de kerkwijding / door Jos. Steegmans [et al.] Druk Crouzen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1947 Nationaal Maria congres 1947 : tentoonstelling, Maria in de kunst, kloostergang der basiliek van Onze lieve vrouwe, Maastricht, 9 augustus - 8 september 1947 Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1959 Verfilmd verleden : de camera's op het dagboek van Anne Frank / Bob Wallagh Leiter-Nypels Bob Wallagh Centre Céramique
1961 Uit eigen kring : artikelen / bijeengebracht ter gelegenheid van het zilveren professiefeest van Br. Avellinus, algemeen overste ; [bijdragen van Br. Stefano ... et al.] Broeders van De Beyart Centre Céramique
1961 Uit eigen kring : artikelen / bijeengebracht ter gelegenheid van het zilveren professiefeest van Br. Avellinus, algemeen overste ; [bijdragen van Br. Stefano ... et al.] Broeders van De Beyart Universiteitsbibliotheek Maastricht
1960 Het Hollands tijdperk te Maastricht : de eerste decennia van de medesouvereiniteit der Staten Generaal / door Ch. Thewissen Van Aelst Ch. Thewissen Centre Céramique
1960 Het Hollands tijdperk te Maastricht : de eerste decennia van de medesouvereiniteit der Staten Generaal / door Ch. Thewissen Van Aelst Ch. Thewissen Historisch Centrum Limburg
1960 Het Hollands tijdperk te Maastricht : de eerste decennia van de medesouvereiniteit der Staten Generaal / door Ch. Thewissen Van Aelst Ch. Thewissen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1956 Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van de Stichting Het Limburgs Landschap / samengest. door Edmond Nicolas Onbekend Centre Céramique
1956 Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van de Stichting Het Limburgs Landschap / samengest. door Edmond Nicolas Onbekend Historisch Centrum Limburg
1924 Mastreechter veerskes van G.D.L. Franquinet / inleijing en bandteikening van E. Franquinet Boosten & Stols G. D. L. Franquinet Centre Céramique
1948 Heiligdomsvaart Maastricht 1948 : weinig bekende kunstwerken uit Limburgse kerken en kloosters : Kloostergang St.Servaas : 10 juli - 10 september 1948 Kuckelkorn Centre Céramique
1946 Henri Jonas / [inl. van Robert Franquinet] Onbekend Centre Céramique
1786 Observations historiques et critiques sur la prétendue époque de l'admission des ecclésiastiques aux États de Brabant, vers l'an M.CCC.LXXXIII / par Mr.** P.L. Lekens Simon Pierre Ernst Centre Céramique
1971 Bijdrage tot de economische geschiedenis van het Maastrichtse Cremers-ambacht / J.A.A.G. Winckers Onbekend J. A. A. G. Winckers Historisch Centrum Limburg
1970 Van grondstof ... tot expeditie : een rondgang door de Mosa porseleinfabriek / M. Theunissen Onbekend M. Theunissen Historisch Centrum Limburg
1975 Een boekje open over Maastrichts aardewerk in de jaren 20 en de bange jaren 30 / [fotogr. Frans Grummer en Etienne van Sloun ; tekst Willem K. Coumans] Crouzen Frans Grummer Historisch Centrum Limburg
1975 Een boekje open over Maastrichts aardewerk in de jaren 20 en de bange jaren 30 / [fotogr. Frans Grummer en Etienne van Sloun ; tekst Willem K. Coumans] Crouzen Frans Grummer Centre Céramique
1958 De Mosaanse minnezanger Henric van Veldeke / [ingel. door] Jef Notermans Onbekend Henric van Veldeke Centre Céramique
1958 De Mosaanse minnezanger Henric van Veldeke / [ingel. door] Jef Notermans Onbekend Henric van Veldeke Historisch Centrum Limburg
1958 De Mosaanse minnezanger Henric van Veldeke / [ingel. door] Jef Notermans Onbekend Henric van Veldeke Universiteitsbibliotheek Maastricht
1930 Gouden vriendschap / door Th.Tj. Veringa Schenk Th. Tj. Veringa Centre Céramique
1950 Victor de Stuers herdenking : congres gewijd aan de Monumentenzorg in Nederland, Belgie en Luxemburg, gehouden te Maastricht van 1 Juni tot en met 4 Juni 1950 / [bijdragen van G. W. A. Panhuysen ... et al.] Onbekend Centre Céramique
1926 Hoe staat 't met het Belgisch Verdrag? / door G.M.R. Testa Onbekend G. M. R. Testa Centre Céramique
1846 Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij : statuten : acte van concessie : acte van afstand der Domaniale Steenkolenmijnen te Kerkrade Roberts Centre Céramique
1846 Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij : statuten : acte van concessie : acte van afstand der Domaniale Steenkolenmijnen te Kerkrade Roberts Historisch Centrum Limburg
1835 Petits poèmes à  l'usage de l'enfance / Traduits de Françoise de Boer par Auguste Clavareau F. Bury-Lefèbvre Françoise de Boer Centre Céramique
1911 Encouragement et consolation d'après Frassinetti / trad. de la 2e édition hollandaise revue et augmentée du C.J. Dirks Kersemeekers Frassinetti Universiteitsbibliotheek Maastricht
1936 Le nombre d'or : étude de chronologie technique suivie du texte de la Massa compoti d'Alexandre de Villedieu / avec traduction et commentaire par W.E. van Wijk A.A.M. Stols W. E. van Wijk Historisch Centrum Limburg
1920 Gebeden voor een uur aanbidding / door H. Beijersbergen Clemens Goffin H. Beijersbergen Centre Céramique
1920 Gebeden voor een uur aanbidding / door H. Beijersbergen Clemens Goffin H. Beijersbergen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1943 Zestig jaren Stedelijk Orkest Maastricht 1883-1943 Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1943 Zestig jaren Stedelijk Orkest Maastricht 1883-1943 Boosten & Stols Centre Céramique
1943 Zestig jaren Stedelijk Orkest Maastricht 1883-1943 Boosten & Stols Universiteitsbibliotheek Maastricht
1977 Maastricht 1976 / Rob Damoiseaux en Theo Vromans Onbekend Rob Damoiseaux Universiteitsbibliotheek Maastricht
1969 Schoonbrood : Een collage van kritieken / samengest. door Fred van Leeuwen Onbekend Centre Céramique
1969 Schoonbrood : Een collage van kritieken / samengest. door Fred van Leeuwen Onbekend Historisch Centrum Limburg
1841 Ontboezeming ter gelegenheid der heuglijke komst te Maastricht van Z.M. Willem II, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg, Hertog van Limburg enz. enz. enz. den 14 junij 1841 / door J.W. Salie Onbekend J. W. Salie Centre Céramique
1975 Uiteenzetting van de organisatie en van de werkwijze van "Het Groene Kruis" Maastricht Onbekend Centre Céramique
1975 Uiteenzetting van de organisatie en van de werkwijze van "Het Groene Kruis" Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1931 De gesloten poort / Jacques Benoît Boosten & Stols Jacques Benoît Centre Céramique
1970 Vreemdeling overal / Robert Franquinet Boosten & Stols Robert Franquinet Centre Céramique
1970 Vreemdeling overal / Robert Franquinet Boosten & Stols Robert Franquinet Universiteitsbibliotheek Maastricht
1884 Handboekje van vrome devotie tot het Heilig Hart van Jesus : onderricht- en gebedenboekje / samengesteld door een priester van het bisdom Roermond Sint Paulus Vereeniging / Drukkerij Universiteitsbibliotheek Maastricht
1958 Feestgids bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan : 1908-1958 Onbekend Centre Céramique
1958 Feestgids bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan : 1908-1958 Onbekend Historisch Centrum Limburg
18XX Negendaagsche oefening ter eere van het Goddelijk Hart van Jezus om eene bijzondere genade te erlangen / naar het Duitsch van F. Hattler door H. Ermann Maastrichtsche Stoomdrukkerij F. Hattler Universiteitsbibliotheek Maastricht
1951 Toelichtende beschrijving, behorende bij het sanerings- en bebouwingsplan "Grote Stokstraat & omgeving" / Gemeente Maastricht. Dienst Stadsontwikkeling Afdeling Sociaal-Economische Documentatie Onbekend Centre Céramique
1962 De sanering in Maastricht / door J.J.J. van de Venne Onbekend J. J. J. van de Venne Centre Céramique
1962 De sanering in Maastricht / door J.J.J. van de Venne Onbekend J. J. J. van de Venne Historisch Centrum Limburg
1974 The genesis and age of the riverdunes (donken) in the Alblasserwaard / A. Verbraeck ; in coop. with H. Kok and M. van Meerkerk Ernest van Aelst A. Verbraeck Historisch Centrum Limburg
1884 Novene ter eere van de versmade liefde van Jezus : boete en eerherstel aan Jezus' Heilig Hart, in het H. Sacrament des altaars ... : beginnende op H. Sacramentsdag Drukkerij der St. Paulus-Vereeniging Universiteitsbibliotheek Maastricht
1967 Rapport omtrent de resultaten van het verkeersonderzoek Maastricht : gehouden op dinsdag 21 april 1964 Onbekend Centre Céramique
1967 Rapport omtrent de resultaten van het verkeersonderzoek Maastricht : gehouden op dinsdag 21 april 1964 Onbekend Historisch Centrum Limburg
1977 Maastricht, stad aan Heerbaan en rivier : overzicht van de geschiedenis van Maastricht tot het einde van de negentiende eeuw met bijzondere aandacht voor het Stokstraatgebied / H.H.E. Wouters Onbekend H. H. E. Wouters Centre Céramique
1977 Maastricht, stad aan Heerbaan en rivier : overzicht van de geschiedenis van Maastricht tot het einde van de negentiende eeuw met bijzondere aandacht voor het Stokstraatgebied / H.H.E. Wouters Onbekend H. H. E. Wouters Historisch Centrum Limburg
1973 Dokumentatie vestigingsfaktoren Limburg / [tekst: A.H.C. Verheijen] ; Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend Centre Céramique
1973 Dokumentatie vestigingsfaktoren Limburg / [tekst: A.H.C. Verheijen] ; Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1790 Genuina constitutionis ecclesiæ catholicæ principia P.L. Lekens Centre Céramique
1790 Genuina constitutionis ecclesiæ catholicæ principia P.L. Lekens Universiteitsbibliotheek Maastricht
1759 Hemels palm-hof, met de groote getyden ... / Wilhelmus Nakatenus Jacob Lekens Wilhelmus Nakatenus Universiteitsbibliotheek Maastricht
1805 Hemels palmhof, beplant met godvrugtige oeffeningen, litanien, lof-zangen ende gebeden voor de godzoekende zielen. / Meestendeel getrokken uyt de heylige Schriftuure en de heylige Oudvaders. Door den eerweerden pater Wilhelmus Nakatenus Gijsbert Bartholomeus van Gulpen Wilhelmus Nakatenus Centre Céramique
1805 Hemels palmhof, beplant met godvrugtige oeffeningen, litanien, lof-zangen ende gebeden voor de godzoekende zielen. / Meestendeel getrokken uyt de heylige Schriftuure en de heylige Oudvaders. Door den eerweerden pater Wilhelmus Nakatenus Gijsbert Bartholomeus van Gulpen Wilhelmus Nakatenus Universiteitsbibliotheek Maastricht
1780 Hemels palm-hof, of kort begryp van het groot getyde-boek, beplant met godvrugtige oeffeningen, weekelyke getyden, litanien, lofzangen en gebeden : voor de godzoekende zielen, meestendeel getrokken uyt de heylige Schrifture en de heylige Oudvaders / Gysbertus van Gulpen Wilhelmus Nakatenus Universiteitsbibliotheek Maastricht
1789 Hemels palm-hof, beplant met godtvrugtige oeffeningen, kleyne getyden, litanien, onderwyzingen en gebedeb : voor de godzoekende zielen, meestendeels getrokken uyt de heylige Schrifture en de heylige Oud-vaders / Wilhelmus Nakatenus J. T. van Gulpen Wilhelmus Nakatenus Universiteitsbibliotheek Maastricht
1948 Paradijs in cellophaan : uit een journalistiek dagboek / door E. Elias Leiter-Nypels E. Elias Centre Céramique
1769 Novum dictionarium Belgico-Latinum ex optimis authorum, tam recentiorum quà m veterum monumentis et praesertim è Dictionario regio R.P. Francisci Pomey singulari methodo, curࢠac diligentiࢠconcinnatum, denuಠnovo stylo hodierno orthographicè d Jacob Lekens Universiteitsbibliotheek Maastricht
176X Emmanuelis Alvari e Societate Jesu, Grammatica, sive Institutionum linguæ Latinæ liber secundus. : In usum studiosæ juvetutis Jacob Lekens Emmanuel Alvarus Universiteitsbibliotheek Maastricht
176X Bibliotheca rhetorum præcepta & exempla complectens, : quæ tam ad oratoriam facultatem quam ad poë?ticam pertinent, discipulis pariter ac magistris perutilis. / Auctore P. Gab. Franc. Le Jay Jacob Lekens Gab. Franc. le Jay Centre Céramique
176X Bibliotheca rhetorum præ cepta & exempla complectens, : quæ tam ad oratoriam facultatem quam ad poeticam pertinent, discipulis pariter ac magistris perutilis. / Auctore P. Gab. Franc. Le Jay Jacob Lekens Gab. Franc. leJay Universiteitsbibliotheek Maastricht
1963 Der Städtebau Maastrichts / J.J.J. van de Venne Onbekend J. J. J. van de Venne Centre Céramique
1930 Van 1895 naar 1930 : [van] "God en ons recht" en "Recht en orde" [naar] den R.K. Fabrieksarbeid(st)ersbond "St. Willibrordus" afdeeling Maastricht / door P. Kaanen Onbekend P. Kaanen Centre Céramique
176X Emmanuelis Alvari e Societate Jesu Syntaxis sive Institutionum linguæ Latinæ liber tertius : in usum studiosorum Societatis Jesu Jacob Lekens Emmanuel Alvarus Universiteitsbibliotheek Maastricht
16XX Gradus ad Parnassum sive Novus synonymorum, epithetorum, phrasium poeticarum ac versuum thesaurus ... / ab uno è Societate Jesu P.L. Lekens Universiteitsbibliotheek Maastricht
1974 Vegetation, climate and radiocarbon datings in the Late Pleistocene of The Netherlands / W.H. Zagwijn Ernest van Aelst W. H. Zagwijn Historisch Centrum Limburg
1775 Brief van een philosooph aan zynen vriend over de vernietiging van de orde der Jesuiten uit Warschouw den 22 Augusti 1774 L. Bertus Universiteitsbibliotheek Maastricht
1775 Lettre d'un philosophe à  son ami sur l'extinction des jésuites. De Varsovie le 22 d'aoà»t 1774 = Brief van een philosooph aan zynen vriend over de vernietiging van de orde der jesuiten. Uit Warschouw den 22 augusti 1774 Lambert Bertus Universiteitsbibliotheek Maastricht
1932 Calando : gedichten / door A.W. Grauls A.A.M. Stols A. W. Grauls Centre Céramique
1925 De H. Petrus Canisius SJ Gebr. van Aelst Universiteitsbibliotheek Maastricht
1947 In memoriam pater Robert Regout S.J. / [P. van Gestel] Veltman P. van Gestel Centre Céramique
1947 In memoriam pater Robert Regout S.J. / [P. van Gestel] Veltman P. van Gestel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1839 Étrennes nationales : chants patriotiques, dédiés à  Son Altesse Royale le Prince d'Orange / par Auguste Clavareau F. Bury-Lefèbvre Auguste Clavareau Centre Céramique
1947 Limburg, Neerland's nok / door Mathias Kemp ; met teek. van Hub. Duys Onbekend Mathias Kemp Centre Céramique
1947 Limburg, Neerland's nok / door Mathias Kemp ; met teek. van Hub. Duys Onbekend Mathias Kemp Universiteitsbibliotheek Maastricht
1915 Leerboekje der vaderlandsche geschiedenis / door M. Schoonbrood en J.S. Grossier Boosten & Stols M. Schoonbrood Centre Céramique
1972 Uitgangspunten voor een taakstelling op economisch terrein voor Limburg 1970-1985 / Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1777 Histoire philosophique et politique des établissemens & du commerce des Européens dans les deux Indes Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Guillaume-Thomas Raynal Centre Céramique
1974 Palynology and ostracode distribution in the Upper Devonian and basal Dinantian of Belgium and their dependence on sedimentary facies / G. Becker ... [et al.] Ernest van Aelst Historisch Centrum Limburg
1926 Onderzoekingen over: Inhoud en ontwikkeling van het staatsbegrip / door Marie Hubert Fran§ois Richard Vrijens Van Aelst Marie Hubert Fran§ois Richard Vrijens Historisch Centrum Limburg
1854 Procès de la veuve Huyds, devant la Cour provinciale du Limbourg et devant la Haute Cour des Pays-Bas : renvoi devant la Cour provinciale de la Gueldre A.J. van Osch-America Centre Céramique
1869 L' enseignement d'après les principes catholiques et ses adversaires / par J.H. Wijnen Meijers J. H. Wijnen Centre Céramique
1869 L'enseignement d'apr?¿s les principes catholiques et ses adversaires / par J.H. Wijnen Meijers J. H. Wijnen Historisch Centrum Limburg
1915 Het tweede Burgerboek van Maastricht (1421-1442) / met eene inleiding en aanteekeningen uitgeg. door P. Doppler Goffin Centre Céramique
1915 Het tweede Burgerboek van Maastricht (1421-1442) / met eene inleiding en aanteekeningen uitgeg. door P. Doppler Goffin Historisch Centrum Limburg
1935 De Limburgsche mijnen in economisch en sociaal opzicht / door M.K. Onbekend M. K. Centre Céramique
1935 De Limburgsche mijnen in economisch en sociaal opzicht / door M.K. Onbekend M. K. Universiteitsbibliotheek Maastricht
1969 De burger en de ruimtelijke ordening / J.J.J. van de Venne Onbekend J. J. J. van de Venne Historisch Centrum Limburg
1969 L' urbanisation de la ville de Maestricht : propos à  Namur 18 juin 1969 / J.J.J. van de Venne Onbekend J. J. J. van de Venne Centre Céramique
1969 L'urbanisation de la ville de Maestricht : propos à Namur 18 juin 1969 / J.J.J. van de Venne Onbekend J. J. J. van de Venne Historisch Centrum Limburg
1933 Ter vrome nagedachtenis aan Alphonsus Hubertus Boesmans, overleden te Maastricht Onbekend Centre Céramique
1904 Een vriendenwoord tot den Limburgschen werkman / door Henri Hermans Schols Henri Hermans Historisch Centrum Limburg
1897 Een pensioenfonds voor gebrekkige en oude werklieden / door J.H. Jansen Leiter-Nypels J. H. Jansen Historisch Centrum Limburg
1855 Verzoekschriften over eenige aangelegenheden van handel en scheepvaart / Kamer van Koophandel en Fabrieken Van Osch-America Centre Céramique
1855 Verzoekschriften over eenige aangelegenheden van handel en scheepvaart / Kamer van Koophandel en Fabrieken Van Osch-America Historisch Centrum Limburg
1789 Mémoires pour servir à  l'histoire de madame de Maintenon : etc Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Laurent Angliviel deLabeaumelle Universiteitsbibliotheek Maastricht
1927 Schepenbrieven van het Kapittel van O.L. Vrouw te Maastricht (1283- 1767) / in regestvorm en met aant. uitgeg. door P. Doppler Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1927 Schepenbrieven van het Kapittel van O.L. Vrouw te Maastricht (1283- 1767) / in regestvorm en met aant. uitgeg. door P. Doppler Leiter-Nypels Centre Céramique
1912 Tweede Nederlandsch Maria-congres te Maastricht van 15 tot en met 18 Augustus 1912 : officieëel programma Clemens Goffin Historisch Centrum Limburg
1912 Tweede Nederlandsch Maria-congres te Maastricht van 15 tot en met 18 Augustus 1912 : officieel programma Clemens Goffin Universiteitsbibliotheek Maastricht
17XX De triomf-laurieren van Maria op de erfslange behaeld in haere onbevlekte ontfangenis J.T. Van Gulpen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1956 Ledenlijst per 31 juli 1956 / Stichting "Het Limburgs Landschap" Onbekend Centre Céramique
1956 Ledenlijst per 31 juli 1956 / Stichting "Het Limburgs Landschap" Onbekend Historisch Centrum Limburg
1930 Catalogus der boekerij, afdeeling Maastricht / door J.L. Blonden Onbekend J. L. Blonden Centre Céramique
1880 De grot van Lourdes : kort verhaal en novene / door R.J. Pierik Henri Bogaerts R. J. Pierik Universiteitsbibliotheek Maastricht
1934 Florilège de la nouvelle poésie française en Belgique / composé par Géo Norge ; préf. de Franz Hellens Stols Centre Céramique
1934 Florilège de la nouvelle poésie franà§aise en Belgique / composé par Géo Norge ; préf. de Franz Hellens Stols Universiteitsbibliotheek Maastricht
1947 Verzen / Frans Lousberg Onbekend Frans Lousberg Universiteitsbibliotheek Maastricht
1949 Eindverslag van het geophysische onderzoek in ZO.-Nederland / door de Geophysische Dienst der Staatsmijnen ; [o.l.v. L.U. de Sitter] Van Aelst Centre Céramique
1949 Eindverslag van het geophysische onderzoek in ZO.-Nederland / door de Geophysische Dienst der Staatsmijnen ; [o.l.v. L.U. de Sitter] Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1951 Portland in eigen land Onbekend Centre Céramique
1928 De Gemeente-spaarbank van Maastricht, 1853 - 5 November - 1928 / [samengest. door G. Merkelbach ... et al.] Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1928 De Gemeente-spaarbank van Maastricht, 1853 - 5 November - 1928 / [samengest. door G. Merkelbach ... et al.] Van Aelst Centre Céramique
1928 De Gemeente-spaarbank van Maastricht, 1853 - 5 November - 1928 / [samengest. door G. Merkelbach ... et al.] Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1928 De Gemeente-spaarbank van Maastricht, 1853 - 5 November - 1928 / [samengest. door G. Merkelbach ... et al.] Van Aelst Universiteitsbibliotheek Maastricht
1685 Francisci Blondel Thermarum Aquisgranensium et porcetanarum descriptio. : Congruorum quoque ac salubrium usuum balneationis & potationis elucidatio. Accedunt probæ thermarum Aquisgranensium Jacob du Preys Franciscus Blondel Centre Céramique
1930 De burgerwachters, mannen van de daad / door A.A. van Nijnatten Van Aelst A. A. van Nijnatten Centre Céramique
1930 De burgerwachters, mannen van de daad / door A.A. van Nijnatten Van Aelst A. A. van Nijnatten Historisch Centrum Limburg
1962 Handschriften van het Kapittel van Sint Servaas in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage / door P.J.H. Vermeeren Onbekend Petrus Josephus Henricus Vermeeren Centre Céramique
1722 Jesus Christus in penitentie oft godtvruchtige oeffeningen voor den tijdt van den vasten, en een vertreck voor den tijdt van thien dagen, met een oeffeninge om den dag christelijk over te brengen / in het Fransch gemaekt door eenen Priester van het Lambert Bertus eenen Priester van het Oratorie van Jes Centre Céramique
1722 Jesus Christus in penitentie oft godtvruchtige oeffeningen voor den t?dt van den vasten, en een vertreck voor den t?dt van thien dagen, met een oeffeninge om den dag christel?k over te brengen / in het Fransch gemaekt door eenen Priester van het Lambert Bertus eenen Priester van het Oratorie van Jes Universiteitsbibliotheek Maastricht
1722 Het geluk der christelyke doodt voor een vertreck van acht dagen. / Uyt het Fransch vertaelt in onse Nederduytsche taele Lambert Bertus Pasquier Quesnel Centre Céramique
1722 Het geluk der christelyke doodt voor een vertreck van acht dagen. / Uyt het Fransch vertaelt in onse Nederduytsche taele Lambert Bertus PasquierQuesnel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1945 Slavenkust : ervaringen en avonturen in het gebied van Afrika's westkust / Louis Sohl Schenk Louis Sohl Centre Céramique
1972 Bestuursstructuur en competenties in het Bondsland Noordrijn-Westfalen / geredigeerd door: Werner Schmitz Onbekend Historisch Centrum Limburg
1976 Verslag Symposium "Duits-Nederlandse Culturele Grenscontacten" : georganiseerd in het kader van het Nederlands-Duits Cultureel Verdrag ... / [door Math Schmeitz] Onbekend Math Schmeitz Centre Céramique
1945 Sergeant Weers en de zijnen / door Abraham Exodus Leiter-Nypels Abraham Exodus Centre Céramique
1879 Historische schets der Congregatie onder den titel van O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen en van den H. Aloysius de Gonzaga, gevestigd in het collegie der Zeer Eerwaarde Paters Jesuiten te Maastricht Henri Bogaerts Universiteitsbibliotheek Maastricht
1958 Requiem voor Holland : leven en dood van de laatste Hollander, Mr. Johan de Witt, raadpensionaris / Frans van Oldenburg Ermke Leiter-Nypels Frans van Oldenburg Ermke Centre Céramique
1958 Voor de ware boekenvriend / H. de La Fontaine Verwey Onbekend H. de La Fontaine Verwey Centre Céramique
1958 Voor de ware boekenvriend / H. de La Fontaine Verwey Onbekend H. deLa Fontaine Verwey Historisch Centrum Limburg
1945 Ohé, Maquisards! : een Hollander bij de mannen van de Maquis / door Jot Polman Van Aelst Jot Polman Centre Céramique
1945 Ohé, Maquisards! : een Hollander bij de mannen van de Maquis / door Jot Polman Van Aelst Jot Polman Universiteitsbibliotheek Maastricht
1946 Grindonderzoek in Zuid-Limburg / door L.M.J.U. van Straaten Van Aelst L. M. J. U. van Straaten Historisch Centrum Limburg
1950 Pelecypoda (and scaphopoda) of the pliocene and older-plistocene deposits of the Netherlands / by J. Heering Van Aelst Jan Heering Historisch Centrum Limburg
1950 Miocene pelecypoda of the Netherlands (Peel-region) / by J. Heering Ernest van Aelst Jan Heering Centre Céramique
1950 Miocene pelecypoda of the Netherlands (Peel-region) / by J. Heering Ernest van Aelst Jan Heering Historisch Centrum Limburg
1944 Die oberoligocänen Bivalven : (mit Ausnahme der Taxodonten) aus dem Peelgebiete (die Niederlande) / von J. Heering Ernest van Aelst Jan Heering Historisch Centrum Limburg
1946 The pliocene and lower pleistocene gastropods in the collections of the Geological foundation in the Netherlands : (with some remarks on other Dutch collections) / by C. Beets Ernest van Aelst C. Beets Historisch Centrum Limburg
1948 Gelijkstelling der lagen in de mijngebieden van Zuid-Limburg en Aken en het bekken van Luik / door T.B. Haites Van Aelst Taeke Binnert Haites Historisch Centrum Limburg
1877 Catalogus sociorum Collegii Mosae-Trajectini, 1852-1877 Henri Bogaerts Universiteitsbibliotheek Maastricht
1941 De makelaar en ik : uit het leven van twee Indische vrijgezellen van rijperen leeftijd / Abraham Exodus (M.H. du Croo) Leiter-Nypels Abraham Exodus Universiteitsbibliotheek Maastricht
1926 Jelleke / André Schillings Boosten & Stols André Schillings Centre Céramique
1945 Twelve drawings of Maastricht / Charles Eyck Kuckelkorn Charles Eyck Centre Céramique
1965 Zo is Limburg / door Frans van Oldenburg-Ermke ; met tek. van Paul Daenen Leiter-Nypels Frans van Oldenburg-Ermke Historisch Centrum Limburg
1965 Zo is Limburg / door Frans van Oldenburg-Ermke ; met tek. van Paul Daenen Leiter-Nypels Frans van Oldenburg-Ermke Centre Céramique
1965 Zo is Limburg / door Frans van Oldenburg-Ermke ; met tek. van Paul Daenen Leiter-Nypels Frans van Oldenburg-Ermke Historisch Centrum Limburg
1965 Zo is Limburg / door Frans van Oldenburg-Ermke ; met tek. van Paul Daenen Leiter-Nypels Frans van Oldenburg-Ermke Universiteitsbibliotheek Maastricht
1854 Oeuvres choisies de M. le Vicomte de Chateaubriand : contenant Le génie du Christianisme, Les martyrs, Itinéraire et Voyages, Les Natchez, Atala, Le dernier des Abencerages / Chateaubriand Onbekend Chateaubriand Centre Céramique
1854 Oeuvres choisies de M. le Vicomte de Chateaubriand : contenant Le génie du Christianisme, Les martyrs, Itinéraire et Voyages, Les Natchez, Atala, Le dernier des Abencerages / Chateaubriand Onbekend Chateaubriand Universiteitsbibliotheek Maastricht
1854 Oeuvres choisies de M. le Vicomte de Chateaubriand : contenant Le génie du Christianisme, Les martyrs, Itinéraire et Voyages, Les Natchez, Atala, Le dernier des Abencerages / Chateaubriand Onbekend Chateaubriand Centre Céramique
1854 Oeuvres choisies de M. le Vicomte de Chateaubriand : contenant Le génie du Christianisme, Les martyrs, Itinéraire et Voyages, Les Natchez, Atala, Le dernier des Abencerages / Chateaubriand Onbekend Chateaubriand Universiteitsbibliotheek Maastricht
1854 Oeuvres choisies de M. le Vicomte de Chateaubriand : contenant Le génie du Christianisme, Les martyrs, Itinéraire et Voyages, Les Natchez, Atala, Le dernier des Abencerages / Chateaubriand Onbekend Chateaubriand Centre Céramique
1854 Oeuvres choisies de M. le Vicomte de Chateaubriand : contenant Le génie du Christianisme, Les martyrs, Itinéraire et Voyages, Les Natchez, Atala, Le dernier des Abencerages / Chateaubriand Onbekend Chateaubriand Universiteitsbibliotheek Maastricht
1854 Oeuvres choisies de M. le Vicomte de Chateaubriand : contenant Le génie du Christianisme, Les martyrs, Itinéraire et Voyages, Les Natchez, Atala, Le dernier des Abencerages / Chateaubriand Onbekend Chateaubriand Centre Céramique
1854 Oeuvres choisies de M. le Vicomte de Chateaubriand : contenant Le génie du Christianisme, Les martyrs, Itinéraire et Voyages, Les Natchez, Atala, Le dernier des Abencerages / Chateaubriand Onbekend Chateaubriand Universiteitsbibliotheek Maastricht
1972 Westelijke mijnstreek : voor-ontwerp intergemeentelijk struktuurplan Onbekend Centre Céramique
1972 Westelijke mijnstreek : voor-ontwerp intergemeentelijk struktuurplan Onbekend Historisch Centrum Limburg
1976 Molenboekenmolen : een molen die nergens staat maar overal te vinden is : literatuur over mulders en molens in het bijzonder betreffende de provincie Limburg / door G.C.M. Egelie en T. Brugge Onbekend G. C. M. Egelie Centre Céramique
1797 Supplement by no. 48 van den onpartydigen Ex-Courier van Onder en Boven de Maas. : V Jaar der Fr. Rep. 29 Prairial. : Zaterdag den 17 Juny 1797 Jan Tilman van Gulpen Centre Céramique
1924 De woonschuit : tragedie in drie bedrijven / door A. Defresne Boosten & Stols A. Defresne Centre Céramique
1937 Kruisridder der lucht / Paul Schulte (de vliegende pater) ; [Ned. vert. van F.A. Brunklaus] Stols Paul Schulte Universiteitsbibliotheek Maastricht
1968 Maastricht orgelstad / G. Quaedvlieg Leiter-Nypels G. Quaedvlieg Historisch Centrum Limburg
1968 Maastricht orgelstad / G. Quaedvlieg Leiter-Nypels G. Quaedvlieg Centre Céramique
1968 Maastricht orgelstad / G. Quaedvlieg Leiter-Nypels G. Quaedvlieg Universiteitsbibliotheek Maastricht
1777 Histoire de Guzman d'Alfarache, / [Mateo Aleman] ; nouvellement traduite, & purgée des moralités superflues. Par Monsieur Le Sage Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Mateo Aleman Centre Céramique
1886 Ethicae seu philosophiae moralis elementa : quae, secundum doctoris Angelici principia, conscripsit / Franc.Xav. Rutten Ex Typographia Paulina Franc. Xav. Rutten Centre Céramique
1886 Ethicae seu philosophiae moralis elementa : quae, secundum doctoris Angelici principia, conscripsit / Franc.Xav. Rutten Ex Typographia Paulina Franc. Xav. Rutten Universiteitsbibliotheek Maastricht
1792 Recherches historiques sur la connoissance que les anciens avoient de l'Inde, et sur les progrès du commerce avec cette partie du monde avant la découverte du passage par le Cap de Bonne-Espérance : suivies d'un appendix contenant des observation J.P. Roux & Compagnie W. Robertson Centre Céramique
1792 Recherches historiques sur la connoissance que les anciens avoient de l'Inde, et sur les progrès du commerce avec cette partie du monde avant la découverte du passage par le Cap de Bonne-Espérance : suivies d'un appendix contenant des observation J.P. Roux & Compagnie W. Robertson Universiteitsbibliotheek Maastricht
1905 Lectuur en propaganda / J. Ruyter Vos J. Ruyter Historisch Centrum Limburg
1905 Lectuur en propaganda / J. Ruyter Vos J. Ruyter Universiteitsbibliotheek Maastricht
1967 Globale inventarisatie inzake de kunstzinnige vorming van de jeugd in de provincie Limburg / rapporteur: A. Konings Onbekend A. Konings Centre Céramique
1968 Globale inventarisatie inzake de kunstzinnige vorming van de jeugd in de provincie Limburg / rapporteur: A. Konings Onbekend A. Konings Centre Céramique
1935 Om een overlaadhaven : geschiedenis van hetgeen zich rondom de plannen tot aanleg eener moderne haven te Maastricht afspeelde / uitgave der Kamer van Koophandel voor het district Maastricht en omstreken Onbekend Centre Céramique
1935 Om een overlaadhaven : geschiedenis van hetgeen zich rondom de plannen tot aanleg eener moderne haven te Maastricht afspeelde / uitgave der Kamer van Koophandel voor het district Maastricht en omstreken Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1778 Les souvenirs de madame de Caylus, pour servir de supplément aux mémoires & lettres de mad. de Maintenon / avec des notes de m. de Voltaire Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Madame de Caylus Centre Céramique
1778 Les souvenirs de madame de Caylus, pour servir de supplément aux mémoires & lettres de mad. de Maintenon / avec des notes de m. de Voltaire Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Madame de Caylus Universiteitsbibliotheek Maastricht
1929 Tentoonstelling van werken door Matthieu Wiegman, Charles Vos, Henri Jonas, Jean Adams : Rolduc, van 1 tot en met 8 augustus 1929 Leiter-Nypels Centre Céramique
1929 Tentoonstelling van werken door Matthieu Wiegman, Charles Vos, Henri Jonas, Jean Adams : Rolduc, van 1 tot en met 8 augustus 1929 Leiter-Nypels Universiteitsbibliotheek Maastricht
1851 L' orpheline de Maestricht : épisode de la Révolution de 1830 / par De Poully Bury-Lefèbvre J. de Poully Centre Céramique
1963 Ruimtelijke ordening en recreatie in Limburg / door P.C.A. 't Hoen Onbekend P. C. A. 't Hoen Centre Céramique
1963 Ruimtelijke ordening en recreatie in Limburg / door P.C.A. 't Hoen Onbekend P. C. A. 'tHoen Historisch Centrum Limburg
1773 Beschryving van de verciering en toestel bestaende in zinnebeelden, jaerschriften, arken : opgeregt ter gelegentheyd van het honderd-jaerig jubile, van de Lauretaense kapelle, gelegen aen de Linden tot Thorn, het welk met alle mogelyke plegtigheyd Jacob Lekens Balthazar van Drogenbroeck Centre Céramique
1928 Gebeden voor een uur aanbidding / door H. Beijersbergen Van Aelst H. Beijersbergen Centre Céramique
1937 Florentijnsche nachten / [door] Heinrich Heine ; vert. door Joseph Gompers ; met teek. van H. Levigne Leiter-Nypels Heinrich Heine Centre Céramique
1856 Poésies latines de feu Mgr. H.H.J. Peters, ... précédées de sa biographie et de son oraison funèbre Van Osch-America H. H. J. Peters Centre Céramique
1856 Poésies latines de feu Mgr. H.H.J. Peters, ... précédées de sa biographie et de son oraison funèbre Van Osch-America H. H. J. Peters Universiteitsbibliotheek Maastricht
1892 Chroniek van de heerlijkheid Weert, getrokken uit de stadsrekeningen, charters en andere oorspronkelijke bescheiden / A.J. Flament Stoomdrukkerij "Le Courrier de la Meuse" A. J. Flament Historisch Centrum Limburg
1892 Chroniek van de heerlijkheid Weert, getrokken uit de stadsrekeningen, charters en andere oorspronkelijke bescheiden / A.J. Flament Stoomdrukkerij "Le Courrier de la Meuse" A. J. Flament Centre Céramique
1972 Professionalisering in jongerencentra / L.J.P.M. Dassen Onbekend L. J. P. M. Dassen Historisch Centrum Limburg
1867 Notice historique sur le feld-maréchal Claude t'Serclaes Comte de Tilly, général en chef des armées de Leurs Hautes Puissances, les États des provinces unies hollandaises ... / par Jos. Russel Russel Jos. Russel Centre Céramique
1867 Notice historique sur le feld-maréchal Claude t'Serclaes Comte de Tilly, général en chef des armées de Leurs Hautes Puissances, les États des provinces unies hollandaises ... / par Jos. Russel Russel Jos. Russel Historisch Centrum Limburg
1867 Notice historique sur le feld-maréchal Claude t'Serclaes Comte de Tilly, général en chef des armées de Leurs Hautes Puissances, les États des provinces unies hollandaises ... / par Jos. Russel Russel Jos. Russel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1946 Gids voor de charitatieve en sociale zorg te Maastricht / door Eug. Rikmenspoel en J.H. Breuer Onbekend Eug. Rikmenspoel Centre Céramique
1946 Gids voor de charitatieve en sociale zorg te Maastricht / door Eug. Rikmenspoel en J.H. Breuer Onbekend Eug. Rikmenspoel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1948 Een oogappel vol rhythmestoringen en struwelen / Robert Franquinet Veltman Robert Franquinet Centre Céramique
1948 Een oogappel vol rhythmestoringen en struwelen / Robert Franquinet Veltman Robert Franquinet Universiteitsbibliotheek Maastricht
1934 Vliegveld Zuid-Limburg : een Zuid-Limburgsch verkeersbelang / door E. Franquinet Goffin E. Franquinet Centre Céramique
1934 Vliegveld Zuid-Limburg : een Zuid-Limburgsch verkeersbelang / door E. Franquinet Goffin E. Franquinet Historisch Centrum Limburg
1930 Le Musée Plantin-Morétus : bois originaux de Jan Boon / introd. de A.J.J. Delen Stols Jan Boon Centre Céramique
1804 Bonum est ... psallere nomini tuo, altissime! ad annuntiandum ... misericordiam tuam ... in decachordo psalterio, Ps. 91. v. 1.2.3. = Het is goed ... o allerhoogsten! uwen naam lof te zingen, om te verkondigen ... uwe barmhartigheid ... op een tiens Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1926 Une saison en enfer : herinneringen aan een toneelwinter / Jan Greshoff Boosten & Stols Jan Greshoff Centre Céramique
1914 Vademecum handelend over Maastrichtsch dialect / door C. Breuls Boosten & Stols C. Breuls Historisch Centrum Limburg
1914 Vademecum handelend over Maastrichtsch dialect / door C. Breuls Boosten & Stols C. Breuls Centre Céramique
1936 Mijnwerkersfolklore in Limburg / door Gerard Lemmens Onbekend Gerard Lemmens Centre Céramique
1936 Mijnwerkersfolklore in Limburg / door Gerard Lemmens Onbekend Gerard Lemmens Universiteitsbibliotheek Maastricht
1871 Broederschap ter vereering van de zeven weeën der Allerheiligste Maagd Maria, onder den titel van O.L. Vrouw van Bijstand in allen nood, opgerigt in de hoofdkerk van den H. Servatius te Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1941 Arbeids- en ordeningswetten / door G. Snoeck Henkemans Leiter-Nypels G. Snoeck Henkemans Historisch Centrum Limburg
1790 Mémoires historiques, politiques et géographiques des voyages du comte de Ferrieres-Sauvebœuf, faits en Turquie, en Perse et en Arabie, depuis 1782 jusqu'en 1789 : avec ses observations sur la religion, les mœurs, le caractere & le commerce de c J. P. Roux Comte Ferrieres-Sauvebœuf Universiteitsbibliotheek Maastricht
1976 Ongevallen met (brom) fietsers op provinciale wegen in Limburg : (1973-1974-1975, ged.) / Provinciale Waterstaat, Onderafd. Verkeerszaken Onbekend Centre Céramique
1776 Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'au commencement du XVIIIe. siècle ... . / Par feu Jean Laurent Mosheim ... . ; Traduite de l'original latin, avec des notes & des tables chronologiques, par Ar Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Jean Laurent Mosheim Centre Céramique
1776 Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'au commencement du XVIIIe. siècle ... . / Par feu Jean Laurent Mosheim ... . ; Traduite de l'original latin, avec des notes & des tables chronologiques, par Ar Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Jean Laurent Mosheim Universiteitsbibliotheek Maastricht
1866 Hoogere burgerschool met vijf-jarigen cursus te Maastricht : algemeen programma Hollman Universiteitsbibliotheek Maastricht
1965 Wij, de Berchmans Societeit / [red.: Carel van Tulder] Onbekend Centre Céramique
1965 Wij, de Berchmans Societeit / [red.: Carel van Tulder] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1726 Het voorbeeldt der christelycke volmaecktheyt, aengewesen in het leven en doodt van den wonderbaeren h. Joannes Nepomucenus, martelaer. : Verciert met godtvruchtige zede-lessen, verscheyde mirakelen, krachtige gebeden, en korte getyden van den selve Lambert Bertus Joannes Vitzk Centre Céramique
1942 Albrecht Dürer : zijn dagboek van de reis door de Nederlanden in 1520-1521 / door P. T. A. Swillens Leiter-Nypels P. T. A. Swillens Centre Céramique
1713 Serta moralia a concionatoribus, diebus dominicis populo é cathedra exhibenda, : ex floribus Sacræ Scripturæ, sententiis ss. patrum, ... fugiendis contexta. / Per ... Bernardum Buringer Lambert Bertus Bernardus Buringer Centre Céramique
1721 Expositio litteralis et moralis Sancti Evangelii Jesu Christi secundum quatuor evangelistas / auctore ... Natali Alexandro ... Lambert Bertus Natalis Alexander Centre Céramique
1721 Expositio litteralis et moralis Sancti Evangelii Jesu Christi secundum quatuor evangelistas / auctore ... Natali Alexandro ... Lambert Bertus NatalisAlexander Universiteitsbibliotheek Maastricht
1793 Den grooten Maestrichtschen almanach, dienende voor het jaer 1793. Inhoudende de beschryvinge der XXII. steden van het Land van Luyck; ... / ... door eenen Liefhebber van dit land, als nu vermeerderd en verbeterd Jan Tilman van Gulpen Centre Céramique
1958 Rusland - USSR / [onder hoofdred. van W. Smegoljoebov ; met medew. van Joeryi Koebitsjev ... et al.] Onbekend Centre Céramique
1947 Primus liber : Latijns leesboek / Ugo Enrico Paoli ; voor Nederlandse scholen bew. door Ger. Danië?ls Schenk Ugo Enrico Paoli Centre Céramique
1891 Defransche emigranten te Maastricht, op het einde der vorige eeuw. Officieele lijsten / uitgegeven en met eene inleiding voorzien door Jos. Habets Stoomdrukkerij "Le Courrier de la Meuse" Jos. Habets Historisch Centrum Limburg
1777 Histoire du royaume de Majorque avec ses annexes, : pour servir à  l'Histoire de France, & à  celle d'Espagne de Dom Jean de Ferreras. / Par M. D'Hermilly Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux d' Hermilly Centre Céramique
1937 Tentoonstelling van manuscript tot boek : onder auspicien van "De Limburgsche Kunstkring" georganiseerd door Ernest en Justine van Aelst in het Stedelijk Museum Maastricht van 5 tot en met 20 juni 1937 : catalogus Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1745 La vie & miracles de S. Gerlace, hermite & confesseur de Jesus-Christ de l'Ordre des Prémontrés, / donné en lumiere du commendement & avec approbation de ... Henry Cuykius, evêque de Ruremonde. ; Tiré [par Erasmus Ghoyee] de l'ancien original à Jacob Lekens Centre Céramique
1959 Het Zwarte Christusbeeld in de Sint Maartenskerk te Wijk-Maastricht / [inl. tekst: Joannes Tesser] Onbekend Centre Céramique
1785 Mémoires du baron de Tott, sur les Turcs et les Tartares Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Baron de Tott Centre Céramique
1785 Mémoires du baron de Tott, sur les Turcs et les Tartares Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Baron deTott Universiteitsbibliotheek Maastricht
1777 Histoire de l'Ameríque / par Guillaume Robertson ... ; traduite de l'anglois, par M. E. .. Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Guillaume Robertson Centre Céramique
1777 Histoire de l'Amerà­que / par Guillaume Robertson ... ; traduite de l'anglois, par M. E. .. Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Guillaume Robertson Universiteitsbibliotheek Maastricht
1947 Rapport betreffende de sociaal-geografische structuur van een gebied, omvattende de gemeenten Mook-Middelaar, Gennep, Ottersum en Bergen / Provinciale Planologische Dienst in Limburg Onbekend Centre Céramique
181X Catechismus of christelyke leeringe, gedeeld in vyf deelen en een-en-veertig lessen : voor de catholyke jonkheyd van het aarts-bisdom, en alle andere bisdommen der provintie van Mechelen Lambert Theodoor Nypels Centre Céramique
1935 Over tetanie en hare behandeling / H.J. van Wersch Gebr. van Aelst H. J. van Wersch Universiteitsbibliotheek Maastricht
1860 Koning Pius IX / door J. Chantrel ; uit het Fransch vert. door A.J. van Osch Van Osch-America J. Chantrel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1709 Vyfthien dynsdaghsche communie ter eren van den H. Dominicus, instelder van het H: predickheeren orden ... / Uyt het Frans in de Nederduytsche tale overgeset door den eerw: pater Ambrosius Isenbroch .. Lambert Bertus Centre Céramique
1934 De Staatsleer der N.S.B. en Hegel / door F. Tummers S.J. Onbekend F. Tummers Centre Céramique
1723 De over-een-kominge tusschen de seven gaven van den H. Geest, tusschen de seven eerste saligheden, de seven vragen van den Pater Noster, ende de vruchten van den H. Geest, beneffens de tegenstrydinge tusschen dese voorseyde, ende de seven hooft-sond Lambert Bertus Petrus van Muyssen Centre Céramique
1932 De exploten van Tabarijn / door Joris Vriamont A.A.M. Stols Joris Vriamont Centre Céramique
1955 Maastrichtse sonnetten / Leo Herberghs ; [verlucht met pentek. van Han Jelinger] Veltman Leo Herberghs Centre Céramique
1902 Het heiligdom van S. Servaas te Maastricht / door M.A.H. Willemsen Boosten & Stols M. A. H. Willemsen Centre Céramique
1930 Het Kruismysterie van Konnersreuth / door Martin Stoks Van Aelst Martin Stoks Universiteitsbibliotheek Maastricht
1934 Het leven van Moeder Maria van Jezus / naar het Fransch van P. Suau Onbekend P. Suau Universiteitsbibliotheek Maastricht
1874 Notices généalogiques et historiques sur la famille Alewijn Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1874 Notices généalogiques et historiques sur la famille Van Oosten Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1876 Notices généalogiques et historiques sur la famille Hoeufft Bogaerts Universiteitsbibliotheek Maastricht
1971 Van brouwershuis tot bouwershuis : gedenkschrift ter gelegenheid van de ingebruikname van de panden Capucijnenstraat 98-100-102 door de Limburgse Akademie voor Bouwkunst / [tekst: J.J. Stassen ... et al.] Onbekend Centre Céramique
1966 Over Pierre Simon Fournier en de boekletter Fournier / [samenstelling, inleidende tekst en typografie: Aldert Witte] Boosten & Stols Centre Céramique
1971 Limburgse beelden in Maastricht / [met een inl. door] Paul Haimon Onbekend Centre Céramique
1971 Limburgse beelden in Maastricht / [met een inl. door] Paul Haimon Onbekend Historisch Centrum Limburg
1793 Discours sur la délivrance de la ville de Maestricht P.L. Lekens Pierre François Théophile Jarry Centre Céramique
1793 Discours sur la délivrance de la ville de Maestricht P.L. Lekens Pierre François Théophile Jarry Universiteitsbibliotheek Maastricht
1937 Beatrijs : een middeleeuwsche legende / [bew. door A.A.M. Stols naar het handschrift van 1374 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage] ; met houtsneden van V. Stuyvaert A.A.M. Stols Centre Céramique
1798 Entretien d'un curé et d'un laï?c sur la question: est-il permis d'assister aux Messes des prêtres assermentés en vertu des lois du 7 Vendémiaire an 4 & du 19 Fructidor dernier; & quel est le sens de ces sermens? / par S. P. Ernst ... Theodoor Nypels S. P. Ernst Centre Céramique
1798 Entretien d'un curé et d'un laiëc sur la question: est-il permis d'assister aux Messes des prêtres assermentés en vertu des lois du 7 Vendémiaire an 4 & du 19 Fructidor dernier; & quel est le sens de ces sermens? / par S. P. Ernst ... Theodoor Nypels S. P. Ernst Universiteitsbibliotheek Maastricht
1798 Epistola pastoris anonymi.... de jurejurando, quod exigunt galli, adversus P.R.R.Ss. Gervasii & Protasii Joannem Emmericum Josephum Raab trevirum et S.P. Ernst ... pastores Theodoor Nypels Universiteitsbibliotheek Maastricht
1798 Brieven van eenen gee??eden priester aen eenen ongee??eden geestelyken vriend (in Braband:) : nopende den borgerlyken eed, gee??yscht door de Fransche Republiek van alle bedienaers des gods-dienst volgens de wet van 19. Fructidor het V. jaer Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1798 Brief aan den heer J.G. Huleu, op den voorgenomen nieuwen druk van zyn boekje, genaamd Dageraad der waarheid, merkelyk verbeterd, enz. / door een minnar der waarheid ... Onbekend Eenminnar der waarheid Universiteitsbibliotheek Maastricht
1956 Achttiende-eeuwse verzamelaars van fossielen te Maastricht en het lot hunner collecties / C.O. van Regteren Altena Goffin C. O. van Regteren Altena Centre Céramique
1939 Korte beschrijving van grondstoffen voor industrieele, bouwkundige en landbouwkundige doeleinden in Zuid-Limburg / W.J. Jongmans en F.H. van Rummelen Van Aelst W. J. Jongmans Historisch Centrum Limburg
1947 De dag in Indië? ... : Indische eigenwijze liedjes / van Brammetje Leiter-Nypels Brammetje Centre Céramique
193X Gedichten / J.Greshoff Stols J. Greshoff Centre Céramique
1960 Ervaringen met het arbeidsonderwijs aan de R.K. L.T.S. te Maastricht / uitg. van de Werkcommissie R.K. Technisch Onderwijs Onbekend Centre Céramique
1964 Ervaringen en opmerkingen betreffende het theoretisch technisch onderwijs (t.t.o.) aan de r.k. lagere technische school "Dr. Cuypers", Godsweerderstraat 2, Roermond / Werkcommissie Katholiek Technisch Onderwijs Onbekend Centre Céramique
1964 Ervaringen en opmerkingen betreffende het theoretisch technisch onderwijs (t.t.o.) aan de r.k. lagere technische school "Dr. Cuypers", Godsweerderstraat 2, Roermond / Werkcommissie Katholiek Technisch Onderwijs Onbekend Historisch Centrum Limburg
1962 Verslag leergang individueel technisch onderwijs / Werkkommissie Katholiek Technisch Onderwijs Onbekend Centre Céramique
1962 Verslag leergang individueel technisch onderwijs / Werkkommissie Katholiek Technisch Onderwijs Onbekend Historisch Centrum Limburg
1944 Het Evangelie van Judas / [door F.A. Brunklaus] Leiter-Nypels F. A. Brunklaus Centre Céramique
1935 Angiolino en de lente / Arthur van Schendel Boosten & Stols Arthur van Schendel Centre Céramique
1929 Het vluchtelingske / André Schillings Boosten & Stols André Schillings Centre Céramique
1923 Gids der stad Maastricht en naaste omgeving : geiëllustreerd met 47 afbeeldingen naar geheel nieuwe opnamen Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1923 Gids der stad Maastricht en naaste omgeving : geï?llustreerd met 47 afbeeldingen naar geheel nieuwe opnamen Boosten & Stols Centre Céramique
1923 Gids der stad Maastricht en naaste omgeving : geiëllustreerd met 47 afbeeldingen naar geheel nieuwe opnamen Boosten & Stols Universiteitsbibliotheek Maastricht
1945 De Patriot : artikelen verschenen in het illegale blad "De Patriot" te Maastricht tijdens de Nazi-Duitsche bezetting / Jan Patriot Onbekend Jan Patriot Centre Céramique
1972 Thorn, het witte stadje : zetel van een hoogadellijke rijksabdij en vorstendom / naar J. Houtmortels Onbekend J. Houtmortels Historisch Centrum Limburg
1931 Liszt : romantische jaren van een pianist / Constant van Wessem Leiter-Nypels Constant van Wessem Centre Céramique
1952 De chef : zijn vorming en zijn taak / door A. Carrard ; bewerking [naar het Frans] door N.A. Halbertsma Leiter-Nypels Alfred Carrard Historisch Centrum Limburg
1944 Die stratigraphische Gliederung des niederländischen Paläozäns und Eozäns nach Foraminiferen (mit Ausnahme von Süd-Limburg) / von A. ten Dam Ernest van Aelst A. tenDam Historisch Centrum Limburg
1944 Kolenpetrographische studieën : parallelisatie van de koollagen Grauweck, Senteweck, Rauschenwerk en Athwerk van het Nederlandsche mijngebied / door A.L.F.J. Maurenbrecher Van Aelst August L.F.J. Maurenbrecher Historisch Centrum Limburg
1934 Nieuw geld / Jos. van Wel Leiter-Nypels Jos. van Wel Centre Céramique
1934 Nieuw geld / Jos. van Wel Leiter-Nypels Jos. van Wel Universiteitsbibliotheek Maastricht
1927 Lijdensmeditaties / door Cassianus Hentzen Onbekend Cassianus Hentzen Centre Céramique
1948 Slaand boren met hardmetaal / door Paul Wintgens Leiter-Nypels Paul Wintgens Historisch Centrum Limburg
1946 Physisch-chemische onderzoekingen over het ontsluiten van ruw fosfaat met salpeterzuur / door Mathijs Hubertus Reinier Johannes Plusjé Leiter-Nypels Mathijs Hubertus Reinier Johannes Plusjà Centre Céramique
1912 Aanleg en het onderhoud van boomgaarden, oogsten en bewaren van vruchten, enz. / door A.M. Sprenger Leiter-Nypels A. M. Sprenger Centre Céramique
1972 Programme des jeux organisés par le Scholengemeenschap Jeanne d'Arc / FISEC Fédération Internationale Sportive de l'Enseignement Catholique, Section Féminine / [réd. L. Spronck] Onbekend Centre Céramique
1977 Nota doelstellingen en structuurplan binnenstad Maastricht : ontwerp / [samenst.: Gemeente Maastricht. Afdeling Sociaal Onderzoek Openbare Werken] Onbekend Centre Céramique
1977 Nota doelstellingen en structuurplan binnenstad Maastricht : ontwerp / [samenst.: Gemeente Maastricht. Afdeling Sociaal Onderzoek Openbare Werken] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1890 Journal du chanoine et camérier René Joseph de Meer ... au traité de Nimègue en 1678 / publié par P. Doppler Stoomdrukkerij "Le Courrier de la Meuse" René Joseph deMeer Historisch Centrum Limburg
1890 Journal du chanoine et camérier René Joseph de Meer ... au traité de Nimègue en 1678 / publié par P. Doppler Stoomdrukkerij "Le Courrier de la Meuse" René Joseph deMeer Universiteitsbibliotheek Maastricht
1779 Tractatus de virtutibus, legibus, et gratia. / Per ... Petrum Dens .. Jacob Lekens Petrus Dens Centre Céramique
1742 De naervolginge van Christus, / door Thomas a Kempis ; van nieuws oversien en vermeerdert met het leven van den selven Jacob Lekens Thomas a Kempis Centre Céramique
1949 De Jan van Eyck-academie Onbekend Centre Céramique
1912 De " Sterre der Zee" : patrones der stad Maastricht, aldaar vereerd in de O.L. Vrouwekerk Kersemeekers Centre Céramique
1788 Verhandeling op d'onacht der moederlyke tael in de Nederlanden Onbekend J. B. C. Verlooy Centre Céramique
1970 Passe partout voor missing links / [uitg. Enbi N.V./1Nuth] Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
194X Slavenkust : ervaringen en avonturen in het gebied van Afrika's westkust / Louis Sohl Schenk Louis Sohl Centre Céramique
1946 Doel, grondslagen en geschiedenis der sociale verzekering in Nederland : handboek voor de studie van het doel, de grondslagen en de geschiedenis der sociale verzekering in Nederland / H. Bossenbroek en J. van den Berg Leiter-Nypels H. Bossenbroek (Jr. ) Historisch Centrum Limburg
1965 Het talenpracticum : een nieuw stokpaardje in het onderwijs? / Sixtus van der Geest Broeders van De Beyart Sixtus van der Geest Centre Céramique
1973 De oprichting van de Limburgse Werkgeversvereniging / G.C.P. Linssen Onbekend G. C. P. Linssen Historisch Centrum Limburg
1915 Programma der lessen aan de Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus te Maastricht, Helmstraat no. 1, voor het schooljaar 1915-1916 Onbekend Centre Céramique
1922 Programma der lessen aan de Gemeentel. Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus te Maastricht, Helmstraat no. 1, voor het schooljaar 1922-1923 Onbekend Centre Céramique
1963 Kölner Künstler in Maastricht / [Geleitw. Toni Feldenkirchen] Onbekend Centre Céramique
1977 J. Diederen / [verzorging catalogus: Wim Crouwel ... et al. ; foto's: Cas Oorthuis ... et al.] Onbekend Centre Céramique
1906 Geschiedenis en vereering van Onze Lieve Vrouw van Maastricht, Patrones der stad, vereerd onder den titel van "Ster der Zee" / door P. Doppler Schols P. Doppler Centre Céramique
1906 Geschiedenis en vereering van Onze Lieve Vrouw van Maastricht, Patrones der stad, vereerd onder den titel van "Ster der Zee" / door P. Doppler Schols P. Doppler Historisch Centrum Limburg
1906 Geschiedenis en vereering van Onze Lieve Vrouw van Maastricht, Patrones der stad, vereerd onder den titel van "Ster der Zee" / door P. Doppler Schols P. Doppler Universiteitsbibliotheek Maastricht
1910 Korte schets der geschiedenis van de parochie Slenaken / door H. Maessen Boosten & Stols H. Maessen Historisch Centrum Limburg
1959 Limburg, industriegewest in stijgende lijn / Economisch Technologisch Instituut Limburg Boosten & Stols Centre Céramique
1942 De kinderbijslagverzekering : handboek voor de studie en toepassing van de kinderbijslagverzekeringswet / door L.H. Hoogenboom Leiter-Nypels L. H. Hoogenboom Historisch Centrum Limburg
1967 Binnenste buiten : een keuze uit pretentieloze versjes en liedjes / Dick van Oort Leiter-Nypels Dick van Oort Centre Céramique
1977 Mosalect : bloemlezing uit de Limburgse dialectliteratuur / onder red. van: Max de Bruin ... [et al.] ; en met medew. van Coen Eggen Onbekend Centre Céramique
1977 Mosalect : bloemlezing uit de Limburgse dialectliteratuur / onder red. van: Max de Bruin ... [et al.] ; en met medew. van Coen Eggen Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1917 Woordenlijst uit het Valkenburgsch plat : met etymologische en andere aanteekeningen / door Th. Dorren Onbekend Th. Dorren Centre Céramique
1976 Toespraken gehouden bij gelegenheid van de officië?le opening van de Rijksuniversiteit Limburg, 9-1-1976 / [J.G.H. Tans ... et al.] Onbekend Centre Céramique
1976 Toespraken gehouden bij gelegenheid van de officiële opening van de Rijksuniversiteit Limburg, 9-1-1976 / [J.G.H. Tans ... et al.] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1976 Toespraken gehouden bij gelegenheid van de officie??le opening van de Rijksuniversiteit Limburg, 9-1-1976 / [J.G.H. Tans ... et al.] Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
19XX De Herder uit de sloppen : de paus van de toekomst / J. Brouwers Onbekend J. Brouwers Centre Céramique
1914 Gebeden voor een uur aanbidding / door H. Beijersbergen Goffin H. Beijersbergen Centre Céramique
1969 Het laatste Testament / F.A. Brunklaus Leiter-Nypels F. A. Brunklaus Centre Céramique
1949 De Heilige Mis voor de jeugd : 22 volledig uitgewerkte missen voor het kerkelijk jaar / samengest. door A.C. van der Werf Van Aelst A. C. van der Werf Centre Céramique
1963 Maastricht universiteitsstad / [samenstelling: J. Viegen en K. Frijns] Onbekend J. Viegen Centre Céramique
1963 Maastricht universiteitsstad / [samenstelling: J. Viegen en K. Frijns] Onbekend J. Viegen Historisch Centrum Limburg
1949 Ons gemeenschappelijk offer : H. Lijden, Jezus Verrijzenis, ons Doopsel : 22 volledig uitgewerkte missen voor het kerkelijk jaar / samengest. door A.C. van der Werf Van Aelst A. C. van der Werf Centre Céramique
1948 Algemene politieverordening voor de gemeente Grathem / [Gemeente Grathem] Neerlandia Centre Céramique
1784 Les veillées du chateau, ou cours de morale : a l'usage des enfants. / Par l'auteur d'Adele et Théodore Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux l' Auteur d'Adele et Théodore Centre Céramique
1977 Waterwildtellingen in Midden-Limburg door de Vogelstudiegroep v/h Natuurhistorisch Genootschap / [samengest. door G. Peters] Schols G. Peters Centre Céramique
1962 Van Molenaars en Molens bij Maastricht / door H. Bauduin De auteur H. Bauduin Centre Céramique
1962 Van Molenaars en Molens bij Maastricht / door H. Bauduin De auteur H. Bauduin Historisch Centrum Limburg
1964 Molens binnen de vesting Maastricht / door H. Bauduin De auteur H. Bauduin Centre Céramique
1964 Molens binnen de vesting Maastricht / door H. Bauduin De auteur H. Bauduin Historisch Centrum Limburg
1932 De Latijnsche Stadsschool van Maastricht tot aan hare inrichting als athenaeum (1804-1817) / door J. Blonden Van Aelst J. Blonden Historisch Centrum Limburg
1930 De oudste Latijnsche stadsschool te Maastricht (1516-32 en 1551-54) en de rectoren Ischyrius en Cellarius of Furnius / door J. Blonden Leiter-Nypels J. Blonden Historisch Centrum Limburg
1977 Noord- en Midden-Limburg, 1975-1990 : sociaal-ekonomische ontwikkelingen in Noord- en Midden-Limburg / Stuurgroep Onderzoek Sociaal-Ekonomische Struktuur Noord- en Midden-Limburg Onbekend Centre Céramique
1977 Noord- en Midden-Limburg, 1975-1990 : sociaal-ekonomische ontwikkelingen in Noord- en Midden-Limburg / Stuurgroep Onderzoek Sociaal-Ekonomische Struktuur Noord- en Midden-Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
193X Boekenlijst van de bibliotheek van het Moederhuis Broeders van De Beyart Centre Céramique
1941 Ouderdomswet 1919 : (vrijwillige ouderdomsverzekering) V.O.V. : handboek voor de studie en toepassing van: de ouderdomswet 1919 waarbij is geregeld de vrijwillige ouderdomsverzekering (V.O.V.) / door P.A.F. Houben Leiter-Nypels P. A. F. Houben Historisch Centrum Limburg
1905 Stenografisch verslag der lezing gehouden ... den 16den februari 1905 in de Stichting de Stuers te Maastricht bij gelegenheid der eerste algemeene vergadering van het plaatselijk comité van Katholieke Sociale Actie / door H. Ermann Boosten & Stols H. Ermann Historisch Centrum Limburg
1905 Stenografisch verslag der lezing gehouden ... den 16den februari 1905 in de Stichting de Stuers te Maastricht bij gelegenheid der eerste algemeene vergadering van het plaatselijk comité van Katholieke Sociale Actie / door H. Ermann Boosten & Stols H. Ermann Universiteitsbibliotheek Maastricht
1860 Ethicae, seu Philosophiae moralis elementa : ad usum Seminarii Rodensis / [auctor: F. X. Rutten] Van Osch-America Centre Céramique
1743 Examen confessariorum per universam theologiam moralem : facillimâ methodo deductum, et plurimorum casuum resolutionibus amplificatum / authore F. Gregorio Schoonaerts... ; cum praxi compendiosa utiliter assistendi infirmis & moribundis Lambert Bertus Gregorius Schoonaerts Centre Céramique
1743 Prostant Trajecti ad Mosam, Lambert Bertus Gregorius Schoonaerts Universiteitsbibliotheek Maastricht
1959 De landmeetkunde in het gebied van de tegenwoordige Nederlandse provincie Limburg voor 1794 / door Th.W. Harmsen Onbekend Th. W. Harmsen Historisch Centrum Limburg
1716 La langue Jacques Delessart Laurent Bordelon Centre Céramique
1752 Henr. Gualt. Levericksvelt Oratio funebris in obitum celsissimi ac serenissimi Wilhelmi Caroli Henrici Frisonis, ... : ipso exsequiarum die 4 Februarii MDCCLII auctoritate amplissimi senatus Mosa-Trajectini recitata & typis mandata Henricus Landtmeter Henr. Gualt. Levericksvelt Centre Céramique
1966 Maastrichts toneelleven : drie eeuwen Maastrichts theater / Carel Bloemen Leiter-Nypels Carel Bloemen Centre Céramique
1966 Maastrichts toneelleven : drie eeuwen Maastrichts theater / Carel Bloemen Leiter-Nypels Carel Bloemen Historisch Centrum Limburg
1966 Maastrichts toneelleven : drie eeuwen Maastrichts theater / Carel Bloemen Leiter-Nypels CarelBloemen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1926 Uitnoodiging voor de Algemeene Vergadering van de Federatie der Werkgeversorganisatieën in het Boekdrukkersbedrijf : te houden op 15 en 16 juni 1926 te Maastricht Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1938 Drie op één perron : verzen / Gerard den Brabander A.A.M. Stols Gerard den Brabander Centre Céramique
1966 40 : [gedenkboek bij het veertigjarig jubileum van Drukkerij Stegen] Drukkerij Stegen Historisch Centrum Limburg
1966 40 : [gedenkboek bij het veertigjarig jubileum van Drukkerij Stegen] Drukkerij Stegen Centre Céramique
1961 Verkeersmonografie Brunssum Onbekend Centre Céramique
1961 Verkeersmonografie Brunssum Onbekend Historisch Centrum Limburg
1777 imprime Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Le Febvre Centre Céramique
1947 Opgravingen in de R.K. kerk te Wessem (L) in 1946 / door P. Glazema Onbekend P. Glazema Centre Céramique
1930 Les récits de feu Ivan Pétrovitch Bielkine / Alexandre Puochkine ; trad. du russe par G. Wilkomirsky ; eaux-fortes d'A. Alexeï?eff Stols Aleksandr Puchkin Centre Céramique
c. 1970 Spel bij de 1100 jarige herdenking van het 'Verdrag van Meerssen, 870' T.O. Offset Historisch Centrum Limburg
1954 Luxemburgse schilders van heden : Bonnefantenmuseum Maastricht, 13 maart - 4 april 1954 Onbekend Centre Céramique
1946 Vincent van Gogh / [voorw. W. Michiels van Kessenich ; inl. Fernand Lodewick] Onbekend Centre Céramique
1946 Vincent van Gogh / [voorw. W. Michiels van Kessenich ; inl. Fernand Lodewick] Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1923 Gedichten / Paul Bauduin Leiter-Nypels PaulBauduin Historisch Centrum Limburg
1923 Gedichten / Paul Bauduin Leiter-Nypels Paul Bauduin Centre Céramique
1928 Groote land- en tuinbouw-tentoonstelling Sittard van 9-12 juni 1928 ; catalogus Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1941 Aan Henri Hermans voor zijn 25-jarige stuwkracht aan het Stedelijk Orkest van Maastricht / [Joseph Viegen, Robert Franquinet] Veltman Joseph Viegen Centre Céramique
1966 Nota inzake voorbereiding van een universiteit in de beide Limburgen, aangeboden aan de Gouverneur des Konings der provincie Limburg en de Commissaris der Koningin in de provincie Limburg / [resultaat van besprekingen van een studiecommissie bestaan Onbekend Centre Céramique
1947 Huishoudelijk reglement van de Societeit "Cercle L'Union" te Maastricht Onbekend Centre Céramique
1948 Statuten van de Societeit "Cercle L'Union" te Maastricht Onbekend Centre Céramique
1937 Passacaglia : toneelspel in drie bedrijven / Jef Heydendael Veltman Jef Heydendael Centre Céramique
1863 Tabellarisch overzigt betrekkelijk de regeling van het openbaar lager onderwijs in de gemeenten van Limburg : [Verslag van den toestand van het hertogdom in 1862. - Bijlage van hoofdstuk VII] Onbekend Centre Céramique
1948 Ogivaal / Vic. Reinders ; [teek. Henri Jonas] Onbekend Vic. Reinders Centre Céramique
1792 Examen impartial des Époques de la nature de M. le C. de Buffon / par F.X. de Feller P.L. Lekens F. X. deFeller Universiteitsbibliotheek Maastricht
1945 M.S.V. : de Maastrichtsche Schaakvereeniging bij haar 25-jarig jubileum / [door K. Gorissen] Onbekend K. Gorissen Centre Céramique
1778 Etat civil, politique et commerçant du Bengale, ou Histoire des conquêtes & de l'administration de la Compagnie Angloise dans ce pays; pour servir de suite à  l'Histoire philosophique & politique Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux William Bolts Centre Céramique
1778 Etat civil, politique et commerà§ant du Bengale, ou Histoire des conquêtes & de l'administration de la Compagnie Angloise dans ce pays; pour servir de suite à  l'Histoire philosophique & politique Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux William Bolts Universiteitsbibliotheek Maastricht
1945 Heuvels en valleien : gedichten / van Jef Spuisers Ernest van Aelst Jef Spuisers Centre Céramique
1945 Heuvels en valleien : gedichten / van Jef Spuisers Ernest van Aelst JefSpuisers Universiteitsbibliotheek Maastricht
1936 Tu es sacerdos / [Oscar Huf] Veltman Oscar Huf Centre Céramique
1936 Tu es sacerdos / [Oscar Huf] Veltman OscarHuf Universiteitsbibliotheek Maastricht
1974 Molens in het Weerter-land / Godfried C.M. Egelie Onbekend Godfried C. M. Egelie Centre Céramique
1974 Molens in het Weerter-land / Godfried C.M. Egelie Onbekend Godfried C. M. Egelie Historisch Centrum Limburg
1974 Molens in het Weerter-land / Godfried C.M. Egelie Onbekend Godfried C. M. Egelie Universiteitsbibliotheek Maastricht
1853 Levensbeschrijving van den heiligen Hubertus, laatsten bisschop van Maastricht en eersten bisschop van Luik, bij gelegenheid van het 50 jarige jubilé in de kerk van O.L. Vrouw te Maastricht, alsmede gebedenboek voor de leden van het vermaarde Broed Van Osch-America F. H. A. Sträter Centre Céramique
1853 Levensbeschrijving van den heiligen Hubertus, laatsten bisschop van Maastricht en eersten bisschop van Luik, bij gelegenheid van het 50 jarige jubilé in de kerk van O.L. Vrouw te Maastricht, alsmede gebedenboek voor de leden van het vermaarde Broed Van Osch-America F. H. A. Sträter Universiteitsbibliotheek Maastricht
1879 De legenden van Sint Servaas : vier gedichten in Maastrichtschen tongval / door G. D. Franquinet Leiter-Nypels G. D. Franquinet Centre Céramique
1958 Skilopers / Mikkjel Fönhus ; geautoriseerde vert. uit het Noorsch van Agnes Röntgen Leiter-Nypels Mikkjel Fönhus Centre Céramique
1941 De katholieke Nederlandsche geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe eeuw over den opstand / door B.A. Vermaseren Van Aelst B. A. Vermaseren Centre Céramique
196X Rijmkes in 't Mestreechs / door P.C.d.B Stereo & Grafia P. C. d. B. Historisch Centrum Limburg
1738 Beschryvinge der steden van het landt van Luyck, als mede van haere opkomsten de bisschoppen, van Tongeren, Maestricht, en Luyck, haere kercken, belegeringen, verwoestingen, en geschiedenissen / uyt verscheyde schryvers, byeen-vergadert door een lie Lambert Bertus Centre Céramique
1947 Der Wein der Götter / [Konstandinos P. Kavafis ; besorgt von Wolfgang Cordan] Veltman Konstandinos P. Kavafis Centre Céramique
1931 Kevelaer / Emile Erens Middelbare Kunstnijverheidsschool Emile Erens Centre Céramique
1931 Kevelaer / Emile Erens Middelbare Kunstnijverheidsschool EmileErens Universiteitsbibliotheek Maastricht
1951 Werken van Gust De Smet / [inl. van Em. Langui] Onbekend Centre Céramique
1941 De gulden woensdag of het godlijk blijspel / Guido Gezelle Middelbare Kunstnijverheidsschool Guido Gezelle Centre Céramique
1932 Openbaring van Joannes / uit het Grieksch vert. door Th. van Tichelen Middelbare Kunstnijverheidsschool Centre Céramique
1932 Openbaring van Joannes / uit het Grieksch vert. door Th. van Tichelen Middelbare Kunstnijverheidsschool Universiteitsbibliotheek Maastricht
1937 Lijdensverhaal van Onzen Heer Jesus Christus / S. Mattheus Middelbare Kunstnijverheidsschool Centre Céramique
1941 Feestcantate gezongen door een dameskoor ter gelegenheid van het 25-jarig priesterfeest van onzen parochieherder / [door C. van Rennes] Onbekend C. van Rennes Centre Céramique
1940 Liber manualis pro diversis functionibus : juxta ritum Romanum solemniter celebrandis / [cura Adriani H.M. Ruhe] Veltman Centre Céramique
19XX Die drie boecskene / Gelukzalige Jan van Ruusbroec Onbekend Gelukzalige Jan van Ruusbroec Universiteitsbibliotheek Maastricht
1957 Feestgids aangeboden bij de feestelijke viering van het gouden kloosterjubilé van Br. Rigobertus en het zilveren kloosterjubilé van Br. Overste Maternus en Br. Leobinus Onbekend Centre Céramique
1962 Maastricht viert zilveren burgemeestersjubileum : feestprogramma / [tek.: Gèr Huntjens ; lay-out J.W. Veltman] Crouzen Historisch Centrum Limburg
1881 Het heiligdom van St. Servaas-kerk te Maastricht / door M.A.H. Willemsen Henri Bogaerts M. A. H. Willemsen Centre Céramique
1777 Mémoires politiques et militaires, pour servir à  l'histoire de Louis XIV & de Louis XV, composés sur les pièces originales, recueilles par Adrien-Maurice duc de Noailles, maréchal de France et ministre d'état. / Par M. l'abbé Millot, .. Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Abbé Millot Centre Céramique
1951 Art contemporain liégeois : Musée des Bons Enfants 20 octobre - 4 novembre 1951 / Stichting Beeldende Kunst Tentoonstellingen ; [préf. de J. Bosmant] Onbekend Centre Céramique
1778 Lettres de Madame de Maintenon Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Madame de Maintenon Centre Céramique
1778 Lettres de Madame de Maintenon Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Madame deMaintenon Universiteitsbibliotheek Maastricht
1950 Blad, boek en band / C. Nypels Onbekend C. Nypels Centre Céramique
1930 Le roman de Renart : traduction nouvelle / par Alexis Curvers ; ornée de soixante-huit gravures sur bois par Victor Stuyvaert Les Éditions du Balancier Centre Céramique
1928 Sel de la terre / Sacher Purnal Leiter-Nypels Sacher Purnal Centre Céramique
1900 De Limburgsche gemeentewapens, vergeleken met de oude plaatselijke zegels en beschouwd in het licht der locale geschiedenis / door Jos. M.H. Eversen en J.L. Meulleners Leiter-Nypels Jos. M. H. Eversen Historisch Centrum Limburg
1900 De Limburgsche gemeentewapens, vergeleken met de oude plaatselijke zegels en beschouwd in het licht der locale geschiedenis / door Jos. M.H. Eversen en J.L. Meulleners Leiter-Nypels Jos. M. H. Eversen Centre Céramique
1900 De Limburgsche gemeentewapens, vergeleken met de oude plaatselijke zegels en beschouwd in het licht der locale geschiedenis / door Jos. M.H. Eversen en J.L. Meulleners Leiter-Nypels Jos. M. H. Eversen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1966 Om en in de kerststal van Bethlehem / [door Jef Notermans ; ill.: Petran Vermeulen] Onbekend Jef Notermans Centre Céramique
1938 Koorgebed / door een Broeder van de Congregatie van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Maagd Maria Broeders van De Beyart Universiteitsbibliotheek Maastricht
1897 Eene vingerwijzing / [Eugène Regout] Onbekend Eugène Regout Centre Céramique
1927 De schoonheid van Limburg en haar behoud / A. van de Sandt & E. Franquinet Goffin A. van de Sandt Centre Céramique
1927 De schoonheid van Limburg en haar behoud / A. van de Sandt & E. Franquinet Goffin A. van de Sandt Historisch Centrum Limburg
1927 De schoonheid van Limburg en haar behoud / A. van de Sandt & E. Franquinet Goffin A. van de Sandt Universiteitsbibliotheek Maastricht
1964 Nota inzake de toekomstige ontwikkeling van de Voerendaalse bevolking en inzake de behoefte aan uitgebreid lager onderwijs in deze gemeente / rapporteur: A.S.M. Poulisse ; Economisch Technologisch Instituut in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1964 De gemeente Eysden : een onderzoek naar de toekomstige ontwikkeling / rapporteur: A.S.M. Poulisse ; Economisch Technologisch Instituut in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1962 Beroepsbevolking en industriele werkgelegenheid in zuidelijk Zuid-Limburg / rapporteur: A.S.M. Poulisse ; Economisch Technologisch Instituut in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1965 Proeve van werkopdrachten gericht op de mensvormende functie van het metselvak / voorz. P.J. van Loon ... [et al.] Onbekend Centre Céramique
1833 Gemakkelijke opstellen, voor eerstbeginnenden, of, Allereerste oefeningen in de Fransche taal, met bijgevoegde regelen volgens de spraakkunst van de HH. Noel en Chapsal / door G. A. Gulikers A.J. Koymans G. A. Gulikers Centre Céramique
1933 Schinderhannes : opera bouffe in 2 bedrijven Onbekend Emile Anton Hubert Seipgens Centre Céramique
1976 De M.O.V. Maasvogels späölt Fäös en Greetsje : kemikken-opera in 3 bedrieve / vaan Harie Loontjens Leiter-Nypels Harie Loontjens Historisch Centrum Limburg
1975 Rede / J.G.H. Tans Onbekend Jean Guillaume Hubert Tans Centre Céramique
1975 Rede / J.G.H. Tans Onbekend Jean Guillaume HubertTans Historisch Centrum Limburg
1946 Foraminifera from the Middle Eocene in the southern part of the Netherlands province of Limburg / by R.C. van Bellen Van Aelst R. C. van Bellen Historisch Centrum Limburg
1924 Mijnreglement 1906 : Koninklijk besluit van 22 september 1906 (Staatsblad nr. 248) ... : voorzorgsmaatregelen tegen wormziekte Leiter-Nypels Centre Céramique
1931 Gedenkboek bij het 3de lustrum der R.K. Sportvereeniging Kimbria Maastricht Limburgs Dagblad Centre Céramique
1869 Ville de Maestricht : programme officiel et détaillé des fêtes de 1869 Hollman Centre Céramique
1894 Korte geschiedenis der kloosters te Maastricht / door Baron von Geusau Onbekend Baron von Geusau Centre Céramique
1894 Korte geschiedenis der kloosters te Maastricht / door Baron von Geusau Onbekend Baron vonGeusau Historisch Centrum Limburg
1937 Olga Lorelei : roman uit de filmwereld / door Jacques Melis Leiter-Nypels Jacques Melis Centre Céramique
1955 Het lager nijverheidsonderwijs voor jongens in de provincie Limburg / Economisch Technologisch Instituut in Limburg ; rapporteur F.J.H. Verheyden Onbekend Historisch Centrum Limburg
1904 Geschiedenis van het mirakuleus Christusbeeld te Wijk-Maastricht Boosten & Stols Centre Céramique
1936 Rapport van de Commissie van Advies voor de Aluminiumfabriek / Economisch Technologisch Instituut in Limburg Van Aelst Centre Céramique
1936 Rapport van de Commissie van Advies voor de Aluminiumfabriek / Economisch Technologisch Instituut in Limburg Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1962 Rapport inzake een sociaal-economisch onderzoek in de gemeente Brunssum / rapporteur A.S.M. Poulisse ; Economisch Technologisch Instituut in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1920 Schietgebeden en gebeden voor de geloovige zielen : door den H. Stoel met aflaten verrijkt Huydts Centre Céramique
1900 Gids van Maastricht en omstreken, met plattegrond van Maastricht en wandelkaart der omstreken, benevens een aantal afbeeldingen / uitg. door de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer "Maastricht-Attractions" (Maas en Jeker) Schols Centre Céramique
1900 Gids van Maastricht en omstreken, met plattegrond van Maastricht en wandelkaart der omstreken, benevens een aantal afbeeldingen / uitg. door de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer "Maastricht-Attractions" (Maas en Jeker) Schols Historisch Centrum Limburg
1972 Klankbodem Maastricht / [samengest. door Charles Thewissen] Leiter-Nypels Charles Thewissen Centre Céramique
1972 Klankbodem Maastricht / [samengest. door Charles Thewissen] Leiter-Nypels CharlesThewissen Historisch Centrum Limburg
1924 De eerste bewoners van Zuid-Limburg / door pater Gorris Leiter-Nypels Gorris Universiteitsbibliotheek Maastricht
1914 Vitruvius' tien boeken over de bouwkunst / vert. en toegel. door J.H.A. Mialaret Leiter-Nypels Vitruvius Historisch Centrum Limburg
1964 De Beatrixhaven van Maastricht / door J.J.J. van de Venne Onbekend J. J. J. van de Venne Centre Céramique
1964 De Beatrixhaven van Maastricht / door J.J.J. van de Venne Onbekend J. J. J. van de Venne Historisch Centrum Limburg
1968 Culturele kontakten Limburg/Niederhein / [Culturele Raad Limburg] Onbekend Centre Céramique
1959 Maastricht in menselijke maat / door Joseph Viegen. Verkeersplannen in Maastricht / door J.J.J. van de Venne Onbekend Joseph Viegen Centre Céramique
1959 Maastricht in menselijke maat / door Joseph Viegen. Verkeersplannen in Maastricht / door J.J.J. van de Venne Onbekend JosephViegen Historisch Centrum Limburg
1915 Discours prononcé en l'église St-Servais de Maestricht, le samedi 24 juillet 1915 à  l'occasion du service funèbre pour les soldats belges morts à  la guerre / par Castelain ; précédé d'une lettre de Mercier Imprimerie Maestrichtoise Castelain Centre Céramique
1973 Felix Timmermans als tekenaar en schilder : tekst van de toespraak door de heer José De Ceulaer bij de opening van de tentoonstelling op zaterdag 6 januari 1973 Onbekend José de Ceulaer Centre Céramique
1976 Op weg naar gratis openbaar vervoer in Maastricht / [Erik Meijer ; bew. door Jan Muytjens en Vincent Grummer] Onbekend Erik Meijer Centre Céramique
1976 Op weg naar gratis openbaar vervoer in Maastricht / [Erik Meijer ; bew. door Jan Muytjens en Vincent Grummer] Onbekend ErikMeijer Historisch Centrum Limburg
1796 Heerlyke en gelukkige reys naer het Heylig Land en stad van Jerusalem / beschreven en bereyst door broeder Jan van der Linden, pater van de Cellebroeders te Antwerpen in 't jaer onzes Heeren 1633 .. Gijsbert Bartholomeus van Gulpen Jan van der Linden Centre Céramique
1976 Studie Maaskruisend verkeer / Gemeente Maastricht Onbekend Centre Céramique
1976 Studie Maaskruisend verkeer / Gemeente Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1976 Ontwerp noordelijke Maasoeververbinding, Maasboulevard 5e fase / Gemeente Maastricht Onbekend Centre Céramique
1976 Ontwerp noordelijke Maasoeververbinding, Maasboulevard 5e fase / Gemeente Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1966 Verslag van de culturele dag 1966 gewijd aan het thema: welzijn en cultuur / [Culturele Raad Limburg] Onbekend Centre Céramique
1965 Groot-Limburgse dag 1965 / georganiseerd door: Culturele Raad Limburg in samenw. met: de Culturele Dienst van de Provincie Belgisch-Limburg en het Hoofdsecretariaat van het Davidsfonds te Leuven Onbekend Centre Céramique
1965 Groot-Limburgse dag 1965 / georganiseerd door: Culturele Raad Limburg in samenw. met: de Culturele Dienst van de Provincie Belgisch-Limburg en het Hoofdsecretariaat van het Davidsfonds te Leuven Onbekend Historisch Centrum Limburg
1947 Revue Hutspot : in 17 taferelen : ... / Vereniging tot Ontwikkeling en Ontspanning van P.T.T.-Personeel "De Lèste Bös" ; algehele leiding: Hub. Uerlings Onbekend Centre Céramique
1892 Titi Livii Ab urbe condita libri XXIV-XXVI / met aant. en opmerkingen over taal en stijl van T. Livius voorz. door J.M.A. van Oppen Maastrichtsche Stoomdrukkerij Titus Livius Centre Céramique
1962 Gids door de Basiliek van O.L. Vrouwe te Maastricht / door J. Sprenger Onbekend J. Sprenger Centre Céramique
1965 Veertig jaar zorg voor de woonwagenbewoners te Maastricht Onbekend Centre Céramique
1965 Veertig jaar zorg voor de woonwagenbewoners te Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1779 Formulæ quædam litterarum circa pastoralis curæ negotia. : Ponderosas parochorum sollicitudines multùm alleviantes, & facilitantes. ... / Authore reverendo admodum Domino Joanne Baptista Kips .. Lekens Joannes Baptista Kips Centre Céramique
1779 Formulæ quæ dam litterarum circa pastoralis curæ negotia. : Ponderosas parochorum sollicitudines multùm alleviantes, & facilitantes. ... / Authore reverendo admodum Domino Joanne Baptista Kips .. Lekens Joannes BaptistaKips Universiteitsbibliotheek Maastricht
1963 Sissi : keizerin uit liefde / Bob Wallagh Leiter-Nypels Bob Wallagh Centre Céramique
1963 Scampolo : (overschotje) ; Het sprankelend liefdesavontuur van een jong meisje ; naar de gelijknamige Romy Schneiderfilm / Bob Wallagh Leiter-Nypels Bob Wallagh Centre Céramique
1776 Bibliothèque orientale, ou Dictionnaire universel, : contenant généralement tout ce qui regarde la connoissance des peuples de l'Orient, leurs histoires et traditions véritables ou fabuleuses, leurs religions, sectes et politique, etc / par Mons Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux d' Herbelot Centre Céramique
1776 Bibliothèque orientale, ou Dictionnaire universel, : contenant généralement tout ce qui regarde la connoissance des peuples de l'Orient, leurs histoires et traditions véritables ou fabuleuses, leurs religions, sectes et politique, etc / par Mons Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux d'Herbelot Universiteitsbibliotheek Maastricht
1975 Beschermde monumenten in de provincie Limburg / Provinciaal Comité Limburg Monumentenjaar 1975 Onbekend Centre Céramique
1975 Beschermde monumenten in de provincie Limburg / Provinciaal Comité Limburg Monumentenjaar 1975 Onbekend Historisch Centrum Limburg
1751 Ethica christiana seu orthodoxa juris naturalis & gentium prudentia : opus singulare ... contra heterodoxos moralistas & pseudo-politicos modernos laboriose elucubratum, & in duos libros digestum / ab ... Antonio Hochkirchen ... Jacob Lekens Antonius Hochkirchen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1930 In den spiegel van de stad / door Henri Hermans en Pater Cassianus Goffin Henri Hermans Historisch Centrum Limburg
1885 Het Allerheiligste Sacrament en zijne vereering in de kerk te Meersen / door een R.K. Priester Sint Paulus Vereeniging / Drukkerij Historisch Centrum Limburg
1950 Het paulinische voorrecht / door P.W. van Leeuwen Van Aelst P. W. van Leeuwen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1933 Twaalf gedichten / door S. Vestdijk Boosten & Stols S. Vestdijk Centre Céramique
1940 Legenden van de Sterre der Zee / [door Ad. Welters ; ill. door Georges Tielens] van Aelst Ad. Welters Centre Céramique
1962 Stadskantoor Walters Historisch Centrum Limburg
1745 Het leven van den H. Gerlacus, belyder en eremyt der ordre van Premonstreyt ... / Uyt het oudt origineel ontrent 't jaer 1225 in de Nederlantse tale overgeset door Cornelius Thilmans. ; Nu verbeetert ende vermeerdert door F.H.C.P.S.G Jacob Lekens Centre Céramique
1958 De overgang van grond naar niet-agrarische doeleinden Onbekend Centre Céramique
1958 De overgang van grond naar niet-agrarische doeleinden Onbekend Historisch Centrum Limburg
1952 Schetsen bij het 50-jarig bestaan van de Cooë?peratieve Verbruiksvereeniging "De Ster" U.A. te Maastricht / door Jéhawe Onbekend Jéhawe (pseud. van J. H. W. Frijns) Centre Céramique
1904 Histoire du Crucifix Miraculeux à  Wyck-Maestricht Boosten & Stols Centre Céramique
1904 Histoire du Crucifix Miraculeux   Wyck-Maestricht Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1780 Het open paradys der godminnende zielen, verciert met verscheyde schoone gebeden oeffeningen en litanien. / Uyt-gegeven door H.F.V.V. priester Wed. Gijsbertus van Gulpen Centre Céramique
1905 Bijdrage tot de geschiedenis der hervorming in het Overkwartier van Gelderland (1543-1568) : (Roermond, Venlo en omstreken) / door J.S. Van Veen Leiter-Nypels J. S. van Veen Centre Céramique
1925 Catalogus voor de tentoonstelling van liturgische kunst / [Cassianus Hentzen ... et al.] Van Aelst Centre Céramique
1729 Tribunal confessariorum et ordinandorum, declinatio probabilismo : complectens stylo brevi, clara ac firma sententia omnes usitatiores matrerias theologico-morales juxta probabiliora ... / opera & studio Martini Wigandt Lambert Bertus Martinus Wigandt Centre Céramique
1729 Tribunal confessariorum et ordinandorum, declinatio probabilismo : complectens stylo brevi, clara ac firma sententia omnes usitatiores matrerias theologico-morales juxta probabiliora ... / opera & studio Martini Wigandt Lambert Bertus MartinusWigandt Universiteitsbibliotheek Maastricht
1958 Een verkeersgeleidingsplan voor de Maastrichtse city / [J.J.J. van de Venne] Onbekend J. J. J. van de Venne Centre Céramique
1958 Een verkeersgeleidingsplan voor de Maastrichtse city / [J.J.J. van de Venne] Onbekend J. J. J. van de Venne Historisch Centrum Limburg
1769 Euphemia, of De triomf van den godsdienst, : toneel-dicht / Het Frans gevolgd van dàrnaud Jacob Lekens d' Arnaud Centre Céramique
1770 De Klaagliederen van Jeremia; / vertaald, na de gezangen van de Hr. dàrnaud; door Johannes van Dijk Jacob Lekens d' Arnaud Centre Céramique
1773 De rampzalige gelieven, of de Graaf van Comminge, toneel-dicht / het Fransch gevolgd van den Hr. dàrnaud [door Johannes van Dyk] Jacob Lekens d' Arnaud Centre Céramique
1926 Het boeck Jobs Leiter-Nypels Centre Céramique
1872 Le trésor d'objets d'art et de reliques du Moyen Age des Églises de St. Servais et de Notre Dame à  Maestricht : esquisse historique et archéologique / par Fr. Bock et M. Willemsen Russel Fr. Bock Centre Céramique
1926 Inlichting en hulp : sectie der Heeren-congregatie onder den titel van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen en den H. Aloysius te Maastricht Elissen Historisch Centrum Limburg
1900 Rapport, aan den Raad der gemeente Maastricht uitgebracht door de Commissie voor de financieele aangelegenheden in zake de opheffing der Stedelijke Spaarbank of eene andere regeling van de belegging harer gelden / [ rapporteur: Ch. Ruijs de Beerenbr Leiter-Nypels Ch. Ruijs de Beerenbrouck Centre Céramique
1946 Eine monographische Bearbeitung der karbonischen Megasporen : mit besonderer Berücksichtigung von Südlimburg (Niederlande) / von S.J. Dijkstra ; unter Mitarbeitung von P.H. van Vierssen Trip Ernest van Aelst S. J. Dijkstra Centre Céramique
1946 Eine monographische Bearbeitung der karbonischen Megasporen : mit besonderer Berücksichtigung von Südlimburg (Niederlande) / von S.J. Dijkstra ; unter Mitarbeitung von P.H. van Vierssen Trip Ernest van Aelst S. J. Dijkstra Historisch Centrum Limburg
1932 Tunnelbouw in den St. Pietersberg / [D.C. v. S.] Onbekend D. C. v. S. Centre Céramique
1947 H. Wiegersma Jz. / [inl. door Albert Helman] Onbekend Centre Céramique
1947 H. Wiegersma Jz. / [inl. door Albert Helman] Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1966 Structuurplan van de gemeente Beek / rapporteurs: W.P.G. Toonen, A.L.H.N. Dautzenberg : Economisch Technologisch Instituut in Limburg Onbekend W. P. G. Toonen Historisch Centrum Limburg
1977 Meerjarenplan Sector Beeldende Kunst 1978 tot en met 1981 / Commissie ter Behartiging van de Culturele Belangen Maastricht Onbekend Centre Céramique
1977 Meerjarenplan Sector Beeldende Kunst 1978 tot en met 1981 / Commissie ter Behartiging van de Culturele Belangen Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1937 Huishoudelijk reglement van de Afdeeling Maastricht der Algem. Roomsch Katholieke Ambtenarenvereeniging (A.R.K.A.) Onbekend Centre Céramique
1909 Eene ambachts-school te Maastricht? / [L.G. de Graaff ... et al.] Onbekend Centre Céramique
1736 Jesus patiens et moriens, sivè Meditationes morales et doctrinales in passionem Domini nostri Jesu Christi, cui adjuncti sunt Septem discursus supra septem Christi verba in cruce prolata. / Auctore P. Mathia Agolla .. Lambert Bertus Mathias Agolla Centre Céramique
1855 Oraison funèbre de Mgr. Henri Peters, ... prononcáée le 27 novembre 1855 pendant les obsèques solennelles cáéláébráées á  Rolduc / par A. Jansen Van Osch-America A. Jansen Historisch Centrum Limburg
1855 Oraison funèbre de Mgr. Henri Peters, ... prononcée le 27 novembre 1855 pendant les obsèques solennelles célébrées à  Rolduc / par A. Jansen Van Osch-America A. Jansen Centre Céramique
1918 Geschiedkundige beschouwing over de uitbreiding der grenzen van Maastricht in verband met de aanhangige plannen tot uitbreiding der gemeente Maastricht / [A.J.A. Flament] Onbekend A. J. A. Flament Centre Céramique
1918 Geschiedkundige beschouwing over de uitbreiding der grenzen van Maastricht in verband met de aanhangige plannen tot uitbreiding der gemeente Maastricht / [A.J.A. Flament] Onbekend A. J. A. Flament Historisch Centrum Limburg
1910 Rapport aan den Raad der Gemeente Maestricht in zijne openbare vergadering van den 30 januari 1911 uitgebracht door de Commissie voor het Huishoudelijk Bestuur betreffende het geven van namen aan straten in de nieuw aangelegde stadswijk ten noorden Leiter-Nypels Jules Schaepkens van Riempst Historisch Centrum Limburg
1945 The marine fauna of the carboniferous in the Netherlands / by L. Dorsman Ernest van Aelst L. Dorsman Centre Céramique
1945 The marine fauna of the carboniferous in the Netherlands / by L. Dorsman Ernest van Aelst L. Dorsman Historisch Centrum Limburg
1919 Miene kokkerèl : aon alle anti-annexionisten! : e Mastreechter möpke, wat alle gooi Limburgers mooten lieren zingen!! / weurd van Pipifax ; muziek: Theo Bosman Leiter-Nypels Pipifax Centre Céramique
1977 De Maastrichtse Cellebroeders / P.J.H. Ubachs ; met een beschrijving van hun kapel door Sigismund Tagage De Beyart P. J. H. Ubachs Historisch Centrum Limburg
1977 De Maastrichtse Cellebroeders / P.J.H. Ubachs ; met een beschrijving van hun kapel door Sigismund Tagage De Beyart P. J. H. Ubachs Centre Céramique
1977 De Maastrichtse Cellebroeders / P.J.H. Ubachs ; met een beschrijving van hun kapel door Sigismund Tagage De Beyart P. J. H. Ubachs Historisch Centrum Limburg
1977 De Maastrichtse Cellebroeders / P.J.H. Ubachs ; met een beschrijving van hun kapel door Sigismund Tagage De Beyart P. J. H. Ubachs Universiteitsbibliotheek Maastricht
1923 Hebben de R.K. arbeiders-leden in den raad hunne plicht gedaan? : "een onderzoek van een in de sociale en politieke beweging bekende, met een gedocumenteerd ernstig betoog tot alle weldenkende R.K." Van Aelst Centre Céramique
1934 Plechtigheden bij het gouden jubilé als minderbroeder van den weleerw. pater fr. Accursius La Rose in het klooster St. Bonaventura te Maastricht Van Aelst Centre Céramique
1912 Geschichte des wundertá¤tigen Christusbildes zu Wijk-Maastricht Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1962 De schelm en de goede God / een filmroman van Bertold K. Jochim ; naar het draaiboek van Curth Flatow en Stefan Gommermann ; [vert. uit het Duits door F.A. Brunklaus] Leiter-Nypels Bertold K. Jochim Centre Céramique
1917 Verslag van de commissie tot voorbereiding van een sanatorium voor longlijders te Maastricht Leiter-Nypels Centre Céramique
1917 Verslag van de commissie tot voorbereiding van een sanatorium voor longlijders te Maastricht Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1942 Bisschoppelijke hulp-actie voor de getroffenen van den bominslag te Maastricht op 27 November 1941 Onbekend Centre Céramique
1962 Een voettocht door het Jekerdal te Maastricht Onbekend Centre Céramique
1962 Een voettocht door het Jekerdal te Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1972 Prijsvraag Vrijthof Maastricht : juryrapport Onbekend Centre Céramique
1856 Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van levende meesters te Maastricht in het jaar 1856 Van Osch-America Centre Céramique
1967 Rapport betreffende de monumentenzorg in de provincie Limburg / uitgebracht door de Culturele Raad Limburg Onbekend Centre Céramique
1967 Rapport betreffende de monumentenzorg in de provincie Limburg / uitgebracht door de Culturele Raad Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1950 Gids door het Provinciaal Museum voor Kunst en Oudheden en het Bisschoppelijk Museum van het Bisdom Roermond te Maastricht / Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Onbekend Centre Céramique
1856 Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van levende meesters te Maastricht in het jaar 1856 : vervolg Van Osch-America Centre Céramique
1966 DSM Holland, june 1966 Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1973 Katholieke Hogere Hotelschool Maastricht Onbekend Centre Céramique
1948 Rapport betreffende de oorlogsschade, de bouwactiviteit en de woningbehoefte in de Provincie Limburg / Provinciale Planologische Dienst in Limburg Onbekend Centre Céramique
1964 Plechtige liturgie volgens de Armeense Ritus, te vieren op de feestdag van de de Heilige Servatius, patroon van de stad Maastricht 13 mei 1964 Onbekend Centre Céramique
1964 Plechtige liturgie volgens de Armeense Ritus, te vieren op de feestdag van de de Heilige Servatius, patroon van de stad Maastricht 13 mei 1964 Onbekend Historisch Centrum Limburg
1955 Opleiding Zwarte Kruis verpleging Onbekend Centre Céramique
1913 Programma der plechtige ontvangst van Z. Em. W.M. Kardinaal van Rossum bij gelegenheid van diens bezoek aan de stad Maastricht op 6 Aug. 1913 / [bijdragen van Br. Edgard ... et al.] Goffin Centre Céramique
1913 Programma der plechtige ontvangst van Z. Em. W.M. Kardinaal van Rossum bij gelegenheid van diens bezoek aan de stad Maastricht op 6 Aug. 1913 / [bijdragen van Br. Edgard ... et al.] Goffin Historisch Centrum Limburg
1885 De kunst om goud te maken / door Michel Boutauld ; uit het Frans vert. door Petrus Neijboer Sint Paulus Vereeniging / Drukkerij Michel Boutauld Universiteitsbibliotheek Maastricht
1960 De bierfabricatie in de eerste 10 jaren van de 20-ste eeuw te Maastricht / door P.C. de B Stereo & Grafia P. C. de B. Centre Céramique
1960 De bierfabricatie in de eerste 10 jaren van de 20-ste eeuw te Maastricht / door P.C. de B Stereo & Grafia P. C. deB. Historisch Centrum Limburg
1960 De bierfabricatie in de eerste 10 jaren van de 20-ste eeuw te Maastricht / door P.C. de B Stereo & Grafia P. C. deB. Universiteitsbibliotheek Maastricht
1789 Histoire de la constitution Unigenitus. / Par Messire Pierre-François Lafiteau, ... ; pour servir de suite à  l'Histoire de lÉglise par Berault-Bercastel P.L. Lekens Pierre-François Lafiteau Centre Céramique
1789 Histoire de la constitution Unigenitus. / Par Messire Pierre-Franà§ois Lafiteau, ... ; pour servir de suite à  l'Histoire de l'Église par Berault-Bercastel P.L. Lekens Pierre-François Lafiteau Universiteitsbibliotheek Maastricht
1776 Leer-redenen op de vierentwintig zondagen na Pinksteren / gepredikt door den eerwaarden Heer Joannes Mulder, .. Jacob Lekens Joannes Mulder Centre Céramique
1776 Leer-redenen op de vierentwintig zondagen na Pinksteren / gepredikt door den eerwaarden Heer Joannes Mulder, .. Jacob Lekens Joannes Mulder Universiteitsbibliotheek Maastricht
1965 De taak van het Aanvullend Nijverheidsonderwijs / Werkkomissie Katholiek Technisch Onderwijs. Werkgroep Leerplan Aanvullend Onderwijs Onbekend Centre Céramique
1961 Suggesties voor het opzetten van een leerplan voor de afdeling Metaalbewerken van de L.T.S. / [Subkommissie Metaalbewerking: W.H. Kalb, voorz. ... et al.] Onbekend Centre Céramique
1968 Nota omtrent de wenselijkheid van een cooë?rdinerend wetenschappelijk instituut in Limburg / [J.F.R. Philips] Onbekend J. F. R. Philips Centre Céramique
1968 Nota omtrent de wenselijkheid van een coo?Årdinerend wetenschappelijk instituut in Limburg / [J.F.R. Philips] Onbekend J. F. R. Philips Historisch Centrum Limburg
1968 Nota omtrent de wenselijkheid van een cooë?rdinerend wetenschappelijk instituut in Limburg van J.F.R. Philips, namens de Stichting Maaslandse Monografieë?n Onbekend J. F. R. Philips Centre Céramique
1976 Stand van zaken betreffende de structuurvisie voor de grindwinning en de inrichting van de grindwinningsgebieden in Limburg / Provincie Limburg Crouzen Historisch Centrum Limburg
1976 Het inrichten van de grindwinningsgebieden in Limburg / Provinciale Planologische Dienst, Provinciale Waterstaat, Landinrichting Crouzen Historisch Centrum Limburg
1976 Het inrichten van de grindwinningsgebieden in Limburg / Provinciale Planologische Dienst, Provinciale Waterstaat, Landinrichting Crouzen Centre Céramique
175X M. T. Ciceronis Epistolæ familiares / cum P. Manutii annotationibus Græcarum vocum interpretatione & indice, cum extensione calendarum, nonarum & iduum, ad majorem commodum studiosæ juventutis Jacob Lekens M. T. Cicero Centre Céramique
1836 à€ mon enfant / traduit de Borger par Borger et dédié a Madame de Lamartine Bury-Lefèbvre Borger Centre Céramique
1891 Over de uitkomsten van het onderzoek naar de toestanden van den landbouw in Nederland door eenen ouden pachter (eene bijdrage tot "Limburg's verval") Onbekend Dickson Historisch Centrum Limburg
1940 De wettelijke invaliditeitsverzekering : de Invaliditeitswet (Wet van den 5 Juni 1913, S. 205, zooals die nader is gewijzigd, tot verzekering van arbeiders tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom) en de Mijnarbeiders Invaliditeitswet Leiter-Nypels H. Bossenbroek (Jr. ) Historisch Centrum Limburg
1955 Heiligdomsvaart Maastricht : van 9 tot 25 juli 1955 : officïel programma-boek Stegen Historisch Centrum Limburg
1927 De stichteres en de eerste wording van de Congregatie der Liefdezusters van den H. Carolus Borromeüs te Maastricht / door P. Albers, S.J. Leiter-Nypels P. Albers Historisch Centrum Limburg
1934 Het Sint Marcoenboekje : bevattende een korte levensschets der H. H. Eligius en Marculphus, benevens novenen, litanieë?n, gebeden en de overlezing Drukkerij v.h. CL. Goffin Centre Céramique
1875 Legende van het heilig kruis te Wijk-Maastricht Wynands-Gulikers Historisch Centrum Limburg
1927 Lourdes : verzameling van gebeden en gezangen ten dienste van pelgrims naar Lourdes, alsmede een aantal praktische wenken en raadgevingen voor den pelgrimstocht Drukkerij voorh. Cl. Goffin Universiteitsbibliotheek Maastricht
1779 Histoire d'Irlande, depuis l'invasion d'Henri II, avec un discours préliminaire sur l'ancien état de ce royaume / par Thomas Leland ; traduite de l'anglois Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Thomas Leland Centre Céramique
1779 Histoire d'Irlande, depuis l'invasion d'Henri II, avec un discours préliminaire sur l'ancien état de ce royaume / par Thomas Leland ; traduite de l'anglois Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux ThomasLeland Universiteitsbibliotheek Maastricht
195X Agriculture in the Netherlands and its nitrogenous fertilizer industry / issued by Centraal Stikstof Verkoopkantoor, The Hague Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1952 Electrotechnische voorschriften / uitgevaardigd door de Inspecteur-Generaal der Mijnen Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1959 VEMO : voorschriften voor electrisch materieel in verband met ontploffingsgevaar door mijngas / uitgevaardigd door de Inspecteur-Generaal der Mijnen Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1951 Talex : compendium van de talen en de exacte vakken / onder red. van J. Hoekstra en Jos. Weijden ; met medew. van H.L.M. van Can ... [et al.] Onbekend Centre Céramique
1786 Regelen, privilegien en aflaaten van het Aarts-Broederschap van de Allerheiligste Dryvuldigheid, en verlossing der gevangene christene slaaven by de Turken en andere barbaaren .. Jan Tilman van Gulpen Centre Céramique
1786 Regelen, privilegien en aflaaten van het Aarts-Broederschap van de Allerheiligste Dryvuldigheid, en verlossing der gevangene christene slaaven by de Turken en andere barbaaren .. Jan Tilman van Gulpen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1951 Tentoonstelling van werken door W.H. Singer Jr. en Jacob Dooijewaard Bonnefantenmuseum Centre Céramique
1951 Tentoonstelling van werken door W.H. Singer Jr. en Jacob Dooijewaard Bonnefantenmuseum Universiteitsbibliotheek Maastricht
1972 Rapport plan "Nederlands Katholiek Vakverbond regio Limburg" Onbekend Historisch Centrum Limburg
1975 Hoe ik mijnwerker werd : uit het dagboek van Joep Heineman / opgetekend door Kramer Onbekend Joep Heineman Centre Céramique
1975 Hoe ik mijnwerker werd : uit het dagboek van Joep Heineman / opgetekend door Kramer Onbekend JoepHeineman Historisch Centrum Limburg
1975 Hoe ik mijnwerker werd : uit het dagboek van Joep Heineman / opgetekend door Kramer Onbekend JoepHeineman Universiteitsbibliotheek Maastricht
1906 Bijdrage tot de geschiedenis der tijdrekenkunde te Maastricht in de Middeleeuwen / door P. Doppler Onbekend P. Doppler Historisch Centrum Limburg
1913 Het oudste burgerboek van Maastricht (1315-1379) / met eene inl. en aant. uitg. door P. Doppler Onbekend Historisch Centrum Limburg
1712 Lux evangelizantium e sacris præsertim litteris, M. Augustini, aliorumque Patrum testimoniis, &c. refulgens in omnes totius anni dominicas. / Authore f. Bonaventura Moors .. Lambert Bertus Bonaventura Moors Centre Céramique
1964 Gegevens ten dienste van het uitbreidingsplan der gemeente Heythuizen / rapporteurs: W.P.G. Toonen en F.J.H. Verheijden ; Economisch Technologisch Instituut in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1961 Kerkrade, mijnstad aan het wendepunt : een onderzoek naar de sociaal-economische struktuur en de vooruitzichten voor de toekomst van de gemeente Kerkrade / rapporteur: W.P.G. Toonen ; Economisch Technologisch Instituut in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1974 Het Jekerkwartier : een verkenning van de mogelijkheden tot de opstelling van een rehabilitatieplan / Openbare Werken Maastricht. Afdeling Sociaal Onderzoek Onbekend Centre Céramique
1974 Het Jekerkwartier : een verkenning van de mogelijkheden tot de opstelling van een rehabilitatieplan / Openbare Werken Maastricht. Afdeling Sociaal Onderzoek Onbekend Historisch Centrum Limburg
1852 Reglement voor het R.K. Armenhuis, opgericht in den Nieuwenhof te Maastricht : voor vader- of moederlooze kinderen Roberts Historisch Centrum Limburg
1852 Reglement voor het R.K. Armenhuis, opgericht in den Nieuwenhof te Maastricht : voor vader- of moederlooze kinderen Roberts Centre Céramique
1852 Reglement voor het R.K. Armenhuis, opgericht in den Nieuwenhof te Maastricht : voor vader- of moederlooze kinderen Roberts Universiteitsbibliotheek Maastricht
1948 Programma van onderwijs van de Katholieke Middelbare Handelsdagschool te Maastricht Onbekend Centre Céramique
1974 Oostermaas-Maastricht : onderzoek van een woonkompleks waarin men voor de keus staat: vernieuwen of afbreken? / Limburgse Akademie voor Bouwkunst ; [Hub Winkens ... et al.] Limburgse Akademie voor Bouwkunst Centre Céramique
1974 Oostermaas-Maastricht : onderzoek van een woonkompleks waarin men voor de keus staat: vernieuwen of afbreken? / Limburgse Akademie voor Bouwkunst ; [Hub Winkens ... et al.] Limburgse Akademie voor Bouwkunst Historisch Centrum Limburg
1971 Aspecten van welzijnsbevordering in de door Maastricht geannexeerde gemeenten Heer, Amby, Borgharen en Itteren : studie over de behoefte aan sociale dienstverlening en de behoefte aan ruimtelijke accommodatie voor de verenigingen op grond van een so De auteur M. Tacken Centre Céramique
1971 Aspecten van welzijnsbevordering in de door Maastricht geannexeerde gemeenten Heer, Amby, Borgharen en Itteren : studie over de behoefte aan sociale dienstverlening en de behoefte aan ruimtelijke accommodatie voor de verenigingen op grond van een so De auteur M. Tacken Historisch Centrum Limburg
1947 Bijdrage tot de kennis van het Boven-Senoon in Zuid-Limburg / door C. Francken Ernest van Aelst C. Francken Centre Céramique
1947 Bijdrage tot de kennis van het Boven-Senoon in Zuid-Limburg / door C. Francken Ernest van Aelst C. Francken Historisch Centrum Limburg
1972 Hart voor de stad : een bijdrage van de aktiegroep B4 aan de verbetering van het leefmilieu in de binnenstad van Maastricht / [Aktiegroep B4] Onbekend Centre Céramique
1972 Hart voor de stad : een bijdrage van de aktiegroep B4 aan de verbetering van het leefmilieu in de binnenstad van Maastricht / [Aktiegroep B4] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1975 Verkeers- en parkeeronderzoek in de binnenstad van Maastricht april 1972 : onderzoekresultaten, analyse, parkeerprognose / Bedrijf Openbare Werken. Afdeling Verkeerszaken Onbekend Centre Céramique
1975 Verkeers- en parkeeronderzoek in de binnenstad van Maastricht april 1972 : onderzoekresultaten, analyse, parkeerprognose / Bedrijf Openbare Werken. Afdeling Verkeerszaken Onbekend Historisch Centrum Limburg
1961 Een verkenning naar de ruimtelijke en maatschappelijke aspecten van bungalow-villacomplexen in Limburg / Provinciale Planologische Dienst in Limburg Onbekend Centre Céramique
1961 Een verkenning naar de ruimtelijke en maatschappelijke aspecten van bungalow-villacomplexen in Limburg / Provinciale Planologische Dienst in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1896 Internationale tentoonstelling van schilderijen, aquarels, teekeningen, etsen, beeldhouwwerk, enz. ... = Exposition internationale de tableaux, aquarelles, dessins, eaux-fortes, sculptures, etc. ... Onbekend Centre Céramique
1977 Kleuterdal Onbekend Centre Céramique
1969 Sportaccommodatie in Maastricht / [samengest. door de Gemeentelijke Sportstichting Maastricht ; i.s.m. het Bedrijf Openbare Werken] Onbekend Centre Céramique
1969 Sportaccommodatie in Maastricht / [samengest. door de Gemeentelijke Sportstichting Maastricht ; i.s.m. het Bedrijf Openbare Werken] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1975 Rapport buurtverkenning Caberg, Malpertuis, Pottenberg, Malberg, Oud-Caberg / [samenst.: Team Buurtwerkprojekt Malberg en Maastricht] ; Stedelijk Instituut voor Sociaal Werk Maastricht Onbekend Centre Céramique
1975 Rapport buurtverkenning Caberg, Malpertuis, Pottenberg, Malberg, Oud-Caberg / [samenst.: Team Buurtwerkprojekt Malberg en Maastricht] ; Stedelijk Instituut voor Sociaal Werk Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1975 Verkeer in het Jekerkwartier : resultaten van inspraak over het verkeerscirculatieplan en gegevens van de bewonersenquête Onbekend Centre Céramique
1962 Ir. F.C.J. Dingemans b.i. Onbekend F. C. J. Dingemans Centre Céramique
1962 Ir. F.C.J. Dingemans b.i. Onbekend F. C. J. Dingemans Historisch Centrum Limburg
1976 Van de Venne : tak-Linne-Maasbracht-Maastricht : summiere, voorlopige genealogie / samengest. door J.J.J. van de Venne De auteur J. J. J. van de Venne Centre Céramique
1963 Rapport betreffende de invloed van berm-obstakels op het verkeer Onbekend Centre Céramique
1963 Rapport betreffende de invloed van berm-obstakels op het verkeer Onbekend Historisch Centrum Limburg
1964 Sociaal-economisch onderzoek van de gemeente Sevenum / rapporteur: F.J.H. Verheyden ; Economisch Technologisch Instituut in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1971 Programma voor een woonwijk in het gebied Heer / Gemeentebestuur Maastricht Onbekend Centre Céramique
1971 Programma voor een woonwijk in het gebied Heer / Gemeentebestuur Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1974 S.B.K.T. 25 jaar.... en nu? / [met een inl. van Kees Simhoffer] Onbekend Centre Céramique
1941 Waterwinning in Zuid-Limburg : rapport uitgebracht aan de N.V. Waterleiding Mij. voor Zuid-Limburg / [uitgebracht door een commisie, bestaande uit: W.J. Jongmans ... et al.] Onbekend Centre Céramique
1971 Adressen : gebonden vormgeving in Limburg / Stichting voor toegepaste kunsten 'Scheppend Ambacht Limburg' Onbekend Historisch Centrum Limburg
1952 Het volkslogement / C. Wevers De auteur C. Wevers Centre Céramique
1972 Regeling van de algemene hulpverlening bij rampen in de gemeente Maastricht Onbekend Centre Céramique
1972 Regeling van de algemene hulpverlening bij rampen in de gemeente Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1890 Notice biographique de l'ingénieur maestrichtois Antoine Lipkens Le Courrier de la Meuse Centre Céramique
1932 Open brief aan Zijne Excellentie den Minister van Justitie te 's-Gravenhage / B.C. Cladder Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1909 Officieel programma van den historisch-religieusen optocht te Maastricht op 18 en 25 Juli 1909, voorstellend Europa's grootste mannen, van de 4e tot de 16e eeuw, als bedevaartgangers naar St. Servatius' graf / uitg. van wege de organiseerende Vereen Onbekend Centre Céramique
1909 Officieel programma van den historisch-religieusen optocht te Maastricht op 18 en 25 Juli 1909, voorstellend Europa's grootste mannen, van de 4e tot de 16e eeuw, als bedevaartgangers naar St. Servatius' graf / uitg. van wege de organiseerende Vereen Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1925 Officieel programma-boek der Maastrichtsche Canisius-feesten, 20-27 September 1925 Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1925 Officieel programma-boek der Maastrichtsche Canisius-feesten, 20-27 September 1925 Van Aelst Centre Céramique
1930 Roejen Hannes : Mastreechter revue in 4 akten / door L.W. Onbekend L. W. Centre Céramique
1920 Roejen Hannes : Mastreechter revue / door L.W. Onbekend L. W. Centre Céramique
1920 Albumblaadje "Valkenburg omhoog" : muziek met zang / door Willem C. de Hardt Hzn De auteur Willem C. de Hardt (Hzn. ) Centre Céramique
1944 De Patriot : verzameling van clandestien verschenen nummers in den bezettingstijd Leiter-Nypels Centre Céramique
1944 De Patriot : verzameling van clandestien verschenen nummers in den bezettingstijd Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1912 De militaire gouverneurs van Maastricht : 1567-1794 / door H. Dyserinck Onbekend H. Dyserinck Historisch Centrum Limburg
1778 Dilucidationes selectarum S. Scripturæ quæstionum. / ... Authore F. Martino Wouters .. Jacob Lekens Martinus Wouters Centre Céramique
1778 Dilucidationes selectarum S. Scripturæ quæ stionum. / ... Authore F. Martino Wouters .. Jacob Lekens MartinusWouters Universiteitsbibliotheek Maastricht
1787 Confession publique de monsieur Le Plat docteur és droits, dans la célébre Université de Louvain dediée a deux de ces collegues, docteurs en théologie dans la susdite Université Onbekend Le Plat Centre Céramique
1787 Confession publique de monsieur Le Plat docteur és droits, dans la célébre Université de Louvain dediée a deux de ces collegues, docteurs en théologie dans la susdite Université Onbekend Le Plat Universiteitsbibliotheek Maastricht
1962 Rapport, inhoudende voorstellen tot reorganisatie van de structuur van het limburgse geschied- en oudheidkundig genootschap, uitgebracht door de commissie, ingesteld bij besluit van de ledenvergadering van 12 februari 1962 / [Alb. Corten et al.] Onbekend Centre Céramique
1962 Rapport, inhoudende voorstellen tot reorganisatie van de structuur van het limburgse geschied- en oudheidkundig genootschap, uitgebracht door de commissie, ingesteld bij besluit van de ledenvergadering van 12 februari 1962 / [Alb. Corten et al.] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1735 Lux fidei, seu, D. Thomas doctor angelicus, splendissimae catholicae fidei athleta ... : accessit singularis dissertatio adversus moderno sectarios, ac errones omnes ordine alphabetico digestos ... / Authore ... Francisco van Ranst .. Lambert Bertus Franciscus van Ranst Universiteitsbibliotheek Maastricht
1898 Reglement der Maria-vereeniging, Roomsch-Katholieke Vrouwenbond, ter bestrijding van drankmisbruik .. Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1906 Reglement van het Limburgsch Kruisverbond Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1798 Réflexions sur le décret de Rome et la décision de quelques evêques relativement au serment de haine &c. en vertu de la Loi du 19 Fructidor an. 5 / par M. * Ami de la vérité & de la paix Theodoor Nypels Simon Pierre Ernst Centre Céramique
1863 Reglement voor het oudheidkundig genootschap in het hertogdom Limburg Hollman Centre Céramique
1964 De muziekgeschiedenis van Maastricht / G.M.I. Quaedvlieg De auteur G. M. I. Quaedvlieg Centre Céramique
1964 De muziekgeschiedenis van Maastricht / G.M.I. Quaedvlieg De auteur G. M. I. Quaedvlieg Historisch Centrum Limburg
1960 Nota inzake de werkgelegenheid tot 1980 en de daartoe te treffen voorzieningen in de provincie Limburg / [Planologische Dienst] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1961 Holocene sea level changes in the Netherlands / by S. Jelgersma Van Aelst Saskia Jelgersma Historisch Centrum Limburg
1948 Verordening en beschrijving deel uitmakende van het partië?le streekplan, ter bescherming van waterwingebieden in Zuid-Limburg, houdende bestemmings- en gebruiksvoorschriften van de in dit plan begrepen gebieden, welke zijn aangewezen als in hoof Onbekend Centre Céramique
1975 Woonwagenwerk Maastricht, 1925-1975 / [tekst: Piet van Kempen] Crouzen Piet van Kempen Historisch Centrum Limburg
1975 Woonwagenwerk Maastricht, 1925-1975 / [tekst: Piet van Kempen] Crouzen Piet van Kempen Centre Céramique
1973 Geschiedenis van het pompstation Kastanjelaan en de Tregabron / door J.L.C. v.d. Hof Onbekend J. L. C. v. d. Hof Centre Céramique
1973 Geschiedenis van het pompstation Kastanjelaan en de Tregabron / door J.L.C. v.d. Hof Onbekend J. L. C. v. d. Hof Historisch Centrum Limburg
1892 Nonk van Kölle : comediestuk in ein ak / door C. Breuls Maastrichtsche Stoomdrukkerij C. Breuls Centre Céramique
1960 Servatius, apostel van het Maasland Crouzen Historisch Centrum Limburg
1769 Summa S. Thomæ hodiernis academiarum moribus accommodata, sive Cursus theologiæ juxtà  mentem &, in quantùm licuit, juxtà  ordinem & litteram D. Thomæ in sua Summa, : insertis pro re nata digressionibus in historiam ecclesiasticam Jacob Lekens Carolus Renatus Billuart Universiteitsbibliotheek Maastricht
1769 Summa S. Thomæ hodiernis academiarum moribus accommodata, sive Cursus theologiæ juxtà  mentem &, in quantùm licuit, juxtà  ordinem & litteram D. Thomæ in sua Summa, : insertis pro re nata digressionibus in historiam ecclesiasticam Jacob Lekens Carolus Renatus Billuart Universiteitsbibliotheek Maastricht
1769 Summa S. Thomæ hodiernis academiarum moribus accommodata, sive Cursus theologiæ juxtà  mentem &, in quantùm licuit, juxtà  ordinem & litteram D. Thomæ in sua Summa, : insertis pro re nata digressionibus in historiam ecclesiasticam Jacob Lekens Carolus Renatus Billuart Universiteitsbibliotheek Maastricht
1769 Summa S. Thomæ hodiernis academiarum moribus accommodata, sive Cursus theologiæ juxtà  mentem &, in quantùm licuit, juxtà  ordinem & litteram D. Thomæ in sua Summa, : insertis pro re nata digressionibus in historiam ecclesiasticam Jacob Lekens Carolus Renatus Billuart Universiteitsbibliotheek Maastricht
1769 Summa S. Thomæ hodiernis academiarum moribus accommodata, sive Cursus theologiæ juxtà  mentem &, in quantùm licuit, juxtà  ordinem & litteram D. Thomæ in sua Summa, : insertis pro re nata digressionibus in historiam ecclesiasticam Jacob Lekens Carolus Renatus Billuart Universiteitsbibliotheek Maastricht
1769 Summa S. Thomæ hodiernis academiarum moribus accommodata, sive Cursus theologiæ juxtà  mentem &, in quantùm licuit, juxtà  ordinem & litteram D. Thomæ in sua Summa, : insertis pro re nata digressionibus in historiam ecclesiasticam Jacob Lekens Carolus Renatus Billuart Universiteitsbibliotheek Maastricht
1769 Summa S. Thomæ hodiernis academiarum moribus accommodata, sive Cursus theologiæ juxtà  mentem &, in quantùm licuit, juxtà  ordinem & litteram D. Thomæ in sua Summa, : insertis pro re nata digressionibus in historiam ecclesiasticam Jacob Lekens Carolus Renatus Billuart Universiteitsbibliotheek Maastricht
1769 Summa S. Thomæ hodiernis academiarum moribus accommodata, sive Cursus theologiæ juxtà  mentem &, in quantùm licuit, juxtà  ordinem & litteram D. Thomæ in sua Summa, : insertis pro re nata digressionibus in historiam ecclesiasticam Jacob Lekens Carolus Renatus Billuart Universiteitsbibliotheek Maastricht
1769 Summa S. Thomæ hodiernis academiarum moribus accommodata, sive Cursus theologiæ juxtà  mentem &, in quantùm licuit, juxtà  ordinem & litteram D. Thomæ in sua Summa, : insertis pro re nata digressionibus in historiam ecclesiasticam Jacob Lekens Carolus Renatus Billuart Universiteitsbibliotheek Maastricht
1769 Summa S. Thomæ hodiernis academiarum moribus accommodata, sive Cursus theologiæ juxtà  mentem &, in quantùm licuit, juxtà  ordinem & litteram D. Thomæ in sua Summa, : insertis pro re nata digressionibus in historiam ecclesiastica Jacob Lekens Carolus Renatus Billuart Universiteitsbibliotheek Maastricht
1769 Summa S. Thomæ hodiernis academiarum moribus accommodata, sive Cursus theologiæ juxtà  mentem &, in quantùm licuit, juxtà  ordinem & litteram D. Thomæ in sua Summa, : insertis pro re nata digressionibus in historiam ecclesiastica Jacob Lekens Carolus Renatus Billuart Universiteitsbibliotheek Maastricht
1769 Summa S. Thomæ hodiernis academiarum moribus accommodata, sive Cursus theologiæ juxtà  mentem &, in quantùm licuit, juxtà  ordinem & litteram D. Thomæ in sua Summa, : insertis pro re nata digressionibus in historiam ecclesiastica Jacob Lekens Carolus Renatus Billuart Universiteitsbibliotheek Maastricht
1769 Summa S. Thomæ hodiernis academiarum moribus accommodata, sive Cursus theologiæ juxtà  mentem &, in quantùm licuit, juxtà  ordinem & litteram D. Thomæ in sua Summa, : insertis pro re nata digressionibus in historiam ecclesiastica Jacob Lekens Carolus Renatus Billuart Universiteitsbibliotheek Maastricht
1770 Summa S. Thomæ hodiernis academiarum moribus accommodata, sive Cursus theologiæ juxtà  mentem &, in quantùm licuit, juxtà  ordinem & litteram D. Thomæ in sua Summa, : insertis pro re nata digressionibus in historiam ecclesiastica Jacob Lekens Carolus Renatus Billuart Universiteitsbibliotheek Maastricht
1770 Summa S. Thomæ hodiernis academiarum moribus accommodata, sive Cursus theologiæ juxtà  mentem &, in quantùm licuit, juxtà  ordinem & litteram D. Thomæ in sua Summa, : insertis pro re nata digressionibus in historiam ecclesiastica Jacob Lekens Carolus Renatus Billuart Universiteitsbibliotheek Maastricht
1770 Summa S. Thomæ hodiernis academiarum moribus accommodata, sive Cursus theologiæ juxtà  mentem &, in quantùm licuit, juxtà  ordinem & litteram D. Thomæ in sua Summa, : insertis pro re nata digressionibus in historiam ecclesiastica Jacob Lekens Carolus Renatus Billuart Universiteitsbibliotheek Maastricht
1770 Summa S. Thomæ hodiernis academiarum moribus accommodata, sive Cursus theologiæ juxtà  mentem &, in quantùm licuit, juxtà  ordinem & litteram D. Thomæ in sua Summa, : insertis pro re nata digressionibus in historiam ecclesiastica Jacob Lekens Carolus Renatus Billuart Universiteitsbibliotheek Maastricht
1770 Summa S. Thomæ hodiernis academiarum moribus accommodata, sive Cursus theologiæ juxtà  mentem &, in quantùm licuit, juxtà  ordinem & litteram D. Thomæ in sua Summa, : insertis pro re nata digressionibus in historiam ecclesiastica Jacob Lekens Carolus Renatus Billuart Universiteitsbibliotheek Maastricht
1770 Summa S. Thomæ hodiernis academiarum moribus accommodata, sive Cursus theologiæ juxtà  mentem &, in quantùm licuit, juxtà  ordinem & litteram D. Thomæ in sua Summa, : insertis pro re nata digressionibus in historiam ecclesiastica Jacob Lekens Carolus Renatus Billuart Universiteitsbibliotheek Maastricht
1969 Bevolking van de parochies in het dekenaat Maastricht, 1953-1968 / Bedrijf Openbare Werken, Afdeling Sociaal Onderzoek Onbekend Centre Céramique
1951 Historische gids bij gelegenheid van het bezoek van Zijne Excellentie De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting aan de Stokstraat en omgeving te Maastricht op donderdag 27 september 1951 Onbekend Centre Céramique
1963 Maastricht woher? wohin? / door J.N.G.M.A. Viegen Onbekend J. N. G. M. A. Viegen Centre Céramique
1963 Maastricht woher? wohin? / door J.N.G.M.A. Viegen Onbekend J. N. G. M. A. Viegen Historisch Centrum Limburg
1965 Rapport betreffende het opbouwwerk in het stadsdeel Heugem / [samengest. door Stichting Sociaal Opbouwwerk Heugem] Onbekend Centre Céramique
1968 Structuurplan riolering Groot-Maastricht / [samengest. door] Openbare Werken Onbekend Centre Céramique
1968 Structuurplan riolering Groot-Maastricht / [samengest. door] Openbare Werken Onbekend Historisch Centrum Limburg
1930 Lustrum jaarboekje van de Roomsch-Kath. sport-vereeniging en congregatie-voetbalclub R.A.P.I.D, Roomsche Adel Prijkt In Daden, te Maastricht, 1920-1930 Onbekend Centre Céramique
1930 Lustrum jaarboekje van de Roomsch-Kath. sport-vereeniging en congregatie-voetbalclub R.A.P.I.D, Roomsche Adel Prijkt In Daden, te Maastricht, 1920-1930 Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1960 Aspects of the pliocene and early pleistocene vegetation in the Netherlands / by W.H. Zagwijn Van Aelst W. H. Zagwijn Centre Céramique
1960 Aspects of the pliocene and early pleistocene vegetation in the Netherlands / by W.H. Zagwijn Van Aelst W. H. Zagwijn Historisch Centrum Limburg
1949 Rapport betreffende de woningbehoefte en de woningbezetting in Limburg / Provinciale Planologische Dienst in Limburg Onbekend Centre Céramique
1945 Program en toelichting van de Nederlandse Volksbeweging Onbekend Centre Céramique
1947 Reisboek van Limburg Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1947 Reisboek van Limburg Boosten & Stols Universiteitsbibliotheek Maastricht
1775 Examen theologo-scripturisticum sive petitiones theologicas et responsiones scripturisticas concernentes theologiam moralem / collegit R.F.P. Urbanus à  S. Elisabetha Jacob Lekens Urbanus a S. Elisabetha Centre Céramique
1775 Examen theologo-scripturisticum sive petitiones theologicas et responsiones scripturisticas concernentes theologiam moralem / collegit R.F.P. Urbanus à  S. Elisabetha Jacob Lekens Urbanus a S. Elisabetha Universiteitsbibliotheek Maastricht
1922 Missa in die festo : dr. Alph.J.M. Diepenbrock Onbekend Centre Céramique
1922 Missa in die festo : dr. Alph.J.M. Diepenbrock Onbekend Historisch Centrum Limburg
1922 Missa in die festo : dr. Alph.J.M. Diepenbrock Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1963 Scholenplan Groot-Maastricht / [samengest. door] Werkgroep Scholenplanologie Onbekend Centre Céramique
1963 Scholenplan Groot-Maastricht / [samengest. door] Werkgroep Scholenplanologie Onbekend Historisch Centrum Limburg
1910 De harp zijner jeugd opgedragen aan zijne ouders / door J.M.P.A. Rased Edz Onbekend J. M. P. A. Rased Centre Céramique
1968 Maastricht : kanttekeningen bij het verkeersstruktuurplan 1968 Onbekend Historisch Centrum Limburg
1967 Rapport betreffende de behoefte aan terreinen ten behoeve van de veldsporten Onbekend Centre Céramique
1745 Hemels palm-hof, ofte kort begryp van het groot getyde-boeck, beplant met godtvruchtige oeffeningen, weekelijcke getyden, litanien, lof-sangen, en gebeden ... / Meestendeel getrocken uyt de Heylige Schrifture, ende de Heylige Oudt-vaders, door ... W Jacob Lekens Wilhelmus Nakatenus Centre Céramique
1770 Hemels palm-hof, oft kort begryp van het groot getyde-boek, met godvrugtige oeffeningen, weekelijke getyden, litanien, lof-zangen, en gebeden / voor de godtzoekende zielen, meestendeel getrokken uyt de heylige Schrifture, ende de heylige Oud-vaders, Jacob Lekens Wilhelmus Nakatenus Centre Céramique
178X Hemels palm-hof beplant met godvruchtige oeffeningen, ofte kort begryp van het groot getyden boek wekelyke getyden, litanien, lofzangen en gebeden. Voor de god-zoekende zielen. / Meestendeel getrokken uit de heilige Schrifture, en de heilige Oud-vad Jan Tilman van Gulpen Wilhelmus Nakatenus Centre Céramique
1960 De Mosasaur : Mestreegter operètte oet de Fransen tied / door Karel Matthijs Onbekend Karel Matthijs Centre Céramique
1960 De Mosasaur : Mestreegter oper?¿tte oet de Fransen tied / door Karel Matthijs Onbekend Karel Matthijs Historisch Centrum Limburg
1960 De Mosasaur : Mestreegter operètte oet de Fransen tied / door Karel Matthijs Onbekend Karel Matthijs Universiteitsbibliotheek Maastricht
1962 Druppels van stilte : gedichten / van Vic Reinders Goffin Vic Reinders Historisch Centrum Limburg
1962 Druppels van stilte : gedichten / van Vic Reinders Goffin Vic Reinders Universiteitsbibliotheek Maastricht
1948 Selectie van boekwerken en tijdschriften op het gebied van cultuur, kunst, volkskunde Onbekend Centre Céramique
1948 Selectie van boekwerken en tijdschriften op het gebied van cultuur, kunst, volkskunde Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1791 Coeleste palmetum, variis officiis, litaniis, precibus, instructionibus, Psalmorum interpretationibus, meditationibus controversiis, &c. Nec non vitis Sanctorum per annum cum orationibus adjunctis, lectissimis sacræ Scripturæ & sanctorum Patrum ad P.L. Lekens Wilhelmus Nakatenus Centre Céramique
1731 Officia propria sanctorum ordinis, ex speciali concessione sanctiss. D. N. Pii papæ V. a canonicis regularibus congregationis Windesemensis celebranda Lambert Bertus Centre Céramique
179X Nouveau barême ou traité d'arithmétique : divisé en trois parties. ... Avec un supplément ... / par E.V.L..... Membre de plusieurs Académies Theodoor Nypels E. V. L. Centre Céramique
1962 Introductieboekje voor medewerkers : ENCI Onbekend Historisch Centrum Limburg
1946 De chef : zijn vorming en zijn taak / door A. Carrard Leiter-Nypels A. Carrand Historisch Centrum Limburg
1798 Premiere suite au Répertoire ou Mémorial chronologique des lois, proclamations et arrêtés, publiées dans le Département de la Meuse Inférieure, a dater du 1 nivôse an 5 jusqu'à  la fin du mois de floréal an 6 Theodoor Nypels Centre Céramique
1798 Premiere suite au Répertoire ou Mémorial chronologique des lois, proclamations et arrêtés, publiées dans le Département de la Meuse Inférieure, a dater du 1 nivôse an 5 jusqu'à  la fin du mois de floréal an 6 Theodoor Nypels Universiteitsbibliotheek Maastricht
1840 Gedachtenis van het jubelfeest der Broederschap van de Geloovige Zielen, te Maastricht in de parochiale kerk van den heiligen apostel Mathias. Van den 1 tot en met den 15 November 1840 Koymans, A.J. Centre Céramique
1964 Plechtige Eucharistieviering waaronder de installatie van mgr. K. Roncken deken van Maastricht tot pastoor van de parochie "St. Servaas" Onbekend Historisch Centrum Limburg
1964 Riolering en rioolwaterzuivering in Maastricht / Openbare Werken Maastricht Onbekend Centre Céramique
1964 Riolering en rioolwaterzuivering in Maastricht / Openbare Werken Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1961 Maastricht : Kulturzentrum in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft / voordracht gehouden door H.H.E. Wouters Onbekend H. H. E. Wouters Centre Céramique
1961 Maastricht : Kulturzentrum in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft / voordracht gehouden door H.H.E. Wouters Onbekend H. H. E. Wouters Historisch Centrum Limburg
1961 Maastricht : Kulturzentrum in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft / voordracht gehouden door H.H.E. Wouters Onbekend H. H. E. Wouters Universiteitsbibliotheek Maastricht
1964 Verordening op het bouwen en de bewoning / [Gemeente Maastricht] Onbekend Centre Céramique
1964 Verordening op het bouwen en de bewoning / [Gemeente Maastricht] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1753 Catalogus bibliothecae Mosa Trajectinae Onbekend Abraham van den Heuvel Centre Céramique
1753 Catalogus bibliothecae Mosa Trajectinae Onbekend Abraham van den Heuvel Centre Céramique
1803 Catalogue de la bibliothèque de Maestricht Onbekend François Cavelier Centre Céramique
1837 Catalogue de la bibliothèque de Maestricht Onbekend Willem Jacobus August Cavelier Centre Céramique
1837 Catalogue de la bibliothèque de Maestricht Onbekend Willem Jacobus August Cavelier Centre Céramique
1902 Sterre der Zee : handboekje voor de vereerders van O.L. Vrouw van Maastricht .. Onbekend Centre Céramique
1960 Es God bleef : bundel sjetse mèt verhaolende inslaag en romantiese oetslaag / door Léon Veugen ; mèt teikeningskes vaan Pieke Dassen Onbekend Léon Veugen Centre Céramique
1960 Es God bleef : bundel sjetse m?¿t verhaolende inslaag en romantiese oetslaag / door Léon Veugen ; m?¿t teikeningskes vaan Pieke Dassen Onbekend Léon Veugen Historisch Centrum Limburg
1960 Es God bleef : bundel sjetse mèt verhaolende inslaag en romantiese oetslaag / door Léon Veugen ; mèt teikeningskes vaan Pieke Dassen Onbekend Léon Veugen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1960 Es God bleef : bundel sjetse mèt verhaolende inslaag en romantiese oetslaag / door Léon Veugen ; mèt teikeningskes vaan Pieke Dassen Onbekend Léon Veugen Centre Céramique
1974 Es God bleef : bundel sjetse mèt verhaolende inslaag en romantiese oetslaag / door Léon Veugen ; mèt teikeningskes vaan Pieke Dassen Onbekend Léon Veugen Centre Céramique
1955 Mastreechter ballade / door Louis Mincan Leiter-Nypels Louis Mincan Centre Céramique
1955 Mastreechter ballade / door Louis Mincan Leiter-Nypels Louis Mincan Universiteitsbibliotheek Maastricht
1936 Ditsjes en detsjes : Treechter gediechsjes / door Clément Goffin Onbekend Clément Goffin Centre Céramique
1936 Ditsjes en detsjes : Treechter gediechsjes / door Clément Goffin Onbekend Clément Goffin Universiteitsbibliotheek Maastricht
1921 Groote jubileumfeesten op zondag 14 en maandag 15 aug. 1921, gegeven door de Koninklijke Societeit van Handboogschutters "St. Sebastiaan" gevestigd te Maastricht ... Onbekend Centre Céramique
1921 Groote jubileumfeesten op zondag 14 en maandag 15 aug. 1921, gegeven door de Koninklijke Societeit van Handboogschutters "St. Sebastiaan" gevestigd te Maastricht ... Onbekend Historisch Centrum Limburg
1956 De belofte van het licht / door Loe Maas ; met ill van Guill. Serpenti Crouzen Loe Maas Historisch Centrum Limburg
1963 N.V. Staalwerken "De Maas" : interne bedrijfsgeschiedenis (1925-1962) / door J.F.R. Philips Onbekend J. F. R. Philips Historisch Centrum Limburg
1967 Internationales Kolloquium ??ber neueste Entwicklungen bei der Anwendung des Beukenmodells / veranstaltet von N.V. Provinciale Limburgse Elektriciteits-Maatschappij ; Vorsitzender Harald M??ller Onbekend Historisch Centrum Limburg
1946 The history of the 665th Ordnance Ammunition Company, 1943-1945 / [author: Manuel Goulart ; contributers Richard Shaff ... et al.] Boosten & Stols Manuel Goulart Centre Céramique
1955 L' économie européenne devant le monde moderne / Paul van Zeeland Onbekend Paul van Zeeland Centre Céramique
1955 L'économie européenne devant le monde moderne / Paul van Zeeland Onbekend Paul van Zeeland Historisch Centrum Limburg
1788 Développement du petit catéchisme, qui est en usage dans les dioceses de Cambrai, de Liege et de Namur. / Par mr. l'abbé D***, .. P.L. Lekens Abbé D. Centre Céramique
1755 Novus candidatus rhetoricæ, altero se candidior comptiorque, non Aphtonii solùm Progymnasmata ornatiùs concinnata, sed Tullianæ etiam rhetoricæ præcepta clariùs explicata, repræsentans studiosis eloquentiæ candidatis. ; Accessit nunc primù Jacob Lekens Franciscus Pomey Centre Céramique
1961 De toekomstige ontwikkeling der werkgelegenheid in Limburg, 1957-1972 : een visie op het in 1972 te verwachten aanbod van arbeid door mannen en de beschikbare arbeidsplaatsen : studie / samengesteld in opdracht van Gedeputeerde Staten van Limburg ; Onbekend Historisch Centrum Limburg
1790 Nieuwe Fransche spraek-konst. / doór J. Des Roches P.L. Lekens Jean Des Roches Centre Céramique
1973 Parkeergarage boven "Catacomben" / [bijdragen van J.J.J. van de Venne ... et al.] Onbekend Centre Céramique
1973 Parkeergarage boven "Catacomben" / [bijdragen van J.J.J. van de Venne ... et al.] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1965 Gids voor het Protestantse kerkelijke, sociale en culturele leven in Maastricht en omgeving / verzorgd en uitg. door de Protestantse Contactraad voor Sociaal/Cultureel Werk in Maastricht Leiter-Nypels Centre Céramique
1976 De hulpverlening door de Stichting Gezinszorg Maastricht : een onderzoek naar de wijze waarop de klië?nten de hulpverlening ervaren / H. van Wagenberg Onbekend H. van Wagenberg Centre Céramique
1976 De hulpverlening door de Stichting Gezinszorg Maastricht : een onderzoek naar de wijze waarop de kliënten de hulpverlening ervaren / H. van Wagenberg Onbekend H. van Wagenberg Historisch Centrum Limburg
1941 Bijdragen tot de geschiedenis der Sittardsche Sint Pieterskerk : bouwgeschiedenis en inventaris / door J. J. M. Timmers Onbekend Jan Joseph Marie Timmers Centre Céramique
1940 Maastricht : Führer in Wort und Bild durch die Alte Stadt für die deutschen Soldaten / von Oberleutnant Schubert Leiter-Nypels . . . Schubert (luitenant) Centre Céramique
1940 Maastricht : Führer in Wort und Bild durch die Alte Stadt für die deutschen Soldaten / von Oberleutnant Schubert Leiter-Nypels . . . Schubert (luitenant) Historisch Centrum Limburg
1777 Fabulæ selectæ Fontanii : e Gallico in Latinum sermonum conversæ in usum studiosæ juventutis, / authore J. B. Giraud Jacob Lekens Fontanius Centre Céramique
1773 Les ruses du maquignonnage dévoilées, ou le moyen de se garantir de toutes fraudes dans l'achat des chevaux, avec le vrai miroir de leurs bonnes confirmations, de leurs ages, & de tous les défauts ... / par M. F. Duts, .. Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux F. Duts Centre Céramique
1970 Advies openbaar vervoer Maastricht Onbekend Centre Céramique
1976 Het schele beeld van Sint Servaas : naar een fragment uit de "Legende van Sint Servaas" / door Henric van Veldeke ; [bew. door Jef Spuisers] Onbekend Centre Céramique
1976 Het schele beeld van Sint Servaas : naar een fragment uit de "Legende van Sint Servaas" / door Henric van Veldeke ; [bew. door Jef Spuisers] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1977 Oud-Wyck : renovatie-voorstel deelgebieden Onbekend Centre Céramique
1971 Riool- en zuiveringstechnische maatregelen ter sanering van de openbare wateren en waterlossingen in het zuid-westelijk gebied van de provincie Limburg : betrokken gemeenten: Maastricht, Eijsden, Gronsveld, Cadier en Keer, Sint Geertruid, Bemelen Onbekend Centre Céramique
1971 Riool- en zuiveringstechnische maatregelen ter sanering van de openbare wateren en waterlossingen in het zuid-westelijk gebied van de provincie Limburg : betrokken gemeenten: Maastricht, Eijsden, Gronsveld, Cadier en Keer, Sint Geertruid, Bemelen Onbekend Historisch Centrum Limburg
1723 Tractatus historico-theologicus de quatuor statibus hominis lapsi. Quorum primus: sub lege naturae. Secundus: sub lege veteri. Tertius: sub lege nova. Quartus: in pace plena atque perfecta. / Per A. P. sacerdotam Lambert Bertus Centre Céramique
1968 De suburbanisatie in Limburg : een studie over de omvang van het suburbanisatieverschijnsel, de herkomst en motivering van de suburbanisant, benevens zijn ervaringen na de suburbanisatie Onbekend Centre Céramique
1968 De suburbanisatie in Limburg : een studie over de omvang van het suburbanisatieverschijnsel, de herkomst en motivering van de suburbanisant, benevens zijn ervaringen na de suburbanisatie Onbekend Historisch Centrum Limburg
1950 La protection des monuments au Grand-Duché de Luxembourg / par M. Thinnes Boosten & Stols M. Thinnes Centre Céramique
1776 Relation de différents voyages dans les Alpes du Faucigny. / Par Messieurs D. & D Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Centre Céramique
1968 De parochie van de H. Matthias te Maastricht in beroep op het besluit dd. 4 september 1968 van de bisschop van Roermond bij de S.C. de Clero te Rome / [F. Rouwet ... et al.] Onbekend Centre Céramique
1971 Wienougsfies 1971 : 9 oktober, Apostelhoeve, Mestreech / Zuid-Limburgs Genootschap van Wijnvrienden "Vrun van de Wien" Onbekend Centre Céramique
1964 Geestelijke gezondheidszorg in Limburg : verslag van de Provinciale gezondheidsdag gehouden op 29 september 1964, Stadsschouwburg Sittard Crouzen & zoon Historisch Centrum Limburg
1965 Geschiedenis der kerken, kloosters en kapellen van Rekem / Raph. Verbois Van Aelst Raph. Verbois Historisch Centrum Limburg
1779 Mémoires de la cour de France, pour les années 1688 et 1689. / Par me. la comtesse de la Fayette Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Comtesse de la Fayette Centre Céramique
1779 La valise trouvée / par M. le Sage Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux M. le Sage Centre Céramique
1790 Considérations politiques sur la position actuelle des Pays-Bas, ou Lettre de Mr. l'Abbé S*** de C** à  un conseiller du Conseil Royal du Gouvernement de Bruxelles Onbekend Centre Céramique
1796 Derde uitgeevinge der beschryvinge of analise van de bergstoffelyke, en yzeragtige waters van de fontyne kort by de stad van Tongren ... gedrukt in 1700, en daar na vermeerdert ... met eenige verklaarende aanmerkingen en naspeuringen, van d'heer Dri Gijsbert Bartholomeus van Gulpen Centre Céramique
1796 Derde uitgeevinge der beschryvinge of analise van de bergstoffelyke, en yzeragtige waters van de fontyne kort by de stad van Tongren ... gedrukt in 1700, en daar na vermeerdert ... met eenige verklaarende aanmerkingen en naspeuringen, van d'heer Dri Gijsbert Bartholomeus van Gulpen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1966 De Stichting Bijzondere Sociale Zorg Maastricht : beschrijving van een poging / door J.H.A.E. Cornips Onbekend J. H. A. E. Cornips Centre Céramique
1966 De Stichting Bijzondere Sociale Zorg Maastricht : beschrijving van een poging / door J.H.A.E. Cornips Onbekend J. H. A. E. Cornips Historisch Centrum Limburg
1960 Land zonder grens : Aken, Luik, Maastricht : inventaris van het hoger en gespecialiseerd middelbaar onderwijs Maastricht en omgeving / [J.N.G.M.A. Viegen] Onbekend J. N. G. M. A. Viegen Centre Céramique
1944 Brieven van Opheffer aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad Leiter-Nypels Opheffer Centre Céramique
1969 Nota houdende voorstellen inzake een provinciaal subsidiebeleid ten behoeve van de filmvorming in Limburg / uitgebracht door de Culturele Raad Limburg Onbekend Centre Céramique
1968 Nota inzake gebiedsuitbreiding van de gemeente Maastricht Onbekend Centre Céramique
1947 Brieven van Opheffer aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad Leiter-Nypels Opheffer Centre Céramique
1928 Tentoonstelling van beeldende kunst in verband met het Presbyterium / georganiseerd door de permanente tentoonstellingsraad voor katholieke kunst Petra in de omgang van de O.L. Vrouwe Kerk, Maastricht 26 mei - 3 juni MCMXXVIII Leiter-Nypels Centre Céramique
1928 Tentoonstelling van beeldende kunst in verband met het Presbyterium / georganiseerd door de permanente tentoonstellingsraad voor katholieke kunst Petra in de omgang van de O.L. Vrouwe Kerk, Maastricht 26 mei - 3 juni MCMXXVIII Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1928 Tentoonstelling van beeldende kunst in verband met het Presbyterium / georganiseerd door de permanente tentoonstellingsraad voor katholieke kunst Petra in de omgang van de O.L. Vrouwe Kerk, Maastricht 26 mei - 3 juni MCMXXVIII Leiter-Nypels Universiteitsbibliotheek Maastricht
1977 Politieke brochure, of: Wat de gevolgen zijn van uw stem / [samengest. door de] Kongrescommissie [van de] Afdeling Limburg [van het] C.O.C Onbekend Centre Céramique
1907 Alcoholvrije druppeltjes van Heeroom Paulus Onbekend Heeroom Paulus Historisch Centrum Limburg
1950 Planologische toelichting bij de te ontwerpen accomodatie voor sport en spel in Maastricht-Oost / [samengest. door de Dienst Stadsontwikkeling Maastricht] Onbekend Centre Céramique
1962 Nota inzake de integratie van het maatschappelijk en sociaal opbouwwerk in de ruimtelijke ordening van de Maastrichtse plattegrond / J.N.G.M.A. Viegen Onbekend J. N. G. M. A. Viegen Centre Céramique
1962 Nota inzake de integratie van het maatschappelijk en sociaal opbouwwerk in de ruimtelijke ordening van de Maastrichtse plattegrond / J.N.G.M.A. Viegen Onbekend J. N. G. M. A. Viegen Historisch Centrum Limburg
1874 Le trésor sacré de S. Servais à  Maestricht / par M.A.H. Willemsen Bogaerts Michel Antoine Hubert Willemsen Centre Céramique
1917 Tuberculosebestrijding : vergadering van het Burgerlijk Armbestuur te Maastricht van den 4 Mei 1917, ten 5 1/2 ure namiddags / [onder voorzitterschap van E.A.J.C. Charlier] Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1916 Tuberculose bestrijding : vergadering van het Burgerlijk Armbestuur te Maastricht van den 6 October 1916, ten 5 1/2 ure namiddags / [onder voorzitterschap van E.A.J.C. Charlier] Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1775 Zémir et Zilas, poë?me en trois chants; suivi de quelques poésies champêtres; / par M.D. de S Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux M. D. de S. Centre Céramique
1942 Het land van bij-ons-buiten : herinneringen van een officier-gezaghebber in de Indische Buitengewesten / Abraham Exodus ; met voorw. van J.W. Meyer Ranneft ; met teek. van Menno van Meeteren Brouwer Leiter-Nypels Abraham Exodus Centre Céramique
1909 Zevenjaarlijksche heiligdomsvaart te Maastricht : tentoonstelling van oude en nieuwe Maastrichtsche kunst en kunstnijverheid, historisch-godsdienstige optocht = Ostension septennale des saintes reliques à  Maestricht : exposition d'art ancien et mod Van Hasselt Centre Céramique
1916 Feestgids van de kerkelijke plechtigheden de zevenjaarlijksche Heiligdomsvaart te Maastricht, 8-23 juli 1916 en van het openluchtspel "De legende van St. Servaas" hetwelk te dier gelegenheid gegeven wordt op het Vrijthof, den 9en, 16en en 23en juli Goffin Centre Céramique
1916 Feestgids van de kerkelijke plechtigheden de zevenjaarlijksche Heiligdomsvaart te Maastricht, 8-23 juli 1916 en van het openluchtspel "De legende van St. Servaas" hetwelk te dier gelegenheid gegeven wordt op het Vrijthof, den 9en, 16en en 23en juli Goffin Historisch Centrum Limburg
1902 Zuid-Limburg : gids voor wandelaars en wielrijders : met een geschiedkundig overzicht van de oudste tijden tot op heden van de steden Maastricht en Valkenberg, evenals van enkele oude sloten en ruiënen als Lichtenberg, Hoensbroek, Schaesberg, en Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1902 Zuid-Limburg : gids voor wandelaars en wielrijders : met een geschiedkundig overzicht van de oudste tijden tot op heden van de steden Maastricht en Valkenberg, evenals van enkele oude sloten en ruï?nen als Lichtenberg, Hoensbroek, Schaesberg, en Leiter-Nypels Centre Céramique
1902 Zuid-Limburg : gids voor wandelaars en wielrijders : met een geschiedkundig overzicht van de oudste tijden tot op heden van de steden Maastricht en Valkenberg, evenals van enkele oude sloten en ruïnen als Lichtenberg, Hoensbroek, Schaesberg, en Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1902 Zuid-Limburg : gids voor wandelaars en wielrijders : met een geschiedkundig overzicht van de oudste tijden tot op heden van de steden Maastricht en Valkenberg, evenals van enkele oude sloten en ruiënen als Lichtenberg, Hoensbroek, Schaesberg, en Leiter-Nypels Universiteitsbibliotheek Maastricht
1945 Rapport concernant la protection du paysage, de la flore et des monuments d'histoire de la civilisation de la Montagne St. Pierre ou "Maasberg" près de Petit Lanaye en Belgique / par D.C. van Schaik Onbekend D. C. van Schaik Centre Céramique
1958 De band : Radium in 't zilver / [bijdragen van M. Brouns ... et al.] Onbekend Centre Céramique
1958 Bonjour Françoise : (de mysterieuze Sagan) / Gohier-Marvier ; uit het Frans vertaald door F.A. Brunklaus N.V. Leiter-Nypels Gohier Centre Céramique
174X De vrouwen-peerle, ofte dryvoudige historie van Helena de verduldige, Griseldis, de sachtmoedige, Florentine de getrouwe. : Alle dry aensienelyk in veele deugden, maer meest in lijdtsaemheyd, die sy in tegenspoedt, overlast, ende beproevinge getoont Weduwe Lambert Bertus Centre Céramique
174X De vrouwen-peerle, ofte dryvoudige historie van Helena de verduldige, Griseldis, de sachtmoedige, Florentine de getrouwe. : Alle dry aensienlijck in veele deugden, maer meest in lijdtsaemheyt, die sy in tegenspoedt, overlast, ende beproevinge getoon Weduwe Lambert Bertus Centre Céramique
1745 Epistolæ familiares : in usum præcipuè scholasticæ juventutis / conscriptæ à  Carolo Kolczawa .. Weduwe Lambert Bertus Carolus Kolczawa Centre Céramique
1740 Litanie tot den H. Joannes Nepomucenus Weduwe Lambert Bertus Centre Céramique
1790 Geestelyke liedekens ende lof-zangen, om te zingen als men in bedevaert reyst naer het mirakeuleus beeld van Onse Lieve Vrouwe tot Scherpen-heuvel Wed. Gijsbertus van Gulpen Centre Céramique
1638 Copye, vande ordonnantie die ghepvbliceert is voor het stadthuys. Jnt iaer ons heeren. 1580. Tot Maestricht Ezechiël Boucher Centre Céramique
1642 Portugallia. Dat is een kort- historisch- verhael van vele gedenc-vvaerdige saken, soo van outs, als nu onlangs in het coninc ryck van Portugal voor gevallen. Mitsgaders, vande nutticheden, de vvelcke Christenryc daer uyt te vervvachten heeft, dat d Ezechiël Boucher Theodorus Groen Centre Céramique
1635 Passpoort voor de oorbiechte ende biechtvaders der roomscher kercken / gegeven van de goede borgeren der stadt Maestricht, hebbende verlaetē het pausdom, ende uyt aller naemen van Philippo Lvdovico .. Ezechiël Boucher Philippus Ludovicus Centre Céramique
1635 La chandelle mise sovs le boisseav par le clergé romain. Ou considerations theologiques svr le mandement episcopal publié par tout le diocese de Liege le 24. de may, reï?teré le 5. de iuillet ensuiuant, ... auquel la lecture des liures des ref Ezechiël Boucher Samuel des Marets Centre Céramique
1649 Servativs Octavianvs sive Tvngrensis drama sacrvm : exhibens mirabilem S. Servatii Tungros aduentum, eius ibidem vitam & inde discessum Mosæ -Traiectum. Exhibitum à  iuuentute scholarum ad S. Seruatium anno 1647. ludis encœnialibus, notis insuper, Ezechiël Boucher Bernardus Heymbachius Universiteitsbibliotheek Maastricht
1751 Lyck digt over het smertelyk en onverwagt afsterven van syne doorluchtige hoogheyd Willem Carel Hendrik Friso Prince van Oranje en Nassau, erf-stadhouder en erf-capiteyn en admirael generael der Vereenigde Nederlanden. Overleeden den 22 october 1751 Daniel Le Soin J. H. van Slype Centre Céramique
1749 Reglement voor de troupen in het guarnisoen = Règlement pour les troupes en garnison Daniel Le Soin Centre Céramique
1702 De sententien des doodts, tegens de conspirateurs en verraders, ontdeckt en geë?xecuteert tot Maestricht Jonathan Delessart Centre Céramique
1713 La langue Jacques Delessart Laurent Bordelon Centre Céramique
1713 Reflexions sur les differents caracteres des hommes. / Par monsieur E.F. evêque de N Jacques Delessart Centre Céramique
1713 La mort de Tabitha; ou sermon sur les paroles de saint Luc, actes des apôtres. ch. 9. v. 36. 37. : prononcé dans l'eglise Wallonne de Maestricht le 3. decembre 1713. à  l'occasion de la mort de Madame la baronne de Peterswaldt née baronne de Dopf Jacques Delessart Marc Guitton Centre Céramique
1706 Reglement de leurs Hautes Puissances les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas touchant la subordination, la discipline militaire, & plusieurs autres points servans à  maintenir un bon ordre dans l'armée. : Arrêté la 15. Mars Jacques Delessart Centre Céramique
1719 Hortus observationum præcipuarum syntaxeos Latinæ linguæ : in quo explicatione Flandro-Belgicâ adjectâ, ordine facillimo præpositionum, conjunctionum, adverbiorum, constructionumque difficiliorum syntaxeos, ac variarum Latinæ linguæ particul Wed. Bouwens Paulus Potmans Centre Céramique
1717 Judicium de pulsibus / a quodam medicinæ philiatro in lucem editum Wed. Bouwens Medicinæ philiater Centre Céramique
1718 Regel, en constitutien der susteren van den Bergh van Calvarien van den derden regel vanden H. Zeraphynschen vader Franciscus, op den Commel tot Maestricht Wed. Bouwens Centre Céramique
1718 Regel, en constitutien der susteren van den Bergh van Calvarien van den derden regel vanden H. Zeraphynschen vader Franciscus, op den Commel tot Maestricht Wed. Bouwens Universiteitsbibliotheek Maastricht
1801 Leçons graphitechniques élémentaires d'arithmétique, : destinées aux enfans. / Par Charles-Philippe Thomas, .. Onbekend Charles-Philippe Thomas Centre Céramique
1793 La vie et le martyre de Louis-seize, roi de France et de Navarre, immolé le 21 janvier 1793. : Avec un examen du décret régicide. / Par M. de Limon. ; On y a joint le testament du roi P.L. Lekens de Limon Centre Céramique
18XX Den grooten Hollandschen nachtegaal, / op nieuw vermeerdert met verscheide raare en ongemeene liedekens, op lustige wysen om haare fraaiheid zeer wel bekend, en die in geen ander lieder-boeken te vinden zyn. : Met schoone prenten verciert Gijsbert Bartholomeus van Gulpen Centre Céramique
1809 Novene ter eere van den gelukzaligen Franciscus de Hieronymo, priester der Societyt Jesu, / getrokken uyt de novene der HH. van de zelve Societyt. ; Uytgegeven te Parys 1795 G.B. van Gulpen Centre Céramique
1795 Opregt en zeer klaar onderwys in de letter-konst, : zeer bekwaam om alle jonge kinderen en bejaarde persoonen ... te leeren spellen, leesen en schryven, ... / Beknoptelijk t'zamen gesteld door G. van Keulen Wed. Gijsbertus van Gulpen G. van Keulen Centre Céramique
1787 Kurtz gefaste, jedoch deutliche Anweisung und Unterricht, in dem, was einen Anfænger des Artillerie-metiers, hauptsæchlich davon wissen noë?thig ... ; Mit 4. sauber, in Kupfer gestochenen Plans, versehen, .. Jan Tilman van Gulpen H. W. Saueracker Centre Céramique
1778 Specification des droits seigneuriaux & honorifiques, biens, revenus & êmoluments appartenants aux Comtés d'Amstenrade & de Geleen avec les charges y annexées Jan Tilman van Gulpen Centre Céramique
18XX Den dobbelen zielen-troost ende vaderlijcke leeringhe, troostelyk voor de godvrugtige Christene zielen, : gestelt by forme van dialogue of zamenspraeke tusschen eenen vader en zyne kinderen. : Verklaerende de thien Goddelyke geboden, de zelve uytleg Gijsbert Bartholomeus van Gulpen Franciscus van Thienen Centre Céramique
1782 Le premier navigateur : poë?me en quatre chants / par M Jan Tilman van Gulpen Centre Céramique
1775 De croon-behaelende bruyt over s'werelts eidelheyt : verbeelt in die voorsichtige en Godt-soeckende jouffrou Maria Elisabeth Houben : heyliglyck uytspreekende haere dryvoudige beloften onder den lof-rycren regel van den heiligen Augustinus in 't ver Gijsbertus van Gulpen Centre Céramique
1793 Den deken ende capittel der vrye ryksche kerke van St. Servaas binnen deze stad Maastricht ingevolge het verzoek van zyne doorl. hoogheid den heer bisschop en Prins van Luyk, verkondigen by dezen een algemeen gebed van XL. uren, .. Jan Tilman van Gulpen Centre Céramique
1775 État civil, politique et commerçant du Bengale, ou histoire des conquêtes & de l?administration de la Compagnie Angloise dans ce pays; pour servir de suite à  l'Histoire philosophique & politique Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux William Bolts Centre Céramique
1774 Adversaria medica : continent chirurgica, physiologica, practica / autore J.D. Metzger, .. Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux J. D. Metzger Centre Céramique
1775 Lettres nouvelles ou nouvellement recouvrées / de la Marquise de Sévigné, et de la Marquise de Simiane, sa petite-fille. ; Pour servir de suite aux différentes éditions des lettres de la Marquise de Sévigné Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Marquise de Sévigné Centre Céramique
1774 Catéchisme de l'air, ou abrégé d'histoire naturelle, relativement à  l'air, aux vapeurs & aux exhalaisons; par demandes & par réponses ... / Mis en ordre par M.A.C.D., .. Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Centre Céramique
1784 Verzaemelinge van de voornaemste bescheeden der vermaerde saeke van het Antwerps knechtjens-huys G.J. Landtmeter Centre Céramique
1784 Kort en zakelyk vertoog, nopens de electie van A.F. Roemers, tot pastor van St. Jacobs kerk binnen deze stad, : met de gevolgen daar aan annex, en de resolutie dienswegen van Haar Hoog Moog. promanerende gedrukt binnen deze stad te bekomen H.J. Landtmeter J. H. van Slype Centre Céramique
1766 Essai d'une Guillelmeï?de, ou poë?me heroï?que; dedie a son altesse serenissime, monseigneur Guillaume V. Prince d'Orange et de Nassau &c. &c. &c. a l'occasion de sa majorité, et de son installation ... / par E. Dupuy Henricus Landtmeter E. Dupuy Centre Céramique
1784 Beknopt verhaal der vreugde-feest, ter inhuldiging van den wel edele en zeer geleerde heer Franciscus Antonius Lambertus Gillissen, primus in de philosophie der hooge school van Loven. : Ingehuldigt binne Maestricht den XXIV. augusty MDCCLXXXIV H.J. Landtmeter Centre Céramique
1787 Beknopt verhaal der vreugde-feest, ter inhuldiging van den wel edelen en zeer geleerden heer Gysbertus Joannes Alexander van der Vrecken, primus in de philosophie der hooge school van Loven. ... Ingehuldigd binnen Maestricht den XXVII. augusty MDCCL Erven Henricus Landtmeter Centre Céramique
17XX Memorie boek aenwiesende alle de posten van en rontsomme de stad en kasteel van Namen Henricus Landtmeter Centre Céramique
1787 Regula et testamentum seraphici Patris Francisci, ejus perfectiones, &c Wed. Gijsbertus van Gulpen Franciscus Centre Céramique
1780 Regularis vitæ norma ex authenticis ordinis Sancti Antonii statutis / jussu superiorum MDCCLXXX. concepta, et in breviorem formam redacta, atque à  viris religiosis præceptoriæ Mosæ Trajectensis stabiliter servanda P.L. Lekens Centre Céramique
1780 Regula S. Augustini a S. sede apostolica ordinis S. Antonii professoribus data, ubivis perpetuಠ& integraliter servanda P.L. Lekens S. Augustinus Centre Céramique
1788 Voorgenome opwekkende aanspraak, aan de Nederduitsche Gereformeerde gemeente, tot het groot en plegtig choor-musyk, gegeeven, ter heuglyke nagedagtenisse, der gezegende omwending van zaken in ons gemenebest, op de blyde verjaardag, van Zyne Doorluch Erven Henricus Landtmeter Johannes van Dyk Centre Céramique
1788 Aanspraak, voor het groot musyk, gegeeven door den kerkenraad en kerkmeesteren der Nederduitsche Hervormde Gemeente, in de St. Jans kerk te Maastricht, op den 8. Maart 1788. : Ter gelegenheid van de gezegende omwending van zaken in Nederland, op den Erven Henricus Landtmeter Jacobus Verloren Centre Céramique
1784 Mnemosynon prænobili ac doctissimo domino, domino Francisco Antonio Lamberto de Gillissen Mosæ Trajectino, in alma universitate Lovaniensi philosophiæ primo proclamato quartô idus Aug. anno 1784. : in solemni in urbem Trajectinam adventu gratula Jan Tilman van Gulpen H. L. Partouns Centre Céramique
1768 Lof-predikatie tot verheffinge van den H. Seraphinus a Monte Granario leken-broeder van 't orden der minder-broeders capucienen, op de plegtigheid van deszelfs heilig-verklaring : gedaan in de kerke des gezeide orden tot Maastricht den 9. october 17 Jacob Lekens A. Wouters Centre Céramique
1972 Prijsvraag Vrijthof Maastricht : technische gegevens Onbekend Centre Céramique
1751 Catalogus librorum, præcipue historicum, juridicorum, theologicorum ac miscellaneorum, cum appendicibus, quorum publica fiet auctio in à†dibus auctionarii Matthiæ Brull in Platea Nova [vulgà²] de Nieuw-straet, die 26. Aprilis 1751. Hora 9. ante & Jacob Lekens Centre Céramique
1775 Catalogus van een verkoop van boeken, soo regtsgeleerde, historische, theologische, medesynsche, philosophische, als matematische, &c. : sullen verkogt worden in het gewoon vendu-huys, op de Bosch-straet, den 28 van September, en sullen van een ider Jan Tilman van Gulpen Centre Céramique
1770 Catalogus van een verzameling van Latynsche, Hoogduytsche, Fransche en Hollandsche theologische, rechts-geleerde, historische en andere boeken : welke verkogt zullen worden in het vendu-huys, zynde op de Bos-straet in de Goude Ster, den 10. December Jacob Lekens Centre Céramique
1782 Catalogue de livres d'histoire, de mathématiques &c. un recueil de quelques cartes géographiques & de plans, ... delaissé par feu monsieur B. Mettivier de Bracaud, ... : dont la vente se fera au plus offrant & dernier enchérisseur le jeudi 7 Mar H.J. Landtmeter Centre Céramique
1770 Catalogus van een verzaameling van Latynsche, Fransche, Hoogduitsche, en Hollandsche, keurige regtsgeleerde, historische en andere boeken, met twee aanhanzels (appendix) ... : welke verkogt zullen worden by Sr. Willar in de Breede Straat op woensdag Henricus Landtmeter Centre Céramique
1779 Bibliotheca Leveriksveldiana; sive catalogus librorum in vario studiorum genere, nimirum theologico, philosophico, et quam maxime literario ... quæ omnia sibi summo cum delectu collegit, vir clarissimus H.W. Leveriksveld, ... : quorum publica erit Henricus Landtmeter Centre Céramique
1784 Catalogus librorum, theologicorum, juridicorum, historicorum, miscellaneorum etc. rev. ac erudit domini Guilielmi Francisci Lansmans, ... : quorum auctio publica fiet in ædibus Gerardi Scheffers, die lunæ 1 Martii 1784 .. Jan Tilman van Gulpen Centre Céramique
1794 Catalogus van boeken, zoo godgeleerde, historische, philosophische, medicinale, als rechtsgeleerden. : Welke verkogt zullen worden aan het sterfhuis van den heer J. Bekker in de Breede-straat, door den vendu-meester F. de Haan, op den 11 February 17 Onbekend Centre Céramique
1765 Voorstellinge voor het Broederschap van de onophoudelyke aanbidding van het Alderheiligste Sacrament : door syne doorlugtigste hoogheid op-geregt in het bisdom van Luyk den 4. augusti 1765 .. Jacob Lekens Centre Céramique
1782 Bélisaire, / par M. Marmontel Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux M. Marmontel Centre Céramique
1773 Het gulden paradys des hemels, of Handboeksken, : verçiert met verscheyde schoone gebeden, oeffeningen, kleine getyden, litanien en lofzangen / door H.E.F. priester Jacob Lekens H. E. F. (priester) Centre Céramique
1787 De vier uyterste van den mensch, : met eene voor-afgaende beschryvinge van de kortheyd, ellendigheyd, en het oogwit van het menschelyk leven P.L. Lekens Centre Céramique
1784 Onpartydige aanspraak aan het volk van Nederland, : ter onderzoek van de valsheid der laster-schriften, by aanhoudentheid in ons land publiek gemaakt wordende, en alleen uitgedagt om onzen staat meer en meer in wanorder te brengen, te ondermynen, en Onbekend een getrouw en welmenend onderdaan van Centre Céramique
1791 Cataloge van boekken. Zo geestelyke historische philosophische, medecinale als rechts-geleerden. Waar by zyn drie appendixen, : dewelke verkogt zullen worden door den vendu-meester F. de Haan, aan het vendu-huys den 8 february 1791 Jan Tilman van Gulpen Centre Céramique
1779 Ah quel conte! : Conte politique et astronomique Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Monsieur de Crébillon (fils) Centre Céramique
1778 Tractatus selectus de censuris et irregularitate, item de indulgentiis. / Per Rever. Adm. Dominum Petrum Dens, .. Jacob Lekens Petrus Dens Centre Céramique
1777 Tractatus theologicus de virtute religionis reliquisque virtutibus justitiæ annexis, / per Rev. Adm. Dominum Petrum Dens, ... Tomus primus Jacob Lekens Petrus Dens Centre Céramique
1777 Tractatus theologicus de virtute religionis reliquisque virtutibus justitiæ annexis, / per Rev. Adm. Dominum Petrum Dens, ... Tomus primus Jacob Lekens PetrusDens Universiteitsbibliotheek Maastricht
1777 Tractatus theologicus de sacramento pœnitentiæ : cum appendice, / per Rev. Adm. Dominum Petrum Dens, ... Tomus secundus Jacob Lekens Petrus Dens Centre Céramique
1790 Historiettes et conversations a l'usage des enfants qui commencent a épeler et de ceux qui commencent a lire un peu couramment; : suivies de Lydie de Gersin, ou Histoire d'une jeune angloise de huit ans, pour servir à  l'instruction & à  l'amusemen J.P. Roux & Compagnie Madame de V. . . . . . Centre Céramique
1792 Historiettes et conversations a l'usage des enfants qui commencent a épeler et de ceux qui commencent a lire un peu couramment; : suivies de Lydie de Gersin, Histoire d'une jeune angloise de huit ans, pour servir à  l'instruction & à  l'amusement d J.P. Roux & Compagnie Madame de V. . . . . . Centre Céramique
1783 Les aventures de monsieur Robert Chevalier, dit de Beauchêne, captaine de Flibustiers dans la Nouvelle-France. / Rédigées par monsieur Le Sage. Avec figures Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux monsieur Le Sage Centre Céramique
179X Inleydinge tot de cyfer-konst waer in de hoofd-specien arithmetices grondelyk ende zeer klaer worden uytgeleyt. : Zeer bequaem voor alle persoonen, om de zelve op korten tyd te leeren. / Door Mer. Peeter La Court, arithm P.L. Lekens Peeter La Court Centre Céramique
1762 Geographie of beschryvinge van alle keyzerryken, koningryken, vorstendommen, republieken, landschappen, eylanden, steden, gebergten, rivieren, regeerings-form, staets-bestier, gods-dienst, wetten, zeden, enz. : verders een aenwyzing der voornaemste Jacob Lekens Centre Céramique
17XX Hand-boeksken van teere devotie tot den H. Antonius van Padua, algemeynen nood-vrind voor alle bedrukte herten; : voorgestelt in syn loffelyk leven ende deugden, in de glorie synder mirakelen, in syn eer en dienst; bezonderlyk door de novene, dat is Jacob Lekens Centre Céramique
178X Abrégé nouveau du dictionnaire François & Flamand, : tiré de l'usage et des meilleurs auteurs. / Par François Halma P.L. Lekens François Halma Centre Céramique
1772 Nieuw beknopt woorden-boek der Nederlandsche en Fransche taelen, / getrokken uyt de beste Nederlandsche woordenboeken, en namentlyk uyt den geenen van François Halma, .. Jacob Lekens François Halma Centre Céramique
1784 Nouveau dictionnaire portatif François & Flamand, / par François Halma = Nieuwe Fransche en Nederduytsche woorden-boek Onbekend François Halma Centre Céramique
1762 Nieuw beknopt woordenboek der Nederduytsche en Fransche taelen, / getrokken uyt de beste Nederlandsche woordenboeken, en namenlyk uyt den genen van François Halma, .. Jacob Lekens François Halma Centre Céramique
1769 Novum dictionarium Belgico-Latinum ex optimis authorum tam recentiorum quà m veterum monumentis, et præsertim e Dictionario regio R.P. Francisci Pomey singulari methodo, curâ, ac diligentiâ concinnatum, : in quo complurium dictionum genera ... co Jacob Lekens Centre Céramique
1795 Novum dictionarium Belgico-Latinum ex optimis authorum tam recentiorum quà m veterum monumentis, et præsertim e Dictionario regio R.P. Francisci Pomey singulari methodo, curâ, ac diligentiâ concinnatum, : in quo complurium dictionum genera ... co P.L. Lekens Centre Céramique
1795 Novum dictionarium Belgico-Latinum ex optimis authorum tam recentiorum quà m veterum monumentis, et præ sertim e Dictionario regio R.P. Francisci Pomey singulari methodo, curà¢, ac diligentiࢠconcinnatum, : in quo complurium dictionum genera ... co P.L. Lekens Universiteitsbibliotheek Maastricht
1783 Novum dictionarium Belgico-Latinum ex optimis authorum tam recentiorum quà m veterum monumentis, et præsertim e Dictionario regio R.P. Francisci Pomey singulari methodo, curâ, ac diligentiâ concinnatum, : in quo complurium dictionum genera ... co Jacob Lekens Centre Céramique
1797 Nouveau dictionnaire françois-flamand / par J. des Roches P.L. Lekens J. des Roches Centre Céramique
1797 Nieuw Nederduytsch en Fransch woorden-boek / doór J. des Roches P.L. Lekens J. des Roches Centre Céramique
1774 Mémoires de Versorand Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Henri-François de La Solle Centre Céramique
17XX Den troost der aermen, : behelsende lichte ende souvereyne remedien tegen verscheyde sieckten, wonden, geswellen, ende andere quaelen des lichaems van den mensch : door d' ondervindinge goet-gekeurt, tot grooten dienst en troost van veele behoeftige Jacob Lekens Guilliame Simons Centre Céramique
1747 Het leven van de in 't jaer 1746. gecanonizeerde H. Catharina de Ricci van het heylig order der predick-heeren, : getrocken uyt de tot haerder plechtige canonizatie toebereyde processen / door een priester van 't selve order, ; nu uyt het italiaens Jacob Lekens een Priester van 't selve order Centre Céramique
1761 Reglement en conditien van de wagen-posterye tusschen de steden Maastricht en Brussel, geapprobeert by Haar Hoog Mogende resolutie van den 12 juny 1761 H.J. Landtmeter Centre Céramique
1795 Extract uit de resolutien van den raad der stad Maastricht. : Jovis 30 april 1795 Onbekend Centre Céramique
1774 Catalogue général des livres et ouvrages en tous genres de litterature, qui se trouvent chez Jean-Edme Dufour, imprimeur & libraire Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Centre Céramique
1789 Catalogue général de livres de fonds & assortiments qui se trouvent chez Jean-Paul Roux & Compagnie, imprimeurs-libraires, à  Maestricht J.P. Roux & Compagnie Centre Céramique
1816 Décadence, élévation et progrès de la médecine, depuis Hippocrate jusqu'à  présent / par Léonard Mancel Weduwe G.B. van Gulpen Léonard Mancel Centre Céramique
1815 La prééminence de la médecine éclairée, par des sciences médicales, sur l'empirisme et le charlatanisme ... / par Léonard Mancel Weduwe G.B. van Gulpen Léonard Mancel Centre Céramique
1814 Aan den wel-eerwaarden en zeer geleerden heer den heer Joannes Jacobus Cyrus licentiaat der H. Godgeleerdheid, toen hy als priester en herder van de parochie van St. Mathias te Maastricht, zyn vyftig-jarig jubelfeest plegtiglyk vierde den 26 septemb Weduwe G.B. van Gulpen Centre Céramique
1792 Paul et Virginie, / par Jacques-Bernardin-Henri de Saint-Pierre J.P. Roux & Compagnie Jacques-Bernardin-Henri de Saint-Pierre Centre Céramique
1793 Joyeuse-entrée de S. M. l'Empereur Charles VI avec des remarques intéressantes, ou mes idées sur la constitution politique et civile des Pays-Bas. / Par Mr. P. Godineau Onbekend P. Godineau Centre Céramique
1793 Voyage en Italie, ou considérations sur l'Italie; / par feu M. Duclos, .. J.P. Roux & Compagnie Duclos Centre Céramique
1794 Kort begrip van den veld-dienst, : zoo als dezelve in den laatsten oorlog waargenomen is geworden, by de troupes van den staat: nevens eenige veranderingen daarin te maken. / Door J.L. Bosc de la Calmette, .. J.P. Roux & Compagnie J. L. Bosc de la Calmette Centre Céramique
1792 Traité ou description abrégée et méthodique des mineraux. : Présentée à  l'académie impériale & royale des sciences & belles-lettres de Bruxelles, ... / par le prince D. de Gallitzin, .. J.P. Roux & Compagnie D. de Gallitzin Centre Céramique
1765 De historie van de weerdige Moeder Sint Anna : beschryvende haer leven ende dood, met eenige groote weldaden aen haere dienaers bewesen. / Over-geset uyt het Latyn in onse Nederlandtsche tale, door Walterus Born .. Joannes II van Gulpen Centre Céramique
1797 Handboekje der eerstelyke, communale keur-vergaderinge, of verzameling en rangschikking van de artykels der constitutie en van de wetten betrekkelyk tot de verkiezingen J.P. Roux & Compagnie Centre Céramique
1722 Exercitationes epicæ / Caroli Kolczawa Societatis Jesu Lambert Bertus Carolus Kolczawa Centre Céramique
1730 Oratio in obitum amplissimi ac consultissimi viri Petri Hermes J.U.D. viri consularis, summisque honoribus functi. / Quam recitavit, cum discipulorum promotio publica haberetur, Henricus Gualterus Levericksvelt prorector IV Kal. Septembr: M.D.CC.XXX Lambert Bertus Jan Jacob Leveriksvelt Centre Céramique
1715 Oratio inauguralis de eloquentiæ laudibus, / quam Trajecti ad Mosam publicè habuit V. idus Majas M.DCC.XV. Jacobus Levericksvelt cum eloquentiæ, ac linguæ Græcæ professionem auspicaretur Lambert Bertus Jacobus Levericksvelt Centre Céramique
1744 Henr. Gualt. Levericksvelt Oratio panegyrica, qua natalem centesimum gymnasii literarii, quod est reformatæ religionis Trajecti ad Mosam, celebravit. : Recitata, cum discipulorum promotio publica haberetur, die 17. Septembris anno MDCCXLIV Henricus Landtmeter Henr. Gualt. Levericksvelt Centre Céramique
1775 Le décameron francois, / par M. d' Ussieux Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux M. d' Ussieux Centre Céramique
1775 L' histoire du regne de l'Empereur Charles-Quint, : précédée d'un tableau des progrès de la société en Europe, depuis la destruction de l'Empire romain jusqu'au commencement du seizieme siecle. / Par M. Robertson, ... ; ouvrage traduit de l'ang Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Robertson Centre Céramique
1855 Exposé des mesures hygiéniques à  observer dans les écoles pour la salubrité des élèves et de l'instituteur / par Henri De Ceuleneer van Osch-America HenriDe Ceuleneer Universiteitsbibliotheek Maastricht
1955 Mirakelstad : toneelspel in drie bedrijven met een voorspel / Karel Matthijs Onbekend Karel Matthijs Centre Céramique
1955 Mirakelstad : toneelspel in drie bedrijven met een voorspel / Karel Matthijs Onbekend Karel Matthijs Historisch Centrum Limburg
1955 Mirakelstad : toneelspel in drie bedrijven met een voorspel / Karel Matthijs Onbekend Karel Matthijs Universiteitsbibliotheek Maastricht
1931 De persessie van Scherpenheuvel / [Théodore Weustenraad] Charles Nypels Théodore Weustenraad Centre Céramique
1935 N. V. Kristal-, glas- en aardewerkfabrieken "De Sphinx" v/h Petrus Regout & Co. Maastricht, Holland Boosten & Stols Universiteitsbibliotheek Maastricht
1782 Mémoires de monsieur de Gourville, : concernant les affaires auxquelles il a été employé par la Cour, depuis 1642 jusqu'en 1698 / [publiés par Mlle De Bussièrre] Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux de Gourville Centre Céramique
19XX Nacht, zeg mij welke kleur daar langs mij gaat / [ontwerp: M. Vroemen] Crouzen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1786 Pieces intéressantes et peu connues, pour servir a l'histoire et a la littérature. / Par M. D.L.P J.P. Roux & Compagnie d. L. P. Centre Céramique
1786 Pieces intéressantes et peu connues, pour servir a l'histoire et a la littérature. / Par M. D.L.P J.P. Roux & Compagnie d. L. P. Universiteitsbibliotheek Maastricht
1790 Pieces intéressantes et peu connues, pour servir a l'histoire et a la littérature. / Par M. D.L.P J.P. Roux & Compagnie d. L. P. Centre Céramique
1907 De voeding der landbouwhuisdieren : leerboek, bewerkt in verband met de uitkomsten van physiologische onderzoekingen en practische ervaring / door O. Kellner ; naar den 2den, verm. en verb. dr. [uit het Duitsch vert. en] voor Nederland bew. door A.A Leiter-Nypels Oskar Kellner Centre Céramique
1784 Kort begryp van het leven van den dienaer Gods B.J. Labre, / beschreven door J.B. Alegiani, advocaet in de zaeke zyn'er zalig-verklaeringe .. Onbekend J. B. Alegiani Centre Céramique
178X Godvrugtige oeffeninge om met aandagtigheid over te brengen de gestelde uur der eeuwige aanbidding van het allerheiligste sacrament Jan Tilman van Gulpen Centre Céramique
1774 Novum dictionarium tetraglotton, : in quo voces latinæ omnes, & græcæ his respondentes, cum gallica & belgica singularum interpretatione, ordine alphabetico proponuntur. / Ultimæ huic editioni accesserunt plurimæ voces ... ; post labores Matthi Jacob Lekens Matthias Martinez Centre Céramique
1774 Novum dictionarium tetraglotton, : in quo voces latinæ omnes, & græ cæ his respondentes, cum gallica & belgica singularum interpretatione, ordine alphabetico proponuntur. / Ultimæ huic editioni accesserunt plurimæ voces ... ; post labores Matthi Jacob Lekens Matthias Martinez Universiteitsbibliotheek Maastricht
1783 Œuvres completes de Madame la Comtesse de Genlis Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Madame la Comtesse de Genlis Centre Céramique
1798 Les veillées du chateau, ou cours de morale : a l'usage des enfans, / par l'auteur d'Adèle et Théodore Onbekend l' Auteur d'Adèle et Théodore Centre Céramique
1834 La nation hollandaise, : poème en VI chants, / traduit de Helmers, par Aug. Clavareau Bury-Lefèbvre Helmers Centre Céramique
1850 Wet tot regeling van het kiesregt en benoeming van afgevaardigden ter Eerste en Tweede Kamer Bury-Lefèbvre Centre Céramique
1800 La mauvaise foi dévoilée ou réponse aux brochures intitulées : notice sur l'abbé Sicard &c. & défense légitime &c. relatives au serment de Haà®ne & au schisme; avec quelques observations sur les lettres patorales de M.l'Evêque de Liège / pa Th. Nypels S. P. Ernst Universiteitsbibliotheek Maastricht
1902 Herinneringen aan de groote najaarsmanœuvres der 3e Divisie Infanterie in Zuid-Limburg in 1901 / op populaire wijze medegedeeld door een specialen verslaggever Boosten & Stols Centre Céramique
1902 Herinneringen aan de groote najaarsmanœuvres der 3e Divisie Infanterie in Zuid-Limburg in 1901 / op populaire wijze medegedeeld door een specialen verslaggever Boosten & Stols Universiteitsbibliotheek Maastricht
1976 Avantikapel 1901-1976 : jubileumconcert, staarzaal vrijdag 22 oktober 1976, aanvang 20.30 uur Onbekend Historisch Centrum Limburg
1976 Maastrichts Mannenkoor, 1926-1976 / [samengest. door S. Horwitz, H. Loontjens, Chr. Lahaije] T.O. Offset S. Horwitz Historisch Centrum Limburg
19XX Een nieuwe vorm ... / [Libert Ramaekers, Mathieu Vroemen] Crouzen Historisch Centrum Limburg
1958 Lezing voor de Academische Kring te Maastricht op 27 maart 1958 / [J. Viegen] Onbekend J. Viegen Centre Céramique
196X Provinciale autosnelweg Maastricht - Heerlen / [Provincie Limburg] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1967 Pierre van Soest Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1967 Geologie en biologie van Zuid-Limburg : een gids voor het Natuurhistorisch Museum te Maastricht / [Natuurhistorisch Museum Maastricht] Onbekend Centre Céramique
1974 Geologie en biologie van Zuid-Limburg / [Natuurhistorisch Museum Maastricht] Onbekend Centre Céramique
1974 Geologie en biologie van Zuid-Limburg / [Natuurhistorisch Museum Maastricht] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1977 Geologie en biologie van Zuid-Limburg / [Natuurhistorisch Museum Maastricht] Onbekend Centre Céramique
1970 Over de wijnbouw in en om Maastricht zoals deze was en weer is / Jac. van Term Onbekend Jac. van Term Centre Céramique
1970 Over de wijnbouw in en om Maastricht zoals deze was en weer is / Jac. van Term Onbekend Jac. van Term Historisch Centrum Limburg
1963 Het plan Malberg / [samengest. door het Bedrijf Openbare Werken en de Stichting Bijzondere Sociale Zorg Maastricht] Onbekend Centre Céramique
1975 Stadsvernieuwing in Maastricht : doelstellingen en programma, 1975 : verkorte uitgave Onbekend Centre Céramique
1975 Stadsvernieuwing in Maastricht : doelstellingen en programma, 1975 : verkorte uitgave Onbekend Historisch Centrum Limburg
1931 Moord! : een onderzoek door inspecteur Deloor van de centrale recherche : roman / A. Defresne Leiter-Nypels A. Defresne Centre Céramique
1811 Catalogue de livres, avec rabais considérable, qui se trouvent chez L. Th. Nypels, aîné, imprimeur-libraire, rue Grand-Staat, à  Maestricht, et chez J.A. Latour, imprimeur-libraire, Pont-d'Ile, à  Liége Lambert Theodoor Nypels Centre Céramique
1811 Catalogue de cinq collections de livres anciens et modernes ... dont la vente se fera au plus offrant chez G.J. Overhans, rue courte No 869 à  Maastricht. Lundi le 14 Octrobre 1811 & jours suivans, .. Sara Magtelt Landtmeter Centre Céramique
1811 Catalogue de sept collections de livres anciens et modernes ... : La vente aura lieu au plus offrant chez G.J. Overhans, ... rue courte No 869 à  Maastricht, mardi le 18 Juin 1811, & jours suivans .. Sara Magtelt Landtmeter Centre Céramique
1971 Auteursregister op de delen 1-80 (1879-1961) van "De maasgouw" / M.G.M.A. van Heyst Onbekend M. G. M. A. van Heyst Centre Céramique
1928 Le voyage d'Urien / par André Gide Stols André Gide Centre Céramique
1861 Handleiding voor de gemeentebesturen in het hertogdom Limburg : bevattende algemeen overzigt der werkzaamheden in iedere maand en op bepaalde tijdstippen des jaars te verrigten Van Osch-America Historisch Centrum Limburg
1967 Limburgs toekomst : uitgangspunten voor een welvaartsbeleid / Planologische Dienst Provincie Limburg, Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend Centre Céramique
1967 Limburgs toekomst : uitgangspunten voor een welvaartsbeleid / Planologische Dienst Provincie Limburg, Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1954 De bonte storm : een carnavalsroman / door Math. Kemp Leiter-Nypels Mathias Kemp Historisch Centrum Limburg
1954 De bonte storm : een carnavalsroman / door Math. Kemp Leiter-Nypels Mathias Kemp Centre Céramique
1867 Schat van Aken, of Korte beschrijving der heilige reliquien voor het jaar 1867 / vert.: Th. Stevens Leiter-Nypels Centre Céramique
1944 Splits and wash-outs in the Netherlands coal measures / by A.A. Thiadens and T.B. Haites Van Aelst Arend Alb. Thiadens Centre Céramique
1944 Splits and wash-outs in the Netherlands coal measures / by A.A. Thiadens and T.B. Haites Van Aelst Arend Alb. Thiadens Historisch Centrum Limburg
1915 Aanwijzingen voor de monsterneming, verpakking en inzending van monsters meststoffen vastgesteld door het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht Onbekend Centre Céramique
1938 De rechtspositie van den vreemdeling in Nederland / R.M.A.A. Geuljans Stols Robert Maria Albert Aloys Geuljans Historisch Centrum Limburg
1915 De rechtsbedeeling op het grondgebied van de tegenwoordige provincie Limburg in 1794 : met een blik op de voorgeschiedenis / door A.J.A. Flament Goffin A. J. A. Flament Historisch Centrum Limburg
1915 De rechtsbedeeling op het grondgebied van de tegenwoordige provincie Limburg in 1794 : met een blik op de voorgeschiedenis / door A.J.A. Flament Goffin A. J. A. Flament Universiteitsbibliotheek Maastricht
1939 Le Canal Albert : album édité à  l'occasion de l'inauguration du Canal Albert avec la collaboration de l'administration des ponts et chaussées = Het Albert Kanaal : uitgave ter gelegenheid der opening van het Albert Kanaal met medewerking van het Onbekend Centre Céramique
1939 Le Canal Albert : album édité à l'occasion de l'inauguration du Canal Albert avec la collaboration de l'administration des ponts et chaussées = Het Albert Kanaal : uitgave ter gelegenheid der opening van het Albert Kanaal met medewerking van het Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1964 Vorträge auf der Arbeitstagung der Friedrich Naumann-Stiftung am 19 März 1964 in Baden-Baden / [K.H. Tietzsch, J.J.J. van de Venne] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1975 Studie Maaskruisend verkeer / Openbare Werken Onbekend Centre Céramique
1969 Ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening / J.J.J. van de Venne Onbekend J. J. J. van de Venne Centre Céramique
1973 Vooruitberekening van het aantal LAVO- en LBO-leerlingen in Limburg, 1975/1976-1982/1983 / Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend Centre Céramique
1973 Vooruitberekening van het aantal LAVO- en LBO-leerlingen in Limburg, 1975/1976-1982/1983 / Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1970 Nota kongrescentrum Zuid-Limburg / ETIL, Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend Centre Céramique
1970 Nota kongrescentrum Zuid-Limburg / ETIL, Economisch Technologisch Instituut Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1945 De geologie van het veld van staatsmijn Maurits / door A.J. Dikkers Van Aelst A. J. Dikkers Centre Céramique
1945 De geologie van het veld van staatsmijn Maurits / door A.J. Dikkers Van Aelst A. J. Dikkers Historisch Centrum Limburg
1945 De post-carbonische tektoniek van het Zuid-Limburgsche mijngebied / door J.E. Muller Van Aelst Jan Engelbert Muller Centre Céramique
1945 De post-carbonische tektoniek van het Zuid-Limburgsche mijngebied / door J.E. Muller Van Aelst Jan Engelbert Muller Historisch Centrum Limburg
1946 De tectoniek van het carboon in het Zuid-Limburgsche mijngebied / door H.G.J. Sax Van Aelst H. G. J. Sax Centre Céramique
1946 De tectoniek van het carboon in het Zuid-Limburgsche mijngebied / door H.G.J. Sax Van Aelst H. G. J. Sax Historisch Centrum Limburg
1943 Sedimentpetrologie van het dekgebergte in Limburg / door J.E. Muller Van Aelst Jan Engelbert Muller Centre Céramique
1943 Sedimentpetrologie van het dekgebergte in Limburg / door J.E. Muller Van Aelst Jan Engelbert Muller Historisch Centrum Limburg
1953 Palaeontological notes on the coalfields of the province of Gelderland in the Eastern Netherlands / by W.J. Jongmans, and Palaeontology of the sections in the lower Westphalian A. in borings LXVI, LXVII, LXVIII in Limburg (Voerendaal) / W.J. Jongman Van Aelst W. J. Jongmans Historisch Centrum Limburg
1954 Contribution to the knowledge of the flora of the seam Girondelle (lower part of the Westphalian A) / by W.J. Jongmans Van Aelst W. J. Jongmans Centre Céramique
1954 Contribution to the knowledge of the flora of the seam Girondelle (lower part of the Westphalian A) / by W.J. Jongmans Van Aelst W. J. Jongmans Historisch Centrum Limburg
1943 Kolenpetrographische Studië?n : parallelisatie van de koollagen Merl, Mühlenbach, Steinknipp en Finefrau van het Nederlandsche mijngebied / door P.A. Hacquébard Van Aelst P. A. Hacquébard Centre Céramique
1943 Kolenpetrographische Studieën : parallelisatie van de koollagen Merl, Mühlenbach, Steinknipp en Finefrau van het Nederlandsche mijngebied / door P.A. Hacquébard Van Aelst P. A. Hacquébard Historisch Centrum Limburg
1943 Die Macrofauna der Hervenschen Kreide : mit besonderer Berücksichtigung der Lamellibranchiaten / von W.J.M. van der Weijden Ernest van Aelst W. J. M. van der Weijden Centre Céramique
1943 Die Macrofauna der Hervenschen Kreide : mit besonderer Berücksichtigung der Lamellibranchiaten / von W.J.M. van der Weijden Ernest van Aelst W. J. M. van der Weijden Historisch Centrum Limburg
1943 Les lamellibranches limniques du terrain houiller du Limbourg du Sud (Pays Bas) / par S. van der Heide Van Aelst Simon van der Heide Historisch Centrum Limburg
1943 La faune ichthyologique du carbonifère supérieur des Pays-Bas / par S. van der Heide Van Aelst S. van der Heide Historisch Centrum Limburg
1946 Stratigraphie et paléontologie animale du terrain houiller du Peel : avec quelques remarques sur le carbonifère supérieur de Winterswijk, de Woensdrecht (Brabant du Nord) et de Moll (Campine) / par S. van der Heide ; avec la collaboration de A.J. Van Aelst S. van der Heide Historisch Centrum Limburg
1951 Les arthropodes du terrain houiller du Limbourg Méridional : (excepté les scorpions et les insectes) / par S. van der Heide Ernest van Aelst S. van der Heide Centre Céramique
1951 Les arthropodes du terrain houiller du Limbourg Méridional : (excepté les scorpions et les insectes) / par S. van der Heide Ernest van Aelst S. van der Heide Historisch Centrum Limburg
1956 Contribution à  la connaissance du genre Adelophthalmus Jordan et Meyer 1854 / par Fred.H. van Oyen Van Aelst Frederik Herman van Oyen Centre Céramique
1956 Contribution   la connaissance du genre Adelophthalmus Jordan et Meyer 1854 / par Fred.H. van Oyen Van Aelst Frederik Herman van Oyen Historisch Centrum Limburg
1946 The foraminifera from the Hervian (Campanian) of Southern Limburg / by E. Schijfsma Ernest van Aelst E. Schijfsma Centre Céramique
1946 The foraminifera from the Hervian (Campanian) of Southern Limburg / by E. Schijfsma Ernest van Aelst E. Schijfsma Historisch Centrum Limburg
1952 The pliocene Bryozoa of the Low Countries and their bearing on the marine stratigraphy of the North Sea region / by R. Lagaaij Van Aelst Robert Lagaaij Historisch Centrum Limburg
1966 Cytheracea (Ostracodes) du Maastrichtien de Maastricht (Pays-Bas) et des régions voisines : résultats stratigraphiques et paléontologiques de leur étude / [par] Gerard Deroo Van Aelst Gerard Deroo Centre Céramique
1966 Cytheracea (Ostracodes) du Maastrichtien de Maastricht (Pays-Bas) et des régions voisines : résultats stratigraphiques et paléontologiques de leur étude / [par] Gerard Deroo Van Aelst Gerard Deroo Historisch Centrum Limburg
1956 Grindhoudende midden-pleistocene sedimenten : het onderzoek van deze afzettingen in Nederland en aangrenzende gebieden = Pebble containing middle-pleistocene sediments in the Netherlands and adjacent areas / door G.C. Maarleveld Van Aelst G. C. Maarleveld Centre Céramique
1956 Grindhoudende midden-pleistocene sedimenten : het onderzoek van deze afzettingen in Nederland en aangrenzende gebieden = Pebble containing middle-pleistocene sediments in the Netherlands and adjacent areas / door G.C. Maarleveld Van Aelst G. C. Maarleveld Historisch Centrum Limburg
19XX Electro kookboek / aangeboden door de NV Provinciale Limburgsche Electriciteits-Maatschappij (Stroomverkoop-Maatschappij) Onbekend Historisch Centrum Limburg
1940 Charaksis / vertaald uit het Grieksch Argonautenpers [Maarten N. Engelman] Theophilos Hègeso Centre Céramique
1941 Poèmes de trois jeunes poètes / illustré par M.B Onbekend Robert Franquinet Centre Céramique
1944 Een najaar : zeven verzen / van Robert Franquinet ; [met 7 penseelteekeningen van Edmond Bellefroid] J.W. Veltman Robert Franquinet Centre Céramique
1975 Soms ben ik de grote condor / Ton van Reen Stereo & Grafia Ton van Reen Centre Céramique
1947 Rapport betreffende de hoogte der arbeidsloonen betaald door ondernemingen aangesloten bij den Fabrikantenkring Maastricht en Omstreken naar den toestand in october 1946 / bew. en rapporteurs: H.C.W. Roemen, J.H.A. Soree ; Economisch Technologisch I Onbekend H. C. W. Roemen Centre Céramique
1977 De volmolen te Epen-Wittem : momentopnamen uit de geschiedenis van molen en landschap / door G.C.M. Egelie Onbekend G. C. M. Egelie Centre Céramique
1977 De volmolen te Epen-Wittem : momentopnamen uit de geschiedenis van molen en landschap / door G.C.M. Egelie Onbekend G. C. M. Egelie Historisch Centrum Limburg
1944 Kerstkrans / Loe Maas ; geïll. door Guill. Serpenti Crouzen Loe Maas Historisch Centrum Limburg
1943 Kerstkrans / Loe Maas ; geïll. door Guill. Serpenti Crouzen Loe Maas Historisch Centrum Limburg
1943 Kerstkrans / Loe Maas ; geï?ll. door Guill. Serpenti Crouzen Loe Maas Centre Céramique
1944 The song of honorable death : gedicht / van Loe Maas Ernest van Aelst Loe Maas Historisch Centrum Limburg
1944 The song of honorable death : gedicht / van Loe Maas Ernest van Aelst Loe Maas Centre Céramique
1957 Opbouw lager technisch onderwijs / Werkcommissie R.K.L.T.O. Stegen Centre Céramique
1957 Opbouw lager technisch onderwijs / Werkcommissie R.K.L.T.O. Stegen Historisch Centrum Limburg
1957 Het arbeidsonderwijs / Werkkommissie Katholiek Technisch Onderwijs Onbekend Centre Céramique
1957 Lichamelijke opvoeding in het lager technisch onderwijs / Werkkommissie Katholiek Technisch Onderwijs Onbekend Centre Céramique
1958 Selecteren en adviseren in de afdeling metaalbewerken van de l.t.s. / Werkkommissie Katholiek Technisch Onderwijs Onbekend Centre Céramique
1959 Muzikale vorming op de R.K. lagere technische scholen / Werkkommissie Katholiek Technisch Onderwijs Onbekend Centre Céramique
1966 A.v.o. op de lagere technische school / P. van den Broek Onbekend P. van den Broek Centre Céramique
1965 programma lager beroepsonderwijs jongens : inhoud en benaderingswijze van de geloofsopvoeding, proeve van een programma / Werkkommissie Katholiek Technisch Onderwijs Onbekend Centre Céramique
1960 Rooms-Katholieke lagere technische school / Werkcommissie R.K. Technisch Onderwijs Onbekend Centre Céramique
1960 Rooms-Katholieke lagere technische school / Werkcommissie R.K. Technisch Onderwijs Onbekend Centre Céramique
1960 Rooms-Katholieke lagere technische school / Werkcommissie R.K. Technisch Onderwijs Onbekend Centre Céramique
1960 Rooms-Katholieke lagere technische school / Werkcommissie R.K. Technisch Onderwijs Onbekend Historisch Centrum Limburg
1960 Rooms-Katholieke lagere technische school / Werkcommissie R.K. Technisch Onderwijs Onbekend Centre Céramique
1970 Geschiedenis van de tuinbouw in Limburg / J. Wachelder Onbekend J. Wachelder Historisch Centrum Limburg
1917 Schenking De Stuers Maart 1917 / [J.M. Nuijts] Onbekend J. M. Nuijts Centre Céramique
1965 Karel en Elegast : de middeleeuwse ridderroman in eigen taal herdicht / Jef Spuisers ; [met ill. van] Charles Eijck Onbekend Jef Spuisers Centre Céramique
1965 Karel en Elegast : de middeleeuwse ridderroman in eigen taal herdicht / Jef Spuisers ; [met ill. van] Charles Eijck Onbekend Jef Spuisers Universiteitsbibliotheek Maastricht
1963 De zeven gemeenten : beknopte geschiedenis van de gereformeerde kerken in Limburg / door G. van Hoeven Onbekend G. van Hoeven Centre Céramique
1935 Het gevaar dat nadert : detective-roman / Philip MacDonald ; vert. door N. Brunt Stols Philip MacDonald Centre Céramique
1950 Rapport betreffende een onderzoek naar de mogelijkheid van de bouw van complexen woningen in Limburg / Het Provinciaal Contact-Orgaan voor de Wederopbouw, Maastricht Onbekend Centre Céramique
1963 Scholenplan Groot-Maastricht / rapporteur: L.J. Hartog Onbekend Centre Céramique
1963 Scholenplan Maastricht : globale berekeningen, situering der schoolzones / rapporteur: L.J. Hartog Onbekend Centre Céramique
1963 Parochie en annexatie / [L.J. Hartog] Onbekend L. J. Hartog Centre Céramique
1945 Mestreech in d'n duuster / door Frits Dohmen Onbekend Frits Dohmen Centre Céramique
1945 Mestreech in d'n duuster / door Frits Dohmen Onbekend Frits Dohmen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1950 De Lieve Vrouwkes van Limburg / geschreven door Ad. Welters ; tek. van Jeanne Hebbelynck en Liesje Thomassen Van Aelst Ad. Welters Centre Céramique
1973 De ontwikkeling van de bevolking van Limburg 1972-2000 / [Economisch Technologisch Instituut Limburg] Onbekend Centre Céramique
1941 Fata morgana : gedichten / door Trudo Hoewaer E. van Aelst Trudo Hoewaer Centre Céramique
1960 Leerstof-analyse exacte vakken / samenst.: Sectie Exacte Vakken: voorzitter: H. Vergoossen Onbekend Centre Céramique
1961 Werkcommissie R.K.T.O. : doel, structuur en werkwijze Onbekend Centre Céramique
1976 Woordenboek van de "Mestreechter vastelaovend" / door VVV Maastricht Onbekend Centre Céramique
1976 Woordenboek van de "Mestreechter vastelaovend" / door VVV Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1976 Woordenboek van de "Mestreechter vastelaovend" / door VVV Maastricht Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1967 Realisatie : verslag Werkgroep algemene handvaardigheid / Werkcommissie Katholiek Technisch Onderwijs Onbekend Centre Céramique
1961 Leerplan voor het L.T.O. afdeling, electrotechniek : aanvullingen van mededeling nr. 9 en 14 Onbekend Centre Céramique
1866 Obeservations relatives a quelques points de l'histoire de Maestricht, du 4me au 8me siècle Hollman Historisch Centrum Limburg
1958 De godsdienstige opvoeding van het kind in het vrijzinnig protestantse gezin en het katholieke gezin / L.C.M. Veldman Onbekend L. C. M. Veldman Historisch Centrum Limburg
1932 Niemandsland : roman / door Oskar van der Hallen A.A.M. Stols Oskar van der Hallen Centre Céramique
1923 Heiligdomsvaart te Maastricht, 8-23 juli 1923 / [bijdragen van Chr. Mertz et al.] Onbekend Centre Céramique
1923 Heiligdomsvaart te Maastricht, 8-23 juli 1923 / [bijdragen van Chr. Mertz et al.] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1924 Het leven van een heilige (St. Franciscus van Assisi) : een gedramatiseerde legende / door Jan Walch Boosten Jan Walch Centre Céramique
1886 Het leven van Pater Bernard, priester van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers, doctor in de H. Godgeleerdheid / door M.J.A. Lans Sint Paulus Vereeniging / Drukkerij M. J. A. Lans Universiteitsbibliotheek Maastricht
1960 Compte rendu : quatrième congrès pour l'avancement des études de stratigraphie et de géologie du carbonifère : Heerlen, 15-20 septembre 1958 Van Aelst Centre Céramique
1947 Gedenkboek / Vereniging van Waterstaatsambtenaren in dienst van de Provincie Limburg Onbekend Centre Céramique
1933 1883-1933 : gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan der vereeniging / Koninklijke Zangvereeniging "Mastreechter Staar" Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1662 Cort begryp des levens vanden H. Servativs, eersten bisschop ende patroon van Maestricht. / Uyt d'oude handt-gheschreven boecken der kercke vanden selven heylighen. Ghetrocken ende vergaedert door Andries Bouwens .. Petrus van Ouwen Andries Bouwens Centre Céramique
1662 Cort begryp des levens vanden H. Servativs, eersten bisschop ende patroon van Maestricht. / Uyt d'oude handt-gheschreven boecken der kercke vanden selven heylighen. Ghetrocken ende vergaedert door Andries Bouwens .. Petrus van Ouwen Andries Bouwens Universiteitsbibliotheek Maastricht
1731 Emmanuelis Alvari e Societate Jesu, Grammatica, sive Institutionum linguæ Latinæ, liber secundus. : In usum studiosorum Societatis Jesu Lambert Bertus Emmanuel Alvarus Centre Céramique
1715 Emmanuelis Alvari e Societate Jesu Syntaxis, sive Institutionum linguæ Latinæ liber tertius. : In usum studiosorum Societatis Jesu Lambert Bertus Emmanuel Alvarus Centre Céramique
1954 Hospiti sit bene luce Trajectensi : Trajectum ad Mosam anno Domini MDCCCCL Goffin Historisch Centrum Limburg
1954 Hospiti sit bene luce Trajectensi : Trajectum ad Mosam anno Domini MDCCCCL Goffin Universiteitsbibliotheek Maastricht
17XX Emmanuelis Alvari e Societate Jesu Prosodia, sive Institutionum linguæ Latinæ liber quartus : in usum studiosorum Societatis Jesu Jacob Lekens Emmanuel Alvarus Centre Céramique
17XX Emmanuelis Alvari e Societate Jesu Grammatica, sive Institutionum linguæ Latinæ. Liber primus. : In usum studiosorum Societatis Jesu Jacob Lekens Emmanuel Alvarus Centre Céramique
1968 De luister van het Mergelland / [red.: J.Th. ter Horst en P.J. van Nieuwenhoven] Onbekend Centre Céramique
1963 Nota bijzonder project Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1965 Uiterlijk aanzicht Ravelijnstraat Onbekend Historisch Centrum Limburg
1966 Nota omtrent de inventarisatie van het aanwezige rapportagemateriaal in 110 gezinsdossiers / Stichting Bijzondere Sociale Zorg Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1965 Water / [tekst: Bertus Aafjes] Onbekend Bertus Aafjes Centre Céramique
1965 Water / [tekst: Bertus Aafjes] Onbekend Bertus Aafjes Historisch Centrum Limburg
1857 Herleiding van Nederlandsch in Fransch geld, en van Fransch in Nederlandsch geld Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1857 Herleiding van Nederlandsch in Fransch geld, en van Fransch in Nederlandsch geld Leiter-Nypels Centre Céramique
1857 Herleiding van Nederlandsch in Fransch geld, en van Fransch in Nederlandsch geld Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1666 Catalogus van verscheyde rare, en curieuse boecken, in diversche taelen en faculteyten: van welcke auctie gehouden sal worden tot Maestricht, ten huijse van J. Franssen, boekvercooper inde Bree-straet, den 16 Novembris 1666. s'morgens ten 9. en s'na Pieter Boucher Centre Céramique
19XX Rapport inzake de agrarische betekenis van de door het Geologisch Bureau in het Rapport betreffende Brunssumer klei als I, II, III, IV en Xh aangeduide gebieden / rapporteur: B.C.E. Janssen ; Provinciale Waterstaat in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1781 Histoire philosophique et politique des établissements & du commerce des Européens dans les deux Indes : tome huitieme[-dixieme] Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Guillaume-Thomas Raynal Centre Céramique
1773 Zénothémis, : anecdote Marseilloise, / par M. D' Arnaud Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux D' Arnaud Centre Céramique
1941 De voornaamste bepalingen der kinderbijslagwet ten dienste van werkgevers, arbeiders, wetsuitvoerders, e.a. uiteengezet / door J.A. Raaymakers Leiter-Nypels J. A. Raaymakers Historisch Centrum Limburg
1968 Acht liedjes uit de one-man-show van Toon Hermans Onbekend Toon Hermans Centre Céramique
1782 Lettre pastorale de S. A. R. Monseigneur l'archevêque électeur de Treves, évèque d'Ausbourg, prince d'Euwangen, a son eglise d'Ausbourg ... / Traduite de l'Allemand P.L. Lekens Archeveque electeur de Treves Centre Céramique
1788 Grand catéchisme, pour servir de suite au petit catéchisme, qui est en usage dans les dioceses de Cambrai, de Liege et de Namur. Ou extrait du développement de ce petit catéchisme : pour les personnes plus avancées & plus instruites P.L. Lekens Centre Céramique
1918 Ziekten van groentengewassen / door N. van Poeteren Leiter-Nypels N. van Poeteren Centre Céramique
17XX Catechismus ofte christelycke leeringe, gedeylt in vyf deelen, ende een-en-veertig lessen. : Voor de catholijke jonckheyd van het aerts-bisdom ende alle andere bisdommen der provincie van Mechelen = Catéchisme ou doctrine chrétienne, divisée en c P.L. Lekens Centre Céramique
17XX Catechismus oft christelycke leeringe gedeylt in vyf deelen, ende een-en-veertigh lessen. : Voor de catholijcke jonckheyt van het artsbisdom ende alle andere bisdommen der provincie van Mechelen = Catechisme ou doctrine chrestienne, divisée en cinq Lambert Bertus Centre Céramique
182X Catechismus of christelyke leeringe, gedeeld in vyf deelen en een-en-veertig lessen : voor de roomsch-catholyke jonkheid van het aarts-bisdom, en alle andere bisdommen der provincie van Mechelen Koymans, A.J. Centre Céramique
1818 Catechismus ofte christelyke leeringe; gedeeld in vyf deelen ende een-en-veertig lessen : voor de roomsch-catholyke jonkheid van het aarts-bisdom, en alle andere bisdommen der provintie van Mechelen Weduwe G.B. van Gulpen Centre Céramique
1849 Catechismus of Christelijke leering, gedeeld in vijf deelen of een en veertig lessen : voor de catholijke jeugd van het Aartsbisdom en alle andere Bisdommen der provincie Mechelen Jos. Russel Centre Céramique
1959 Griekse grammatica / door J.G. Menten Schenk J. G. Menten Centre Céramique
1977 Eindverslag van de inspraak over het koncept-bestemmingsplan Oud-Wijck / Werkcentrum Wijck, met medew. van de Inspraakkommissie Ruimtelijke Ordening en het Buurtwerkprojekt-Oost ; foto's en gevelwandtek.: Openbare Werken Gemeente Maastricht Onbekend Centre Céramique
1977 Eindverslag van de inspraak over het koncept-bestemmingsplan Oud-Wijck / Werkcentrum Wijck, met medew. van de Inspraakkommissie Ruimtelijke Ordening en het Buurtwerkprojekt-Oost ; foto's en gevelwandtek.: Openbare Werken Gemeente Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1977 Eindverslag inspraak : doelstellingennota en structuurplan binnenstad Maastricht / Inspraakkommissie Ruimtelijke Ordening : [P. Camp en H. Smeets] ; foto's: Dienst Openbare Werken Gemeente Maastricht Onbekend P. Camp Centre Céramique
1977 Eindverslag inspraak : doelstellingennota en structuurplan binnenstad Maastricht / Inspraakkommissie Ruimtelijke Ordening : [P. Camp en H. Smeets] ; foto's: Dienst Openbare Werken Gemeente Maastricht Onbekend P. Camp Historisch Centrum Limburg
1977 Eindverslag inspraak doelstellingennota Randwyck / [H.C.F. Smeets] Onbekend H. C. F. Smeets Centre Céramique
1977 Eindverslag inspraak doelstellingennota Randwyck / [H.C.F. Smeets] Onbekend H. C. F. Smeets Historisch Centrum Limburg
79 Eindverslag inspraak struktuurschets Wyckerpoort / [door W. Meys en P. Camp ; Inspraakcommissie Ruimtelijke Ordening] Onbekend W. Meys Centre Céramique
1977 Eindverslag inspraak struktuurschets Wyckerpoort / [door W. Meys en P. Camp ; Inspraakcommissie Ruimtelijke Ordening] Onbekend W. Meys Historisch Centrum Limburg
1775 Bibliotheca rhetorum praecepta & exempla complectens quae tam ad oratoriam facultatem quam ad poeticam pertinent ... / Auctore p. Gab. FRanc. le Jay .. Jacob Lekens Gab. Franc. Le Jay Universiteitsbibliotheek Maastricht
195X Kort overzicht van het dialect met werkwoorden en woordenlijst bij Homerus / J.G. Menten Schenk J. G. Menten Centre Céramique
1898 De eenheid der kracht : overeenkomst van acoustische met electrische trillingen / door H.J. Hoffmans Leiter-Nypels H. J. Hoffmans Centre Céramique
1968 Mij over spreken : vijfendertig jaar ir. Léon P.M.H. Lhoest, 1933-1968 / [tekst: Jan Braun ; foto's: Carel Blazer ... et al.] Onbekend Jan Braun Centre Céramique
1968 Mij over spreken : vijfendertig jaar ir. Léon P.M.H. Lhoest, 1933-1968 / [tekst: Jan Braun ; foto's: Carel Blazer ... et al.] Onbekend Jan Braun Historisch Centrum Limburg
1778 Œuvres completes de Mr. Le Febvre Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Le Febvre Centre Céramique
1926 Statuten en huishoudelijk reglement van den R.K. Kiezersbond voor Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1885 Fauquemont (Valkenburg) / par Richard Quaedvlieg Stoomdrukkerij "Le Courrier de la Meuse" Richard Quaedvlieg Centre Céramique
1885 Fauquemont (Valkenburg) / par Richard Quaedvlieg Stoomdrukkerij "Le Courrier de la Meuse" Richard Quaedvlieg Historisch Centrum Limburg
1930 Dictionnaire historique du Limbourg neerlandais, de la páériode fáéodale a nos jours / par Louis De Crassier Van Aelst Louis DeCrassier Historisch Centrum Limburg
1930 Dictionnaire historique du Limbourg neerlandais, de la période féodale a nos jours / par Louis De Crassier Van Aelst Louis De Crassier Centre Céramique
1930 Dictionnaire historique du Limbourg neerlandais, de la période féodale a nos jours / par Louis De Crassier Van Aelst Louis DeCrassier Historisch Centrum Limburg
1977 Evaluatie eerste projectjaar 1976/1977 / [coördinator: H. Geelen] Onbekend Centre Céramique
1922 De drie munsters der Maasgouw : Aldeneyck, Susteren, St.-Odilieënberg / door Jos. Coenen Goffin JosCoenen Historisch Centrum Limburg
196X N.V. Internationale Exploitatie- en Handelsonderneming Mosam Maastricht (Holland) / tekeningen: Tony Houtman ; ontwerp, tekst en layout: Albert Zwartjes Onbekend Albert Zwartjes Historisch Centrum Limburg
1779 Histoire de madame Henriette d'Angleterre, premiere femme de Philippe de France, duc d'Orléans. / Par me. la comtesse de la Fayette Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux comtesse de la Fayette Centre Céramique
1977 Interim-nota Bibliotheek Rijksuniversiteit Limburg Onbekend Centre Céramique
1718 Facti series Leodiensis scriptoris refutata cum demonstratione iniquitatis, ab ordinibus & teloniariis Leodiensibus, per exactionem indebitæ sexagesimæ arrestationes, confiscationes, deprædationes, incarcerationes, aliasque violentias contra notu Lambert Bertus Centre Céramique
1966 Brief description of southern Limburg : facilities for industrial operations and retraining, financing possibilities / Economisch Technologisch Instituut in Limburg Onbekend Centre Céramique
1966 Brief description of southern Limburg : facilities for industrial operations and retraining, financing possibilities / Economisch Technologisch Instituut in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1771 Oratio in funere Caroli Nicolai ex comitibus d'Outremont, episcopi et principis Leodiensis, ducis Bulloniensis, marchionis Franchimontensis, comitis Lossensis et Hornensis, baronis Herstalliensis, ... habita in divæ virginis templo V. kal. Decembre Henricus Landtmeter Bartholomæus van Berkel Centre Céramique
1813 Reverendo admodum domino D. Joanni Gerardo Gobbels, nominato ad pastoratum primarium urbis Briensis, et die 11 mensia Augusti novissimè elapsi anno 1813 .. Lambert Theodoor Nypels Centre Céramique
1799 Procès-verbal de la distribution des prix aux élèves de l'école centrale L'imprimeur du Département Centre Céramique
1793 La vie et le martyre de Louis XVI ... immolé le 21 janvier 1793. : Avec un examen du décret régicide .. J.P. Roux & Compagnie M. de Limon Centre Céramique
1793 La vie et le martyre de Louis XVI ... immolé le 21 janvier 1793. : Avec un examen du décret régicide .. J.P. Roux & Compagnie M. deLimon Universiteitsbibliotheek Maastricht
1810 Magasin des enfans, ou dialogues d'une sage gouvernante avec ses élèves : dans lesquels on fait penser, parler, agir les jeunes gens, suivant le génie, le tempérament et les inclinations de chacun d'eux. / Par Madame Leprince de Beaumont Theodoor Nypels Madame Leprince de Beaumont Centre Céramique
1810 Magasin des enfans, ou dialogues d'une sage gouvernante avec ses élèves : dans lesquels on fait penser, parler, agir les jeunes gens, suivant le génie, le tempérament et les inclinations de chacun d'eux. / Par Madame Leprince de Beaumont Theodoor Nypels Madame Leprince de Beaumont Universiteitsbibliotheek Maastricht
1946 Documentatie van industrievestigingsfactoren : provincie Limburg, gemeente Maastricht met randgemeenten Onbekend Centre Céramique
1964 Nota inzake ontwikkelingsmogelijkheden voor openluchtrecreatie en toerisme in Limburg Onbekend Centre Céramique
1967 Sanering als multidisciplinaire activiteit / door J.J.J. van de Venne De auteur J. J. J. van de Venne Centre Céramique
1967 Sanering als multidisciplinaire activiteit / door J.J.J. van de Venne De auteur J. J. J. van de Venne Historisch Centrum Limburg
1763 Oratio in funere Joannis Theodori utriusque Bavariæ ducis, S.R.E. cardinalis, episcopi et principis Leodiensis, Frisingensis et Ratisbonensis, ... &c. : habita in divæ virginis templo VII. Kal. Martias / a P. Petro Frambachs Henricus Landtmeter Petrus Frambachs Centre Céramique
19XX Schoolagenda : met uittreksels uit de voornaamste gedichten van Neerlands grootsten dichter Joost van den Vondel Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1925 Herinneringsboek der eerewachten van het Landstormkorps Limb. Jagers te Linne, Roermond, Maastricht op 20 oct.; te Venlo, Venray, Mook op 22 oct. 1925 : bij gelegenheid van het koninklijk bezoek aan de provincie Limburg : alsmede het levensbericht d Van Aelst Centre Céramique
1925 Herinneringsboek der eerewachten van het Landstormkorps Limb. Jagers te Linne, Roermond, Maastricht op 20 oct.; te Venlo, Venray, Mook op 22 oct. 1925 : bij gelegenheid van het koninklijk bezoek aan de provincie Limburg : alsmede het levensbericht d Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1959 Ontwikkelingsplan voor het V.H.M.O. in Limburg : rapport over een onderzoek naar de mogelijke en wenselijke ontwikkeling van de deelneming aan het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs in Limburg en naar de daartoe vereiste uitbouw van het V.H Onbekend Centre Céramique
1959 Ontwikkelingsplan voor het V.H.M.O. in Limburg : rapport over een onderzoek naar de mogelijke en wenselijke ontwikkeling van de deelneming aan het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs in Limburg en naar de daartoe vereiste uitbouw van het V.H Onbekend Historisch Centrum Limburg
1962 Sociaal-economisch onderzoek betreffende de gemeente Simpelveld / rapporteur: A.L.H.N. Dautzenberg ; Economisch Technologisch Instituut in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1792 Beschryving der vreugdevuuren, ontstoken ter eere van den hoogwaerdigen en doorluchtigen heer Thomas Jakob Baron van Wassenaer Warmond als hoogproost der vry-ryks kerke van St. Servaas, te Maastricht ingehuldigd den 7 van Sprokkelmaand 1792 Onbekend Centre Céramique
1792 Beschryving der vreugdevuuren, ontstoken ter eere van den hoogwaerdigen en doorluchtigen heer Thomas Jakob Baron van Wassenaer Warmond als hoogproost der vry-ryks kerke van St. Servaas, te Maastricht ingehuldigd den 7 van Sprokkelmaand 1792 Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1792 Reverendo admodum nobilissimoque domino Thomæ, Jacobo, Guilielmo baroni de Wassenaer Warmond, liberæ et imperialis Sancti Servatii Basilicæ Trajecti ad Mosam summo præposito, inaugurato 7 Februarii Onbekend Centre Céramique
1930 The collected sonnets of John Keats / ill. by John Buckland Wright Halcyon Press/Stols John Keats Centre Céramique
1929 ... Bondsfeest met groot nationaal & internationaal gymnastiek-concours, 19 en 20 mei 1929 te Maastricht / georganiseerd door de R.K. Gymnastiekvereeniging "St. Servatius" Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1949 Kersmis in Limburg Onbekend Centre Céramique
1949 Kersmis in Limburg Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1927 1902-1927 : gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der vereeniging / R.K. Vereeniging "Maastrichtsche Middenstand" Van Aelst Centre Céramique
1927 1902-1927 : gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der vereeniging / R.K. Vereeniging "Maastrichtsche Middenstand" Van Aelst Historisch Centrum Limburg
1973 Discussie-nota binnenstad Maastricht / Gemeente Maastricht Onbekend Centre Céramique
1973 Discussie-nota binnenstad Maastricht / Gemeente Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1958 De basiliek van Onze Lieve Vrouw te Maastricht : geschiedenis en beschrijving / Charles Thewissen ; met foto's van Frans Lahaye Onbekend Charles Thewissen Centre Céramique
1958 De basiliek van Onze Lieve Vrouw te Maastricht : geschiedenis en beschrijving / Charles Thewissen ; met foto's van Frans Lahaye Onbekend Charles Thewissen Historisch Centrum Limburg
1958 De basiliek van Onze Lieve Vrouw te Maastricht : geschiedenis en beschrijving / Charles Thewissen ; met foto's van Frans Lahaye Onbekend Charles Thewissen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1846 Wetboek van koophandel Van Haren Noman Centre Céramique
1846 Wetboek van koophandel Van Haren Noman Historisch Centrum Limburg
1934 Genealogie der familie Roebroeck Onbekend Centre Céramique
1733 Naerder reglement streckende tot herstellinge der misbruycken in de regeringe ende bestieringe der finantien, als mede der armen tafel binnen de stadt Hasselt, : vergunt en goetgekeurt op den 9. en 23. Junii 1733. door syn hoogheyt Georgius Ludovicu Jacob Lekens Centre Céramique
1930 De geschiedenis van den soldaat : gelezen, gespeeld, gedanst, geteekend / C.F. Ramuz ; vert. [uit het Fransch] M. Nijhoff ; teekeningen Edgard Tijtgat A.A.M. Stols C. F. Ramuz Centre Céramique
17XX Nieuw Fransche en Nederduytsche grammaire, en samen-spraeken ... = Nouvelle grammaire et dialogues François-Flamands ... / Claude Mauger Jacob Lekens Claude Mauger Centre Céramique
19XX Concept-verordening op het bouwen en de bewoning voor de provincie Limburg Neerlandia Historisch Centrum Limburg
1767 Onderwyzinge ende gebeden voor de geduurige aanbidding van het Alderheiligste Sacrament des Autaars : ... op-geregt in het bisdom van Luyk ... 1765 .. Jacob Lekens Centre Céramique
1941 De legendarische stamboom van St. Servaas in de middeleeuwsche kunst en literatuur / door Serv. M. Lejeune Van Aelst Serv. M. Lejeune Historisch Centrum Limburg
1966 Mestreechse sinterklaos- en keersleedsjes / [samengest. door Ananias Devries] Onbekend Centre Céramique
1968 Mestreechse sinterklaos- en keersleedsjes / [samengest. door J.H. Devries] Onbekend Centre Céramique
1968 Mestreechse sinterklaos- en keersleedsjes / [samengest. door J.H. Devries] Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1786 Mémoires du Baron de Tott, sur les Turcs et les Tartares Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Baron de Tott Centre Céramique
1893 Statuten / Nederlandsche Zuider-Spoorwegmaatschappij Maastrichtsche Stoomdrukkerij Historisch Centrum Limburg
1787 Galerie de l'ancienne cour, ou mémoires anecdotes pour servir a l'histoire des regnes de Louis XIV et de Louis XV Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Centre Céramique
1787 Galerie de l'ancienne cour, ou mémoires anecdotes pour servir a l'histoire des regnes de Louis XIV et de Louis XV Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Universiteitsbibliotheek Maastricht
1787 Histoire de Guzman d'Alfarache, / [Mateo Aleman] ; nouvellement traduite, & purgée des moralités superflues. Par Monsieur Le Sage Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Mateo Aleman Centre Céramique
1880 Prijs-courant van kristal en glaswerk, 1 november 1880 : 1e afdeeling / Fabrieken van Kristal, glas- en aardewerk van de vennootschap Petrus Regout & Co. Onbekend Historisch Centrum Limburg
1856 Verslag van het verhandelde bij het XIe Nederlandsch Landhuishoudkundig congres gehouden te Maastricht den 24, 25, 26, 27 en 28 Junij 1856 Muller Historisch Centrum Limburg
1957 Benelux Maastricht / [tekst: Minis] Onbekend . . . Minis Centre Céramique
1957 Benelux Maastricht / [tekst: Minis] Onbekend . . . Minis Historisch Centrum Limburg
1957 Benelux Maastricht / [tekst: Minis] Onbekend . . . Minis Universiteitsbibliotheek Maastricht
1957 Benelux Maastricht / [tekst: Minis] Onbekend . . . Minis Universiteitsbibliotheek Maastricht
1884 Eépertoire alphabétique des mémoires, notices et articles qui ont paru dans les vingt premiers volumes des publications de la Société : suivi d'une table alphabétique des noms d'auteur et des gravures et lithographies publiées : 1863-1883 / S Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1957 De gemeente Nederweert : bevolking en bestaansmiddelen / rapporteur F.J.H. Verheyden ; Economisch Technologisch Instituut in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1958 Limburg, industriegewest in stijgende lijn / Economisch Technologisch Instituut Limburg Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1958 Eerste rapport van de Provinciale Limburgse Commissie ter bestudering van het vraagstuk van de verruiming van de mogelijkheden tot het volgen van hoger of daarmee op een lijn te stellen onderwijs voor Limburgse studenten / [voorz. F.J.M.A.H. Houben] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1952 Het land van de Peel / onder red. van M. Kemp ; met medew. van vele deskundigen in het Peelgebied Onbekend Centre Céramique
1956 Zes-en-dertig dichters en de stad Maastricht / verz. door Charles Thewissen Ernest van Aelst Historisch Centrum Limburg
1956 Zes-en-dertig dichters en de stad Maastricht / verz. door Charles Thewissen Ernest van Aelst Centre Céramique
1956 Zes-en-dertig dichters en de stad Maastricht / verz. door Charles Thewissen Ernest van Aelst Universiteitsbibliotheek Maastricht
1935 Om het Maaswater : beschouwingen omtrent het recht van wateraftappen / door M. K. [= Math. Kemp] Neerlandia M. K. Historisch Centrum Limburg
1935 Om het Maaswater : beschouwingen omtrent het recht van wateraftappen / door M. K. [= Math. Kemp] Neerlandia M. K. Universiteitsbibliotheek Maastricht
1975 Mestreechter vertelsels van Alfons Olterdissen Onbekend Alfons Olterdissen Centre Céramique
1963 Gedenkschrift bij gelegenheid van de restauratie en de inwijding van het Séverinorgel in de Basiliek van O.L. Vrouwe te Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1940 De ravenzwarte / door Anton van Duinkerken Stols Anton van Duinkerken Universiteitsbibliotheek Maastricht
1716 Het leven der getrouwde, of de plichten en verbintentenissen van de gene in het houwelyck komen en leven, betoont uyt de H. Schrifture, de HH. Vaders en uyt de concilien : dienstig voor al die hun willen begeven tot het houwelijck, voor die getrouwt Lambert Bertus Jean Girard de Villethierry Centre Céramique
1915 Eerste sonnetten en andere gedichten / door Pierre Kemp Maastrichtsche Boek- & Handelsdrukkerij Pierre Kemp Universiteitsbibliotheek Maastricht
1950 Honderd jaren papierfabriek : 1850-1950 Boosten & Stols Centre Céramique
1772 Evangelien ende epistelen, alzoo men die door 't geheele jaer op alle zondagen ende heylig-dagen onderhoud. / Genomen uyt den lesten Roomschen missael des H. Concilie van Trenten Jacob Lekens Centre Céramique
1833 Evangelien en epistelen, alzoo men die door 't geheele jaar op alle zondagen ende heilig-dagen in de H. Roomsche kerk onderhoud. / Genomen uit den laatsten Roomschen missaal des H. Concilie van Trenten Lambert Theodoor Nypels Centre Céramique
181X Recueil d'exemples et de phrases, qui renferment les principes de la langue françoise, moyennant lesquels on peut facilement, et en peu de tems, apprendre à  parler cette langue = Verzameling van voorbeelden en spreekwyzen, in zig bevattende de gro Lambert Theodoor Nypels Centre Céramique
1974 Reuzen uit de krijt-zee / [tekst: A.W.F. Meijer] Onbekend A. W. F. Meijer Centre Céramique
1974 Reuzen uit de krijt-zee / [tekst: A.W.F. Meijer] Onbekend A. W. F. Meijer Historisch Centrum Limburg
1778 Œuvres complettes de M. de Saint-Foix .. Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux M. de Saint-Foix Centre Céramique
1791 Examen impartial des observations sur la constitution primitive et originaire des trois États de Brabant, publiés par les commissaires de la Société des (soi-disants) Amis du Bien Public, établie à  Bruxelles P.L. Lekens Simon Pieter Ernst Centre Céramique
1787 Slinken oogslag op het werck van den heer Marant uitgegeeven tot Loven 1786 : daer by gevoegt de tanden knerselinge van den kaalen aap tegen waerzegger over den bonten hannen, plebaen, en opstelder der sermoonen van S.E.. Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1717 Kort begryp van 't leven en mirakelen van den H. Hubertus patroon van Ardennen / eerst gemaeckt in 't Fransch door eenen religieus van d'abdye van den voorseyden H. Hubertus en vertaelt in 't Nederduyts, door H. V. P. in M Wed. van Guil. Bouwens Universiteitsbibliotheek Maastricht
1962 Speelgoedtentoonstelling / Pierre Kemp Onbekend Pierre Kemp Centre Céramique
1962 Speelgoedtentoonstelling / Pierre Kemp Onbekend Pierre Kemp Universiteitsbibliotheek Maastricht
1959 Sint-Martinus van Sabaria / Jef Notermans Veltman Jef Notermans Universiteitsbibliotheek Maastricht
1959 Carl Smulders (1863-1934) : musicus, schrijver, uitvinder / door Frans Brunklaus Thewissen Frans A. Brunklaus Centre Céramique
1959 Carl Smulders (1863-1934) : musicus, schrijver, uitvinder / door Frans Brunklaus Thewissen Frans A. Brunklaus Historisch Centrum Limburg
1839 Afbeelding en beschrijving der lijkstaatsie van wijlen Zijne Exellentie den Hoog Welgeboren Heer baron Dibbets, in leven luitenant-generaal, opperbevelhebber der vesting Maastricht, ... benevens de aanspraken aan het graf gehouden door Veldwijk en G Ploem B. J. C. Veldwijk Centre Céramique
1974 Natuurhistorisch Museum Maastricht Onbekend Centre Céramique
1974 Wegwijzer voor de Afdeling Biologie / [Natuurhistorisch Museum Maastricht] Onbekend Centre Céramique
1974 Wat doet het Natuurhistorisch Museum voor U? Onbekend Centre Céramique
1974 Wat doet het Natuurhistorisch Museum voor U? Onbekend Historisch Centrum Limburg
1974 Wegwijzer voor de Afdeling Algemene Geologie / [Natuurhistorisch Museum Maastricht] Onbekend Centre Céramique
1789 Dissertatio dogmatico-practico-scholastica de fide et sacramentis, ... / præside F. Benedicto Huntjens ... tuebuntur F. Ceslaus van Binckom, F. Petrus Aymans, F. Dominicus Steins-Bisschop, D. à†gidius Goffin ... Trajecti ad Mosam in conventu dictor P.L. Lekens Benedictus Huntjens Centre Céramique
1956 Limburg : industrie, handel, nijverheid / uitg. onder red. van M. Kemp Onbekend Historisch Centrum Limburg
1956 Limburg : industrie, handel, nijverheid / uitg. onder red. van M. Kemp Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1957 Redevoeringen uitgesproken op het Internationaal Waterwegencongres : 11 en 12 september 1957 te Maastricht / K.F.H. Wolters, H. Burckhardt, A. Putzeys Onbekend Centre Céramique
1966 Vergeet het toch maar / Taecke J. Botke ; inl. van Frans Brunklaus Leiter-Nypels Taecke J. Botke Centre Céramique
1966 Vergeet het toch maar / Taecke J. Botke ; inl. van Frans Brunklaus Leiter-Nypels Taecke J. Botke Universiteitsbibliotheek Maastricht
1934 La nocturne visite de Notre Dame / Ernest Claes ; trad. du flamand par Piet Heuvelmans ; ill. par Felix Timmermans Stols Ernest Claes Centre Céramique
1955 Bestaansmogelijkheid en wenselijkheid ener U.T.S. te Sittard Onbekend Historisch Centrum Limburg
1793 Mémoire justificatif pour Louis XVI, ci-devant roi des français. : En réponse à  l'acte d'accusation qui lui a été lu à  la convention Nationale, le mardi 11 décembre 1792, l'an quatrième de la liberté et le premier de l'égalité / Par A.J. J.P. Roux & Compagnie Centre Céramique
1959 Beknopte geschiedenis en beschrijving van het Gouvernementsgebouw te Maastricht / samengest. door Jos Daniels Onbekend Jos Daniels Centre Céramique
1959 Beknopte geschiedenis en beschrijving van het Gouvernementsgebouw te Maastricht / samengest. door Jos Daniels Onbekend Jos Daniels Historisch Centrum Limburg
1969 Onderwijsmogelijkheden in Maastricht na de lagere school / uitg. door het Gemeentebestuur Maastricht Onbekend Centre Céramique
1935 President Roosevelt's detective-roman / [probleem gesteld door Fr. D. Roosevelt ; opgelost door R. Hughes ... [et al.] ; met een voorrede door F. Oussler ; uit het Amer. vert. door M.W.K.] Stols Franklin D. Roosevelt Centre Céramique
1916 Broederschap van den H. Servatius te Maastricht Kersemeekers Historisch Centrum Limburg
1788 L' Orpheline du chateau, ou Emmeline, / par Charlotte Smith; traduit de l'Anglois sur la derniere édition J.P. Roux & Compagnie Charlotte Smith Centre Céramique
1790 Mémoires historiques, politiques et géographiques des voyages du comte de Ferrieres-Sauvebœuf, faits en Turquie, en Perse et en Arabie, depuis 1782 jusqu'en 1789 .. J.P. Roux & Compagnie Comte de Ferrieres-Sauvebœuf Centre Céramique
1932 12 jonge dichters / [bijdragen van] Emile van der Borch ... [et al.] Stols Centre Céramique
1855 La veille des vacances : comáédie en un acte en prose, á  l'usage des jeunes áétudiants de collège / par Auguste Clavareau Leiter-Nypels Auguste Clavareau Historisch Centrum Limburg
1855 La veille des vacances : comédie en un acte en prose, à  l'usage des jeunes étudiants de collège / par Auguste Clavareau Leiter-Nypels Auguste Clavareau Centre Céramique
1793 La levée du siege de Maestricht, : comédie en trois actes et en prose, mêlée d'ariettes sur des airs connus J.P. Roux & Compagnie Centre Céramique
1931 Vlaamsche arbeiders-poë?zie / inl. van Reimond Herreman Stols Centre Céramique
1958 Een dode sprak ... / Ben M. Koster Leiter-Nypels Ben M. Koster Historisch Centrum Limburg
180X Korte christelyke leeringe in maniere van t'samen-sprekinge : gedeylt in XXV. lessen. / Gemaekt door den eerweerdigen heer en doctoor Ledesma, priester der Societeyt Jesu Theodoor Nypels Ledesma Centre Céramique
1875 Een woord naar aanleiding der voorgestelde intrekking van het decreet van 30 December 1809 betreffende de kerkfabrijken / door M. S. F. W. Marckx Henri Bogaerts M. S. F. W. Marckx Historisch Centrum Limburg
1966 Catalogus van de tentoonstelling Duizend jaar oorkonden van Limburg, gehouden bij gelegenheid van de honderdste gedenkdag van de oprichting van het Rijksarchief in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1782 L' intrigue du cabinet, sous Henri IV et Louis XIII, terminée par la Fronde / Par M. Anquetil Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux M. Anquetil Centre Céramique
1782 L'intrigue du cabinet, sous Henri IV et Louis XIII, terminée par la Fronde / Par M. Anquetil Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux M. Anquetil Universiteitsbibliotheek Maastricht
1928 Zeemans thuisvaart : roman / David Garnett ; vert. [uit het Engelsch] door N. Brunt Stols David Garnett Centre Céramique
1946 Een boer kwam terug / door Paul Haimon Onbekend Paul Haimon Centre Céramique
1946 Een boer kwam terug / door Paul Haimon Onbekend Paul Haimon Universiteitsbibliotheek Maastricht
1950 Soirée in de Stadsschouwburg te Maastricht bij gelegenheid van het officië?le bezoek aan Limburg van Hare Majesteit Koningin Juliana en Zijne Koninklijke Hoogheid Bernard, Prins der Nederlanden op 24 april 1950 / [met teksten van Paul Haimon] Boosten & Stols Centre Céramique
1950 Soirée in de Stadsschouwburg te Maastricht bij gelegenheid van het officieële bezoek aan Limburg van Hare Majesteit Koningin Juliana en Zijne Koninklijke Hoogheid Bernard, Prins der Nederlanden op 24 april 1950 / [met teksten van Paul Haimon] Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1951 Spel van St. Gerlachus / Paul Haimon Onbekend Paul Haimon Centre Céramique
1975 ENCI Onbekend Historisch Centrum Limburg
1966 Van buurt- en wijkhuiswerk naar bijzonder opbouwwerk : een schets van de ontwikkeling in Limburg gedurende veertig jaar : 1926-1965 Onbekend Centre Céramique
1966 Van buurt- en wijkhuiswerk naar bijzonder opbouwwerk : een schets van de ontwikkeling in Limburg gedurende veertig jaar : 1926-1965 Onbekend Historisch Centrum Limburg
1970 Wegwijs worden in Maastricht / [tekst: Fred van Leeuwen ; afbeeldingen: Daan Wildschut] Onbekend Fred van Leeuwen Centre Céramique
1970 Wegwijs worden in Maastricht / [tekst: Fred van Leeuwen ; afbeeldingen: Daan Wildschut] Onbekend Fred van Leeuwen Historisch Centrum Limburg
1969 Nota inzake herziening van het Provinciaal Cultureel Beleidsplan 1966 / uitgebracht door de Culturele Raad Limburg Onbekend Centre Céramique
1775 Le nécrologe des hommes célebres de France / par une Société de Gens de lettres Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux Centre Céramique
1976 Jos Spronck sr., 1917-1976 : [herdenkingsuitgave] / [met bijdr. van Lou Spronck ... et al.] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1967 De burcht van Kessel : zetel van een oud graafschap / door C.A. Huygen Onbekend C. A. Huygen Centre Céramique
1967 De burcht van Kessel : zetel van een oud graafschap / door C.A. Huygen Onbekend C. A. Huygen Historisch Centrum Limburg
1975 Scriptimages : investigations into writing and language / by Michael Gibbs ... [et al.] Jan van Eyck Academie Centre Céramique
1963 Communicatieproblemen in de stedelijke samenleving / [G.H.F. Heygele] Onbekend G. H. F. Heygele Centre Céramique
1955 Rapport betreffende de ontwikkeling van de industrië?le werkgelegenheid in de Gemeente Maastricht gedurende de periode 1955-1965 / [samengest. door] Openbare Werken, Onderafdeling Sociaal Onderzoek ; [verantwoording J. Viegen] Onbekend Centre Céramique
1955 Rapport betreffende de ontwikkeling van de industriële werkgelegenheid in de Gemeente Maastricht gedurende de periode 1955-1965 / [samengest. door] Openbare Werken, Onderafdeling Sociaal Onderzoek ; [verantwoording J. Viegen] Onbekend Historisch Centrum Limburg
197X Les monnaies royales françaises de Hugues Capet à  Louis XVI : avec indication de leur valeur actuelle / par Louis Ciani Onbekend Louis Ciani Centre Céramique
1798 Deuxieme suite au Répertoire ou Mémorial chronologique des lois, proclamations et arrêtés, publiées dans le Département de la Meuse- Inférieure, à  dater du 1 prairial an VI jusqu'à  la fin de la même année Theodoor Nypels Centre Céramique
1793 Actuum humanorum directio, defectus et regulæ, cum digressione de speciebus luxuriæ, ... præside F. Bened. Huntjens ... tuebuntur F. Henricus van Elswyck, ... Ceslaus Mermans, ... Hyacinthus Wynandts, ... Michael van Geleen, ... Trajecti ad Mosam P.L. Lekens Bened. Huntjens Centre Céramique
1866 Observations relatives à  quelques points de l'histoire de Maestricht du 4me au 8me siècle / M.A.H. Willemsen Charles Hollman M. A. H. Willemsen Centre Céramique
1977 Gids schoolbibliotheek Katholieke Hogere Hotelschool Maastricht, 1977/1978 Onbekend Centre Céramique
1956 Onze spaarsystemen / N.V. Staalwerken "De Maas" Onbekend Centre Céramique
1956 Onze spaarsystemen / N.V. Staalwerken "De Maas" Onbekend Historisch Centrum Limburg
1968 Kint geer eur eige stad? : de historie vaan Mestreech aon de Mestreechteneers verteld : mèt ill. en 'n alfabetiese lies vaan naome / Edmond Jaspar Onbekend Edmond Jaspar Centre Céramique
1977 Maastricht vroeger en nu / [door Noonk Frans] Onbekend Noonk Frans Centre Céramique
1977 Maastricht vroeger en nu / [door Noonk Frans] Onbekend Noonk Frans Historisch Centrum Limburg
1930 Het ontstaan, doel en de werkzaamheden van de Roomsch-Katholieke Studenten-Vereenigingen in Nederland Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1975 Schetsen van zuid / Hans van de Waarsenburg Stereo & Grafia Hans van de Waarsenburg Centre Céramique
1916 Le devoir : discours prononcé le 6 mai 1916 à  Maestricht sous les auspices du Souvenir Belge association nationale pour perpétuer la memoire de ceux qui sont morts pour la patrie / par Terwagne Les Nouvelles Terwagne Centre Céramique
1898 Statuten der Vereeniging Harmonie van Maastricht te Maastricht Onbekend Centre Céramique
1915 Kultur : drame historique en trois actes de Octaves Devillers Onbekend Octave Devillers Centre Céramique
1915 Kultur : drame historique en trois actes de Octaves Devillers Onbekend Octave Devillers Universiteitsbibliotheek Maastricht
1890 Krijgsbedrijven van Alexander Farnese in Limburg en aangrenzende gewesten, 1578-1579 / M.H.J.P. Thomassen Stoomdrukkerij "Le Courrier de la Meuse" M. H. J. P. Thomassen Historisch Centrum Limburg
1890 Krijgsbedrijven van Alexander Farnese in Limburg en aangrenzende gewesten, 1578-1579 / M.H.J.P. Thomassen Stoomdrukkerij "Le Courrier de la Meuse" M. H. J. P. Thomassen Centre Céramique
1890 Krijgsbedrijven van Alexander Farnese in Limburg en aangrenzende gewesten, 1578-1579 / M.H.J.P. Thomassen Stoomdrukkerij "Le Courrier de la Meuse" M. H. J. P. Thomassen Universiteitsbibliotheek Maastricht
1974 Programma van het bezoek van Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Beatrix en Prins Claus der Nederlanden aan de provincie Limburg op 21, 22 en 23 augustus 1974 Onbekend Historisch Centrum Limburg
1928 Huishoudelijk reglement / Heilig Sacraments-Eerewacht Goffin Centre Céramique
1928 Huishoudelijk reglement / Heilig Sacraments-Eerewacht Goffin Historisch Centrum Limburg
1974 Het regenboogboekje voor werkende en werkloze jongeren en schoolverlaters / uitg. van de Werkgroep Jeugdwerkloosheid Onbekend Centre Céramique
1974 Het regenboogboekje voor werkende en werkloze jongeren en schoolverlaters / uitg. van de Werkgroep Jeugdwerkloosheid Onbekend Historisch Centrum Limburg
1967 Korte schets van zuidelijk Limburg : faciliteiten voor industrievestiging en omscholing, financieringsmogelijkheden / Economisch Technologisch Instituut in Limburg Onbekend Centre Céramique
1967 Korte schets van zuidelijk Limburg : faciliteiten voor industrievestiging en omscholing, financieringsmogelijkheden / Economisch Technologisch Instituut in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1885 Paupérisme et militarisme / par le comte Adolphe de Hompesch Rosenkranz Adolphe deHompesch Universiteitsbibliotheek Maastricht
1975 Gemeente voorlichting : hoe vertel je het elkaar / Jos Verstraten ; Pacifistisch Socialistische Partij Onbekend Jos Verstraten Historisch Centrum Limburg
1975 Jongerencentra in Limburg / A. v.d. Eelaart ; tek. Theo Doesborgh ; Provinciale Raad v.h. Jeugdbeleid Limburg ; Provinciaal Orgaan Welzijnsbevordering Limburg Onbekend A. v. d. Eelaart Centre Céramique
1975 Jongerencentra in Limburg / A. v.d. Eelaart ; tek. Theo Doesborgh ; Provinciale Raad v.h. Jeugdbeleid Limburg ; Provinciaal Orgaan Welzijnsbevordering Limburg Onbekend A. v. d. Eelaart Historisch Centrum Limburg
19XX Maastricht : Nederland, Pays-Bas, Netherlands, Niederlände Onbekend Centre Céramique
19XX Maastricht : Nederland, Pays-Bas, Netherlands, Niederlände Onbekend Historisch Centrum Limburg
19XX Maastricht : Nederland, Pays-Bas, Netherlands, Niederlände Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1937 Voorjaarsstorm / Jo Nabben Van Aelst Jo Nabben Centre Céramique
1842 Dictionnaire raisonné hollandais et français, contenant: les mots des deux langues ... / par G.J. Dekker Koymans G. J. Dekker Centre Céramique
1976 De Clauscentrale in Maasbracht / NV Provinciale Limburgse Elektriciteits-Maatschappij Onbekend Historisch Centrum Limburg
1971 De stedebouw in Maastricht : een rondwandeling in 1971 met zicht op de toekomst / [tekst van J.J.J. van de Venne] Onbekend J. J. J. van de Venne Centre Céramique
1971 De stedebouw in Maastricht : een rondwandeling in 1971 met zicht op de toekomst / [tekst van J.J.J. van de Venne] Onbekend J. J. J. van de Venne Historisch Centrum Limburg
1959 Stamicarbon N.V. chemical construction division Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
197X Bedrijven en organisaties in beweging / Joseph L. Herold Onbekend Joseph L. Herold Historisch Centrum Limburg
1966 Pedo-therapeutisch internaat Maison de la Misericorde, Maastricht / Stichting "Internaten der Zusters van Barmhartigheid" Onbekend Historisch Centrum Limburg
1963 Sociale Raad Maastricht, 1913-1963 Onbekend Centre Céramique
1963 Sociale Raad Maastricht, 1913-1963 Onbekend Historisch Centrum Limburg
1963 Sociale Raad Maastricht (1913-1963) / door J.F.R. Philips Onbekend J. F. R. Philips Centre Céramique
1963 Sociale Raad Maastricht (1913-1963) / door J.F.R. Philips Onbekend J. F. R. Philips Historisch Centrum Limburg
1970 Programma jubileum en bondsfeest L.K.G.B. Limburgse Katholieke Gymnastiek Bond, 1910-1970 / [A.M.A. van Gool ... et al.] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1976 Statuten voor de Stichting Spaarbank Limburg / Spaarbank Limburg. Gemeente-spaarbanken Maastricht en Venlo Onbekend Historisch Centrum Limburg
1976 Regionale samenwerking in de Zuidlimburgse gezondheidszorg : de samenwerking in de eerstelijn tussen huisartsen, maatschappelijk werkenden en wijkverpleegkundigen / Medisch Regionaal Centrum (MRC). Werkgroep eerstelijnsgezondheidszorg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1928 Inventaris van het archief der keurkeulsche mankamer te Heerlen / [door J.M. van de Venne] Onbekend J. M. van de Venne Centre Céramique
1928 Inventaris van het archief der keurkeulsche mankamer te Heerlen / [door J.M. van de Venne] Onbekend J. M. van de Venne Universiteitsbibliotheek Maastricht
1842 Redevoering over het belang der oude letterkunde / door H.J. Kerzmann Ploem H. J. Kerzmann Historisch Centrum Limburg
1844 Discours prononcé par M. Kerzmann, ... a l'occasion de la distribution des prix, qui a eu lieu le 16 Ao??t 1844, a l'Athéné de Maestricht Onbekend Kerzmann Historisch Centrum Limburg
1958 Het avontuurlijke leven van Moll Flanders / door Danië?l Defoe N.V. Leiter-Nypels Daniël Defoe Centre Céramique
1939 Maastrichtsche drukken van vóór 1816 : een bescheiden aanzet tot een Maastrichtsche bibliografie / door Br. Edg. Heynen Onbekend Edg. Heynen Centre Céramique
1850 Koop en verkoop van inschulden en andere onligchamelijke regten : eene aanteekening op de vijfde afdeeling van den vijfden titel van het derde boek van het Burgelijk Wetboek / door Eduard de Ras Bury-Lefèbvre Eduard de Ras Centre Céramique
1897 Historisch verslag over Joannes, Petrus Minckelers / uitgebracht door Jozef de Ras Boosten & Stols Jozef de Ras Centre Céramique
1966 Rapport voor de nieuwbouw van het revalidatiecentrum "De Maasgouw" te Maastricht Onbekend Centre Céramique
1966 Rapport voor de nieuwbouw van het revalidatiecentrum "De Maasgouw" te Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1977 Herinneringsboekje S.O.H.V. 1967-1977 : tiende septemberfeesten Heugem, 4-8-9-10-11 september 1977 in de feesttent naast het voetbalterrein Cortjens Centre Céramique
1977 Herinneringsboekje S.O.H.V. 1967-1977 : tiende septemberfeesten Heugem, 4-8-9-10-11 september 1977 in de feesttent naast het voetbalterrein Cortjens Historisch Centrum Limburg
1973 Inventaris van het archief van het klooster der Augustijnen te Maastricht / J.M.A. Kreukels Onbekend J. M. A. Kreukels Centre Céramique
1973 Inventaris van het archief van het klooster der Augustijnen te Maastricht / J.M.A. Kreukels Onbekend J. M. A. Kreukels Historisch Centrum Limburg
1966 Maastricht : mogelijkheden voor: school, groeps- en verenigingsreizen, congressen, jaarvergaderingen, reunies, incentive tours, excursies, werkweken Onbekend Centre Céramique
1966 Maastricht : mogelijkheden voor: school, groeps- en verenigingsreizen, congressen, jaarvergaderingen, reunies, incentive tours, excursies, werkweken Onbekend Historisch Centrum Limburg
1976 Jubileumboek uitgegeven bij gelegenheid van het 125 jarig jubileum van de Koninklijke Harmonie van Heer (1851-1976) / samenst. Albert Gijselaers Onbekend Centre Céramique
1976 Jubileumboek uitgegeven bij gelegenheid van het 125 jarig jubileum van de Koninklijke Harmonie van Heer (1851-1976) / samenst. Albert Gijselaers Onbekend Historisch Centrum Limburg
1913 Ten zeventigsten verjaardag van Jonkheer Mr. V. de Stuers, 20 october 1913 / door A.J.A. Flament Onbekend A. J. A. Flament Historisch Centrum Limburg
1974 Het huis Clermont of Tyrellse gebouwen te Vaals / Provinciale Waterstaat in Limburg ; [rapport samengest. door E. Boere] Onbekend Centre Céramique
1974 Het huis Clermont of Tyrellse gebouwen te Vaals / Provinciale Waterstaat in Limburg ; [rapport samengest. door E. Boere] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1962 Bezoek van het koninklijk gezin ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest 8 mei 1962 / Oranje Vereniging Maastricht ; [voorw. H. Bekkering] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1968 Nota volksontwikkelingswerk in Limburg / samengest. door een Commissie ad hoc van de Culturele Raad Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1968 Nota bevattende enkele gedachten en suggesties t.a.v. de oprichting van een Mijnmuseum in Limburg / uitgebracht door de Culturele Raad Limburg Onbekend Centre Céramique
1968 Nota bevattende enkele gedachten en suggesties t.a.v. de oprichting van een Mijnmuseum in Limburg / uitgebracht door de Culturele Raad Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1963 Gids voor het landgoed De Hamert / tekst en foto's P.J. van Nieuwenhoven ; tek. W. Ogg ; Stichting Het Limburgs Landschap Onbekend P. J. van Nieuwenhoven Centre Céramique
1963 Gids voor het landgoed De Hamert / tekst en foto's P.J. van Nieuwenhoven ; tek. W. Ogg ; Stichting Het Limburgs Landschap Onbekend P. J. van Nieuwenhoven Historisch Centrum Limburg
1971 Molens in en rond Weert / Molenstichting Limburg Onbekend Centre Céramique
1971 Molens in en rond Weert / Molenstichting Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
197X Op excursie naar het Nederlands-Belgische grensgebied tussen Maastricht en Luik : cultuur-historische aspecten, geologische ondergrond, preahistorie, geografische aspecten / door Leo Meijs ; met medew. van Jan Sprenger Stereo & Grafia Leo Meijs Historisch Centrum Limburg
1794 Gedagte op den eersten verjaardag der verlossing van Maastricht, aldaar gevierd den 3 Maart van het jaar 1794 Onbekend Joh. van Dyk Centre Céramique
1968 Pastorale gesprekken Maastricht 1967-1968 Onbekend Centre Céramique
1977 Provinciaal waterbeheer : bijdragen tot een discussie / [L.C.M. Hermens, J.C. de Jong, H.K. Vijverberg] Onbekend L. C. M. Hermens Centre Céramique
1977 Provinciaal waterbeheer : bijdragen tot een discussie / [L.C.M. Hermens, J.C. de Jong, H.K. Vijverberg] Onbekend L. C. M. Hermens Historisch Centrum Limburg
1973 Molentochten door Limburg : route 4 Midden-Limburg / Molenstichting Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1973 Molentochten door Limburg : route 4 Midden-Limburg / Molenstichting Limburg Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
197X ROZ, polsslag van Limburg / met medew. van Pieter Beek ... [et al.] ; uitg. van Architektenbureau P. Satijn en Mertens Bouwbedrijf Onbekend Historisch Centrum Limburg
1968 Rood signaal voor Limburg : enige aantekeningen bij de structurele maatschappelijke problematiek in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
197X Bedrijven en mensen in beweging / door Joseph L. Herold Onbekend Joseph L. Herold Historisch Centrum Limburg
1962 Katholiek Wijkhuiswerk Maastricht, 1949-1962 Onbekend Centre Céramique
1962 Katholiek Wijkhuiswerk Maastricht, 1949-1962 Onbekend Historisch Centrum Limburg
1897 Gids van Maastricht en beschrijving van de voornaamste kerken en andere gebouwen aldaar / door A.J. Flament Onbekend A. J. Flament Centre Céramique
1897 Gids van Maastricht en beschrijving van de voornaamste kerken en andere gebouwen aldaar / door A.J. Flament Onbekend A. J. Flament Historisch Centrum Limburg
1939 Rijtijdenwet, tevens handleiding / G.W. Caron Van Aelst G. W. Caron Historisch Centrum Limburg
1910 Notice sur la "Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche steenkolenmijnen", société anonyme fondée en 1893 Leiter-Nypels Centre Céramique
1910 Notice sur la "Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche steenkolenmijnen", société anonyme fondée en 1893 Leiter-Nypels Historisch Centrum Limburg
1972 Jubileumnummer PW : contactblad personeel Provinciale Waterstaat in Limburg, 2 augustus 1922-1972 / Vereniging van Waterstaatsambtenaren, Provinciale Waterstaat in Limburg Onbekend Centre Céramique
1972 Jubileumnummer PW : contactblad personeel Provinciale Waterstaat in Limburg, 2 augustus 1922-1972 / Vereniging van Waterstaatsambtenaren, Provinciale Waterstaat in Limburg Onbekend Historisch Centrum Limburg
1836 Specimen physicum inaugurale de origine electricitatis voltaicae / P.L. Rijke Bury-Lefèbvre P. L. Rijke Centre Céramique
1863 De opvoering der grondbelasting in Limburg : adres van Gedeputeerde Staten aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal / [van der Does de Willebois] Onbekend Van der Does de Willebois Historisch Centrum Limburg
1890 Een ambachtsschool voor Maastricht? / door Victor de Stuers Kersemeekers Victor deStuers Historisch Centrum Limburg
19XX H. Missie in de Parochiekerk van St. Pieter te Maastricht : onder leiding van de Paters Franciscanen, Henricus van Dam, Albertinus Krouwels, Juvenalis Post, zaterdag 21 t/m zondag 29 maart Crouzen Historisch Centrum Limburg
1911 Statuten en huishoudelijk reglement der Vereeniging van Ambtenaren in dienst der Gemeente Maastricht / [J.G.H. Schoth ... et al.] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1940 1840-1940 : honderdjarig bestaan der Vereeniging Société de Charité te Maastricht Boosten & Stols Centre Céramique
1940 1840-1940 : honderdjarig bestaan der Vereeniging Société de Charité te Maastricht Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1960 37e Bondsfeest van de Limburgse Katholieke Gymnastiek Bond te Maastricht op zondag 10, vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juli 1960 Onbekend Historisch Centrum Limburg
19XX Arbeidsgedichten / [Paul Haimon ... et al.] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1955 PLEM Maascentrale / N.V. Provinciale Limburgsche Electriciteits-Maatschappij (PLEM) Onbekend Historisch Centrum Limburg
1977 Drie jaar algemeen maatschappelijk werk en open bejaardenwerk : verslagen van drie werkjaren 1973, 1974, 1975 / [met bijdr. van Wiel Rutten en Hub Jacobs] ; Stedelijk Instituut voor Sociaal Werk Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1976 Drie jaar samenlevingsopbouw : een verslag van drie werkjaren 1973, 1974, 1975 / [samengest. en uitg. door het Stedelijk Instituut voor Sociaal Werk Maastricht Onbekend Centre Céramique
1976 Drie jaar samenlevingsopbouw : een verslag van drie werkjaren 1973, 1974, 1975 / [samengest. en uitg. door het Stedelijk Instituut voor Sociaal Werk Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
1970 Maatschappelijk Overleg Maastricht Onbekend Historisch Centrum Limburg
196X Automatisch stoken met vaste brandstoffen / [K. Idema en J.A. Bosch] ; Staatsmijnen in Limburg. Afd. Verkoopbevordering vaste brandstoffen Leiter-Nypels K. Idema Historisch Centrum Limburg
19XX Jonge stemmen : een bundel liedjes voor school en huis en 't vrije veld : uit eigen en anderer voorraad bijeen gebracht / door Vic. Vermin en Fr. van Oldenburg Ermke Schenk Vic. Vermin Historisch Centrum Limburg
1936 Adolf von Nassau : historische Tragödie in fünf Aufzügen mit einem Vorspiel / von Eduard von Schenk ; für den Schulgebrauch hrsg. von Jos Weijden Goffin Eduard von Schenk Centre Céramique
1976 Het Zwartboek van M.V.V. (Maastrichtse Voetbal Vereniging) / [samengest. en uitgeg. door de Aktiegroep-M.V.V.] Onbekend Centre Céramique
1975 Is de beunhazerij in de bouw een onoplosbaar probleem? / Algemeen Verbond Ondernemers Bouwnijverheid Onbekend Historisch Centrum Limburg
1940 Veertig jaren Het Volksbelang, 1900-1940 : herinneringen bij het veertig-jarig bestaan van de Cooë?peratieve Broodbakkerij en Verbruiksvereniging "Het Volksbelang" u.a. gevestigd te Maastricht / [samengest. door Joh. Maartense] Onbekend Joh. Maartense Centre Céramique
1912 Geï?llustreerde gids van Maastricht en omstreken met plattegrond van de stad en wandelkaart der omstreken / uitg. door de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer "Maastricht-Attractions" (Maas en Jeker) Goffin Centre Céramique
1912 Geiëllustreerde gids van Maastricht en omstreken met plattegrond van de stad en wandelkaart der omstreken / uitg. door de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer "Maastricht-Attractions" (Maas en Jeker) Goffin Universiteitsbibliotheek Maastricht
1930 Gids van Maastricht en naaste omgeving : geïllustreerd met 50 afbeeldingen naar geheel nieuwe opnamen Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1930 Gids van Maastricht en naaste omgeving : geï?llustreerd met 50 afbeeldingen naar geheel nieuwe opnamen Boosten & Stols Centre Céramique
1930 Gids van Maastricht en naaste omgeving : geïllustreerd met 50 afbeeldingen naar geheel nieuwe opnamen Boosten & Stols Historisch Centrum Limburg
1898 Gids van Maastricht en omstreken, met plattegrond van Maastricht en wandelkaart der omstreken, benevens een aantal afbeeldingen / uitg. door de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer "Maastricht-Attractions" (Maas en Jeker) Onbekend Centre Céramique
1898 Gids van Maastricht en omstreken, met plattegrond van Maastricht en wandelkaart der omstreken, benevens een aantal afbeeldingen / uitg. door de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer "Maastricht-Attractions" (Maas en Jeker) Onbekend Historisch Centrum Limburg
1898 Gids van Maastricht en omstreken, met plattegrond van Maastricht en wandelkaart der omstreken, benevens een aantal afbeeldingen / uitg. door de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer "Maastricht-Attractions" (Maas en Jeker) Onbekend Universiteitsbibliotheek Maastricht
1898 Gids van Maastricht en omstreken, met plattegrond van Maastricht en wandelkaart der omstreken, benevens een aantal afbeeldingen / uitg. door de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer "Maastricht-Attractions" (Maas en Jeker) Onbekend Centre Céramique
1976 Inter-Limburg monumentendag 1976 : verslag / [teksten van voordrachten door C.G. de Dijn, R.C. Hekker en A.E. Mooren] Onbekend C. G. de Dijn Centre Céramique
1976 Tien jaar Devens reunie / [samengest. door Bèr Pluymaekers, Jean Devens en Giel Dinjens] Onbekend Centre Céramique
1976 50 jaar ENCI / [bijdragen van L.M. Soeters ... et al.] Onbekend Centre Céramique
1976 50 jaar ENCI / [bijdragen van L.M. Soeters ... et al.] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1914 Constituties en statuten van de Congregatie der Liefdezusters van den H. Carolus Borromeus Boosten & Stols Universiteitsbibliotheek Maastricht
1976 70 jaor Hermenie Sint Micheel / [samengest. en uitgeg. door het feestkomitee van de harmonie St. Michaë?l ; voorz. Jac. Claessens] Onbekend Centre Céramique
1976 70 jaor Hermenie Sint Micheel / [samengest. en uitgeg. door het feestkomitee van de harmonie St. Michaël ; voorz. Jac. Claessens] Onbekend Historisch Centrum Limburg
1970 Vóór en tijdens de Verenigde Oost-Indische Compagnie / Jef Notermans Onbekend Jef Notermans Centre Céramique
1949 De St. Petersbergh bij Maestricht II Onbekend Centre Céramique
1974 Onderwijsopbouwwerk 1973 / [G.J.P. Beckers] Onbekend G. J. P. Beckers Centre Céramique
1861 Jonk bij jonk, en auwt bij auwt : operakomiek in twie akten / weurd van G.D. Franquinet ; musiek van V. van Helden Leiter-Nypels G. D. Franquinet Centre Céramique